Bibliografia Publikacji Pracowników

Dorobek Pracowników WBP-KK

W Dziale Informacyjno – Bibliograficznym została opracowana „Bibliografia Publikacji Pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej za lata 1945 – 2018”.

Baza nosi nazwę „Dorobek pracowników WBP-KK”.

Bibliografia prezentuje dorobek piśmienniczy pracowników Książnicy. Jest on zaskakująco bogaty i różnorodny. Składają się na niego teksty publicystyczne, ale też literackie oraz przede wszystkim naukowe.

Specyfika pracy w bibliotece naukowej motywuje pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do ożywionej działalności piśmienniczej, czego efektem jest znaczny dorobek naukowy.

Nie chcąc, aby wiedza o nim została zapomniana, podjęto się zebrania i opublikowania bibliografii prac pracowników Książnicy.

Bibliografia obejmuje okres od 1945 roku do dnia dzisiejszego i jest na bieżąco aktualizowana.

Uwzględnia publikacje pracowników powstałe w czasie, kiedy byli zatrudnieni w Książnicy.

Wyjątkowo potraktowane zostały wydawnictwa pani Janiny Huppenthal, która po przejściu na emeryturę, nadal współpracowała z biblioteką [zamieszczono tu również prace powstałe po Jej odejściu z instytucji].

W wykazie znajdują się także prace licencjackie i magisterskie autorstwa pracowników, poświęcone Książnicy.

Bibliografia nie jest kompletna, gdyż nie udało się dotrzeć do pomniejszych rozproszonych artykułów, zwłaszcza z lat wcześniejszych.

Niektóre dane znalezione w kartotekach, sprawozdaniach rocznych czy innych źródłach okazały się błędne i nie udało się ich zweryfikować.

W przypadku nowych publikacji lub ustalenia właściwych danych rekordów zaległych, bibliografia zostanie o nie uzupełniona.

Baza posiada możliwość wyszukiwania przez autora, tytuł, zagadnienie lub rok.