Aleksandrów Kujawski – kwerenda

belkaniebieska2

kwerendaniebieska2

Uruchomienie połączenia kolejowego między Rosją i Prusami w 1862 roku spowodowała bardzo dynamiczny rozwój pogranicznego Aleksandrowa.

W sierpniu 1879 r. miał tu miejsce zjazd cesarza niemieckiego Wilhelma z cesarzem Rosji Aleksandrem II.

Więcej o dziejach i współczesności Aleksandrowa Kujawskiego można dowiedzieć się ze znajdujących się w Książnicy Kopernikańskiej publikacji.


Dysponujemy nie tylko książkami na temat Aleksandrowa, ale również mapami i czasopismami wydawanymi w tym mieście (wśród nich przedwojenny Głos Nieszawski).

MAPY

1. Aleksandrów Kujawski : miasto : plan skala 1:12500 ; powiat : mapa skala 1:75000. – Warszawa : Daunpol – Wydawnictwo Kartograficzne, 2010.
2. Aleksandrów Kujawski : woj[ewództwo] włocławskie i toruńskie : mapa topograficzna : [ark.] 355. 344 / Główny Geodeta Kraju. – [Warszawa] : GGK, 1991.
3. Aleksandrów Kujawski : woj[ewództwo] włocławskie, toruńskie i bydgoskie : mapa topograficzna : [ark.] 355. 34 / Główny Geodeta Kraju. – [Warszawa] : GGK, [1981 ?].
4. Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek : szczegółowy plan miasta : skala 1:10 000 / oprac.: zespół pod kier. Kamili Soch. – Toruń : Kartograficzno-Reklamowe Wydawnictwo Remedium, 2008.
5. Mapa topograficzna Polski. N-33-110, Aleksandrów Kujawski : Polska – woj. włocławskie, toruńskie, bydgoskie / Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Topograficzny. – Warszawa : Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1990.

CZASOPISMA

1. CAL : tygodnik regionu aleksandrowskiego : Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Raciążek [… / red. nacz. Krzysztof Kaliski]. – Golub-Dobrzyń : Wydawnictwo Promocji Regionu, 2012.
2. Głos Aleksandrowa Kujawskiego / [red. i wyd.] Tadeusz Bakalarczyk. – Aleksandrów Kujawski.
3. Głos Kujaw : (dawn. „Głos Nieszawski”) : ukazuje się 3 razy tygodniowo we wtorki, czwartki i soboty / [red. Józef Olszewski]. – Aleksandrów Kujawski : Drukarnia Wydawnicza Pawła Strzeleckiego, 1939.
4. Głos Nieszawski : (dawn. „Rolnik Nieszawski”) : pismo tygodniowe kulturalno-gospodarcze / [drukiem i nakładem drukarni Pawła Strzeleckiego w Aleksandrowie Kuj.] ; red. nacz. Zenon Skupiński, [red. odp. Cezary Cichowicz]. – Aleksandrów Kuj. [Aleksandrów Kujawski] : Paweł Strzelecki. 1932-1938.
5. Puls Aleksandrowa : gazeta samorządowa w Aleksandrowie Kujawskim : [miesięcznik samorządowy / Urząd Miejski ; Tomasz Rychert red. nacz.]. – Aleksandrów Kujawski : Urząd Miejski, 1996-.
6. Rolnik Nieszawski : pismo tygodniowe gospodarczo-społeczne : organ urzędowych ogłoszeń powiatu nieszawskiego : Aleksandrów-Ciechocinek-Nieszawa-Radziejów-Piotrków Kuj. / [drukiem i nakładem drukarni Pawła Strzeleckiego w Aleksandrowie Kuj. ; red. odp. Antoni Rydzewski]. – Aleksandrów [Aleksandrów Kujawski] : Paweł Strzelecki. 1929-1932.
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności za Rok… : materiały informacyjne dla delegatów na walny zjazd / Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Aleksandrowie Kujawskim. – Aleksandrów Kujawski : Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

KSIĄŻKI

1.

