Express Pomorski i Codzienny Express Pomorski on-line

Czerwony obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Napis: Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920

„Express Pomorski”
„Codzienny Express Pomorski”

Są już dostępne on-line

w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

W celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (1918) i powrotu Pomorza i Torunia do Macierzy (1920)  Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu podjęła się realizacji zadania „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”.

Projekt przewiduje zdigitalizowanie, opracowanie, udostępnienie czasopism znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i ich udostępnienie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Starannie wyselekcjonowany zbiór, obejmie unikatową prasę regionalną wydaną w latach 1920-1939.

Winieta czasopisma Express Pomorski. Widoczne napisy: Na górze duży czerwony tytuł Express Pomorski. Redakcja i Administracja Toruń, ul. Św. Katarzyny nr 3. naad tytułem żle widoczne cena i data wydania. Na stronie żle widoczne napisy tłustym drukiem; tytuły notatek prasowych i krótkie teksty. Na dole jest tez rysunek przedstawiajacy dwie osoby.

Wśród wielu tytułów gazet znalazł się Express Pomorski.

Czasopismo to ukazywało się w okresie międzywojennym w Toruniu.

Gazeta wychodziła od 1924 roku do 1925 roku.

Wydawcą Expresu Pomorskiego była Drukarnia Robotnicza firmowana przez Wojciecha Pawlaka.

Funkcję redaktora naczelnego pełnił Aleksander Kwiatkowski.

Pierwszy numer gazety ukazał się 15 maja 1924 roku,

Pismo ukazywało się 6 razy w tygodniu,

Był to partyjny dziennik Narodowej Partii Robotniczej (NPR),

Express Pomorski wychodził w nakładzie  2500 egzemplarzy.

Na łamach czasopisma publikowano krótkie informacje, głównie polityczne i bieżące wydarzenia.

W periodyku zamieszczono dużą liczbę reklam, notowania giełdy, rysunki satyryczne, inseraty itp.,

Cechą charakterystyczną było przywiązywanie dużej wagi do problemów związanych z postawą Wolnego Miasta Gdańska w stosunku do interesów Polski nad Bałtykiem.

Od 1 lutego 1925 roku zmieniła się częstotliwość ukazywania. Czasopismo było wydawane 7 razy w tygodniu pod nazwą – Codzienny Express Pomorski.

W Książnicy Kopernikańskiej zachowały się egzemplarze dziennika z okresu od 15 maja 1924 roku do 31 stycznia 1925 roku.

Cały nasz zasób został zdigitalizowany i opublikowany w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/237770

Winieta czasopisma Codzienny Express Pomorski. U góry czarny duży napis: Codzienny Express Pomorski. Poniżej nieczytelna data wydania. Na stronie mozna odczytać tytuły artykułów: Od Redakcji, Społeczeństwo ukarane - a Sejm i Senat, Byłego premiera Grabskiego chcą postawić przed Trybunałem Stanu, Różne klęski nawiedzają Europę.

Kontynuacją Expressu Pomorskiego był Codzienny Express Pomorski.

Czasopismo to ukazywało się w okresie międzywojennym w Toruniu.

Gazeta wychodziła od 1925 roku do 1926 roku.

Wydawcą Expresu Pomorskiego była Drukarnia Robotnicza.

Funkcję redaktora naczelnego pełnili Franciszek Kwiatkowski i Jan Zgierski.

Pierwszy numer gazety ukazał się 1 lutego 1925 roku.

Pismo ukazywało się 7 razy w tygodniu.

Pismo ukazywało się z tygodniowym dodatkiem ilustrowanym.

Dodatek Ilustrowany dołączany w celu zwiększenia liczby odbiorców.

Dodatek zawierał fotorelacje z wydarzeń światowych oraz polskich i był drukowany na wysokim poziomie poligraficznym.

Wydawcą dodatku był Jan Mieszkowski z Warszawy, a za jego redakcję odpowiadał Eugeniusz Zieliński.

Wydawanie dodatku nie przyczyniło się do zwiększenia grona czytelników czasopisma, dlatego z końcem kwietnia 1925 roku zaprzestano jego dalszego wydawania.

Pismo nie ukazywało się w okresie: 31 kwietnia-31 grudnia 1925 roku,

Gazeta wychodziła w nakładzie 3500 egzemplarzy.

Dziennik zawierał wiele przedruków z czasopisma Głos Robotnika i Głos Codziennego (nieoficjalnego organu Narodowej Partii Robotniczej).

W Książnicy Kopernikańskiej zachowały się egzemplarze dziennika z okresu od 1 lutego 1925 roku do 5 lipca 1925 roku.

Cały nasz zasób został zdigitalizowany i opublikowany w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

https://kpbc.umk.pl/publication/237956

Dostęp do zdigitalizowanego zasobu jest całkowicie bezpłatny.

Cyfrowa forma gazety pozwala na wielokrotne wykorzystanie jej bez obaw o stan zachowania i ryzyko uszkodzeń.

Z Expressu Pomorskiego i Codziennego Expresu Pomorskiego można korzystać z każdego miejsca z dostępem do internetu nie tylko na terenie kraju, ale nawet w odległych zakątkach świata.

Obie gazety ja cennym źródłem informacji o przedwojennym województwie pomorskim.

Na jego łamach relacjonowano bieżące wydarzenia z regionu – zarówno społeczne, gospodarcze, kulturalne, jak i polityczne.

Ponadto w gazectach znajduje się dużo interesujących wiadomości dotyczących także życia codziennego mieszkańców jak chociażby ogłoszenia i reklamy.

Dziennik stanowią bezcenne źródło informacji, dokumentujące ówczesny okres życia Polaków na tym terenie, które może nie tylko służyć do celów naukowych, edukacyjnych, popularyzacyjnych, ale także zainteresować osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę historyczną.

herb województwa kujawsko-pomorskiego

Samorząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zadanie pn.

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

finansowane ze środków Samorządu Województwa

baner - dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

logo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

logo Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa