Dr Mariusz Balcerek – III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”

belkaniebieska2

06082016

Dr Mariusz Balcerek

III Międzynarodowy Kongres Naukowy
„Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”
Białystok, 30 IX – 2 X 2015 roku

Zapiski Historyczne

Tom 81 – Rok 2016 – zeszyt 1

s. 215-220

belkaniebieska2

Miło nam poinformować, że na łamach najnowszych „Zapisek Historycznych”  ukazała się relacja naszego kolegi dr Mariusza Balcerka, kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego, z III Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” , jaki odbył się w Białymstoku w dniach 30 września – 2 października 2015 r.

W trakcie 3-dniowej konferencji wygłoszono ponad 100 referatów.

Kongres odbywa się co trzy lata.

Jego organizatorem jest Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.

Wystąpienia prelegentów dotyczyły zagadnień z zakresu zabytków sztuki materialnej, literatury, archeologii, etnografii, archiwistyki, bibliotekoznawstwa i historii.

Szczególne miejsce na konferencji poświęcono badaniom nad Inflantami, cmentarzami na Kresach, historycznym technikom malarskim, archiwom i bibliotekom.

Kongres należy do największych w Polsce imprez naukowych.

Jego wielkim atutem jest zgromadzenie w jednym miejscu badaczy reprezentujących rozmaite dyscypliny naukowe.

belkaniebieska2