Jesteś tutaj:

Autor: Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Piotr Kalka, Jarosław Ellwart - Archeologiczne zabytki Pomorza i Kujaw

 

 

Piotr Kalka
Jarosław Ellwart

Archeologiczne zabytki Pomorza i Kujaw
województwo kujawsko-pomorskie 

Wydawnictwo Region

Gdynia 2019

Sygnatura SIRr VIb/2-32

Przygotowanie przewodnika wymagało od autorów licznych wyjazdów terenowych oraz żmudnych prac archiwalnych i bibliotecznych.

Dzięki nim powstała książka, która przedstawia najciekawsze stanowiska i obiekty archeologiczne, a także skanseny archeologiczne i muzea z działami archeologicznymi, które znajdują sie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wybrano obiektyw w miarę dostępne, możliwe do spenetrowania, posiadające widoczna i atrakcyjną formę terenową.

Siłą rzeczy w przewodniku pominięto stanowiska, które po zakończeniu wykopalisk archeologicznych, nie pozostawiły po sobie żadnych widocznych śladów w terenie.

Autorzy osobiście zobaczyli i spenetrowali wszystkie opisane w publikacji miejsca, dlatego ich informacje są aktualne i wiarygodne.

Przewodnik ma charakter popularno-naukowy.

Książka jest kontynuacja wydanej w 2017 roku publikacji: „Archeologiczne zabytki Pomorza : województwo pomorskie”.

Przewodnik rozpoczyna obszerny wstęp historyczny poświęcony najdawniejszym dziejom regionu kujawsko-pomorskiego.

Następnie przedstawiono historię badań archeologicznych na terenie Kujaw i Pomorza, które formę systematyczna i naukowa nabrały w połowie XIX wieku.

Opisane w przewodniku obiekty podzielono na grupy:

 • cmentarzyska (6)
 • grodziska (30)
 • skanseny (4)
 • muzea (10)

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Marta Spandowska - Chełmna dawny czar : pocztówki od 1890 do 1945 roku

 

 

Marta Spandowska

Chełmna dawny czar
Pocztówki od 1890 do 1945 roku

Wydawnictwo Region

Gdynia 2020

Sygnatura SIRr VIII/C-25

Album „Chełmna dawny czar” prezentuje chełmińskie pocztówki sprzed 1945 roku.

Wiek XIX i początek XX wieku był dobrym okresem dla Chełmna, które zaczęło się intensywnie rozbudowywać.

Miasto rozwijało się gospodarczo, zostało skanalizowane, powstał w nim szpital.

22 stycznia 1929 roku Chełmno powróciło do Polski.

W okresie międzywojennym udało się zelektryfikować miasto.

Na szczęście II wojna światowa dość łaskawie obeszła się z miastem, podobno dzięki urodzonemu w nim Heinzowi Guderianowi.

W albumie znalazły się pocztówki XIX- i XX-wieczne.

Są wśród nich pocztówki niemieckie i polskie.

Widokówki obrazują zmiany jakim na przestrzeni lat ulegało Chełmno.

Wznoszono jedne budynki, inne ulegały wyburzeniu.

Pocztówki zostały ułożone w porządku chronologicznym.

Pocztówki opatrzone są opisami i niezbędnymi komentarzami.

Przedstawiają panoramy miasta, park Nowe Planty, ratusz, mury obronne, Bramę Grudziądzką, kościół farny pw. Wniebowzięcia NMO, rynek, zespół klasztorny, kościół pofranciszkański pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja, kościół pw. Ducha Świętego, szkoły, lokale rozrywkowe i restauracje, dworzec kolejowy, szpitale, kościół podominikański pw. św. Piotra i św. Pawła, Wisłę, wojsko, dawne starostwo Powiatowe (dziś Urząd Miasta Chełmna), dzielnice Rybaki, ulice i place.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Michał Pszczółkowski - Dwanaście kryształowych orłów

 

 

Michał Pszczółkowski

Dwanaście kryształowych orłów
Kujawsko-pomorskie szkice architektury międzywojennej 

Wydawcy:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Towarzystwo Naukowe w Toruniu 

Toruń 2020

Sygnatura SIRr XXXIIIb/178

Dr hab. Michał Pszczółkowski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, jest autorem wielu publikacji poświęconych historii architektury i ochronie zabytków.

Jest autorem dostępnych w Książnicy Kopernikańskiej książek:

 • Architektura Włocławka w latach 1918-1939
 • Betonowa tajemnica : fabryki materiałów wybuchowych DAG
 • Bydgoszcz między wojnami : opowieść o życiu miasta 1918-1939
 • DAG Fabrik Bromberg : z dziejów bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945
 • Dwanaście kryształowych orłów : kujawsko-pomorskie szkice architektury międzywojennej
 • Stefan Narębski 1892-1966 : architekt, konserwator, profesor
 • Toruńska architektura XX wieku

Książka „Dwanaście kryształowych orłów” jest zbiorem esejów poświęconych architekturze międzywojennej w województwie kujawsko-pomorskim.

Charakterystyczny dla epoki modernizm był stylem architektoniczny, który wyróżniał się w mozaice różnych zjawisk i kierunków przedwojennego budownictwa.

Sam również wykazywał wiele odmian.

Tytuł publikacji „Dwanaście kryształowych orłów” odnosi się do bardzo częstego w okresie międzywojennym motywu państwowego orła, który pojawiał się na fasadach gmachów publicznych.

Natomiast fraza „kryształowy” oznaczała wówczas w gwarze bydgoskiej Polaka, który nie uległ germanizacji.

W książce przedstawienie architektury międzywojennej jest pretekstem do ukazania również ówczesnych mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, ich spraw, władzy, przemysłu, mieszkania, transportu.

Publikację sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do góry

Skip to content