Jesteś tutaj:

Autor: Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Szkolne pokolenia
Rys historyczno – wspomnieniowy

red. Aleksander Czarnecki

Instytucja sprawcza: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie

Wydanie 2
wyd. Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Wąbrzeźno 2010

Sygnatura SIRr XXXI/94

„Szkolne pokolenia” to już drugie wydanie książki poświęconej dziejom Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności 35 w Wąbrzeźnie.

Pierwsze wydanie ukazało się w 2006 roku w stulecie założenia szkoły – 20 kwietnia 1906 roku.

„Szkolne pokolenia” to publikacja zbiorowa.

Autorami poszczególnych rozdziałów są nauczyciele oraz byli i obecni uczniowie szkoły.

Spis treści:

1. Przedmowa do II wydania

2. Królewskie Progimnazjum Realne – Aleksander Czarnecki, Michał Stenzel
Wspomnienia: dyrektor Klingbeil

3. Dwudziestolecie międzywojenne – Jolanta Pocierznicka, Ewa Świgońska
Wspomnienia: Stanisław Bryx, Irena Jordan, Łucja Kitzner-Kędzierska, ks. Witold Kiedrowski, Zbigniew Milanowski

4. Spuścizna okupacji – Aleksander Czarnecki, Joanna Różycka

5. Powojenna odbudowa – Joanna Różycka
Wspomnienia: Włodzimierz Piotrowski, Jerzy Bowszyc

6. Lata stalinizacji – Marta Maguza
Wspomnienia: Henryk Klimek, Mieczysław Gulda, Roman Skowroński, Gwidon Kuffel, Bogumiła Trzcińska

7. Dyrektorskie autorytety  – Alicja Głowacka, Marika Matuszewska
Wspomnienia: Andrzej Stoff, Alicja Kuffel, Zofia Dembska, Agnieszka Jagielska, Wojciech Bartoszewski, Danuta Krzyżanowska, Roman Czaja, Marzena Sturman

8. Na przełomie wieków – Bolesław Künstler
Wspomnienia: Anna Szotowicz, Marta Maguza, Marika Matuszewska, Alicja Głowacka

9. Zygmunt Działowski – sylwetka patrona szkoły – Aleksandra Oskwarek, Inga Walkiewicz

10. Zestawienia sumaryczne – Paweł Becker, Alicja Kruk

11. Liceałki – Barbara Głowacka

12. Zestawienie absolwentów – Bolesław Künstler

13. Album szkolny – Alicja Głowacka, Paulina Hryciuk, Marika Matuszewska

Tony Harcup

Dziennikarstwo – teoria i praktyka

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej

Łódź 2010

Sygnatura SIRi XIII/67

Autor publikacji to jednocześnie dziennikarz z ponad 25-letnim stażem oraz nauczyciel akademicki z Uniwersytetu w Sheffield.

Łączy ona w sobie spojrzenie praktyka i teoretyka.

Przejawia się to nawet w formie książki.

Na początku każdego rozdziału strony dzielą się bowiem na dwie kolumny: PRAKTYKA i TEORIA.

Książka składa się z 13 rozdziałów:

 1. Kto, co, gdzie, kiedy dlaczego i jak? Wprowadzenie do dziennikarstwa
 2. Ograniczenia i oddziaływania
 3. Co to jest news?
 4. Skąd się biorą newsy?
 5. Dziennikarz jako obiektywny reporter
 6. Dziennikarz jako śledczy
 7. Dziennikarstwo jako źródło rozrywki
 8. Wywiady
 9. Pisanie newsów
 10. Pisanie artykułów prasowych
 11. Opowiadanie obrazami
 12. Styl dziennikarski
 13. Podsumowanie. Dziennikarstwo w obliczu wyzwań

Przedstawiamy tekst referatu zaprezentowanego 18 maja 2011 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie na dorocznej naradzie osób opracowujących bibliografię artykułów z gazet i tygodników polskich.

Anna Broda, Grzegorz Barecki

WSPÓLNA BAZA PRASY 2006-2011

6 LAT DOŚWIADCZEŃ WBP – KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ W TORUNIU

Gdy w styczniu 2005 r. Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej wystąpił z projektem wspólnej bazy artykułów z gazet i tygodników, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zgłosiła się do realizacji tego projektu.

31 maja 2005 r. podczas roboczego spotkania przedstawicieli wojewódzkich bibliotek publicznych Książnica Kopernikańska zaproponowała, że będzie opracowywać:

– Gazetę w Toruniu (dodatek regionalny do Gazety Wyborczej)
– Gazetę Prawną
– Gazetę Bankową (tygodnik)

Zostało to zaakceptowane przez Bibliotekę Narodową.

„Wspólną Bazę Prasy” opracowują pracownicy Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Dział dzieli się na Sekcję Bibliografii Regionalnej i Sekcję Informacji.

Dodatek regionalny do „Gazety Wyborczej” opracowywała koleżanka z Sekcji Bibliografii Regionalnej.

Opracowywaniem tytułów ogólnopolskich zajmuje się dwoje pracowników Sekcji Informacji.

