Category Archives: Bibliografia

Previous Page · Next Page

Kaszuby, Kujawy i ziemia dobrzyńska w bibliografii

belka

bibliogrkaszub-1Bibliografia jest podstawą wszelkich studiów.

Gdy chcemy zgromadzić literaturę na określony temat, zawsze powinniśmy zacząć od przejrzenia bibliografii mu poświęconych.

Dotyczy to również badań regionalnych.

Po 1989 roku podjęto szczególnie intensywne starania nad stworzeniem bibliografii kaszubskiej.

 

Ich owocem są dwa opracowania dostępne w księgozbiorze regionalnym Dziaku Informacyjno-Bibliograficznego:
– Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich  – Cezarego Obracht-Prondzyńskiego
– Bibliografia Kaszub. Artykuły z czasopism. T.1 : 1945-1956.

bibdostusprkaspom

 

Cezary Obracht-Prondzyński

Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich

Wydawca:
Instytut Kaszubski w Gdańsku

Gdańsk 2004

Sygnatura SIRr I/51

 

 

Bibliografia rejestruje 9728 pozycji.

Są one ułożone w porządku alfabetycznym (według nazwisk autorów).

Materiał nie został podzielony na działy.

Uwzględniono nie tylko prace naukowe, ale również pamiętniki, wspomnienia, artykuły prasowe i popularnonaukowe, materiały metodyczne, przewodniki.

Bibliografia ma charakter retrospektywny.

Uwzględnia publikacje zarówno w językach polskim i kaszubskim oraz teksty obcojęzyczne.

Jest to jak do tej pory najbardziej kompletne zestawienie bibliograficzne poświęcone Kaszubom.

bibkasartzczatom1

 

Bibliografia Kaszub
Artykuły z czasopism
Tom 1: 1945-1956

Wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w gdańsku

Gdańsk 2012

Sygnatura SIRr I/53t.1

 

 

Opracowania bibliografii kaszubskiej podjęła się w 2010 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Postanowiono opracować bibliografię artykułów prasowych za lata 1945-2010.

Tom I obejmuje lata 1945-1956 i rejestruje 2687 pozycji.

Artykuły opracowywane są z autopsji.

Uwzględniono prasę ukazującą się na terenie Polski w języku polskim i kaszubskim.

Wiele opisów bibliograficznych zaopatrzono w adnotacje przybliżające treść artykułu.

Bibliografia ma układ systematyczny:

I. Dział Ogólny
II. Historia
III. Etnografia
IV. Zagadnienia społeczne, polityczne, gospodarcze
V. Szkolnictwo. Oświata
VI. Kultura
VII. Językoznawstwo
VIII. Literatura piękna
IX. Sztuka
X. Religia. Kościół
XI. Biblioteki. Czasopiśmiennictwo. Ruch wydawniczy

Bibliografie uzupełniają indeksy autorski i przedmiotowy.

belka

bibziemdob-1

Miłośnicy ziemi dobrzyńskiej mają do dyspozycji dwie bibliografie:

– retrospektywną : „Materiały do bibliografii historycznej ziemi dobrzyńskiej” Mirosława R. Krajewskiego

oraz

– ciągłą : bibliografię Kujaw Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej ukazującą się od 1976 roku w „Zapiskach kujawsko-dobrzyńskich”

 

 

mirkramatdobibhisziedob-2

 

Mirosław R Krajewski
Materiały do bibliografii historycznej ziemi dobrzyńskiej
Włocławek 1986
Sygnatura SIRr I/23t.1

 

Mirosław R Krajewski
Materiały do bibliografii historycznej ziemi dobrzyńskiej II
Rypin 1993
Sygnatura SIRr I/23t.2

 

 

Bibliografia ma charakter historyczny.

Obejmuje prace wydane od 1962 do 1985 roku (tom I) i 1986 do 1992 roku (tom II).

W 1632 roku opublikowano pierwsza książkę na temat ziemi dobrzyńskiej.

Bibliografia została opracowana z autopsji.

Obejmuje zarówno książki jaki i artykuły z czasopism czy fragmenty dziel zbiorowych.

Bibliografia rejestruje zarówno publikacje naukowe jak też popularnonaukowe, oraz wspomnienia i pamiętniki.

Bibliografia ma układ rzeczowo – chronologiczny.

Każdy z tomów dzieli się na dwie części.

