Category Archives: Bibliografia

Next Page

Bibliografia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Bibliografia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej (ksiaznica)

Dnia 10 grudnia 1923 r. Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu, dzięki staraniom wybitnych przedstawicieli pomorskiej elity kulturalnej, otworzyła się dla czytelników. W ciągu wielu lat działalności, niezależnie od zmian zachodzących w strukturze organizacyjnej, nazwie czy lokalizacji, Książnica stała się jedną z najbardziej szanowanych instytucji wśród lokalnej społeczności. Dziś, jako Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, stanowi jeden z istotnych punktów na mapie życia kulturalnego i naukowego miasta oraz województwa.

W związku ze zbliżającymi się jubileuszami: 95-lecia i 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej, bibliografki Działu Informacyjno-Bibliograficznego rozpoczęły prace nad bibliografią toruńskiej biblioteki. Ideą było utworzenie bazy danych, zawierającej informacje bibliograficzne o Książnicy, czyli narzędzia dającego zarówno zwykłym użytkownikom, jak i badaczom, dostęp do opracowanego materiału bibliograficznego.

Bibliografia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej (Bibliografia WBP-KK) jest bibliografią o charakterze przedmiotowym, dostępną w formie bazy bibliograficznej na stronie internetowej biblioteki. Gromadzi informacje bibliograficzne o materiałach rejestrujących istnienie i działalność WBP-KK w Toruniu niezależnie od formy, języka i miejsca wydania.

Bibliografia WBP-KK w Toruniu ma charakter retrospektywny i bieżący jednocześnie. Jej zasięg chronologiczny obejmuje okres  od 1923 r. do dnia obecnego, z pewnymi wyjątkami. Odstępstwami są – pod względem formalnym – publikacje sprzed 1923 r., w których jest informacja o planach utworzenia biblioteki; – pod względem przedmiotowym – biogramy pracowników oraz publikacje o wcześniejszych dziejach księgozbiorów tworzących zasób WBP-KK, jeśli sam fakt włączenia został wspomniany w dokumencie.

Wśród materiałów rejestrowanych znajdują się, bądź znajdą się w toku dalszych prac: wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe, regulaminy, artykuły z czasopism i wydawnictw zbiorowych, artykuły z prasy codziennej, dokumenty elektroniczne, dokumenty życia społecznego (DŻS) tj. ulotki i zaproszenia.

Opisy umieszczone w bibliografii nie są ograniczone przez język i miejsce publikacji. Większość dokumentów wydana została w Polsce i w języku polskim, jednakże można znaleźć opisy materiałów obcojęzycznych, o ile takie powstały.

Bibliografii WBP-KK są rejestrowane publikacje niezależnie od swojego zasięgu piśmienniczego, m. in.: naukowe, popularnonaukowe, publicystyczne.

Bibliografia WBP-KK w Toruniu dąży do kompletności materiału opisującego wszelkie aspekty działalności biblioteki. Użytkownicy mogą znaleźć w bazie bibliograficznej informacje dotyczące publikacji nie tylko o dziejach, ale i o współczesnej działalności kulturalnej i popularyzatorskiej, organizacji, księgozbiorach czy też pracownikach biblioteki.

Zapraszamy do korzystania z na bieżąco uzupełnianej bazy bibliograficznej Bibliografia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Bibliografia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej (ksiaznica)

Dorobek pracowników WBP-KK – nowa wersja bibliografii publikacji pracowników

 

 Specyfika pracy w bibliotece naukowej motywuje pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do ożywionej działalności piśmienniczej, czego efektem jest znaczny dorobek naukowy.

Nie chcąc, aby wiedza o nim została zapomniana, podjęto się zebrania i opublikowania bibliografii prac pracowników Książnicy.

 

W Dziale Informacyjno – Bibliograficznym została opracowana „Bibliografia Publikacji Pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej za lata 1945 – ”.

Baza bibliograficzna nosi nazwę „Dorobek pracowników WBP-KK”.

