Czytelnia Informatorium

Księgozbiór zgromadzony w czytelni Informatorium obejmuje następujące działy:

 • nauka o książce
 • introligatorstwo
 • bibliotekarstwo
 • biblioteki
 • czytelnictwo
 • bibliografie ogólne
 • bibliografie dziedzinowe
 • bibliografie regionalne
 • bibliografie osobowe
 • katalogi wydawnicze
 • informację naukową
 • media
 • dziennikarstwo
 • czasopiśmiennictwo
 • księgarstwo
 • encyklopedie
 • słowniki biograficzne
 • słowniki językowe
 • słowniki rzeczowe
 • informatory