Bulwar Sztuki o prezentacji faksymiliów Książnicy Kopernikańskiej

belkaniebieska2

0107201510 czerwca 2015 roku w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyły się „Drzwi Otwarte” w Książnicy Kopernikańskiej.

W ramach imprezy zaprezentowaliśmy pokaz na temat historii Książnicy oraz najbardziej wyjątkowe faksymilia i cymelia z naszych zbiorów. 

Imprezę zorganizował dr Mariusz Balcerek – kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

belkaniebieska2

Obszerną relację z imprezy przygotowała redaktor Ewa Jarczyk z Telewizji Toruń.

Materiał ukazał się w programie „Bulawr Sztuki” nr 97 w niedzielę 28 czerwca 2015 roku.

Dostępny jest też w internecie na stronie:
http://www.toruntv.pl/movie/show?id=7390

Widzowie Telewizji Toruń mieli okazję do obejrzenia cennych faksymiliów rękopisów i starodruków, takich jak:

– pergaminowy egzemplarz Apokalipsy Heinricha von Hesslera. To faksymile staroniemieckiego iluminowanego kodeksu z polowy XIV wieku.

– niezwykle bogato ilustrowany rękopis staroniderlandzkiego brewiarza z połowy XIV wieku, autorstwa Geerta Groote.

– pierwsze wydanie „O obrotach sfer niebieskich” Mikołaja Kopernika z 1543 roku z Norymbergi.

Krystyna Wyszomirska (kierownik Działu Zbiorów Specjalnych) opowiedziała telewidzom o faksymile najstarszej drukowanej przy użyciu ruchomych czcionek książki na świecie jaką jest Biblia Gutenberga z połowy XV w.

Książnica posiada w swych zbiorach wierną kopię egzemplarza przechowywanego w Pelplinie.

Dzięki faksymiliom (czyli dokładnym kopiom egzemplarzy inkunabułów i starodruków) mieszkańcy Torunia mogą się zapoznawać ze starymi książkami, co nie jest możliwe w przypadku ich oryginałów, zamkniętych w skarbcach.

W ramach imprezy, którą prowadził kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego dr Mariusz Balcerek, pokazywaliśmy również oryginalne nasze zbiory.

W wywiadzie udzielonym redaktor Ewie Jarczyk dr Mariusz Balcerek opowiedział m. in. o niezwykłym wydaniu dzieł zebranych Adama Mickiewicza, jakie ukazało się w 1898 roku w setną rocznicę urodzin wieszcza.

Jest to wydanie miniaturowe, pozwalające ukryć kobietom zakazane przez władze utwory w medalionie czy obcasie.

Mimo, że książka ma wymiary 2 cm na 3 cm, to liczy 800 stron i mieści się w niej „Pan Tadeusz”, „Dziady”, „Konrad Wallenrod”, „Giaur”,  „Grażyna” i wiele innych poezji wieszcza.

Zbiór czyta się za pomocą lupy dołączonej do chroniącej książkę kasetki.

Telewizja Toruń sfilmowała również, jak mieszkańcy Torunia przeglądali i wąchali wyjątkowe bibliofilskie wydania poezji Haliny Poświatowskiej i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Wyjątkowość tych współczesnych cymeliów polega na tym, że są wydane na papierze czerpanym, a co ważniejsze, że ich okładki zostały nasączone zapachem róży i konwalii.

Zapraszamy do obejrzenia całej relacji.

belkaniebieska2