Category Archives: Biografie

Previous Page · Next Page

Wpisani w dzieje miasta : znani i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków

 

Wpisani w dzieje miasta
Znani i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków

Pod redakcją Wiesława Sieradzana
Przy współpracy Wioletty Pacuszki
i Anny Wajler

Wydawca:
Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi

Grudziądz 2016

Sygnatura SIRr IIIA/113

W związku ze 125. rocznicą lokacji Grudziądza (18 czerwiec 1291) środowisko związane z czasopismem naukowym „Rocznik Grudziądzki” podjęło inicjatywę wydania opracowania poświęconego wybitnym postaciom z dziejów miasta.

To bardzo cenna publikacja zważywszy na fakt, że Grudziądz nie doczekał się jeszcze własnego słownika biograficznego.

W książce „Wpisani w dzieje miasta” znalazły się biogramy Grudziądzan od XII do XX wieku.

Opracowanie składa się z 47 biografii.

Najliczniej reprezentowani są przedstawiciele kultury i nauki, dalej życia społecznego, politycznego i administracyjnego.

Wśród autorów biogramów są osoby z Polski i Niemiec, badacze z Grudziądza, Torunia, Warszawy, Poznania i Bydgoszczy.

Największy wkład mieli pracownicy Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz historycy z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czytelnicy znajdą w książce biogramy następujących postaci:

 1. Chrystian z Oliwy (1170-1245), misjonarz, cysters, biskup Prus, założyciel zakonu rycerskiego braci dobrzyńskich
 2. Mikołaj z Ryńska (ok. 1360-1411), rycerz ziemi chełmińskiej
 3. Piotr z Grudziądza (1392-po 1452), kompozytor, poeta łaciński
 4. Mikołaj Kopernik (1473-1543), astronom, prawnik, lekarz, ekonomista, kanonik warmiński
 5. Jan Stobeusz (1580-1646), kompozytor
 6. Paul von Gontzenbach (1724-1799), Szwajcar w służbie pruskiej, pułkownik, projektant twierdzy Grudziądz
 7. Georg Gottfried Kallenbach (1805-1865), historyk architektury
 8. Konstanty Florkowski (1819-1894), konserwator muzealny, archeolog-amator
 9. Xaver Froelich (1822-1898), historyk
 10. Gustav Breuning (1827-1902), malarz-pejzażysta, miłośnik „starożytności”
 11. Joseph Herzfeld (1832-1898), przemysłowiec
 12. Siegfried Otto Louis Anger (1837-1911), przewodniczący Towarzystwa Starożytności (Altertumsgesellschaft) w Grudziądzu
 13. Georg Jalkowski (1852-1902), księgarz, wydawca
 14. August Ventzki (1856-1922), przemysłowiec
 15. Julian Antoni Łukaszewicz (1857-1937), ksiądz, pisarz, publicysta, archiwista, działacz polityczny i społeczny
 16. Gustav Karl Ludwig Roethe (1859-1926), mediewista, filolog, germanista, historyk literatury
 17. Jan Michał Rakowski (1859-1939), dziennikarz, działacz społeczno-kulturalny
 18. Alfred Wohl (1863-1939), chemik
 19. Wiktor Kulerski (1865-1935), dziennikarz, wydawca
 20. Alojzy Teofil Ruchniewicz (1867-1955), przemysłowiec
 21. Arnold Kriedte (1869-1945), księgarz
 22. Damazy Klimek (1870-1939), Honorowy Obywatel Grudziądza, drogerzysta, działacz narodowy
 23. Stefan de Castenedolo Kasprzycki (1870-1936), Generał Dywizji Wojska Polskiego, komendant Centralnej Szkoły Kawalerii / Obozu Szkolnego Kawalerii w Grudziądzu
 24. Wilhelm Burza (1871-1945), malarz
 25. Sigmund Lipinsky (1873-1940), malarz
 26. Johannes Gronowski (1874-1958), polityk
 27. Julian Szychowski (1876-1951), adwokat, działacz narodowy, senator RP, Honorowy Obywatel Grudziądza
 28. Franciszek Konitzer (1882-1952), malarz, grafik
 29. Alfons Hoffmann (1885-1963), profesor inżynier, twórca pomorskiego systemu energoelektrycznego
 30. Wacława Bernard Szczeblewski (1888-1965), malarz
 31. Władysław Łęga (1889-1965), kapelan Wojska Polskiego, honorowy kustosz Muzeum w Grudziądzu
 32. Józef Włodek (1891-1944), inżynier, prezydent Grudziądza 1920-1939
 33. Samuel Zelik Halperin (1893-1933), przemysłowiec
 34. Stanisław Michałowski (1903-1984), wiceprezydent Grudziądza
 35. Lisamaria Meirowsky (1904-1942), lekarz
 36. Erwin Levy (1907-1991), psycholog
 37. Władysław Staruszkiewicz (1908-1970), pedagog, działaczka społeczna
 38. Horst Drawert (1910-1976), botanik
 39. Antoni Czortek (1916-2004), bokser, mistrz Polski, wicemistrz Europy
 40. Zofia Staruszkiewicz (1918-1996), lekkoatletka
 41. Tadeusz Kaube (1921-1942), członek grudziądzkiej konspiracji
 42. Henryk Modest Czyż (1923-2003), dyrygent, kompozytor, pedagog
 43. Augustyn Hipolit Bloch (1929-2006), kompozytor, organista
 44. Krzysztof Jan Cander (1936-2006), malarz
 45. Ryszard Milczewski-Bruno (1940-1979), poeta, prozaik, felietonista, rysownik
 46. Bronisław Malinowski (1951-1981), mistrz olimpijski, lekkoatleta, Honorowy Obywatel Grudziądza
 47. Piotr Czesław Janowski (1951-2008), wybitny skrzypek

