Antyklerykalizm – kwerenda

Antyklerykalizm oznacza postawy i ideologię przeciwną udziałowi Kościoła i duchowieństwa w życiu publicznym.

Wywodzi się z epoki oświecenia, z ducha wolterianizmu i filozofii racjonalizmu.

W XX wieku antyklerykalizm przybrał jednak formy skrajne.

W Związku Radzieckim zginęły tysiące księży, zburzono też wiele cerkwi.

Symbolem prześladowania Kościoła w Polsce jest 3 letnie uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące publikacje na temat antyklerykalizmu:

1. Książęta Kościoła : między słowem pasterskim a godzinkami owieczek / Horst Herrmann ; przeł. z niem. Janusz Murczkiewicz. – Gdynia : „Uraeus”, cop. 2000.
2. Wiatraki : [miesięczny dodatek literacki „Faktów i Myśli”]. – Bydgoszcz : [Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SAiW] 1959-1968.
3. Z przeszłości chłopskiego antyklerykalizmu w Polsce / Michał Rękas. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1953.
4. Polskie zwierciadełko kieszonkowe : na czas wyborów i po wyborach / zebr. i przedm. Opatrzył Jan Oścień [pseud.]. – Warszawa : Bez dogmatu 1928.
5. Przeciw Ciemnogrodowi : pisarze polscy o klerykalizmie / M. Skalski. – Warszawa : „Książka i Wiedza” 1949.
6. Czy to są sprawy religii? / Józef Siemek. – Warszawa : „Książka i Wiedza” 1960.
7. Zdjąć Polskę z krzyża / Janusz Palikot w rozmowie z Cezarym Michalskim. – Warszawa :Wydawnictwo W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. copyright 2014.