Każdy pracownik ma przydzielony osobny tytuł.

Drugi tytuł opracowujemy w wypadku urlopów czy zwolnień lekarskich.

Opisy bibliograficzne przesyłamy do Biblioteki Narodowej codziennie.

Opisy przesyłamy w jednym pliku tekstowym pod nazwą „bzg.txt”.

„Wspólną Bazę Prasy” opracowujemy od początku, aż do teraz w systemie bibliotecznym MAK.

Bibliografia regionalna jest natomiast opracowywana obecnie w systemie bibliotecznym PROLIB.

Od 1 stycznia 2008 roku zrezygnowaliśmy w porozumieniu z Biblioteką Narodową z opracowywania dla potrzeb „Wspólnej Bazy Prasy” dodatku regionalnego do Gazety Wyborczej.

Artykuły zamieszczane w Gazecie Wyborczej w Toruniu miały charakter lokalny i w żadnym stopniu nie miały znaczenia ogólnopolskiego.

Opisy bibliograficzne Gazety Wyborczej w Toruniu są umieszczane w bazie bibliografii regionalnej i uznaliśmy za bezcelowe powielanie ich jeszcze w bazie ogólnopolskiej.

We wrześniu 2009 roku po połączeniu „Dziennika” z „Gazetą Prawną” zaczęliśmy opracowywać „Dziennik Gazetę Prawną”.

Wcześniej „Dziennik” opracowywała Biblioteka m. st. Warszawy.

Dzięki temu mieliśmy bogaty materiał bibliograficzny, na którym mogliśmy się wzorować.

Od 1 stycznia 2010 roku, kiedy to „Gazeta Bankowa” stała się miesięcznikiem, zaczęliśmy opracowywać „Tygodnik Solidarność”.

Od 1 stycznia 2006 r. do 1 maja 2011 r. opracowaliśmy łącznie 25638 artykułów:

 • 8700 artykułów – Dziennik Gazeta Prawna
 • 3057 artykułów – Gazeta Bankowa
 • 11093 artykuły – Gazeta Prawna
 • 1788 artykułów – Gazeta Wyborcza – Toruń
 • 1000 artykułów – Tygodnik Solidarność

W ciągu 6 lat współpracy z Zakładem Bibliografii Zawartości Czasopism i Sekcją Opracowania Prasy Biblioteki Narodowej zebraliśmy wiele uwag i wskazówek.

Były one kierowane do nas indywidualnie, niezależnie od instrukcji przesyłanych wszystkim bibliotekom tworzącym „Wspólna Bazę Prasy”.

Teraz chcielibyśmy się nimi podzielić.

Być może pomogą one również w Państwa pracy.

W opisie formalnym pomijamy współpracowników.

Nie ma konstrukcji Kowalski, Jan – Współpraca.

Współpracowników nie wymieniamy też w polu 245.

Nie stosujemy w odniesieniu do autorstwa określników typu „przygotował”.

W takich wypadkach używamy „Oprac.”

Nie podajemy autorów fotografii.

Przy opisie debaty redakcyjnej w polu 245 i w polu 700 wymieniamy wszystkich uczestników dyskusji.

W polu 245 – według kolejności zabierania głosu.

W przypadku wywiadów i rozmów nie uwzględniamy w liczbie autorów osób, które je przeprowadzają.

Jeżeli wywiad przeprowadzany jest z dwiema osobami i także dwie osoby go przeprowadzają, to pierwsza z osób, z którymi przeprowadzany jest wywiad trafia do pola 100.

Dopiero, jeżeli osób, z którymi przeprowadza się rozmowę jest więcej niż 3 wszystkie trafiają do pola 700.

W polu 700 po imieniu stawiamy kropkę, także, gdy wypełniamy podpole „e” (Oprac. , Tł., Rozm. przepr.)

Odsyłacze od podwójnych nazwisk oraz inne formy nazwy autora (np. dla nazwisk transliterowanych) dajemy zawsze w polu 720 a nie 700.

W przypadku haseł przedmiotowych w polu 653.

W polu 653 są wskaźniki (.1).

W polu 245 część „Cz.” piszemy zawsze z dużej litery.

Podtytuł zaczynamy zawsze z małej litery.

Nie opracowujemy artykułów jako współwydane, jeżeli nie są ze sobą związane ( nie wystarczy temat artykułów).

Muszą to być polemiki lub komentarze w tym samym numerze.

Albo pomijamy tytuły artykułów mniejszych, (jeżeli są podane) i opisujemy całość pod wyróżnionym tytułem, podając kolejnych autorów, albo pomijamy artykuł lub wybieramy największy.

Należy stosować adnotacje w przypadku opisów, gdy ani tytuł, ani hasła przedmiotowe nie oddają dokładnie tematu.

Warto wówczas w polu 520 dopisać zdanie wyjaśniające i podające szczegóły.

Po hasłach typu „Postępowanie…” (np. administracyjne, ale dotyczy to wszystkich postępowań) nie używamy określnika „prawo”.

