Category Archives: Biografie

Previous Page · Next Page

Anna Zakrzewska – Michał Wieliczko-Wielicki, oficer artylerii, bibliotekarz i bibliofil

Anna Zakrzewska

Michał Wieliczko-Wielicki, oficer artylerii, bibliotekarz i bibliofil

Odczyt

Organizator:
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu

Wtorek, 6 lutego 2018

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Na lutowym spotkaniu u toruńskich bibliofilów – Anna Zakrzewska mówiła o Michale Wieliczko-Wielickim – oficerze artylerii, bibliotekarzu i toruńskim bibliofilu.

 

Anna Zakrzewska, toruńska bibliofilka, przez piętnaście lat była bibliotekarką w Książnicy Miejskiej, ale najdłużej pracowała w bibliotece toruńskich artylerzystów.

Dlatego nie dziwi temat spotkania – życie i działalność Michała Wieliczko-Wielickiego (1899-1939), związanego z przedwojenną Szkołą Podchorążych Artylerii (SAP) w Toruniu.

Jest ona także autorką jego biogramu (w Toruńskim Słowniku Biograficznym, ale i artykułu o nim w „Roczniku Toruńskim”) i innych publikacji o tej znakomitej uczelni wojskowej.

Bohater wieczoru, marzył o karierze w marynarce wojennej, a został uznanym artylerzystą.

Zajmował się z powodzeniem historią wojskowości i był darzony szacunkiem przez wychowanków toruńskiej szkoły. W 1993 roku jego imieniem nazwano jedną z sal w tej szkole.

Był nie tylko wykładowcą, ale i czwartym w historii szkoły bibliotekarzem SAP.

Przez niego kierowana biblioteka wojskowa – miała charakter naukowy, bowiem przeważał tam księgozbiór fachowy, ale oferowała także i beletrystykę.

Ekslibris Biblioteki Szkoły Podchorążych Artylerii (SAP)

Jego umiłowanie książek, a posiadał także własny księgozbiór, zaowocowało przyjaźnią z Zygmuntem Mocarskim – dyrektorem ówczesnej Książnicy Miejskiej w mieście, ale i prezesem toruńskich komilitonów.

Panowie w tym samym czasie mieszkali na początku XX w. w Petersburgu – Mocarski tam studiował, a Wieliczko Wielecki kończył szkołę średnią.

Tylko formalnością było – że został od 1936 r. członkiem Towarzystwa im. Joachima Lelewela w Toruniu (TBL), był m.in. jego skarbnikiem.

Jego córka, po ojcu odziedziczyła te zamiłowanie, i w swej szkole (tj. u przedwojennych królewianek) założyła także koło bibliofilskie – co często wspominała Janina Przybyłowa – dyrektorka Książnicy w okresie powojennym, a wówczas polonistka i sekretarz toruńskich bibliofilów.

Ciekawostką spotkania był fakt, iż ojciec aktualnej prezes TBL Anny Bogłowskiej – Marian Bogłowski – także był absolwentem tej uczelni.

Krzysztof Mikulski, Krzysztof Kopiński – Herbarz patrycjatu toruńskiego – tom I-II

Krzysztof Mikulski
Krzysztof Kopiński

Herbarz patrycjatu toruńskiego

Tom I
Towarzystwo Miłośników Torunia
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”

Tom II
Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2008-2015

Sygnatura SIRrIIIA/81t.1

„Herbarz patrycjatu toruńskiego” nawiązuje tytułem do opublikowanego już po śmierci autora herbarza prof. Mariana Gumowskiego.

Niestety autor nie zdążył uporządkować i poddać krytycznej analizie zebranych przez siebie materiałów.

Współcześnie wynikami swoich badań genealogicznych dzielą się prof. dr hab. Krzysztof Mikulski i dr hab. Krzysztof Kopiński z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Herbarz poświęcony jest najważniejszym rodzinom średniowiecznego Torunia.

W obu tomach omówiono po 12 patrycjuszowskich rodów.

W sumie razem z planowanymi tomami mają być opublikowane 62 biogramy rodzin patrycjuszy.

W tomie pierwszym opisano rodziny:

 • Jachin
 • von der Linde
 • vom Loe
 • Ludenscheide
 • Musing
 • Pape
 • von Putten
 • Rebber
 • Reusse
 • Rockendorf
 • Rubit
 • Weise

Tom drugi poświęcono rodzinom:

 • von Allen
 • Becker
 • von Birken
 • von Brelen
 • Bugheim
 • Czegenhals
 • vom Hofe
 • von der Mersche
 • Merseburg
 • Rosenfeld
 • von Soest
 • Watzenrode

Herb rodziny jest punktem wyjścia dla analizy genealogicznej patrycjatu, ukazania jego roli społecznej i politycznej w życiu Torunia.

Jednak w herbarzu omówiono również te rody patrycjuszowskie, które herbów nie miały.

Większość biogramów uzupełniają tablice genealogiczne, ułatwiające orientacje w związkach rodzinnych i pokrewieństwie.

Słownik Biograficzny Powiatu Toruńskiego – tom 3

Słownik Biograficzny
Powiatu Toruńskiego

Tom 3

Pod redakcją Jana Krajewskiego

Wydawca:
Starostwo Powiatowe w Toruniu

Toruń 2017

Sygnatura SIRr IIIA/92t.3

Starostwo Powiatowe w Toruniu wydało kolejny, trzeci już tom „Słownika Biograficznego Powiatu Toruńskiego”.

Publikacja ma olbrzymie znaczenie dla budowania tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu i zachowania jego kulturowego dziedzictwa.

Trzy tomy słownika biograficznego scalają mieszkańców powiatu, którego ziemie należały w XIX wieku do dwóch różnych zaborów.

Słownik poświęcony jest ludziom, którzy odegrali istotną rolę w rozwoju lokalnego życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Wśród autorów haseł znaleźli się wybitni specjaliści i pasjonaci, historycy, regionaliści, historycy sztuki: Marek Pawłowski, Leszek Syroka, Marcin Seroczyński, Andrzej Walczyński, Leszek Głuszak, Dariusz Chrobak, Ryszard Muzioł, Adam Żywiczyński, Dariusz Łubkowski.

Słownik zawiera 15 biogramów:

 • Galon Lucjan (Łysomice)
 • Karwowski Otton (Grębocin)
 • Kentzer Tadeusz (Lipniczki)
 • Kozłowski Stanisław (Chełmża)
 • Kowalski Stanisław (Przysiek, Górsk)
 • Leszczyc-Grabianka Stanisław (Chełmża)
 • Lewandowski Lucjan (Ossówka)
 • Lissowski Leon Karol (Kijaszkowo, Steklinek)
 • Majewicz Józef (Chełmża)
 • Rydzyński Franciszek Ksawery (Chełmża)
 • Skański Feliks Wojciech (Chełmża)
 • Skański Wiktor (Chełmża)
 • Vespermann Kurt (Chełmża)
 • Wilkxycki Jan Jerzy (Chełmża)
 • Witkowski Feliks (Pędzewo, Biskupice)

Należy podkreślić, że biogramy w słowniku nie są typowymi, skrótowymi notkami.

To wielostronicowe, pełnowartościowe, rozbudowane biografie, oparte na pieczołowitej kwerendzie.

Artykuły wzbogaca również bogata dokumentacja fotograficzna.