 

 

40 lat Zespołu Szkół Ogrodniczych w Aleksandrowie Kujawskim / [zespół red. Barbara Byler et al.]. – [Aleksandrów Kujawski : ZSO, 1986].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 205391 Biblioteka Główna
 
2.

 

 

 

 

Aleksandrów Kujawski : obozy jeńców i internowanych 1918-1921. Cz. 1, Warunki życia jeńców i internowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej / red. Emilian Wiszka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 281209 Wypożyczalnia
SIRr VIII/A-6t.1 Informatorium
MAG 281911 Wypożyczalnia
 
3.

 

 

Aleksandrów Kujawski / Tadeusz Bakalarczyk. – [Aleksandrów Kujawski : s.n.], 1994.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/A-2 Informatorium
 
4.

 

 

 

Aleksandrów Kujawski / Tadeusz Bakalarczyk. – [Aleksandrów Kujawski : T. Bakalarczyk, 1994 .
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/A-1 Informatorium
MAG 247384 Wypożyczalnia
 
5.

 

 

 

Aleksandrów Kujawski : zarys dziejów / pod red. Andrzeja Cieśli ; [teksty Andrzej Cieśla et al. ; zdjęcia Andrzej Cieśla et al.]. – Aleksandrów Kujawski ; Toruń : Polskie Wydawnictwa Reklamowe, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/A-10 Informatorium
MAG 291849 Wypożyczalnia
 
6.

 

 

Aleksandrów Kujawski 1994 r. / Tadeusz Bakalarczyk. – [Aleksandrów Kujawski : T. Bakalarczyk, 1994 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 247516 Wypożyczalnia
 
7.

 

 

Aleksandrów Kujawski podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Stefan Paczkowski. – Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/A-7 Informatorium
 
8.

 

 

 

Badania ratownicze w Gąbinku, pow. Aleksandrów Kujawski / Jan Grześkowiak. – Bydgoszcz : Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, [ok.1980].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 234514 Wypożyczalnia
MAG 234515 Wypożyczalnia
 
9.

 

 

Bariery rzemieślniczej edukacji : z dziejów kujawskiego rzemiosła / Stefan Paczkowski. – Włocławek : Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 253642 Wypożyczalnia
 
10.

 

 

 

 

Dawny Aleksandrów / Jerzy Erwiński, Tomasz Krzemiński, Jerzy Trescher. – Aleksandrów Kujawski : Oficyna Wydawnicza PHU „Lars-Antyki”, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 72 Filia nr 1
SIRr VIII/A-4 Informatorium
MAG 296795 Wypożyczalnia
 
11.

 

 

Materiał szkoleniowy do samokształcenia pracowników na kursach bhp i p-poż I-go stopnia w spółdzielniach o profilu produkcji elektromechanicznym. – Aleksandrów Kujawski : Spółdzielnia Pracy „Elektron”, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 195387 Biblioteka Główna
 
12.

 

 

Miasto Aleksandrów Kujawski i hrabiowie / Tadeusz Bakalarczyk. – [Aleksandrów Kujawski : T. Bakalarczyk, 1996 .
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/A-3 Informatorium
 
13.

 

 

Obozy uchodźców, jeńców i internowanych w Aleksandrowie Kujawskim w latach 1918-1921 / Zbigniew Karpus. – [Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe], 1987.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 216638 Wypożyczalnia
 
14.

 

 

Placówki szkolne i opiekuńczo-wychowawcze w Aleksandrowie Kujawskim do 1939 roku / Stefan Paczkowski. – Włocławek : Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 1998.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 253641 Wypożyczalnia
 
15.

 

 

„Pogranicze Czarnych Orłów” : dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego ; Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego [et al.]. – Aleksandrów Kujawski : Urząd Miejski, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIb/6-31 Informatorium
 
16.

