Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu

 

Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu

Redakcja naukowa: Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Elżbieta Pilecka

Wydawca: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/163

W serii „Dzieje i skarby kościołów toruńskich” ukazało się dotychczas sześć tomów:

  1. Dzieje i skarby Kościoła Świętojańskiego w Toruniu 
  2. Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu 
  3. Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza 
  4. Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu 
  5. Kościół Świętojański w Toruniu – nowe rozpoznanie
  6. Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu 

Dominikański przyklasztorny kościół św. Mikołaja jest zaliczany do czwórki największych średniowiecznych kościołów Torunia.

Był charakterystycznym elementem nowożytnej panoramy miasta.

Jako jedyny z nich nie dotrwał do naszych czasów.

Został rozebrany po kasacie klasztoru w 1819 roku przez władze pruskie.

Wyposażenie kościoła przeniesiono w większości do innych toruńskich i pobliskich kościołów.

W 2016 roku Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizował dwudniową konferencje naukową poświęconą tej świątyni.

Polecana książka „Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu” jest pokłosiem tej konferencji.

Zamieszczone w zbiorze studia wyszły w większości spod pióra historyków sztuki.

1. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – Relikty architektury kościoła i klasztoru dominikańskiego w Toruniu w świetle badań archeologicznych

2. Jakub Adamski – Kościół dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie

3. Liliana Krantz-Domasłowska – Konteksty bliższe i dalsze – średniowieczny kościół dominikanów w Toruniu

4. Elżbieta Pilecka – Casus detalu architektonicznego kościoła dominikanów toruńskich a problem definiowania specyfiki sztuki regionalnej

5. Anna Błażejewska – Średniowieczne wyposażenie kościoła dominikanów w Toruniu w kontekście dominikańskiej duchowości i duszpasterstwa – głos w dyskusji

6. Anna Pacan – Kult maryjny w zakonie dominikanów w okresie średniowiecza – zarys problematyki

7. Joanna Utzig – wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu

8. Aleksandra Kasprzak – Obrazy Męki Pańskiej z prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu – próba identyfikacji

9. Tomasz Wardzyński – Nagrobek Tylickich z kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu a geografia wpływów rzeźby gdańskiej i małopolskiej na północnych ziemiach Korony w 1. tercji XVII wieku

10. Teresa Tylicka – Kościół pw. św. Mikołaja i klasztor oo. dominikanów w Toruniu na rysunkach Georga Friedricha Steinera i kartach albumu tzw. Pseudo-Steinera jako przejaw zainteresowań kolekcjonerskich

11. Alicja Saar-Kozłowska – Plac dominikański w strukturze współczesnego miasta od XIX wieku