Dr Mariusz Balcerek – Ordre de Bataille armii walczących pod Kircholmem dnia 27 września 1605 r.

Dr Mariusz Balcerek

Ordre de Bataille
armii walczących pod Kircholmem dnia 27 września 1605 r.

s. 27-62

[w:]
Do szarży marsz, marsz…

Studia z dziejów kawalerii
Tom 4

Toruń 2013

 

 

Do szarży marsz, marsz…
Studia z dziejów kawalerii
Tom 4

Pod redakcją Aleksandra Smolińskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
http://www.wydawnictwoumk.pl/

Projekt okładki: Tomasz Jaroszewski

Toruń 2013

 

Uprzejmie informujemy, że artykuł naszego kolegi dr Mariusza Balcerka otwiera najnowszy tom studiów z dziejów kawalerii „Do szarży marsz, marsz…”.

Dr Mariusz Balcerek specjalizuje się w dziejach nowożytnej wojskowości.

Studium „Ordre de Bataille armii walczących pod Kircholmem dnia 27 września 1605 r.” poświęcone jest rozwikłaniu zagadki, jaką w dalszym ciągu stanowi liczebność, skład i szyk wojsk szwedzkich i polsko-litewskich w czasie słynnej bitwy.

Artykuł opiera się na starannej kwerendzie przeprowadzonej w archiwach szwedzkich:
– Stockholm – Riksarkivet
– Stockholm – Krigsarkivet

Publikacja podzielona została na cztery części:
1. Liczebność i skład armii Karola IX
2. Liczebność i skład armii hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza
3. Szyk armii Karola IX
4. Szyk armii hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza

Dzięki dotarciu do szwedzkich źródeł autorowi udało się w końcu dokładnie określić skład i liczebność armii Karola IX.

Badania autora przyniosły odkrycie faktu, że w wojsku Karola IX służyły również polskie oddziały – nie należały one bynajmniej do jazdy, ale były to oddziały piechoty.

Dokładna analiza składu wojska polsko-litewskiego, potwierdziła konieczność dalszych badań nad ustaleniem charakteru i wielkości wielu z tych oddziałów.

Autor wyjaśnił również, co było kluczem do zwycięstwa hetmana Chodkiewicza nad znacznie silniejszym przeciwnikiem.

Hetman ustawił swą armię nie w jednym, ale w dwóch szykach.

To właśnie nowatorskie ustawienie, przemieszanie formacji piechoty i oddziałów jazdy, połączenie siły ognia i ataku husarii całkowicie zaskoczyło Szwedów.