Administracja – kwerenda

belka

kwerendaWśród często poszukiwanych przez czytelników książek znajdują się te poświęcone administracji.

Studenci historii interesują się dziejami administracji w Polsce, w Państwie Krzyżackim czy na Pomorzu lub Kujawach.

Studentów prawa interesują przepisy regulujące funkcjonowanie administracji centralnej, lokalnej i specjalnej. Szukają informacji o administracji w innych krajach, a zwłaszcza w Unii Europejskiej.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej znajduje się blisko 500 książek poświęconych administracji. Poniżej prezentujemy te najnowsze, wydane od 2000 roku.

 

 1. 80 lat kontroli wojskowej 1921-2001 / Czesław Czekatowski [et al. ; Departament Kontroli MON]. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Abrys”, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 261057 Wypożyczalnia
 2. Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcje w okresie powstania warszawskiego / pod red. Jacka Czaputowicza ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Instytut Pamięci Narodowej. – Warszawa : Krajowa Rada Administracji Publicznej : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT VIc/136 Czytelnia Główna
 3. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe / Andrzej Misiuk. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/65 Czytelnia Główna
MAG G 294521 Wypożyczalnia
 4. Administracja publiczna / red. nauk. Jerzy Hausner. – Wyd. 2 uaktual. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/54 Czytelnia Główna
 5. Belliculum diplomaticum II Thorunense : Kancelarie władców na ziemiach polskich w średniowieczu i czasach nowożytnych na tle porównawczym / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Janusza Tandeckiego. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 278219 Wypożyczalnia
MAG G 278220 Wypożyczalnia
 6. Belliculum diplomaticum IV Thorunense : dyplomatyka staropolska – stan obecny i perspektywy badań / pod red. Waldemara Chorążyczewskiego i Janusza Tandeckiego ; przy współpr. Krzysztofa Kopińskiego. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 294155 Wypożyczalnia
MAG G 294156 Wypożyczalnia
 7. Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca Polski Ludowej / Piotr Majer. – Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 295412 Wypożyczalnia
 8. Bydgoska ośmiornica. 3 / Ewa Starosta. – Bydgoszcz : P.S. Consulting, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 291610 Wypożyczalnia
 9. Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410 : rozwój, przekształcenia, kompetencje / Sławomir Jóźwiak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : Wydaw. UMK, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 258930 Wypożyczalnia
SIRr VIb/4-19 Informatorium
 10. Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1410 : rozwój, przekształcenia, kompetencje / Sławomir Jóźwiak. – Wyd. 2. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 296841 Wypożyczalnia
MAG G 296842 Wypożyczalnia
 11. Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu, Brodnicy w XIV-XVI wieku / Krzysztof Mastykarz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr IX/45 Informatorium
MAG G 294349 Wypożyczalnia
 12. Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza : formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku / Alina Polak. – Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2014.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 299195 Wypożyczalnia
 13. Europejskie Kompetencje Urzędnika : dobre praktyki z wdrażania projektu realizowanego przez Powiat Żniński w okresie od 1.10.2008 r. do 30.09.2010 r. / Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny. – Żnin : Starostwo Powiatowe, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 289871 Wypożyczalnia
 14. Faculty of Law and Administration : 2003/2004 / Nicolaus Copernicus University. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 264475 Wypożyczalnia
 15. Henryk Stroband (1548-1609) – burmistrz toruński : w czterechsetną rocznicę śmierci / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr IIIB/Stroband Henryk Informatorium
 16. Historia administracji / Grzegorz Górski. – Warszawa : Wydaw. Prawnicze „LexisNexis”, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIa/65 Czytelnia Główna
MAG G 262575 Wypożyczalnia
MAG G 263076 Wypożyczalnia
 17. Historia administracji / Hubert Izdebski. – Wyd. 4. – Warszawa : „Liber”, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 284324 Wypożyczalnia
 18. Historia administracji / Hubert Izdebski. – Wyd. 5 (zm.). – Warszawa : „Liber”, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIa/68 Czytelnia Główna
MAG G 272720 Wypożyczalnia
MAG G 273102 Wypożyczalnia
 19. Historia administracji / Paweł Cichoń, Michał Nowakowski. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 290000 Wypożyczalnia
 20. Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. – Warszawa : C. H. Beck, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/43 Informatorium
MAG G 272459 Wypożyczalnia
 21. Historia administracji / Tadeusz Maciejewski. – Wyd. 2 rozsz. i zm. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 284261 Wypożyczalnia
