Henryk Stroband (1548-1609) – burmistrz toruński

Henryk Stroband (1548-1609)
Burmistrz toruński
W czterechsetną rocznicę śmierci

Pod red. Krzysztofa Mikulskiego
Okładka: Krzysztof Galus

Seria:Biblioteka ToMiTo
http://tomito.cba.pl
Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.marszalek.com.pl/
Toruń 2010

Sygnatura SIRr IIIB/Stroband

 

Henryk Stroband Starszy to jeden z najwybitniejszych toruńczyków.

Zasłynął z wielu reform instytucji miejskich, które przeprowadził w Toruniu, zmieniając go w nowoczesne miasto.

Dzięki jego staraniom zreformowano gimnazjum akademickie, rozwinięto działalność drukarni.

Zainicjował też przebudowę ratusza oraz miejskich fortyfikacji.

 

Prezentowana publikacja składa się z czterech artykułów, których autorami są naukowcy
z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Krzysztof Mikulski
Toruń w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku

Michał Targowski
Strobandowie w Toruniu

Janusz Małłek
Burmistrz Henryk Stroband (1548-1609), reformator instytucji miejskich i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu

Piotr Birecki
Toruń burmistrza Henryka Strobanda, czyli miasto doskonałe