Category Archives: Biografie

Previous Page · Next Page

Władysław Raczkiewicz – Blisko nas

 

Władysław Raczkiewicz – Blisko nas
2017 – rok Władysława Raczkiewicza

Wydawca: Europejskie Zrzeszenie Młodzieży

Toruń 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Raczkiewicz Władysław

Biografia „Władysław Raczkiewicz – Blisko nas” została wydana w związku z obchodami Roku Władysława Raczkiewicza.

Władysław Raczkiewicz był Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu

Siedzibą prezydenta był Londyn.

Zanim został prezydentem sprawował najważniejsze funkcje w Polsce: marszałka Senatu, kilkukrotnie ministra, kilkukrotnie wojewody.

W latach 1936 – 1939 pełnił urząd wojewody pomorskiego.

Dzięki jego staraniom obszar województwa znacznie powiększono w 1938 roku (tzw. Wielkie Pomorze).

Siedzibą wojewody był Toruń.

Województwo kujawsko-pomorskie uhonorowało postać wojewody i prezydenta pomnikiem odsłoniętym w 2010 roku przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego.

Uchwała Rady Miasta Torunia imię prezydenta Władysława Raczkiewicza nadano nowo-wybudowanej trasie średnicowej północnej.

Biografia „Władysław Raczkiewicz – Blisko nas” odznacza się bogatą szatą graficzną.

Znalazło się w niej wiele starych zdjęć i archiwalnych dokumentów.

Władysław Dziewulski (1878-1962) – astronom – współzałożyciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Władysław Dziewulski urodził się w Warszawie w 1878 roku.

Jego ojciec wykładał fizykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Wydawał też dwa czasopisma przyrodnicze.

Władysław Dziewulski ukończył matematykę i fizykę na Uniwersytecie Warszawskim w 1901 roku.

W 1903 roku obronił doktorat z astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prowadził badania w krakowskim Obserwatorium Astronomicznym.

Pracę naukową równolegle prowadził też na Uniwersytecie w Getyndze.

Habilitował się w 1916 roku w Krakowie.

Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu niepodległości przeniósł się do Wilna.

Był dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego w Wilnie, a w latach 1924-1925 nawet rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego.

W czasie okupacji parał się tajnym nauczaniem.

Po zakończeniu II wojny światowej wraz z innymi profesorami z Wilna znalazł się w Toruniu.

Gdy w 1945 roku powołano Uniwersytet Mikołaja Kopernika Ludwik Kolankowski został jego rektorem, a Władysław Dziewulski został prorektorem Uniwersytetu.

W 1947 roku założył Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach pod Toruniem.

W latach 1949-1956 był też prezesem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Zmarł w Toruniu w 1962 roku.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała w 1970 roku jeden z kraterów na Księżycu imieniem „Dziewulski”.

Władysław Dziewulski (1878-1962)

pod redakcja Cecylii Iwaniszewskiej

Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Warszawa – Toruń 1978

Sygnatura SIRr IIIB/Dziewulski

Spis treści:

 • Kalendarium życia profesora Władysława Dziewulskiego – opracowała Cecylia Iwaniszewska
 • Lata studiów i początki pracy naukowej (1878-1919) – Cecylia Iwaniszewska
 • Okres wileński (1919-1945) – Wilhelmina Iwanowska
 • Lata w Toruniu (1945-1962) – Wilhelmina Iwanowska
 • Profesor Dziewulski w Obserwatorium Toruńskim – Andrzej Woszczyk
 • Organizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Konrad Górski
 • Działalność prof. Dziewulskiego jako prezesa Towarzystwa Naukowego w Toruniu – Tadeusz Czeżowski
 • Władysław Dziewulski wśród polskich astronomów – Włodzimierz Zonn
 • Z wypowiedzi Władysława Dziewulskiego – Stefania Grudzińska
 • Prace profesora Dziewulskiego w dziedzinie mechaniki nieba – Stanisław Gąska
 • Prace profesora Dziewulskiego w dziedzinie fotometrii – Roman Ampel
 • Prace profesora Dziewulskiego w astronomii gwiazdowej – Włodzimierz Zonn
 • Władysław Dziewulski jako historyk astronomii – Eugeniusz Rybka
 • Wykaz publikacji profesora Władysława Dziewulskiego – opracowanie Stefania Grudzińska

Waldemar Rozynkowski – Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)

 

Waldemar Rozynkowski

Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)

Wydawca: Agencja Reklamowa Gall 

Toruń 2018

Sygnatura SIRr  IIIB/Szelążek Adolf Piotr

Prof dr. hab. Waldemar Rozynkowski jest historykiem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest również diakonem stałym diecezji toruńskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt książek, których jest autorem bądź redaktorem, a poświęconych historii średniowiecza lub historii Kościoła.

Książka „Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)” poświęcona jest osobie biskupa diecezji łuckiej.

Sprawował w niej posługę od 1920 roku.

W 1945 roku został aresztowany przez NKWD i deportowany do Polski.

Znalazł schronienie w miejscowości Zamek Bierzgłowski.

Utrzymanie zapewniała mu parafia św. Jakuba w Toruniu.

W Zamku Bierzgłowskim spędził ostatnie lata swego życia.

Waldemar Rozynkowski w swojej monografii przedstawił dokładnie właśnie ten okres życia biskupa Szelążka.

Jednak biografia przedstawia również wcześniejszą drogę biskupa – jego naukę w seminarium w Płocku, posługę biskupią w Łucku, okres wojny i aresztowanie przez Rosjan.

Osobny rozdział dotyczy deportacji biskupa do Polski i jego początkowy pobyt w Kielcach.

W okresie wygnania biskup Szelążek mieszkał w przebudowanym średniowiecznym, pokrzyżackim Zamku Bierzgłowskim, który pełnił funkcję domu diecezjalnego.

Na Zamku Bierzgłowskim znajdowała się również kaplica, w której biskup odprawiał msze św.

Opieka nad biskupem spoczywała wówczas w rękach sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

Zamek Bierzgłowski pełnił funkcję nieformalnej siedziby łuckiej kurii diecezjalnej.

Biskup Szelążek pozostawał również ojcem duchowym Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Kongregację tę biskup założył jeszcze w 1936 roku w diecezji łuckiej.

Dzięki jego staraniom uruchomiono nowy dom zakonny w Rychnowie koło Ostródy.

Osobny rozdział poświęcony został chorobie i śmierci biskupa Szelążka.

Bardzo ważny jest ostatni rozdział monografii, w którym przedstawiono świadectwa ciągłej i żywej pamięci o biskupie już po jego śmierci.

Po wieloletnich przygotowaniach Kurii Diecezji Toruńskiej w 2013 roku rozpoczęto oficjalny proces beatyfikacyjny Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka.

W 2016 roku zakończył się diecezjalny etap procesu.