Dorota Kozłowska, Wojciech Ryszkowski – 101 kompetencji pilota wycieczek

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Dorota Kozłowska
Wojciech Ryszkowski

101 kompetencji pilota wycieczek

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVII/T-37

 

 

Autorami publikacji są dr Dorota Kozłowska z Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego
i Turystyki w Białymstoku oraz prof. Wojciech Ryszkowski z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Opracowali oni szczegółowy model kompetencji pilota wycieczek.

To w głównej mierze od pilota wycieczki zależy zadowolenie jej uczestników.

Dlatego tak ważne jest określenie kompetencji, wiedzy, umiejętności i nawyków jakie powinien posiąść wykształcony specjalista.

Konieczne jest także dokonanie oceny programów szkoleń kandydatów na pilotów wycieczek, ich metodyki, aktualności, efektywności oraz prowadzącej je kadry.

Książka składa się z czterech rozdziałów:
1. Charakterystyka profesji pilota wycieczek
2. Kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
3. Model kompetencyjny pilota wycieczek
4. Ocena kompetencji pilota wycieczek

Książka przeznaczona jest dla studentów turystyki i rekreacji, kandydatów na pilotów wycieczek i czynnych zawodowo pilotów wycieczek.