Antypolonizm – kwerenda

Antypolonizm oznacza ideologie i postawy niechętne i wrogie Polsce i Polakom.

Narodził się w XIX wieku w Prusach za sprawą kanclerza Ottona Bismarcka.

W okresie XX wojny światowej doprowadził do ludobójstwa Polaków w okupowanej przez Niemców Polsce.

Dziś wyrazem antypolonizmu są krzywdzące stereotypy narodowe i przekłamania historyczne na temat niemieckich obozów koncentracyjnych.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące książki na temat antypolonizmu:

1 Antypolskie organizacje w Niemczech : (1918-1933) / Karol Fiedor. – Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1973.
2 Dwa wieki polskiej Golgoty czyli Samotni wśród łotrów / Henryk Pająk. – Lublin : Retro 1999.
 

3

„Katolicyzm” hakatystyczny na Śląsku : (krótka wiadomość o worku Judaszowym księdza Nieborowskiego czyli o kłamstwach, oszczerstwach i przewrotnościach, zawartych w jego książce p.t.: „Oberschlesien, Polen und der Katolizismus”) / napisał dobry katolik, człowiek świecki Robert T. Rabow. – [Gliwice : s.n., (Gliwice : M. Kwiatkowski). 1919]
4 Ks. Henryk Jankowski „znów atakuje” : spór o kazanie prałata / [zebrał i oprac.] Peter Raina. – Warszawa : „von borowiecky”, 1998.
5 Polacy i Żydzi : dzieje sąsiedztwa – dzieje waśni : historia stosunków polsko-żydowskich / Henryk Zamojski. – Warszawa : Bellona cop. 2012.
6 Polacy i Żydzi – kwestia otwarta / red. Robert Cherry i Annamaria Orla-Bukowska. – Warszawa : Towarzystwo „Więź” cop. 2008.
7 Zagrożenia dla Polski i polskości. [T. 1] / Jerzy Robert Nowak. – Warszawa : „Ad Astra”, 1998.