Część 1 ma układ rzeczowy:
I. Ogólne
II. Bibliografia. Historiografia. katalogi biblioteczne i muzealne
III. Nauki pomocnicze historii
IV. Geologia. przyroda. Architektura. Sztuka. Topografia
V. Kościół
VI. Biografie

Część 2 ma układ chronologiczny:
VII. Prehistoria. Starożytność. Średniowiecze
VIII. od połowy XV w. do 1793 r.
IX. Okres zaborów (1793-1918)
X. Okres Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)
XI. Druga wojna światowa (1939-1985)
XII. 1945-1992

Zestawienie wzbogacono o wykaz prac niepublikowanych, podając nazwy uczelni gdzie powstały i są dostępne.

Bibliografię uzupełniają indeks osobowy i indeks rzeczowy.

Tom I rejestruje 3683, a tom II 1469 pozycji.

bibkujwsciziedob-3

Bibliografia Kujaw wschodnich
i ziemi dobrzyńskiej

za rok …

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

Wydawca:
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Oficyna Wydawnicza LEGA

Włocławek od 1978 roku

Sygnatura SIRr II/21

 

Ziemia dobrzyńska może się poszczycić również własną bibliografią bieżącą.

Jest ona co roku publikowana w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich”.

To czasopismo naukowe wydawane przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Bibliografia rozpoczyna się od 1976 roku i jest wydawana na bieżąco aż do dzisiaj.

Bibliografia ma układ rzeczowy:

I. Zagadnienia ogólne
II. Środowisko geograficzne
III. Historia
IV. Zagadnienia gospodarcze
V. Zagadnienia społeczno-polityczne. Zdrowie
VI. Nauka. Oświata. Kultura. Sztuka. Sport

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria A (1978)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1976
(opracował Adam Makowiecki)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria B (1979)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1977
(opracował Adam Makowiecki)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria C (1980)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1978
(opracował Adam Makowiecki)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria D (1981)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1979
(opracował Adam Makowiecki)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria E (1985)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1980-1981
(opracował Adam Makowiecki)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 6 (1988)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1982
(opracowała Jolanta Zielińska)
Bibliografia województwa włocławskiego za roku 1983
(opracowała Danuta Byczyńska)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 7 (1990)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1984
(opracowała Danuta Byczyńska)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 8 (1993)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1985
(opracowała Danuta Byczyńska)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1986
(opracowała Danuta Byczyńska)
Bibliografia województwa włocławskiego za lata 1987-1990
(opracował Ireneusz Czarciński)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 9 (1995)
Bibliografia województwa włocławskiego za lata 1991-1993
(opracował Ireneusz Czarciński)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 10 (1996)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1994
(opracował Ireneusz Czarciński)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 11 (1997)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1995
(opracował Ireneusz Czarciński)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 12 (1998)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1996
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 13 (1999)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1997
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 14 (2000)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1998
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 15 (2001)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 1999
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 16 (2001)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2000
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 17 (2002)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2001
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 18 (2003)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2002
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 19 (2004)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2003. Wybór
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 20 (2005)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2004. Wybór
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 21 (2006)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2005
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 22 (2007)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2006 (wybór)
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 23 (2008)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2007 (wybór)
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 24 (2009)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2008 (wybór)
(opracowała Iwona Kotuła)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 25 (2010)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2009 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 26 (2011)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2010 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 27 (2012)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2011 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 28 (2013)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2012 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska)

belka

bibliogrkuj-1

„Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej” publikowana w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich” nie jest jedyną bibliografią bieżąca Kujaw.

Przede wszystkim rolę tę spełnia „Bibliografia Historii Kujaw’ ukazująca się w czasopiśmie „Ziemia Kujawska”.

 

 

 

bibliogrhistkujBibliografia Historii Kujaw

od 2000 roku

Ziemia Kujawska

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddziały w Inowrocławiu i Włocławku

Inowrocław Włocławek od 2004 roku

Sygnatura SIRr II/23

 

 

 

„Bibliografia Historii Kujaw” jest bibliografią dziedzinową – skupia się głównie na literaturze historycznej.

Obejmuje zarówno druki zwarte jak i artykuły z czasopism naukowych.

Zasięg terytorialny bibliografii to region Kujaw w granicach historycznych województw brzeskiego i inowrocławskiego, bez względu jakie zmiany administracyjne zachodziły na tym obszarze w XIX i XX wieku.

