Andrzej Radzimiński – Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Andrzej Radzimiński

Życie i obyczajowość średniowiecznego duchowieństwa

Seria: Człowiek – Symbol – Historia

Towarzystwo Miłośników Historii

Wydawnictwo DiG

Warszawa 2002

Sygnatura SIRr XXXIV/127

Autor publikacji – profesor Andrzej Radzimiński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu – specjalizuje się w badaniach nad średniowiecznym duchowieństwem
i historią Kościoła w Polsce i w Państwie Zakonu Krzyżackiego.

Książka poświęcona jest zagadnieniu dotąd słabo opracowanemu
– życiu codziennemu i obyczajom kleru.

Opracowanie opiera się na bardzo różnorodnym materiale źródłowym, na który składają się sprawozdania z podróży, rachunki, dokumenty papieskie, statuty kapitulne i synodalne.

Na książkę składa się 9 szkiców:

1. Krewni w Kościele – czyli o roli związków rodzinnych przy obejmowaniu urzędów kościelnych

2. Małżeństwa duchownych – przerwanie karier kościelnych

3. Duchowni i kobiety. Obraz wzajemnych relacji płynący z dokumentów papieskich

4. Pieniądz w życiu wspólnoty kleru świeckiego. Przykład kapituły katedralnej
we Włocławku

5. Codzienne funkcjonowanie wspólnot kanonickich. przykłady statutów kapituł kolegiackich w Łęczycy, Kruszwicy, Wieluniu i Warszawie

6. Duchowni w zmaganiach z prawem kanonicznym i własnym sumieniem. Analiza dyspens papieskich

7. Z życia codziennego kleru krzyżackiego w XV wieku. Rachunki plebanów Torunia
i Brodnicy

8. Życie i obyczaje kleru w państwie krzyżackim w Prusach. Postanowienia statutów synodalnych oraz innych źródeł

9. Duchowny na papieskim dworze – czyli jak załatwiano sprawy kościelne na najwyższym szczeblu