Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Poprzednia strona · Kolejna strona

Zygmunt Pinkowski – Podzielona miłość

 

Zygmunt Pinkowski

Podzielona miłość

 Warszawska Firma Wydawnicza

Warszawa 2019

Sygnatura SIRr W/BY/Pin60

W Informatorium uruchomiliśmy Mini-Wypożyczalnię Beletrystyki Regionalnej „Żółty Regał”.  Jest to specjalny dział z powieściami, których fabuła została osadzona w województwie kujawsko-pomorskim. Oferujemy kryminały, romanse, powieści obyczajowe, powieści historyczne i powieści młodzieżowe. Mini-Wypożyczalni towarzyszy również profil @zoltyregal na Instagramie.

Zygmunt Pinkowski osadził akcję swojej powieści w miasteczku Mroczna położonym obok Bydgoszczy.

To powieść obyczajowa, ale jej akcja rozgrywa się w okresie PRL.

Uczucia bohaterki – Hanki – rozdarte są pomiędzy dwóch mężczyzn.

Zakochuje się w szkolnym koledze, który chce przyjąć świecenia kapłańskie.

W niej natomiast kocha się syn dziennikarza i nauczycielki.

Realia minionej epoki sprawiały, ze religia i państwowy światopogląd naukowy nie mogły neutralnie istnieć obok siebie.

Dodatkowo komplikuje to rozterki bohaterki.

Agnieszka Jedlińska-Kawska, Tomasz Kawski – Społeczność żydowska w Bydgoszczy w XX wieku

 

Agnieszka Jedlińska-Kawska
Tomasz Kawski

Społeczność żydowska w Bydgoszczy w XX wieku

Instytut Wydawniczy „Świadectwo”

Bydgoszcz 2016

Sygnatura SIRr VIII/B-61

Monografia poświęcona dziejom Żydów w Bydgoszczy w XX wieku uzupełnia wiele istniejących luk badawczych i prostuje niektóre wnioski i opinie.

Stanowi ona podsumowanie badań na temat bydgoskiej społeczności żydowskiej.

Autorzy opierali się na źródłach archiwalnych, z których najcenniejsze zgromadzone są w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie oraz w Archiwach Państwowych w Bydgoszczy i Poznaniu,

Opracowanie otwiera rok 1920, kiedy to Bydgoszcz została włączona do Polski.

Rozważania autorów zamyka rok 1972, który przyniósł kres działalności bydgoskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Książka dzieli się na cztery rozdziały:

Rozdział I – Bydgoscy Żydzi do 1920 roku . Zarys dziejów

Rozdział II – Społeczność żydowska w Bydgoszczy w okresie międzywojennym 1920-1939

Rozdział III – Żydzi w Bydgoszczy w latach wojny 1939-194

Rozdział IV – Bydgoscy Żydzi po 1945 roku

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

Zbiór studiów pod redakcją Stefana Pastuszewskiego

Instytut Wydawniczy „Świadectwo”

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-62

Bydgoszcz odegrała bardzo dużą rolę w walce z agresją Niemiec w 1939 roku.

Jeszcze w okresie przedwojennym podjęto tu zintensyfikowane działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze.

Konkurowano przy tym z niemieckim wywiadem, mającym oparcie w dobrze zorganizowanej mniejszości niemieckiej.

W okresie okupacji rozwinięto dodatkowo walkę konspiracyjną, posługującą się małą dywersją i sabotażem.

Na uhonorowanie zasługuje postać bydgoszczanina Mariana Rejewskiego, który odegrał pionierską rolę w złamaniu kodu „Enigmy”.

Dzięki bydgoskiej Ekspozyturze wywiadu wojskowego kierowanej przez Jana Henryka Żychonia zdobyto bezcenne informacje o produkcji rakiet V-1 i V-2 .

SPIS TREŚCI

Dr Stefan Pastuszewski – Wstęp

Prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski – Zarys tematyki

Prof. dr hab. Jacek Tebinka – Wkład Polski i Polaków w dzieło złamania szyków niemieckiej Enigmy (1932-1942)

Płk mgr Jerzy Ławic – Marian Rejewski (1905-1980) – życie i działalność

Prof. dr hab. Marek Wójtowicz – Ewolucja kryptologii. Istota szyku stosowanego w Enigmie

Dr hab. Zdzisław Biegański, dr Joanna Szczutkowska – Enigma w filmach fabularnych i dokumentalnych

Prof. dr hab. Wojciech Skóra – Organizacja i główne kierunki działalności Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Bydgoszczy (1930-1939)

Dr hab. Przemysław Olstowski – Mjr Jan Henryk Żychoń (1902-1944) — żołnierz i oficer wywiadu

Prof. dr hab. Aleksander Woźny – Agenci ofensywni Ekspozytury nr 3 Oddziału II SG WP do 1939 r.

Mgr Bartosz Gondek, dr Artur Jendrzejewski – Infrastruktura polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1930) i w Bydgoszczy (1920-1939)

Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski – Wywiad ZWZ AK i Delegatury Rządu RP na Kraj w Bydgoszczy

Dr Stefan Pastuszewski – Rola bydgoszczan w działaniach skierowanych przeciwko hitlerowskiej broni VI i V2