Anna Supruniuk, Mirosław A. Supruniuk – Uniwersytet z Łaski Bożej

Anna Supruniuk
Mirosław A. Supruniuk

Uniwersytet z Łaski Bożej
Lata 1945-1946 w historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w prasie i radio

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

SIRr XXXIa/78

Książka „Uniwersytet z Łaski Bożej” została wydana w związku z jubileuszem 70-lecia utworzenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autorom udała się trudna sztuka opisania początków Uniwersytetu w oparciu o artykuły i noty prasowe z lat 1945-1946.

Spośród przejrzanych 800 artykułów poświęconych UMK, które ukazały się wówczas w gazetach toruńskich, bydgoskich, włocławskich i ogólnopolskich autorzy antologii wybrali 340 tekstów.

Wszystkie one niosą ze sobą wartościowe informacje na temat Uniwersytetu, jego początków, pierwszego roku akademickiego, codzienności Uniwersytetu, wątpliwości i nadziei jakie budził, planów i projektów jego rozwoju, oceny pierwszego roku funkcjonowania.