Category Archives: Biografie

Previous Page · Next Page

Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego

Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego

Tom 1-4, Suplement 1-3

Pod redakcją:
Stanisława Gierszewskiego
Zbigniewa Nowaka

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Uniwersytet Gdański

Gdańsk 1992-2012

Sygnatura SIRr IIIA/2

Koncepcja wydania „Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego” zrodziła się w środowisku historyków gdańskich i toruńskich.

Gdańskie Towarzystwo Naukowe wydawało już wcześniej serię popularnonaukową „Pomorze Gdańskie”  w ramach, której ukazało się od 1981 roku kilka tomów szkiców biograficznych.

Komitet redakcyjny „Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego” opracował najpierw listę nazwisk – haseł osobowych.

Następnie stworzono instrukcję redakcyjną dla autorów biogramów.

Zamówienia na życiorysy skierowano do specjalistów z różnych ośrodków naukowych.

Nad hasłami biograficznymi pracowała cała rzesza ludzi z całego kraju.

Na zawartość tomu I składają się prace 135 autorów, tomu II – 164 autorów, tomu III – 166 autorów, tomu IV – 153 autorów, suplementu I – 90 autorów, suplementu II – 62 autorów, suplementu III – 48 autorów.

Zakres terytorialny słownika obejmuje Pomorze Nadwiślańskie, rozumiane jako ziemie leżące po obu stronach dolnej Wisły: Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, ziemię michałowską, Powiśle (z Kwidzynem i Malborkiem).

Słownik obejmuje osoby zmarłe, wyróżniające się działalnością gospodarczą, administracyjną, polityczną, kulturalną, oświatową, naukową.

Są to osoby działające na Pomorzu Nadwiślańskim niezależnie jakiej były narodowości i niezależnie od miejsca urodzenia.

Również zawartość biogramów poszczególnych osób zwraca szczególną uwagę na ich działalność dotyczącą Pomorza.

Pierwszym redaktorem słownika był prof. dr hab. Stanisław Gierszewski – historyk z Uniwersytetu Gdańskiego.

Jego dzieło kontynuował prof. dr hab. Zbigniew Nowak – historyk literatury, wieloletni dyrektor Bibliotek Gdańskiej PAN.

W 2012 roku ukazał się Suplement III „Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego” pod redakcją prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego.

Tom 1

Litery A – F

442 życiorysy

Gdańsk 1992

 

Tom 2

Litery G – K

636 życiorysów

Gdańsk 1994

 

Tom 3

Litery L – P

547 życiorysów

Gdańsk 1997

 

Tom IV

Litery R – Ż

537 życiorysów

Gdańsk 1997

 

Suplement I

Litery A – Ż

395 życiorysów

Gdańsk 1998

 

Suplement II

Litery A – Ż

333 życiorysy

Gdańsk 2002

 

Suplement III

Litery A-Ż

250 życiorysów

Gdańsk 2012

Artykuł recenzyjny:

Tadeusz Oracki

Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego

Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1993, nr 4, s. 552-560

Sygnatura MAG TN 0748-1993

Tadeusz Zakrzewski – Wspomnienia Torunianina z Podgórza

 

Tadeusz Zakrzewski

Wspomnienia Torunianina z Podgórza

Wydawca: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela

Toruń 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Zakrzewski Tadeusz

Wspomnienia Tadeusza Zakrzewskiego zostały wydane przez Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu dla upamiętnienia jego wieloletniego prezesa, zasłużonego i honorowego członka TBL i kawalera Orderu Białego Kruka.

Wspomnienia przygotował do druku, zredagował i przedmową opatrzył Zefiryn Jędrzyński.

Tadeusz Zakrzewski (1922-2014) był zasłużonym dla miasta Torunia działaczem społecznym, bibliofilem, kolekcjonerem.

Był autorem niezliczonej ilości publikacji poświęconych Toruniowi, jego historii, życiu społecznemu, kulturalnemu, umysłowemu i artystycznemu.

W 2002 roku otrzymał od władz miasta medal „Thorunium”.

Urodził się w Podgórzu, który do 1938 roku był samodzielnym miastem.

W 1947 roku ukończył fakultet prawno-ekonomiczny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Od 1971 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W 1976 roku obronił prace doktorską Polskie instytucje i organizacje w Toruniu pod zaborem pruskim w l. 1815-1929″.

Swoje kolekcjonerskie zbiory prezentował na 19  wystawach.

Pasjonowała go stara fotografia.

Zbieranie pocztówek zaowocowało znajomością z Wisławą Szymborską i wieloletnią korespondencję obojga.

Jest również autorem kilkudziesięciu biogramów wybitnych torunian.

Przez 18 lat pełnił funkcje prezesa Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela.

Przez 19 lat był redaktorem naczelnym „Rocznika Toruńskiego” wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Torunia.

Tadeusz Zakrzewski pozostawił po sobie wspomnienia i dzienniki.

Dzienniki pisane były na bieżąco w latach 1955-56 i 1965-66 oraz w czasie pracy w Towarzystwie Naukowym w Toruniu w latach 1971-1978.

Książka „Wspomnienia Torunianina z Podgórza” zawiera opracowane przez Zefiryna Jędrzyńskiego zarówno wspomnienia Tadeusza Zakrzewskiego jak i jego dzienniki.

Wspomnienia zapisane po latach opisują lata dziecięce Tadeusza Zakrzewskiego spędzone w podtoruńskim Podgórzu, naukę w przedwojennym Gimnazjum im. M. Kopernika, lata okupacji niemieckiej w Toruniu, konspirację w Związku Jaszczurczym oraz pierwsze lata powojenne.

Adam Węsierski – Ksiądz proboszcz Jan Mazella, budowniczy kościoła w Jeleńczu

 

Adam Węsierski 

Ksiądz proboszcz Jan Mazella, budowniczy kościoła w Jeleńczu

Wydawnictwo: Machina Druku

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-132

Adam Węsierski od wielu lat bada przeszłość ziemi śliwickiej.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajduje się kilkadziesiąt jego książek, wśród nich:

 • 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice
 • Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii (t. 1-3)
 • Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach
 • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939)
 • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920)
 • Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772
 • Ksiądz proboszcz Jan Mazella, budowniczy kościoła w Jeleńczu 
 • Leksykon historyczny śliwickich wsi
 • Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939
 • Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii (t. 1-4)
 • Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego
 • Śliwicki słownik biograficzny (t.1-2)
 • Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych
 • Szkice z dziejów Tucholi i powiatu (t. 1-4)
 • Za mundurem panny sznurem

Ksiądz Jan Mazella (1883-1939) został proboszczem w Jeleńczu (dekanat tucholski) w 1926 roku.

Zastał w parafii stary, drewniany budynek świątyni, który miał uszkodzony dach, przegniłe belki i spróchniałe ściany i groził zawaleniem.

W 1929 roku rozpoczął budowę ceglanego kościoła.

Nowa świątynia została konsekrowana w 1932 roku.

W książce dokładnie opisano przebieg budowy.

Autor poświęcił również wiele miejsca życiu religijnemu parafii.

Przedstawiono oczywiście działalność społeczną  i patriotyczną ks. Jana Mazelli.

Zasłużył się mieszkańcom Pomorza swoją aktywną postawą jeszcze w czasach zaboru pruskiego.

Zginął w listopadzie 1939 roku – zakatowany na śmierć przez Niemców z Selbstschutzu w obozie w Radzimiu.

W książce znalazło się bardzo wiele unikatowych fotografii.