Anarchizm – kwerenda

XIX i XX wiek przyniósł stworzenie wielu państwowych utopi, wśród nich anarchizmu.

Słynnymi przedstawicielami ruchu byli Michał Bakunin i Piotr Kropotkin.

Na przełomie wieków XIX i XX anarchiści byli czyni w Polsce, Rosji, Hiszpanii.

Współcześnie dziedzictwo anarchizmu wyraża się w działalności ruchów alterglobalistycznych.

 

1. Anarchia / Gieorgij Piotrowicz Maksimow. – Kraków : [s.n.], 1981.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 220127 Biblioteka Główna
MAG 220128 Biblioteka Główna
2. Anarchia, państwo i utopia / Robert Nozick ; przeł. Paweł Maciejko i Michał Szczubiałka. – Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 291410 Wypożyczalnia
3. Anarchia, państwo, utopia / Robert Nozick ; przeł. Paweł Maciejko i Michał Szczubiałka. – Warszawa : Fundacja Aletheia, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 255592 Wypożyczalnia
4. Anarchiści / Wacław Gąsiorowski (Wiesław Sclavus). – Wyd. 3. – Warszawa : Dom Książki Polskiej, 1935.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 99051 Biblioteka Główna
5. Anarchiści / Wiesław Sclavus. – Wyd. 2. – Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego ; Warszawa : E. Wende i Ska, 1907.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 66453 Biblioteka Główna
6. Anarchizm : rzecz o niezniszczalnej wolności / Jerzy Muszyński. – Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 180414 Wypożyczalnia
MAG 180415 Wypożyczalnia
7. Anarchizm i anarchiści w Rosji i Królestwie Polskim / Wincenty Kołodziej. – Toruń : Wydawnictwo „Adam Marszałek”, 1992 .
Sygnatura Lokalizacja
F.1 94(470) Filia nr 1
MAG 237691 Wypożyczalnia
8. Anarchizm współczesny / Ludwik Kulczycki. – Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1902.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 7275 Biblioteka Główna
9. Bakunin i antynomie wolności / Hanna Temkinowa. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1964.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 78040 Wypożyczalnia
10. Drogi do wolności : socjalizm, anarchizm i syndykalizm / Bertrand Russell ; [przeł. z ang. Amelja Kurlandzka ; posł. Mirosław Chałubiński]. – [Warszawa] : Klub Otrycki i Wydział Propagandy Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich, [1987].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 211074 Biblioteka Główna
11. Drogi do wolności : socjalizm, anarchizm i syndykalizm / Bertrand Russell ; [z upoważnienia aut. przeł. Amelja Kurlandzka]. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1935.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 212987 Biblioteka Główna
12. Kropotkin / Włodzimierz Rydzewski. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1979.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 166248 Wypożyczalnia
MAG 255355 Wypożyczalnia
13. Mit wolności : szkice o anarchizmie / Antoni Malinowski. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 190470 Wypożyczalnia
14. O anarchizmie i anarchosyndykalizmie : wybór / Karol Marks, Fryderyk Engels, Włodzimierz Lenin. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1984.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 195829 Wypożyczalnia
MAG 195830 Wypożyczalnia
15. Piotr Kropotkin (1842-1921) / przez Marję Orsetti. – Warszawa : Wydawnictwo Związku Spółdzielni Spożywców, 1928.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 187300 Biblioteka Główna
16. Powrót Bakunina : szkice o „rosyjskiej idei” i mitach lewicy / Włodzimierz Rydzewski. – Krakow : „Bus”, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 241130 Wypożyczalnia
17. Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku/ Paweł Malendowicz. – Warszawa : Difin, cop. 2013.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 301900 Wypożyczalnia
18. Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej : 1870-1914 / Daniel Grinberg. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 242109 Wypożyczalnia
19. Studia z dziejów polskiego anarchizmu / pod red. Eryka Krasuckiego, Michała Przyborowskiego i Radosława Skryckiego ; Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. – Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Naukowe : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 38431 Biblioteka Główna
20. W kręgu zbiorowych złudzeń : z dziejów hiszpańskiego anarchizmu 1868-1939. T. 1 / Franciszek Ryszka. – Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych, 1991.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 94(460) Filia nr 1
F.12 94(460) Filia nr 12
MAG 237118.01 Wypożyczalnia
21. W kręgu zbiorowych złudzeń : z dziejów hiszpańskiego anarchizmu 1868-1939. T. 2 / Franciszek Ryszka. – Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych, 1991.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 94(460) Filia nr 1
F.12 94(460) Filia nr 12
MAG 237118.02 Wypożyczalnia
22. Zdobycie chleba / Piotr Kropotkin. – Wyd. 2 podług 14-go wyd. oryg. / pod red. i z przedm. Edwarda Godwina. – Kraków ; Warszawa : na składzie w księg. J. Czerneckiego, 1925.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 26941 Biblioteka Główna