Antarktyda i Antarktyka

Niebieski kwadrat. Trzy znaki zapytania. Napis: Kwerenda

Antarktyda to nazwa kontynentu położonego na biegunie południowym.

Antarktyka oznacza obszar oznacza obszar położony wokół Antarktydy powyżej 60° szerokości geograficznej południowej.

Nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza „przeciwny do północy”.

W Książnicy Kopernikańskiej mamy bardzo dużo książek poświęconych Antarktyce.

Są wśród nich wydawnictwa popularne i naukowe, książki geograficzne i literatura podróżnicza, książki dla dzieci i dla dorosłych, encyklopedie, dzienniki ekspedycji naukowych, reportaże, pamiętniki polarników i ich biografie.

1. Antarktyda – lodowa pustynia / Edward Wiśniewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.2/d 913(99) Filia nr 2
F.7 913(99) Filia nr 7
F.8 913(99) Filia nr 8
F.11 913(99) Filia nr 11
F.12 913(99) Filia nr 12
F.14 913(99) Filia nr 14
MAG 219771 Wypożyczalnia
MAG 219772 Wypożyczalnia
2. Antarktyda / [red.: Marzena Dobosz, Grażyna Niedzieska ; tł.: Michał Oleksiuk]. – Warszawa : De Agostini, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.1/d 913(99) Filia nr 1
F.2/d 913(99) Filia nr 2
F.11d 913(99) Filia nr 11
3. Antarktyda 1968-1972 / Stanisław Rakusa-Suszczewski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 129126 Wypożyczalnia
4. Antarktyka – przyroda i człowiek / Stanisław Rakusa-Suszczewski, Krzysztof Kwarecki. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 210450 Wypożyczalnia
5. Antarktyka / Jacek Machowski. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1953.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 58353 Na miejscu
6. Antarktyka : zasoby mineralne i żywe / Stanisław Rakusa-Suszczewski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 175845 Wypożyczalnia
7. Arktyka i Antarktyda : na podbój biegunów, ludzie lodów: Eskimosi / [z. oprac. przy współpr. Christiana Zuccarelliego ; przekł. z fr. Elżbieta Sadowska]. – Warszawa : BGW, cop. 1992.
Sygnatura Lokalizacja
F.2/d 0/9(03) Filia nr 2
F.8 0/9(03) Filia nr 8
MAG 235396.83 Biblioteka Główna
8. Atlantycka odyseja 2005 / Danuta i Stanisław Gębscy. – Gdańsk : Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 37860 Na miejscu
9. Australazja ; Antarktyda / pod red. Rajmunda Mydela i Jerzego Grocha ; [zespół aut. Wojciech Adamski i in.]. – Kraków : „Fogra”, cop. 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.14 913(94)(03) Filia nr 14
10. Australia i Oceania, Antarktyka / Stanisław Leszczycki, Mieczysław Fleszar. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 913(93/97) Filia nr 4
MAG 62965 Wypożyczalnia
11. Australia, Oceania, Antarktyda / red. nauk. Wiesław Maik ; [aut. t. Wiesław Maik [et al.]]. – Poznań : Kurpisz, cop. 1998.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 913(99) Filia nr 12
12. Australia, Oceania, Antarktyda / [red. t. Adam Jelonek, Maria Soja ; aut. t. Jarosław Balon et al.]. – Kraków : „Opres”, 1997.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 913(94) Filia nr 12
13. Australia, Oceania, Antarktyda / [red. t. Adam Jelonek, Maria Soja ; aut. t. Jarosław Balon et al.]. – Kraków : Opress, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 913(94) Filia nr 16
CZYT XIVd/19.1 Czytelnia Główna
14. Australia, Oceania, Antarktyka / Stanisław Leszczycki, Mieczysław Fleszar. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 913(9) Filia nr 12
F.14d 913(9) Filia nr 14
F.16 913(9) Filia nr 16
15. Biało-czerwona u brzegów Antarktydy / Ryszard Badowski. – Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 913(99) Filia nr 2
F.7 913(99) Filia nr 7
MAG 149899 Wypożyczalnia
16. Cienie na pustkowiu / Mike Stroud ; przeł. Monika Dalecka. – Warszawa : Prószyński i Sk-a, 1996.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 910.4 Filia nr 2
F.16 910.4 Filia nr 16
17. Dlaczego Antarktyda? / Stanisław Rakusa-Suszczewski. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.2 913(99) Filia nr 2
F.14 913(99) Filia nr 14
MAG 164869 Wypożyczalnia
MAG 164870 Wypożyczalnia
18. Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych : XVI Sympozjum – Toruń : UMK, 1989 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 226703 Biblioteka Główna
