Bibliografia regionalna województwa kujawsko-pomorskiego on-line

logo bibliografii regionalnej

Dostępna już jest on-line „Bibliografia regionalna województwa kujawsko-pomorskiego (subregion toruńsko – włocławski)”.

Bibliografia regionalna województwa kujawsko-pomorskiego, opracowywana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu (WBP – KK) rejestruje piśmiennictwo dotyczące  regionu toruńsko-włocławskiego, który tworzą powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski.

Zakres bibliografii jest pełny, obejmuje piśmiennictwo dotyczące nauki, sztuki i historii regionu, życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego, zagadnień demograficznych, geograficznych oraz ochrony środowiska. Takie rozwiązanie pozwala zgromadzić najpełniejszą informację o regionie i najlepiej odpowiada potrzebom użytkowników, wśród których są uczniowie, studenci, pracownicy naukowi, regionaliści oraz inne osoby poszukujące informacji.

Bibliografia rejestruje dokumenty samoistne i niesamoistne wydawniczo (w tym artykuły z czasopism regionalnych i ogólnopolskich, fragmenty książek, materiały polemiczne, zestawienia bibliograficzne, katalogi wystaw, materiały konferencyjne), a jej układ jest zgodny ze schematem przyjętym dla bibliografii regionalnych.

Prace bibliograficzne Sekcji Bibliografii Regionalnej prowadzone są w ścisłej współpracy z bibliotekami samorządowymi, funkcjonującymi na terenie regionu toruńsko-włocławskiego. Opisy bibliograficzne dotyczące miasta Torunia opracowywane są w Książnicy Kopernikańskiej z autopsji. Pozostałe opracowywane i gromadzone są w bibliotekach miejskich i powiatowych, skąd przekazywane są do Książnicy Kopernikańskiej, gdzie zostają poddane selekcji merytorycznej i opracowaniu rzeczowemu.

  • Bibliografia regionalna za lata 1995-1996 oraz 1999-2006
    Baza dostępna jest na stanowisku komputerowym w Czytelni Działu Informacyjno-Bibliograficznego. Trwają prace nad przygotowaniem gotowego materiału do publikacji w wersji online. W przyszłości planowane jest scalenie całego materiału.

Druga część bibliografii województwa kujawsko-pomorskiego opracowywana jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i zawiera materiał dotyczący powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.

Bazy bibliograficzne za poszczególne lata dostępne są na stronie:
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy