Bibliografie

Pracownicy Działu Informacyjno – Bibliograficznego tworzą aż cztery bazy bibliograficzne.

Wszystkie dostępne są w internecie.

1. Bibliografia woj. kujawsko-pomorskiego (region toruńsko-włocławski 2005-2017) (biblio)

2. Bibliografia publikacji pracowników WBP-KK (dorobek)

3. Bibliografia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej (ksiaznica)

4. Wspólna Baza Prasy – bibliografia artykułów z gazet i tygodników polskich