Folia Toruniensia – nr 13 / 2013 rok

Folia Toruniensia

nr 13 / 2013

Redaktor naczelny: Janusz Tandecki

Redaktor tematyczny:
Mariusz Balcerek

Wydawca:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Sygnatura SIRr II/34z.13

 

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić państwa do lektury najnowszego numeru czasopisma „Folia Toruniensia”.

Książnica Kopernikańska wydaje czasopismo od 2000 roku.
„Folia Toruniensia” jest periodykiem naukowym.
Czasopismo jest punktowane – 5 pkt.

„Folia Toruniensia” dostępna jest  w internecie na stronie
Kujawsko – Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Najnowszy tom ukazał się w grudniu 2013 roku przed Jubileuszem 90-lecia Książnicy Kopernikańskiej – cały też został szanownej jubilatce poświęcony.

W numerze 13 można przeczytać następujące artykuły:

Urbaniak Irena
Druki elbląskie w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Analiza formalna

Imańska Iwona
Książnica Kopernikańska a kolekcjonerstwo w dawnym Toruniu. Na przykładzie książek z biblioteki pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta

Centek Barbara, Centek Jarosław
Zakurzone białe kruki – niemieckie roczniki oficerskie w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej

Barecki Grzegorz, Broda Anna, Walc-Wiśniewska Agnieszka
Udział Książnicy Kopernikańskiej w tworzeniu bibliografii narodowej

Poza tym w numerze artykuł źródłoznawczy:

Krajniak Weronika
Katalog grudziądzkich afiszy teatralnych z lat 1957–1989 w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Wśród komunikatów polecamy następujące teksty:

Wyszomirska Krystyna
Nieznana księga z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Szramowski Wojciech
Starodruki z dawnej Bibliothek des Königliche und Gröningsche Gymnasium w Stargardzie Szczecińskim w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Jędrzyński Zefiryn
Kartki z prehistorii Oficyny Drukarskiej. Kronika Janiny Gardzielewskiej

W tomie zamieszczono również recenzję:

Ulryk Werdum, Dziennik podróży 1670-1672. Dziennik wyprawy polowej 1671, wstęp, opracowanie i indeksy: Dariusz Milewski. Tłumaczenie Dziennika wyprawy polowej 1671 z języka niemieckiego: Dalia Urbonaite (Włodzimierz Zientara)

Numer czasopisma zamyka wspomnienie:

Janina Huppenthal 1928–2013 (Danuta Krełowska)

Zainteresowanym publikowaniem polecamy dołączoną do tomu
„Instrukcję dotyczącą przygotowania tekstów do czasopisma Folia Toruniensia”

Gorąco zachęcamy do lektury.