Bibliografia ma układ działowy

I. Bibliografie
II. Nauki pomocnicze historii
III. Zagadnienia ogólne
IV. Źródła
V. Wspomnienia, pamiętniki, dzienniki
Vi. Etnografia
VII. Zagadnienia kultury umysłowej i materialnej
VIII. Kościoły i wyznania
IX. Miejscowości
X. Osoby
XI. Opracowania dotyczące poszczególnych okresów

Bibliografię uzupełniają indeks osobowy i indeks nazw geograficznych

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 17 (2004)
Bibliografia historii Kujaw za lata 2000-2003
Opracowali Tomasz Łaszkiewicz, Tomasz Krzemiński

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 18 (2005)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2004
Opracowali Tomasz Łaszkiewicz, Tomasz Krzemiński

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 19 (2006)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2005
Opracowali Tomasz Łaszkiewicz, Tomasz Krzemiński

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 20 (2007)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2006
Opracowali Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 21 (2008)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2007
Opracowali Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 22 (2009)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2008
Opracowali Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 23 (2010)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2009
wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie
Opracowali Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz

 

jadklimkuj

 

Jadwiga Klimaszewska

Kujawy
Stan badań etnograficznych – bibliografia

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Toruń 1981

Sygnatura SIRr I/17

 

W księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno-Bibliograficznego znajduje się jeszcze jaena bibliografia Kujaw.

Ma ona charakter retrospektywny – obejmuje publikacje wydane w XIX i XX wieku, do roku 1975.

Jest bibliografia dziedzinową – poświęconą etnografii.

Bibliografia ma układ rzeczowy – kultura materialna, kultura duchowa, kultura społeczna.

Rejestruje materiały źródłowe oraz opracowania.

Obejmuje publikacje zwarte oraz artykuły zamieszczane w czasopismach etnograficznych i regionalnych.

Bibliografia uwzględnia aż 728 pozycji.

belka

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

belka

bpp-2W księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno-Bibliograficznego znajdują się rozmaite typy bibliografii.

Pisaliśmy już o bibliografiach regionalnych, bibliografiach miast, bibliografiach zawartości czasopism, bibliografiach dziedzinowych, bibliografiach wydawnictw, bibliografiach osobowych.

Specyficznym rodzajem bibliografii jest bibliografia publikacji pracowników, spotykana w instytucjach o charakterze naukowym.

Na stronie Książnicy Kopernikańskiej dostępna jest na przykład „Bibliografia Publikacji Pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej”

Swoją własną bibliografią dysponuje oczywiście największa uczelnia regionu kujawsko-pomorskiego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Składa się ona z kilku osobnych wydań.

Publikacje pracowników do 1965 roku rejestrują opracowania poświęcone dziejom UMK w dwóch pierwszych dekadach jego istnienia.

otwartaksiazka50

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1945-1955, Warszawa 1957
– Sygnatura SIRr XXXIa/2a

otwartaksiazka50

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1956-1965, Toruń 1965
– Sygnatura SIRr XXXIa/2b

Kolejne dwa dziesięciolecia posiadają już samodzielne bibliografie publikacji pracowników.

bppumkcz1
Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za lata 1966-1975

Toruń 1978

Sygnatura SIRr I/37-1966-75

 

Bibliografię za lata 1966-1975 opracowali Henryk Baranowski i Roman Bury.

Układ bibliografii jest alfabetyczny według nazwisk autorów.

Materiał zbierano przede wszystkim poprzez ankiety rozesłane pracownikom UMK.

Bibliografia obejmuje książki, artykuły w czasopismach i dziełach zbiorowych, prace redaktorskie, recenzje i przekłady.

bppumkcz2
Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za lata 1976-1985

Toruń 1990

Sygnatura SIRr I/37-1976-85

 

Bibliografia ze wzgledu na obszerny zebrany materiał podzielona jest na dwie części.

Materiał zebrali i opracowali Henryk Baranowski,  Anna Bogłowska, Alojzy Burnicki, Małgorzata czerwińska, Maria Jankowska, Maria Major, Maria Nędzewicz, Maria Śliwińska, Barbara Zaidlewicz, Danuta Łubkowska.

Układ bibliografii jest alfabetyczny według nazwisk autorów.

Obejmuje ona publikacje krajowe i zagraniczne, druki zwarte, artykuły, fragmenty, mapy, patenty, prace redakcyjne i wydawnicze, tłumaczenia.

Uwzględniono publikacje osób zatrudnionych na uczelni,emerytowanych i zmarłych, których teksty ukazały się w ciągu minionych 10 lat.

Twórcy bibliografii oparli się o wykazy prac nadesłanych przez pracowników UMK, które uzupełniali również w oparci o kwerendę w katalogu biblioteki uniwersyteckiej czy w Bibliografii Zawartości Czasopism.

