Anna Ziemlewska – Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621)

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Anna Ziemlewska

Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej

Roczniki TNT – Rocznik 92 – zeszyt 3
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

http://www.tnt.torun.pl/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
www.wydawnictwoumk.pl/
Projekt okładki: Tomasz Pietrzyk
Toruń 2008

Sygnatura SIRr II/1-r.92-z.3

 

Prezentowanie opracowanie stanowi pracę doktorską,
która uwieńczyła wieloletnie badania autorki
w archiwach polskich i zagranicznych.

Ryga de facto przynależała do Rzeczypospolitej Obojga Narodów zaledwie 40 lat – od układu w Drohiczynie w 1581 r. między ryżanami a Stefanem Batorym do kapitulacji miasta w 1621 r. przed wojskami Gustawa Adolfa.

 

Dysertacja podzielona jest na sześć pięć rozdziałów.

Rozdział I
Ryga wobec rozpadu średniowiecznych władztw terytorialnych w Inflantach

Rozdział II
Podporządkowanie Rygi Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1577-1582)

Rozdział III
Ryga a Rzeczypospolita w okresie rozruchów kalendarzowych (1584-1589)

Rozdział IV
Ryga w rzeczypospolitej polsko-litewskiej w czasach Zygmunta II (1589-1621)

Rozdział V
Udział Rygi w wojnie polsko-szwedzkiej w Inflantach (1600-1621)