Agnieszka Jedlińska-Kawska, Tomasz Kawski – Społeczność żydowska w Bydgoszczy w XX wieku

 

Agnieszka Jedlińska-Kawska
Tomasz Kawski

Społeczność żydowska w Bydgoszczy w XX wieku

Instytut Wydawniczy „Świadectwo”

Bydgoszcz 2016

Sygnatura SIRr VIII/B-61

Monografia poświęcona dziejom Żydów w Bydgoszczy w XX wieku uzupełnia wiele istniejących luk badawczych i prostuje niektóre wnioski i opinie.

Stanowi ona podsumowanie badań na temat bydgoskiej społeczności żydowskiej.

Autorzy opierali się na źródłach archiwalnych, z których najcenniejsze zgromadzone są w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie oraz w Archiwach Państwowych w Bydgoszczy i Poznaniu,

Opracowanie otwiera rok 1920, kiedy to Bydgoszcz została włączona do Polski.

Rozważania autorów zamyka rok 1972, który przyniósł kres działalności bydgoskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Książka dzieli się na cztery rozdziały:

Rozdział I – Bydgoscy Żydzi do 1920 roku . Zarys dziejów

Rozdział II – Społeczność żydowska w Bydgoszczy w okresie międzywojennym 1920-1939

Rozdział III – Żydzi w Bydgoszczy w latach wojny 1939-194

Rozdział IV – Bydgoscy Żydzi po 1945 roku