„Aktualności Toruńskie” o najnowszym numerze „Folia Toruniensia”

belka

10032016-1

9 marca 2016 roku Telewizja Toruń w „Aktualnościach Toruńskich” wyemitowała materiał o najnowszym 15 tomie „Folia Toruniensia”.

Audycja dostępna jest on-line pod adresem:
http://www.toruntv.pl/movie/show?id=9256

Audycję przygotowała redaktor Ewa Jarczyk.

 

 

 

FT_15_okładka1

Projekt okładki Lech Tadeusz Karczewski

Nasz gość przeprowadził wywiad z redaktorem tematycznym „Folia Toruniensia” dr Mariuszem Balcerkiem.

„Folia Toruniensia” jest rocznikiem wydawanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Książnica Kopernikańska wydaje czasopismo od 2000 roku.

„Folia Toruniensia” jest periodykiem naukowym – czasopismo jest recenzowane i punktowane – 6 pkt.

Pismo poświęcone jest bibliotekoznawstwu, bibliofilstwu, introligatorstwu, bibliologii, księgarstwu.

 

W szczególności staramy się publikować teksty poświęcone historii książki i bibliotek z obszaru Torunia, Pomorza i Kujaw.

Prezentowane teksty maja formę artykułów naukowych, komunikatów, recenzji, wspomnień, streszczeń, materiałów źródłowych, kronik.

„Folia Toruniensia” dostępna jest  w internecie na stronie
Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Redakcja czasopisma zaprasza wszystkich chętnych do publikowania.

belka