Elżbieta Pokorzyńska – Z dziejów introligatorni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

belkaniebieska2

25082015Elżbieta Pokorzyńska

Z dziejów introligatorni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszcz

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXXVe/33

belkaniebieska2

Dr Elżbieta Pokorzyńska wykłada na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jest wybitnym specjalistą w zakresie introligatorstwa polskiego, opraw książek, dziejów drukarstwa, typografii artystycznej i bibliofilstwa.

Uruchomienie Introligatorni w Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy nastąpiło w 1923 roku.

Dyrektor Bełza od początku postanowił udostępniać czytelnikom tylko książki oprawione.

Było to bardzo ambitne założenie, z uwagi na fakt, że większość książek była wówczas wydawana w postaci prowizorycznie zszytych składek bez twardych okładek, co skutkowało szybkim niszczeniem się.

Introligatornia jeszcze przed wojną zajęła się również konserwacją książek.

Opracowanie zawiera dokładny opis 90-letniej działalności introligatorni.

Wiele miejsca poświęcono również przybliżeniu sylwetek pracowników introligatorni.

Dzieje introligatorni zostały bardzo dobrze udokumentowane.

Autorka wykorzystała dokumenty dostępne zarówno w archiwum zakładowym Biblioteki, jaki i w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

Książka zainteresuje czytelnika również bardzo ciekawymi ilustracjami.

Co warto podkreślić, publikacja została bardzo starannie wydrukowana.

belkaniebieska2