Jesteś tutaj:

Kategoria: Bibliografia

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Marcin Lewandowski Księga światła

Marcin Lewandowski

Księga światła

T. 1-2

Wydawnictwo My Book

Szczecin 2017

Sygnatura SIRr W/T/Lew60

W Informatorium uruchomiliśmy Mini-Wypożyczalnię Beletrystyki Regionalnej „Żółty Regał”.  Jest to specjalny dział z powieściami, których fabuła została osadzona w województwie kujawsko-pomorskim. Oferujemy kryminały, romanse, powieści obyczajowe, powieści historyczne i powieści młodzieżowe. Mini-Wypożyczalni towarzyszy również profil @zoltyregal na Instagramie.

„Księga światła” to powieść sensacyjna i historyczna.

Intryga zawiązuje się z związku z tajemniczymi zgonami w szpitalu wojskowym w Toruniu w 1971 roku.

Zagadkę próbuje rozwikłać młody lekarz Igor Smirnof (przedstawiciel tajnych służb).

Historyczne tło sięga korzeniami bunkra Hitlera.

Dla śledztwa kluczowa okazuje się stara asyryjska księga.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Drugi pokój toruński bibliografia, historia, dokumenty

Drugi pokój toruński
bibliografia, historia, dokumenty

Autorzy bibliografii: Krzysztof Romulewicz, Anna Wysocka 

Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny

Olsztyn 2017

Sygnatura SIRr  VIb/4-59

Książka poświęcona jest drugiemu pokojowi toruńskiemu z 1466 roku, który kończył wojnę trzynastoletnią Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim.

Jej efektem była inkorporacja Prus Królewskich do Polski.

Krzysztof Romulewicz i Anna Wysocka opracowali „Bibliografie II pokoju toruńskiego za lata 1945-2017”.

Bibliografia ma charakter przedmiotowy.

Zgromadzono w niej informacje na temat piśmiennictwa odnoszącego się nie tylko do aktu zawarcia pokoju, ale również do wydarzeń bezpośrednio z nim związanych (wojna trzynastoletnia 1454-1466, następstwa prawno-ustrojowe, polityczne, gospodarcze, społeczne, tradycja obchodów kolejnych rocznic podpisania dokumentu).

Bibliografowie objęli swoim zainteresowaniem obszar Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Michałowskiej, Warmii, Powiśla, Żuław, ale również szerszy kontekst polityki wewnętrznej państw walczących i polityki międzynarodowej.

Bibliografia zawiera zestawienie publikacji naukowych i popularnonaukowych, polskich i zagranicznych z lat 1945-2016 i pierwszego kwartału 2017.

Bibliografia obejmuje wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, rozprawy z prac zbiorowych, a nawet rozdziały i fragmenty.

W opracowaniu znajdziemy również netografię, czyli bibliografię publikacji internetowych.

Bibliografia zawiera 495 pozycji bibliograficznych usystematyzowanych alfabetycznie i podzielonych na siedem działów: Bibliografie, źródła, historia, nauki pomocnicze historii, literatura, sztuka, obchody.

Do opisów dołączono adnotacje uzupełniające opisy i  precyzujące tematykę poszczególnych prac.

Bibliografię zamyka indeks autorski.

W książce  „Drugi pokój toruński – bibliografia, historia, dokumenty” znalazły się również cztery artykuły naukowe poświęcone tematowi.

Janusz Małłek – Traktat toruński z roku 1466 w historiografii polskiej i niemieckiej

Szymon Drej – Warmia po II pokoju toruńskim (1466-1512)

Jan Gancewski – Prusy krzyżackie po II pokoju toruńskim. Zmiany w ośrodkach gospodarki zamkowej i domenalnej

Małgorzata Jackiewicz-Garniec – Pamiątki związane z wojną trzynastoletnią i II pokojem toruńskim na zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Logo Bibliografii Regionalnej.  Stos książek z myszka komputerową w tle zarys zamku. Podpis Bibliografia Regionalna.

Bibliografia regionalna województwa kujawsko-pomorskiego, opracowywana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu (WBP – KK) rejestruje piśmiennictwo dotyczące terenu regionu toruńsko-włocławskiego, który tworzą powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski i włocławski.

Bibliograficzne bazy danych należy określić jako bibliografię regionalną przedmiotową zawierającą pewne elementy bibliografii podmiotowej. Zakres bibliografii jest pełny, obejmuje piśmiennictwo dotyczące nauki, sztuki i historii regionu, życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego, zagadnień demograficznych, geograficznych oraz ochrony środowiska. Takie rozwiązanie pozwala zgromadzić najpełniejszą informację o regionie i najlepiej odpowiada potrzebom użytkowników, wśród których są uczniowie, studenci, pracownicy naukowi, regionaliści oraz inne osoby poszukujące informacji.

Bibliografia rejestruje dokumenty samoistne i niesamoistne wydawniczo (w tym artykuły z czasopism regionalnych i ogólnopolskich, fragmenty książek, materiały polemiczne, zestawienia bibliograficzne, katalogi wystaw, materiały konferencyjne), a jej układ jest zgodny ze schematem przyjętym dla bibliografii regionalnych.

Prace bibliograficzne Sekcji Bibliografii Regionalnej prowadzone są w ścisłej współpracy z bibliotekami samorządowymi, funkcjonującymi na terenie regionu toruńsko-włocławskiego. Opisy bibliograficzne dotyczące miasta Torunia opracowywane są w Książnicy Kopernikańskiej z autopsji. Pozostałe opracowywane i gromadzone są w bibliotekach miejskich i powiatowych, skąd przekazywane są do Książnicy Kopernikańskiej, gdzie zostają poddane selekcji merytorycznej i opracowaniu rzeczowemu.

Od 1997 roku Książnica Kopernikańska w Toruniu aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

  • Bibliografia regionalna za lata 1995-1996 oraz 1999-2006
    Baza dostępna jest na stanowisku komputerowym w Czytelni Działu Informacyjno-Bibliograficznego. Trwają prace nad przygotowaniem gotowego materiału do publikacji w wersji online. W przyszłości planowane jest scalenie całego materiału.
  • Bibliografia regionalna za lata 2005-2017
    (systematycznie uzupełniana)

Druga część bibliografii województwa kujawsko-pomorskiego opracowywana jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i zawiera materiał dotyczący powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego.

Do góry

Skip to content