 

online

 

Bibliografia publikacji pracowników UMK od 1986 roku dostępna jest w internecie na stronie pod adresem:

http://212.122.203.4/splendor/umk/

 

bppUMK1986

„Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu od 1986 roku” zawiera prace opublikowane przez pracowników w czasie ich zatrudnienia na Uczelni.

Baza jest opracowywana przez Bibliotekę Uniwersytecką i biblioteki specjalistyczne UMK.

Baza daje wiele możliwości wyszukiwawczych – według autora, tytułu, jednostki organizacyjnej UMK, roku publikacji, słowa kluczowego.

Bazę opracowuje się co do zasady z autopsji.

belka

W 2004 roku nastąpiła fuzja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Powstało wówczas Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej znajdują się trzy woluminy „Bibliografii Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Bydgoszczy” za lata 2001-2004.

otwartaksiazka50

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Bydgoszczy za rok 2001
– Sygnatura  MAG  264377.01

otwartaksiazka50

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Bydgoszczy za rok 2002
– Sygnatura MAG 264377.02

otwartaksiazka50

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Medycznej w Bydgoszczy za rok 2003-2004
– Sygnatura MAG 275629

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kontynuowało to wydawnictwo.

Do naszego księgozbioru trafiły dwa tomy.

bppcolmed2005Bibliografia publikacji pracowników
Collegium Medicum w Bydgoszczy
za rok 2005

Bydgoszcz 2007

Sygnatura SIRr I/47-2005

 

bppcolmed2006Bibliografia publikacji pracowników
Collegium Medicum w Bydgoszczy
za rok 2006

Bydgoszcz 2008

Sygnatura SIRr I/47-2006

 

Bibliografia rejestruje publikacje pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz doktoraty uzyskane na tej uczelni.

Bibliografia obejmuje artykuły opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, referaty drukowane w materiałach konferencyjnych, książki, skrypty prace doktorskie i habilitacyjne, fragmenty wydawnicze i inne publikacje.

Opisy bibliograficzne sporządza się z autopsji.

Materiał uszeregowany jest alfabetycznie według nazwisk autorów.

Do bibliografii załączono wykaz czasopism i skróty ich tytułów, wykaz ważniejszych skrótów wyrazów typowych, indeks autorski, indeks przedmiotowy, wykaz publikacji według przynależności autorów do poszczególnych jednostek Collegium Medicum.

 

online

 

Bibliografia publikacji pracowników Collegium Medicum w Bydgoszczy od 1996 roku dostępna jest w internecie na stronie pod adresem:

http://bg.cm.umk.pl/splendor/bib/

 

bppcolmed

„Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy od 1996 r.” jest tworzona przez Biblioteką Collegium Medicum w Bydgoszczy.

W bazie można wyszukiwać publikacji miedzy innymi według następujących indeksów: autor, tytuł pracy, źródło, czasopismo, typ publikacji, wydział jednostka organizacyjna słowo kluczowe, język publikacji, rok publikacji.

belka

 

Katarzyna Rutkowska – Działalność wydawnicza Koła Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1986-2011

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

05122014-1Katarzyna Rutkowska

Działalność wydawnicza Koła Miłośników Dziejów Grudziądza
w latach 1986-2011

Biblioteka KMDG : tom 68

Wydawcy:
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej

Grudziądz 2013

Sygnatura SIRr VIII/Gr-50

 

Prezentowane dziś opracowanie to praca licencjacka obroniona w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Książka poświęcona jest wydawnictwom Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, które powstało w 1986 roku i skupia wielu pasjonatów, regionalistów, popularyzatorów bogatej historii miasta.

Członkowie Koła publikowali artykuły w czasopismach, wydawali książki i „Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza”.

Szczególne znaczenie miały wydawnictwa rocznicowe: „100-lecie Gazety Toruńskiej” oraz „75-lecie powrotu Grudziądza do Macierzy”.

Ostatnio Koło podjęło się wydawania „Bibliografii grudziądzkiej”.

Książka podzielona została na trzy rozdziały.

Rozdział I – Rynek wydawniczy w Polsce po transformacji ustrojowej

Rozdział II – Geneza powstania i dalsze lata działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Rozdział III – Działalność wydawnicza oraz charakterystyka publikacji Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Opracowanie uzupełniają dwa aneksy.

Aneks nr 1 – Biblioteczka 110-lecia „Gazety Grudziądzkiej”

Aneks nr 2 – Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

belka