Edyta Adamska – Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta

 

Edyta Adamska

Biota porostów Torunia na tle warunków siedliskowych miasta

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XII/54

Dr Edyta Adamska jest adiunktem na Wydziale Biologi i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jej pasją jest lichenologia, czyli nauka o porostach.

Badała je nawet na wyprawie polarnej na Spitsbergen.

Przedmiotem jej dysertacji są wyniki badań prowadzonych nad porostami, występującymi w granicach administracyjnych miasta Torunia.

Autorka ustaliła, że Toruń charakteryzuje się bogatą biotą porostów.

Występuje tu aż 195 gatunków porostów, w tym gatunki rzadkie, chronione i zagrożone.

Najbardziej wartościowym przyrodniczo obszarem miasta jest rezerwat Kępa Bazarowa.