Dr Mariusz Balcerek – Polacy w armii Karola IX w bitwie pod Kircholmem 27 IX 1605 roku

Dr Mariusz Balcerek

Polacy w armii Karola IX w bitwie
pod Kircholmem 27 IX 1605 roku

Zapiski Historyczne

Tom 78 – Rok 2013

Zeszyt 3

s. 93-104

 

Miło nam poinformować, że w najnowszym zeszycie Zapisek Historycznych ukazał się artykuł naszego kolegi dr Mariusza Balcerka pod tytułem „Polacy w armii Karola IX w bitwie pod Kircholmem 27 IX 1605 roku”.

Ustalenia swoje autor oparł na kwerendzie źródłowej przeprowadzonej w sztokholmskich Riksarkivet i Krigsarkivet.

Z artykułu dowiedzieć się można, ile chorągwi piechoty polskiej i węgierskiej służyło w armii szwedzkiej, jaka była ich liczebność, kim byli ich dowódcy, jakie pozycje mogły zajmować podczas bitwy pod Kircholmem.

Bardzo ceny dla historyków wojskowości jest dołączony do publikacji aneks źródłowy.

Stanowi go przechowywany w Archiwum Wojskowym w Sztokholmie „Regestr piechotny Węgrów i Polaków” z 1603 roku.

Spis piechoty wymienia z imienia i nazwiska wszystkich żołnierzy i oficerów oraz podaje wysokość otrzymywanego przez każdego z nich żołdu.

Dr Mariusz Balcerek zaproponował również wyjaśnienie zagadki, w jaki sposób Polacy mogli znaleźć się w szeregach szwedzkiej armii.

Gorąco zachęcamy do sięgnięcia po pełny tekst artykułu, rzucającego nowe światło na obraz bitwy pod Kircholmem.

Dzięki najnowszym badaniom ustalenia historyków odchodzą od wyidealizowanego stereotypu bitwy, co więcej odkrywane są nieznane dotąd fakty na temat, który wydawał się już zupełnie wyjaśniony.