Bibliografia prezentuje dorobek piśmienniczy pracowników Książnicy. Jest on zaskakująco bogaty i różnorodny. Składają się na niego teksty publicystyczne, ale też literackie oraz przede wszystkim naukowe.

Baza posiada możliwość wyszukiwania przez autora, tytuł, zagadnienie lub rok.

Baza jest dostępna pod adresem:

https://opac.ksiaznica.torun.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibm21.p?ln=pl

Jest to już nowa wersja Bibliografii publikacji pracowników.
Teraz, po retrokonwersji, jest podbazą systemu PROLIB.

Bibliografia publikacji pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej 1945 – obejmuje okres od 1945 roku do dnia dzisiejszego i jest na bieżąco aktualizowana.

Uwzględnia publikacje pracowników powstałe w czasie, kiedy byli zatrudnieni w Książnicy.

W wykazie znajdują się także prace licencjackie i magisterskie autorstwa pracowników, poświęcone Książnicy.

 

Bibliografi@ – źródła, standardy, zasoby

belkaniebieska2

08082016

 

Bibliografi@
Źródła – standardy – zasoby

Pod redakcja Jerzego Franke

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi IVa/35

belkaniebieska2

W ciągu kilku ostatnich lat byliśmy świadkiem rewolucji, jaka dokonała się na polu bibliograficznym.

Bibliograficzne bazy danych zastąpiły tradycyjne wielotomowe wydawnictwa.

Papierowy wolumin ustąpił miejsca ekranowi komputera.

Klasyfikacja dziedzinowa została zastąpiona przez okienko wyszukiwarki.

Metodyka bibliograficzna musiała uwzględnić standardy opracowania dostosowane do obróbki metadanych przez maszyny cyfrowe.

„Bibliografia – źródła, standardy, zasoby” to zbiór studiów poświęconych najważniejszym obecnie problemom opracowywania bibliografii.

Tom został przygotowany przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawartość:

 1. Marcin Roszkowski – Od MARC 21do Semantic Web. Reprezentacja metadanych bibliograficznych w środowisku sieciowym.
 2. Bartłomiej Włodarczyk – Mapy tematów i RDF/OWL
 3. Justyna Walkowska – Próba automatycznego przekształcenia opisów publikacji z polskich bibliotek na model FRBROO
 4. Magdalena Krynicka – Bibliografia narodowa w świecie technologii sieci semantycznych
 5. Wanda Klenczon – Jednostka opisu bibliograficznego a jakość bibliografii narodowej
 6. Danuta Bilikiewicz-Blanc – Bibliograficzna baza książek polskich i dotyczących Polski opublikowanych za granicą w latach 1939-1955: Na podstawie publikacji Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku (t. 1-5)
 7. Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca – „Przełamując fale” – międzynarodowa polsko-czesko-niemiecka „Bibliografia Historii Śląska”. Dwadzieścia lat doświadczeń w tworzeniu wspólnego wydawnictwa i warsztatu informatycznego
 8. Artur Znajomski – Bibliografie katyńskie. Rozwój i metodyka
 9. Anna Gruca – Bibliografie historyczne w ocenie czasopism fachowych
 10. Ewa Busse-Turczyńska – Źródła informacji na temat piśmiennictwa polskiego w zakresie nauk politycznych i dziennikarstwa
 11. Witold Sygocki – Bazy bibliograficzne – narzędzie gromadzenia i wyszukiwania informacji
 12. Adam Jachimczyk – Katalog internetowy. Nieoczekiwana zmiana miejsc
 13. Adam Nowak – Problemy periodyzacji historii bibliografii
 14. Tomasz Kędziora – Wybrane problemy bibliografii specjalnej retrospektywnej. Dobór i selekcja. Klasyka i współczesność.
 15. Jerzy Franke – Jednolite standardy bibliograficzne – anachronizm czy konieczność?
 16. Małgorzata Jaskowska – Potrzeba, trudności i formy przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych studentom – przedstawicielom „pokolenia google”

belkaniebieska2