Drugi pokój toruński – bibliografia, historia, dokumenty

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Drugi pokój toruński bibliografia, historia, dokumenty

Drugi pokój toruński
bibliografia, historia, dokumenty

Autorzy bibliografii: Krzysztof Romulewicz, Anna Wysocka 

Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny

Olsztyn 2017

Sygnatura SIRr  VIb/4-59

Książka poświęcona jest drugiemu pokojowi toruńskiemu z 1466 roku, który kończył wojnę trzynastoletnią Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim.

Jej efektem była inkorporacja Prus Królewskich do Polski.

Krzysztof Romulewicz i Anna Wysocka opracowali „Bibliografie II pokoju toruńskiego za lata 1945-2017”.

Bibliografia ma charakter przedmiotowy.

Zgromadzono w niej informacje na temat piśmiennictwa odnoszącego się nie tylko do aktu zawarcia pokoju, ale również do wydarzeń bezpośrednio z nim związanych (wojna trzynastoletnia 1454-1466, następstwa prawno-ustrojowe, polityczne, gospodarcze, społeczne, tradycja obchodów kolejnych rocznic podpisania dokumentu).

Bibliografowie objęli swoim zainteresowaniem obszar Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Michałowskiej, Warmii, Powiśla, Żuław, ale również szerszy kontekst polityki wewnętrznej państw walczących i polityki międzynarodowej.

Bibliografia zawiera zestawienie publikacji naukowych i popularnonaukowych, polskich i zagranicznych z lat 1945-2016 i pierwszego kwartału 2017.

Bibliografia obejmuje wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, rozprawy z prac zbiorowych, a nawet rozdziały i fragmenty.

W opracowaniu znajdziemy również netografię, czyli bibliografię publikacji internetowych.

Bibliografia zawiera 495 pozycji bibliograficznych usystematyzowanych alfabetycznie i podzielonych na siedem działów: Bibliografie, źródła, historia, nauki pomocnicze historii, literatura, sztuka, obchody.

Do opisów dołączono adnotacje uzupełniające opisy i  precyzujące tematykę poszczególnych prac.

Bibliografię zamyka indeks autorski.

W książce  „Drugi pokój toruński – bibliografia, historia, dokumenty” znalazły się również cztery artykuły naukowe poświęcone tematowi.

Janusz Małłek – Traktat toruński z roku 1466 w historiografii polskiej i niemieckiej

Szymon Drej – Warmia po II pokoju toruńskim (1466-1512)

Jan Gancewski – Prusy krzyżackie po II pokoju toruńskim. Zmiany w ośrodkach gospodarki zamkowej i domenalnej

Małgorzata Jackiewicz-Garniec – Pamiątki związane z wojną trzynastoletnią i II pokojem toruńskim na zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.