 22. Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 263791 Wypożyczalnia
 23. Historia administracji i myśli administracyjnej / Jerzy Malec, Dorota Malec. – Wyd. 2 uzup. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/23 Czytelnia Główna
MAG G 280586 Wypożyczalnia
MAG G 284266 Wypożyczalnia
 24. Historia administracji w Polsce : 1764-1989 / Wojciech Witkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/60 Czytelnia Główna
 25. Historia administracji w Polsce : 1764-1989 / Wojciech Witkowski. – Wyd. 1, 1 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 280226 Wypożyczalnia
 26. Historia administracji w Polsce : 1764-1989 : wybór źródeł / Arkadiusz Bereza [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 283205 Wypożyczalnia
MAG G 283206 Wypożyczalnia
 27. Historia administracyjno-terytorialna powiatu golubsko-dobrzyńskiego / Ryszard Kowalski. – Golub-Dobrzyń : [Urząd Gminy], 2009.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/GD-16 Informatorium
 28. Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r. / Tadeusz Maciejewski. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 282626 Wypożyczalnia
MAG G 282627 Wypożyczalnia
 29. Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / Małgorzata Ganczar. – Warszawa : CeDeWu, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 291471 Wypożyczalnia
 30. Jak wdrożyć udany projekt PPP? / [Bartosz Korbus] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 273586 Wypożyczalnia
 31. Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku : studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego / Janusz Łosowski. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 277042 Wypożyczalnia
 32. Komisariat Generalny Ziem Nowych w planach Delegatury Rządu RP na Kraj / Grzegorz Górski. – Toruń : Fundacja „Pomerania” ; Stalowa Wola : Fundacja Uniwersytecka KUL, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 258126 Wypożyczalnia
 33. Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Sylwestrzak. – Wyd. 2 uzup. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 284424 Wypożyczalnia
 34. Lasy kujawsko-pomorskie / oprac. tekstu Tadeusz Chrzanowski ; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. – Toruń : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XII/45 Informatorium
 35. Nauka administracji / Zbigniew Leoński. – Wyd. 5 uzup. i zaktualiz. – Warszawa : C.H. Beck, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 284099 Wypożyczalnia
CZYT XIg/68 Czytelnia Głowna
 36. Niezespolona administracja rządowa / Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec (red.) ; [oraz Martin Bożek et al.]. – Warszawa : Difin, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 294102 Wypożyczalnia
 37. Nowe zarządzanie publiczne / Marcin Zawicki. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 293436 Wypożyczalnia
MAG G 293437 Wypożyczalnia
 38. Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939 / Przemysław Olstowski. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIb/7-51 Informatorium
 39. Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele / pod red. Józefa Krukowskiego, Wiesława Kraińskiego, Mirosława Sitarza. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIi/5 Czytelnia Główna
MAG G 293711 Wypożyczalnia
 40. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka przy współpr. Romana Czai ; oprac. Marian Arszyński [et al.] ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : TNT, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIb/4-18 Informatorium
MAG G 257270 Wypożyczalnia
 41. Parlament Szkocki : dewolucja – wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa / Sebastian Kubas. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 287906 Wypożyczalnia
 42. Patologia transformacji / Witold Kieżun. – Warszawa : Wydawnictwo Poltex, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 295471 Wypożyczalnia
 43. Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej : (studium politologiczne) / Grzegorz Rydlewski. – Warszawa : Elipsa, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 276392 Wypożyczalnia
 44. Powiat : przestrzeń władzy publicznej / Konrad Koc. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 298557 Wypożyczalnia
 45. Powiat bydgoski : [gospodarka, turystyka, samorząd, mapa] / [zdjęcia Paweł Buczek et al. ; red. Elżbieta Ranuszkiewicz ; materiały przygotowano przy współpracy Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy]. – Bydgoszcz : Agencja Reklamowo Fotograficzno-Wydawnicza „Camvid” Paweł Buczek-Szwenke, cop. 2000.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/B-38 Informatorium
 46. Prawno-administracyjne zagadnienia ustrojowej polityki administracyjnej / Piotr Szreniawski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 294436 Wypożyczalnia
 47. Prawo autorskie w administracji publicznej / Monika Brzozowska. – Wrocław : Presscom, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIe/73 Czytelnia Główna
 48. Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939 : uwarunkowania społeczne i kulturowe / Piotr Górski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 292791 Wypożyczalnia
