Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

25022015Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim

Opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym Włodzimierza Karaszewskiego

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XV/42

 

Prezentowana książka przedstawia dorobek badawczy projektu naukowego poświęconego bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w województwie kujawsko-pomorskim.

To już drugie badanie tego typu – pierwsze objęło okres lat 1990-2003.

Badanie przeprowadził zespół naukowców z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w składzie Włodzimierz Karaszewski (kierownik), Małgorzata Jaworek, Marcin Kuzel, Małgorzata Szałucka, Aneta Szóstek oraz Magdalena Kuczmarska.

Na wstępnie Włodzimierz Karaszewski wprowadził czytelników w metodykę przeprowadzonego badania.

Rozdział I książki autorstwa Leszka Czaplewskiego i Włodzimierza Karaszewskiego, zawiera ogólne omówienie znaczenia i oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla regionu, którego dotyczy oraz dla polskiej gospodarki.

Rozdział II, którego autorami są Małgorzata Jaworek i Marcin Kuzel, poświęcony jest już konkretnie województwu kujawsko-pomorskiemu.

Autorzy analizują przedsiębiorstwa zagraniczne w naszym regionie w latach 1999-2010, pod względem kraju pochodzenia czy rodzaju działalności.

Rozdział III podejmuje bardzo ciekawy problem stymulantów i destymulantów podejmowania inwestycji bezpośrednich przez kapitał zagraniczny w województwie kujawsko pomorskim.

Autorki rozdziału – Małgorzata Szałucka i Aneta Szóstek – przedstawiły zarówno oczekiwania i opinie inwestorów zagranicznych, jak też stanowiska władz samorządowych.

Okazuje się, że oceny obu stron się różnią.

W rozdziale IV jego autorki (Małgorzata Jaworek i Aneta Szóstek) zajęły się metodami działań samorządów lokalnych, próbujących przyciągnąć obcy kapitał.

Marcin Kuzel – autor rozdziału V – przedstawił rolę jaką odgrywają przedsiębiorstwa zagraniczne w województwie kujawsko pomorskim, ich wpływ na zatrudnienie, inwestycje i wyniki finansowe.

Ważną potrzebą jest rozwój współpracy między przedsiębiorstwami zagranicznymi a przedsiębiorstwami lokalnymi.

Ostatni VI rozdział studiów jego autorka Magdalena Kuczmarska poświęciła inwestycjom japońskich przedsiębiorstw w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie pod Toruniem, gdzie działalność prowadziło aż osiem japońskich firm.

Omawianą książkę można szczególnie polecić władzom samorządowym, gdyż dowiedzą się z niej jakie czynniki są najatrakcyjniejsze i najważniejsze dla inwestorów zagranicznych.

belka