Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Poprzednia strona · Kolejna strona

Sławomir Oder – Guziki Sutanny

 

ks. Sławomir Oder

Guziki sutanny
Błogosławiony S.W. Frelichowski w opowieści postulatora procesu beatyfikacyjnego

Wydawca: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Warszawa 2017

Sygnatura SIRr  IIIB/Frelichowski

Postać błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego doczekała się już wielu biografii.

„Guziki sutanny” od innych książek odróżnia fakt, iż powstała w oparciu o materiał wykorzystany w procesie beatyfikacyjnym.

Autorem książki jest urodzony w Chełmży ks. Stanisław Oder – wikariusz sądowy diecezji rzymskiej.

Znany jest wszystkim z faktu, że był postulatorem w procesie beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II.

Ale reprezentował również wcześniej Diecezję Toruńską na rzymskim etapie procesu beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Autor wykorzystał świadectwa świadków świętości życia i męczeńskiej śmierci księdza Frelichowskiego.

Opierał się również na dokumentach procesowych.

Wśród tych materiałów był  manuskrypt „Pamiętnika” błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Celem hagiografii jest przybliżenie postaci błogosławionego młodym ludziom.

Autor daje również wyraz swojej osobistej fascynacji postacią błogosławionego Kapłana i Męczennika.

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

 

Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim

Pod redakcją:
Waldemara Rozynkowskiego,
Małgorzaty Strzeleckiej,
Michała Targowskiego

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr VIb/1-58

Książka „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim” jest już czwartym tomem wydanym w ramach serii „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Do tej pory ukazały się:

  • Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim (2013)
  • Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim (2014)
  • Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego (2015)
  • Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim (2017)

Seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Zbiór studiów „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim” składa się z referatów wygłoszonych podczas konferencji, jaka odbyła się 29 października 2015 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Autorami referatów byli historycy akademiccy, nauczyciele praktycy, archiwiści.

Pierwsza historyczna część książki zawiera opracowania, omawiające zagadnienie mniejszości etnicznych i wyznaniowych w skali całego regionu i poszczególnych miejscowości.

Druga metodyczna część zawiera prezentacje dotychczasowych doświadczeń i nowych możliwości w zakresie wykorzystania pamieć o mniejszościach etnicznych i wyznaniowych w działaniach edukacyjnych prowadzonych w szkołach.

CZEŚĆ HISTORYCZNA

Janusz Małłek – Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX i XX wieku 

Agnieszka Zielińska – Struktura wyznaniowa miast regionu kujawsko-pomorskiego w XIX i na początku XX wieku 

Aneta Niewęgłowska – Przynależność narodowościowo-wyznaniowa uczennic średnich szkół żeńskich w Prusach Zachodnich w dziewiętnastym stuleciu. Zarys problemu 

Maciej Krotofil – Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy na Kujawach i Pomorzu w okresie międzywojennym 

Tomasz Dziki – Wielokulturowość Włocławka w XIX wieku 

Robert Stodolny – Stosunki narodowościowe w Aleksandrowie Kujawskim do 1945 roku – wybrane aspekty 

Małgorzata Mielewska – Żydzi w powiecie świeckim w dwudziestoleciu międzywojennym

Maciej Jan Mazurkiewicz – Żydzi toruńscy. Dziedzictwo i pamięć 

Sylwia Grochowina – Wojenny dramat ludności żydowskiej w Toruniu i okolicach. Likwidacja toruńskiej żydowskiej gminy wyznaniowej i podobozy KL Stutthof 

CZĘŚĆ METODYCZNA

Dariusz Chrobak – Mniejszości wyznaniowe, etniczne i narodowe na ziemi dobrzyńskiej i pamięć o nich na przykładzie działań Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie i innych podmiotów 

Jarosław Czarnomski, Grzegorz Radomski – Historia mniejszości narodowych w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Z doświadczeń nauczycieli sierpeckich szkół

Piotr Kołodziejczak – Zarys dziejów gmin wyznaniowych w Bydgoszczy na przykładzie wybranych świątyń 

Reformacja w Toruniu – Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta

 

Reformacja w Toruniu
Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta

Redakcja katalogu: Joanna Arszyńska, Liliana Lewandowska, Aleksandra Mierzejewska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/165

Polecamy katalog wystawy „Reformacja w Toruniu – wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta”, jaka została zorganizowana w Muzeum Okręgowym w Toruniu w dniach 9 czerwca – 15 października 2017 roku.

Wystawa upamiętniła jubileusz 500-lecia wystąpienia Marcina Lutra.

Począwszy od początku XVI wieku do początku wieku XX protestantyzm odgrywał dominującą rolę w Toruniu.

Ewangelickie były mieszczańskie elity Torunia.

Luteranie zdominowali życie polityczne, gospodarcze i kulturalne miasta.

Zgromadzone na wystawie w Muzeum Okręgowym eksponaty ilustrują dzieje toruńskiej reformacji.

Obejmują narodziny protestantyzmu, działalność Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, obrady Colloquium Charitativum, tumult toruński, rozwój luteranizmu w XIX stuleciu i współczesną gminę ewangelicką.

Na wystawie zaprezentowano dzieła potwierdzające wpływ reformacji na tożsamość miasta Torunia.

Wśród eksponatów znalazły się zabytki piśmiennictwa, rękopisy, starodruki, drzeworyty, miedzioryty, mapy, archiwalia, wyroby rzemiosła artystycznego, przedmioty użytkowe i sakralne.

Katalog poprzedzony jest kilkoma przyczynkami naukowymi, stanowiącymi wprowadzenie do tematyki wystawy:

Janusz Małek – Reformacja i protestantyzm w Toruniu w latach 1521-1817

Piotr Birecki – Na drodze do zbawienia. Życie toruńskiego luteranina między chrztem a pogrzebem

Piotr Birecki – Sztuka w służbie toruńskiego protestantyzmu

Jarosław Kłaczkow – Kościoły ewangelickie w Toruniu w XIX i XX wieku

Sam katalog jest bogato ilustrowany.

Katalog nie tylko wymienia, ale i opisuje wszystkie eksponowane na wystawie obiekty.

Stąd jest skarbnicą wiedzy o ewangelickiej przeszłości Torunia.