Konstrukcja wygląda następująco:

Postępowanie cywilne – Polska – stan na 2011 r.
Postępowanie sądowe – Polska – stan na 2011 r.

W opracowaniu zagadnień prawnych dotyczących różnego rodzaju podatków, po temacie „Podatek” występuje określnik „prawo”.

Przykłady:

„Podatek dochodowy od osób prawnych – prawo – Polska – stan na 2011 r.”
„Podatek od towarów i usług – prawo – Polska – stan na 2011 r.”

Nie używamy konstrukcji „Chorzy – prawo” tylko „Prawa pacjenta”.

Konstrukcja „Ochrona środowiska – prawo” jest nieprawidłowa.

Mamy hasła „Prawo ochrony środowiska” i „Prawo ochrony środowiska międzynarodowe”.

Nie używamy konstrukcji „Prawo wspólnotowe europejskie -stosowanie-Polska”.

Aby oddać zależność między prawem wspólnotowym a prawem krajowym, stosujemy temat „Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie”.

W Słowniku JHP BN nie ma określnika „nowelizacja”.

Był kiedyś tylko proponowany, ale nie został przyjęty.

Aby opracować artykuł, w którym mowa o projekcie nowelizacji używamy określnika „projekty”.

Gdy mowa o już przyjętej nowelizacji stosujemy konstrukcje z określnikiem „stan na… r.”

W niżej przedstawionej konstrukcji nie stosujemy określników chronologicznych:

„Temat – prawo – projekty – Polska”

Temat „Administracja” stosowany jest dla opisu zagadnień teoretycznych.

Dla opisu artykułów dotyczących administracji jakiegoś kraju używamy hasła o konstrukcji:

„Polska – administracja”

Nie ma tematu „administracja publiczna”.

Jest temat „administracja”, stosowany dla wyrażenia treści ogólnych i teoretycznych.

Jeżeli artykuł dotyczy administracji danego kraju, stosujemy konstrukcję:

„kraj – administracja.”

Nie używamy konstrukcji „Gospodarka – polityka – Polska”

Do zagadnień gospodarki jakiegoś kraju lub kontynentu stosujemy konstrukcję:

„Polska – gospodarka -polityka – od 2001 r.”

Temat „Gospodarka” stosowany jest dla zagadnień teoretycznych lub zaznaczenia tematyki międzynarodowej, np.:

„Gospodarka – od 2001 r.”

Nie ma tematu „szkolnictwo i oświata”.

Jest tylko taki określnik.

„Przedsiębiorstwo – zarządzanie” to hasło odrzucone.

Zamiast stosujemy „Przedsiębiorstwo – organizacja” albo „Zarządzanie”.

Nie ma tematu „komputeryzacja”, jest tylko taki określnik.

Nie stosujemy konstrukcji „Rodzina – finanse”.

Używamy tematu „Budżety rodzinne”.

Konstrukcja „Zatrudnienie – polityka” jest odrzucona w Słowniku JHP BN.

Mamy stosować zamiast niej konstrukcję „Kadry – polityka”

Określnik „bezpieczeństwo publiczne” stosuje się po hasłach geograficznych.

Konstrukcja „Polska – klęski elementarne – 2010 r.” jest błędna.

Określnik „klęski elementarne” stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata.

Możemy, więc użyć konstrukcji „Klęski elementarne – Polska – 2010 r.”

W przypadku, gdy podaje się konkretną klęskę np. „Powódź”, tej szerszej konstrukcji nie stosujemy.

Jeżeli omawiany jest jakiś dotknięty klęską region dodajemy hasło geograficzne np.:

„Powódź – Polska – 2010 r.”
„Opolskie, województwo (od 1999) – klęski elementarne”
„Kędzierzyn-Koźle (woj. opolskie) – klęski elementarne – 2010 r.”

Należy konsekwentnie stosować określnik geograficzny „Polska” we wszystkich hasłach przedmiotowych.

Przyjęliśmy, że określnik „stan na … r.” będzie stosowany dla opisu artykułów dotyczących prawa polskiego i po określnikach „prawo międzynarodowe” i „prawo wspólnotowe europejskie”.

Przyjęliśmy używać określnik „stan na… r.” z rokiem, z którego są opracowywane materiały tj. obecnie „stan na 2011 r.”

W określniku „stan na … r.” podajemy rok zgodny z rokiem czasopisma, z którego artykuły opracowujemy.

Obecnie podajemy „stan na 2011 r.”, nawet jeżeli w artykule omawiane są zasady np. opodatkowania za rok ubiegły.

Rozliczenie podatkowe jest w tym roku, takie zasady przyjęliśmy.

Nie stosujemy określnika „stan na 2012 r.”

Określnik „stan na … r.” wyraża to, co już jest.

Aby wyrazić zamiar wprowadzenia zmian stosujemy określnik „od 2001 r.” albo konstrukcję z określnikiem „projekty”.

Po nazwach województw nie podajemy określników chronologicznych.

Określniki chronologiczne nie występują po określniku „kraje Unii Europejskiej”.

Do góry

Skip to content