Anetta Jaworska – Leksykon resocjalizacji

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Czerwony kształt otwartej książki. Napis:  Anetta Jaworska Leksykon resocjalizacji

 

Anetta Jaworska

Leksykon resocjalizacji

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Kraków 2012

Sygnatura SIRi XVIc/PED-10

 

 

Dr Anetta Jaworska jest pracownikiem naukowym Akademii Pomorskiej w Słupsku, autorką wielu monografii i artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej i resocjalizacji.

W zbiorach Książnicy dostępna jest m.in. wydana pod redakcją naukową Anetty Jaworskiej książka „Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne”.

 „Leksykon resocjalizacji” zawiera 67 haseł, ale są to hasła niezwykle starannie opracowane, nierzadko na 10 stronach tekstu.

Hasła dotyczą resocjalizacji, ale również niedostosowania społecznego, patologii społecznych, profilaktyki społecznej, penitencjarystyki czy kryminologii.

Do haseł dołączono bibliografię, która ułatwia poszukiwania literatury przedmiotu.