Anna Błażejewska – Rzeźba w Prusach Krzyżackich do połowy XIV wieku

belkaniebieska2

13062016

 

Anna Błażejewska

Rzeźba w Prusach Krzyżackich do połowy XIV wieku
Źródła stylu

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2012

SIRr XXXIIIc/37

belkaniebieska2

Autorem rozprawy jest dr hab. Anna Błażejewska – kierownik Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu.

Monografia „Rzeźba w Prusach krzyżackich do połowy XIV wieku” to bardzo obszerne i szczegółowe naukowe opracowanie tematu.

Autorka z wielkim znawstwem sztuki średniowiecznej omawia zabytki ceramicznej rzeźby architektonicznej oraz kamiennej i drewnianej rzeźby sakralnej z okresu tworzenia się i dynamicznego wzrostu Państwa Zakonnego.

Autorka poddała dokładnej analizie wybrane ważne i charakterystyczne zabytki, które pozwalają uchwycić swoiste zjawiska artystyczne zachodzące na obszarze Państwa Krzyżackiego.

Sztuka Prus powstała oczywiście w wyniku importu pojedynczych dzieł sztuki niemieckiej oraz sprowadzania mistrzów kamieniarskich i snycerskich.

Bardzo szybko jednak na przełomie XIII i XIV wieku doszło do utworzenia  lokalnych warsztatów.

Przykłady rzeźby z Prus krzyżackich zostały więc omówione na szerokim tle rzeźby z głębi Niemiec – nadreńskiej, nadmozańskiej i saskiej.

Bogata dokumentacja fotograficzna sztuki krzyżackiej, ale również zachodniej, została załączona do książki, ilustrując rozważania badaczki oraz podnosząc walory poznawcze publikacji.

belkaniebieska2