Bibliografi@ – źródła, standardy, zasoby

belkaniebieska2

08082016

 

Bibliografi@
Źródła – standardy – zasoby

Pod redakcja Jerzego Franke

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi IVa/35

belkaniebieska2

W ciągu kilku ostatnich lat byliśmy świadkiem rewolucji, jaka dokonała się na polu bibliograficznym.

Bibliograficzne bazy danych zastąpiły tradycyjne wielotomowe wydawnictwa.

Papierowy wolumin ustąpił miejsca ekranowi komputera.

Klasyfikacja dziedzinowa została zastąpiona przez okienko wyszukiwarki.

Metodyka bibliograficzna musiała uwzględnić standardy opracowania dostosowane do obróbki metadanych przez maszyny cyfrowe.

„Bibliografia – źródła, standardy, zasoby” to zbiór studiów poświęconych najważniejszym obecnie problemom opracowywania bibliografii.

Tom został przygotowany przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawartość:

 1. Marcin Roszkowski – Od MARC 21do Semantic Web. Reprezentacja metadanych bibliograficznych w środowisku sieciowym.
 2. Bartłomiej Włodarczyk – Mapy tematów i RDF/OWL
 3. Justyna Walkowska – Próba automatycznego przekształcenia opisów publikacji z polskich bibliotek na model FRBROO
 4. Magdalena Krynicka – Bibliografia narodowa w świecie technologii sieci semantycznych
 5. Wanda Klenczon – Jednostka opisu bibliograficznego a jakość bibliografii narodowej
 6. Danuta Bilikiewicz-Blanc – Bibliograficzna baza książek polskich i dotyczących Polski opublikowanych za granicą w latach 1939-1955: Na podstawie publikacji Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku (t. 1-5)
 7. Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca – „Przełamując fale” – międzynarodowa polsko-czesko-niemiecka „Bibliografia Historii Śląska”. Dwadzieścia lat doświadczeń w tworzeniu wspólnego wydawnictwa i warsztatu informatycznego
 8. Artur Znajomski – Bibliografie katyńskie. Rozwój i metodyka
 9. Anna Gruca – Bibliografie historyczne w ocenie czasopism fachowych
 10. Ewa Busse-Turczyńska – Źródła informacji na temat piśmiennictwa polskiego w zakresie nauk politycznych i dziennikarstwa
 11. Witold Sygocki – Bazy bibliograficzne – narzędzie gromadzenia i wyszukiwania informacji
 12. Adam Jachimczyk – Katalog internetowy. Nieoczekiwana zmiana miejsc
 13. Adam Nowak – Problemy periodyzacji historii bibliografii
 14. Tomasz Kędziora – Wybrane problemy bibliografii specjalnej retrospektywnej. Dobór i selekcja. Klasyka i współczesność.
 15. Jerzy Franke – Jednolite standardy bibliograficzne – anachronizm czy konieczność?
 16. Małgorzata Jaskowska – Potrzeba, trudności i formy przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych studentom – przedstawicielom „pokolenia google”

belkaniebieska2