Dzielnica Mokre w Toruniu – Terenowa ścieżka edukacyjna

Dzielnica Mokre w Toruniu
Terenowa ścieżka edukacyjna

Tekst:
Artur Buczkowski,
Tomasz Hajdas,
Marzena Polaszewska,
Bartłomiej Wróblewski

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr VIII/T-99

„Dzielnica Mokre w Toruniu” to książka poświęcona historii Mokrego, walorom przyrodniczym i kulturowym dzielnicy.

To również przewodnik turystyczny po Mokrym przeznaczony dla mieszkańców Torunia.

To w końcu znakomite materiały edukacyjne, służące pomocą nauczycielom, prowadzącym lekcje w terenie.

Książka została zresztą opracowana przez społeczność Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu przy ul. Bażyńskich 30/36.

Jest to tym cenniejsze wydawnictwo, że dzielnica Mokre jest pomijana w innych przewodnikach po Toruniu.

Mokre stało się częścią Torunia w 1906 roku – liczyło wtedy aż 10 tysięcy mieszkańców.

Na terenie dzielnicy znajduje się wiele budynków z pruskiego muru, pięknych XIX-wiecznych willi oraz budynków po starych fabrykach.

Autorzy książki opisali historię dzielnicy, powierzchniową budowę geologiczną, gleby, ukształtowanie powierzchni, florę, faunę,

W książce znajdziemy bardzo ciekawe zestawienie starych archiwalnych fotografii i współczesnych zdjęć Mokrego.

Szczególnie wartościowe są przedstawione w książce propozycje dwóch tras turystyczno-krajoznawczych po dzielnicy.

Trasy są szczegółowo opisane, każdy obiekt został sfotografowany i scharakteryzowany.

Do tras załączono plany z wyznaczonymi ścieżkami edukacyjnymi i oznaczonymi obiektami, posiadającymi szczególne walory historyczne, kulturowe czy przyrodnicze.