19. Dziennik wyprawy na Antarktydę : 1897-1899 / Antoni Bolesław Dobrowolski ; oprac. Irena Łukaszewska, Janusz Ostrowski ; [przerywn. Leszek Kaufhold]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 61116 Wypożyczalnia
20. Geografia powszechna. T. 5, Arktyka, Ameryka, Australia i Oceania, Antarktyda, Ocean Światowy / przew. kom. red. August Zierhoffer ; red. t. Alfred Jahn ; red. kartogr. Franciszek Uhorczak, Lech Ratajski. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 74724.05 Wypożyczalnia
21. Geologia regionalna kontynentów / Włodzimierz Mizerski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIVb/16 Czytelnia Główna
MAG 274340 Wypożyczalnia
MAG 274341 Wypożyczalnia
22. Henryk Arctowski (15.07.1871-21.02.1958) : polski badacz polarny – Antarctic explorer / [Aleksander Kosiba]. – Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 73718 Wypożyczalnia
23. „Ice Bird” : pierwsza samotna wyprawa żeglarska do Antarktyki / David Levis ; z ang. przeł. Maria Moszkowska-Kozakiewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1979.
Sygnatura Lokalizacja
F.7 910.4 Filia nr 7
MAG 164903 Wypożyczalnia
24. Introspekcje antarktyczne / Jan Feliks Terelak. – Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 184484 Wypożyczalnia
25. Jachtem na wody polarne / Dariusz Bogucki. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 910.4 Filia nr 1
F.4 910.4 Filia nr 4
F.7 910.4 Filia nr 7
MAG 174062 Wypożyczalnia
26. Jak zostałem polarnikiem / Jan Wieruch. – Warszawa : „Egros”, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 262876 Wypożyczalnia
27. Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Warszawa : „Iskry”, 1961.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 49850 Wypożyczalnia
28. Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Iskry, 1963.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 63518 Wypożyczalnia
29. Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 3. – Warszawa : „Iskry”, 1964.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
30. Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, 1974.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 913(99) Filia nr 12
F.14 913(99) Filia nr 14
MAG 131427 Wypożyczalnia
31. Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 6 uzup. – Warszawa : Czytelnik, 1978.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
MAG 166400 Wypożyczalnia
MAG 166401 Wypożyczalnia
32. Kolumbowie Antarktyki / G. Kublicki. Tragedia [D. W.] de Longa / W. Akkuratow ; [tł. J. B. Rychliński]. – Warszawa : „Czytelnik”, 1949.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 34847 Biblioteka Główna
33. Krąg polarny / Joachim Mallwitz ; przekł. [z niem.] Agata Janiszewska ; il. Reiner Zieger i Frank Kliemt. – Wrocław : „Atlas”, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(98) Filia nr 1
F.8 913(98) Filia nr 8
F.14d 913(98) Filia nr 14
F.16d 913(98) Filia nr 16
MAG 244698 Wypożyczalnia
34. Lodospady Szmaragdowe / Krzysztof Birkenmajer. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1987.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.4 913(99) Filia nr 4
F.5 913(99) Filia nr 5
F.6 913(99) Filia nr 6
F.7 913(99) Filia nr 7
F.8 913(99) Filia nr 8
F.14 913(99) Filia nr 14
MAG 208842 Wypożyczalnia
35. Moje bieguny : dzienniki z wypraw 1990-1998 / Marek Kamiński. – Gdańsk : „Ideamedia”, cop. 1998.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(98) Filia nr 1
F.3 913(98) Filia nr 3
F.12 913(98) Filia nr 12
F.14 913(98) Filia nr 14
F.16 913(98) Filia nr 16
36. Moje życie polarnika / Roald Amundsen ; przeł. [z nor.] Halina Thylwe. – Warszawa : Iskry, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(98) Filia nr 1
F.2 913(98) Filia nr 2
F.6 913(98) Filia nr 6
F.8 913(98) Filia nr 8
F.11 913(98) Filia nr 11
F.12 913(98) Filia nr 12
F.14 913(98) Filia nr 14
F.16 913(98) Filia nr 16
MAG 241074 Wypożyczalnia
37. Na krańcu świata : najsłynniejsza wyprawa na biegun południowy / Apsley Cherry-Garrard ; przekł. Jacek Spólny. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 301263 Wypożyczalnia