 49. Reformatorzy i politycy : gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej aktorów / Jadwiga Emilewicz, Artur Wołek. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ; Katowice : Wydaw. Samorządowe FRDL, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 294485 Wypożyczalnia
 50. Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku : studia nad gospodarką / Jan Gancewski. – Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 276729 Wypożyczalnia
SIRr VIb/4-22 Informatorium
 51. Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815-1830 / Maciej Mycielski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 289965 Wypożyczalnia
 52. Sądowa kontrola administracji : podręcznik akademicki / Jan Paweł Tarno [et al.]. – Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/62 Czytelnia Główna
 53. Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana : studium historyczno-prawne / Karol Kłodziński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 291757 Wypożyczalnia
MAG G 291758 Wypożyczalnia
 54. Statut gminy miasta Toruń / Rada Miasta Torunia. – Toruń : UM, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/T-97 Informatorium
 55. Struktury administracyjne i społeczne oraz formy życia w wielkich miastach Prus Krzyżackich i Królewskich w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / Janusz Tandecki. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIb/3-11 Informatorium
MAG G 259780 Wypożyczalnia
 56. Trójkąt ukraiński : szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 / Daniel Beauvois ; z jęz. fr. przeł. Krzysztof Rutkowski ; Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT VIb/323 Czytelnia Główna
 57. Unia Europejska w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania : analiza krytyczna modelu teoretycznego multi-level governance / Krzysztof Tomaszewski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XId/23 Czytelnia Główna
 58. Urzędnicy miejscy Torunia : spisy. Cz. 3, 1651-1793 / Jerzy Dygdała ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : TNT, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 276696 Wypożyczalnia
SIRr II/1-R.90, z.2 Informatorium
 59. Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu / Danuta Janicka. – Toruń : TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIa/63 Czytelnia Główna
MAG G 263359 Wypożyczalnia
MAG G 264156 Wypożyczalnia
 60. Ustrój administracji w nowożytnej Europie : zarys wykładu z historii administracji / Danuta Janicka. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. „Dom Organizatora”, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIg/75 Czytelnia Główna
 61. Współczesna biurowość w administracji publicznej : komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 roku / [red. Ewelina Gajewska]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 299028 Wypożyczalnia
MAG G 299029 Wypożyczalnia
 62. Wydział Prawa i Administracji – informator / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : UMK : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XXXI a / 36 Informatorium
 63. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : 1945-2005 / [red., wybór i oprac. materiału: Zbigniew Witkowski, Krystyna Kamińska przy współpracy Marty Parszutowicz]. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XXXI a / 61 Informatorium
 64. Z dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu 1925-2010 : artykuły, wspomnienia, rozmowy, biografie / aut. Włodzmierz Braniecki [et al. ; red. Tadeusz Chrzanowski]. – Toruń : Polskie Towarzystwo Leśne. Oddział ; Bydgoszcz : Studio Artystyczno-Reklamowe „Pomorze”, 2010.
Sygnatura Przeznaczenie
SIRr XVI/80 Informatorium
MAG G 288044 Wypożyczalnia
 65. Z dziejów unifikacji administracji II Rzeczypospolitej : rola przepisów pruskich / Anna Tarnowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 294574 Wypożyczalnia
MAG G 294575 Wypożyczalnia
 66. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i wojewody / [red. Zbigniew Bukowski et al.]. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT VIIIa/53 Czytelnia Główna
 67. Zarządzanie publiczne : w teorii i praktyce polskich organizacji / Barbara Kożuch. – Warszawa : Placet, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT IXf/80 Czytelnia Główna
 68. Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne : kierunki modernizacji instytucjonalnej w Unii Europejskiej i na świecie / Olgierd Lissowski. – Warszawa : Wydawnicrwo Naukowe CONTACT, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT IXf/140 Czytelnia Główna
 69. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym : problemy teorii i praktyki / Jan Adamiak [et al.] ; red. Wojciech Kosiedowski. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 263578 Wypożyczalnia
 70. Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej / [zespół projektowy w składzie Bogusława Urbaniak et al.]. – [Kutno : ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, ca 2009].
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 288011 Wypożyczalnia
 71. Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku : osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne / Dorota Michaluk. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 262823 Wypożyczalnia
MAG G 262824 Wypożyczalnia