 

 

 

 

 

Powiat aleksandrowski / Jerzy Frycz, Tadeusz Chrzanowski i Marian Kornecki ; red. nacz. Jerzy Z. Łoziński. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1969.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XXXIIIb/9z.1 Informatorium
MAG 137396.05 Biblioteka Główna
MAG 137397.01 Biblioteka Główna
MAG 234212 Biblioteka Główna
 
17.

 

 

 

Powiat aleksandrowski : niezwykłe miejsca pod dachem nieba… / [zdj. Marcin Karasiński, Cezary Krauze, Marcin Strych ; tekst Andrzej Cieśla ; tł. Dorota Sobierajska (jęz. ang.), Lech Zieliński (jęz. niem.)]. – Toruń : Polskie Wydawnictwa Reklamowe, cop. 2009.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 288177 Biblioteka Główna
MAG 289941 Wypożyczalnia
 
18.

 

 

 

Powiat aleksandrowski : niezwykłe miejsca pod dachem nieba… / [zdj. Marcin Karasiński ; tekst Andrzej Cieśla ; tł. Dorota Sobierajska (ang.), Lech Zieliński (niem.)]. – Toruń : Polskie Wydawnictwa Reklamowe, cop. 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 285864 Biblioteka Główna
MAG 289943 Wypożyczalnia
 
19.

 

 

 

Powiat Aleksandrowski / [red. tekstu Leszek Zygner]. – Toruń : Polskie Wydawnictwa Reklamowe, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/A-5 Informatorium
MAG 288173 Wypożyczalnia
 
20.

 

 

Powiat aleksandrowski / [zdj. Marcin Karasiński ; tekst Andrzej Cieśla ; tł. Dorota Sobierajska]. – Toruń : Wydawnictwo PWR, 2003.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIII/A-8 Informatorium
 
21.

 

 

Spotkanie dwóch cesarzy w Aleksandrowie : z dziejów miasta i regionu w okresie zaborów : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli. – Aleksandrów Kujawski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej, 2007.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 280762 Wypożyczalnia
 
22.

 

 

Sprawozdanie z działalności gospodarczo-finansowej i społeczno-samorządowej Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej w Aleksandrowie Kujawskim za rok 1974 / Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnicza w Aleksandrowie Kujawskim. – [Aleksandrów Kujawski : Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnicza, 1974].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 195416 Wypożyczalnia
 
23.

 

 

 

 

Sześć narodów, pięć kultur, jedno miasto, wspólne losy… : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskie w Aleksandrowie Kujawskim. – Aleksandrów Kujawski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr VIb/1-42 Informatorium
MAG 284236 Wypożyczalnia
MAG 284237 Wypożyczalnia
 
24.

 

 

 

 

Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych. 172, Powiat aleksandrowski, województwo bydgoskie / [red. nauk. Halina Turska] ; Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. – [Warszawa] : Urząd Rady Ministrów Biuro do Spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1971.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 196407.01 Wypożyczalnia
MAG 196408.01 Wypożyczalnia
MAG 196409.01 Wypożyczalnia
 
25.

 

 

 

Wojna i okupacja w Aleksandrowie Kujawskim i na Kujawach (1939-1945) : materiały pokonferencyjne / pod red. Andrzeja Cieśli ; Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim. – Aleksandrów Kujawski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej, 2009.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 287629 Wypożyczalnia
SIRr VIII/A-9 Informatorium
 
26.

 

 

 

 

 

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.3 72 Filia nr 3
F.12 72 Filia nr 3
SIRr XIII/145 Informatorium
MAG 299291 Wypożyczalnia
 
27.

 

 

Zwiedzam region z biblioteką : trasy wycieczkowe Aleksandrów Kujawski i okolice / Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej Aleksandrów Kujawski ; [wprowadzenie Wanda Drabikowska]. – Aleksandrów Kujawski : Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej, 2014.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 300080 Wypożyczalnia

belkaniebieska2