38. Na przełaj przez Antarktydę / Vivian Fuchs, Edmund Hillary ; [tł. Leonid Teliga]. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1959.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 37267 Biblioteka Główna
39. Nie chciałbyś być polarnikiem! : wyprawa, w której wolałbyś nie brać udziału / tekst Jen Green ; il. David Antram ; [Pol. transl. by Janusz Ochab]. – Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk – Inwestycje, [2005].
Sygnatura Lokalizacja
F.1/d 913(99) Filia nr 1
F.12d 913(99) Filia nr 12
F.14d 913(99) Filia nr 14
F.16d 913(99) Filia nr 16
40. Nie prowadziła ich Gwiazda Polarna / Alina i Czesław Centkiewiczowie ; [oprac. graf. Wojciech Freudenreich]. – Warszawa : „Iskry”, 1975.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.4 913(99) Filia nr 4
F.12 913(99) Filia nr 12
F.14 913(99) Filia nr 14
MAG 134663 Wypożyczalnia
41. Osadnictwo polarne / Andrzej Maryański ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Kraków : Polska Akademia Nauk. Oddział, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 90524 Wypożyczalnia
42. Ostatnia wyprawa Scotta / Robert Falcon Scott ; [tł. z ang. Ignacy Bukowski ; przedm. S. Z. Różycki]. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1960.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 910.4 Filia nr 1
MAG 181056 Wypożyczalnia
43. Ostatnie bezkrwawe łowy = The last bloodless hunt = Die letzte unblutige Jagd / Włodzimierz Puchalski. – Kraków : Parol, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 77 Filia nr 16
44. Pod żaglami Arktyki i Antarktyki / Eugeniusz Moczydłowski. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 797 Filia nr 4
45. Polacy w badaniach Arktyki i Antarktyki : w stulecie wyprawy „Belgiki” / Henryk Gurgul. – Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 35445 Biblioteka Główna
46. Polskie badania polarne 1970-1982 : X Sympozjum Polarne w roku jubileuszowym 750-lecia miasta Torunia / [red. nauk. Antoni Olszewski, Gabriel Wójcik]. – Toruń : UMK, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 188707 Wypożyczalnia
MAG 188708 Wypożyczalnia
MAG 188709 Wypożyczalnia
47. Rejony podbiegunowe / Kamini Khanduri ; konsult. nauk. Sheila Anderson ; il. Ian Jackson, David Wright ; tł. Marta Chudzicka [et al.]. – Warszawa : Muza, 1998.
Sygnatura Lokalizacja
F.1/d 59 Filia nr 1
48. Rok na Antarktydzie / Włodzimierz Chełchowski ; [zdjęcia aut. ; oprac. graf. Hubert Hilscher, Jerzy Treutler]. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, dr. 1968.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 90086 Wypożyczalnia
49. Rosjanie w Antarktyce / D. Gołubiew ; [tł. H. i A. Miłoszowie]. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1951.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 60302 Biblioteka Główna
50. Rozkład przestrzenny i zmienność temperatury powietrza na Antarktydzie w drugiej połowie XX wieku / Marek Kejna. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 281514 Biblioteka Główna
MAG 281515 Wypożyczalnia
51. Siedmiu ludzi wśród pingwinów / Mario Marret ; tł. Marian Zakrzewski. – Warszawa : Iskry, 1958.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 37305 Biblioteka Główna
52. Sytuacja Antarktyki w świetle prawa międzynarodowego / Jacek Machowski ; [przedm. J. Katz-Suchy]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1968.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 123763 Wypożyczalnia
53. Ślady palców bogów / Graham Hancock ; przekł. Grzegorz Kołodziejczyk. – Wyd. 2. – Warszawa : Amber, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 930.85 Filia nr 2
54. Świat polarny / Patrick D. Baird ; [z ang. tł. Jadwiga Leszczycka]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(98) Filia nr 1
MAG 122025 Wypożyczalnia
55. Tajemnice białego kontynentu / Ewa Stupnicka. – Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne : Muzeum Ziemi PAN, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 88738 Wypożyczalnia
MAG 159283 Wypożyczalnia
MAG TN 11255 Biblioteka Główna
56. Tajemnice szóstego kontynentu / Alina i Czesław Centkiewiczowie ; [oprac. graf. Jan S. Miklaszewski]. – Warszawa : „Czytelnik”, 1960.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 A 913 Centkiewiczowa A. Filia nr 1
57. Tajemnice szóstego kontynentu / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 3 rozsz. – Warszawa : Czytelnik, 1964.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 913(99) Filia nr 4
MAG 76827 Wypożyczalnia
58. Tajemnice szóstego kontynentu / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 6 poszerz. – Warszawa : „Czytelnik”, 1974.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.2 913(99) Filia nr 2
F.14 913(99) Filia nr 14
59. „Tazarem” ku Antarktydzie / Bogdan Czubasiewicz. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 149986 Wypożyczalnia
60. Tragedia wśród lodów : pamiętnik wyprawy S. A. Andréego / przekł. [z niem.] J[ulisza Mikołajskiego i B[olesława] Olszewicza. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1957.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913.98 Filia nr 1
F.4 913.98 Filia nr 4
MAG 67719 Biblioteka Główna
61. Transantarktyka : przez lodowy kontynent / Jean-Louis Etienne ; przeł. Danuta Knysz-Tomaszewska. – Warszawa : Iskry, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 913(99) Wypożyczalnia
62. „Trismus” w Antarktyce / Patrick Van God ; z fr. przeł. Krzysztof Wajnikonis. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.16 913(99) Filia nr 16
MAG 190767 Wypożyczalnia
63. Tundra i morza polarne / [z jęz. fr. przeł. Małgorzata i Izabella Szmurło]. – Warszawa : Delta : Świat Książki, [1997].
Sygnatura Lokalizacja
F.4/d 59 Filia nr 4
64. U dołu globusa / Bogdan Czubasiewicz. – Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.2 913(99) Filia nr 2
F.4 913(99) Filia nr 4
MAG 168258 Wypożyczalnia
65. W Antarktyce / Stanisław Rakusa-Suszczewski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.5 913(99) Filia nr 5
F.16 913(99) Filia nr 16
MAG 223069 Wypożyczalnia
66. W białej pustyni / Bronisław Majtczak. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1971.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
MAG 97766 Wypożyczalnia
67. Wielkie wyprawy polarne / Bertrand Imbert ; przekł. Agnieszka Pelc. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1996.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 252245 Biblioteka Główna
68. Wokół Biegunów / David Rootes ; [tł. z ang. Piotr Karaś]. – Warszawa : GeoCenter, 1996.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 94(9) Filia nr 1
69. Wspomnienia z wyprawy polarnej / Antoni Bolesław Dobrowolski. – Warszawa : „Prasa Wojskowa”, dr. 1950.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 65847 Biblioteka Główna
70. Wyprawa Endurance / Alfred Lansing ; przeł. Zbigniew Obniski. – Warszawa : „Iskry”, 1968.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 89724 Wypożyczalnia
71. Wyprawy polarne : historja i zdobycze naukowe / Antoni Bolesław Dobrowolski. – Warszawa : H. Lindenfeld, 1914.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 73164 Biblioteka Główna
72. Wysoki biegun : historia odkrycia Terra Australis / H. A. Förster ; [przeł. z niem. Bohdan Mańkowski]. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1959.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(94) Filia nr 1
F.4 913(94) Filia nr 4
MAG 36459 Biblioteka Główna
73. Zagadkowe lądy / S. Uzin ; [tł. z ros. A. Załęski]. – Warszawa : „Wiedza Powszechna” Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe, 1952.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 57696 Biblioteka Główna
74. Zdobycie bieguna południowego / Roald Amundsen ; przeł. z niem. Bronisław Wojciechowski ; [przedm. F. Nansen]. – Warszawa : Iskry, 1957.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 A 913 Amundsen R. Na miejscu
F.4 913(99) Filia nr 4
MAG 37294 Biblioteka Główna
75. Zdobycie bieguna południowego / Roald Amundsen ; przeł. z niem. Bronisław Wojciechowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Iskry, 1966.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
76. Zdobywcy Białego Lądu : historia wypraw i odkryć antarktycznych / Jacek Machowski. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 910.4 Filia nr 4
MAG 71379 Biblioteka Główna
MAG 71380 Biblioteka Główna