Krzysztof Nierzwicki – Opowieść chirurga : wywiad rzeka z Profesorem Waldemarem Jędrzejczykiem

 

Krzysztof Nierzwicki

Opowieść chirurga
Wywiad rzeka z Profesorem Waldemarem Jędrzejczykiem

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń – Bydgoszcz 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Jędrzejczyk Waldemar

Dr Krzysztof Nierzwicki jest bibliotekarzem i bibliologiem.

Od 2003 roku był dyrektorem Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Bydgoszczy (dziś Collegium Medicum UMK).

Od 2010 roku jest dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

W 2009 roku okazał się jego wywiad rzeka z profesorem Janem Domaniewskim (byłym rektorem Akademii Medycznej w Bydgoszczy) zatytułowany „Oddany sprawie”.

Książka „Opowieść chirurga : wywiad rzeka z Profesorem Waldemarem Jędrzejczykiem” powstała na podstawie rozmów, jakie na przełomie 2014 i 2015 roku Krzysztof Nierzwicki przeprowadził z profesorem Waldemarem Jędrzejczykiem.

Owocem tych dyskusji było ponad 50 godzin nagrań.

W książce zostały opublikowane również liczne fotografie z prywatnego archiwum Pana Profesora.

Profesor Waldemar Jędrzejczyk był wieloletnim kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu.

Dyplom lekarski otrzymał w Białymstoku.

Od 1958 roku mieszka w Toruniu.

W 1969 roku otrzymał tytuł Toruńczyka Roku.

Jest autorem kilkuset prac naukowych, promotorem 17 prac doktorskich, 32 jego asystentów uzyskało drugi stopień specjalizacji.

Pracował naukowo również za granicą: w Rzymie, Neapolu, Londynie, Birmingham, Vermont, Budapeszcie i Getyndze.

Aleksander Kotlewski – Ojciec i syn : pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz

 

Aleksander Kotlewski

Ojciec i syn:
pastor Salomon Opitz
i kupiec Samuel Opitz

Wydawcy:
„Ereni” Roman Nowoszewski
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela

Błonie-Toruń 2012

Sygnatura SIRr IIIB/Opitz

Gorąco polecamy kolejny piękny druk bibliofilski, jaki wyszedł spod ręki Aleksandra Kotlewskiego.

Autor jest aktywnym członkiem Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.

Zaprojektował kilkadziesiąt druczków okazjonalnych dla potrzeb Towarzystwa.

Jest miłośnikiem sztuki drukarskiej, znawcą literatury polskiego Oświecenia, badaczem spuścizny toruńskich sztycharzy i papierników.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej dostępne są charakterystyczne i niepowtarzalne druki bibliofilskie Aleksandra Kotlewskiego, przygotowane do druku przez Romana Nowoszewskiego, w opracowaniu graficznym Włodzimierza Rudnickiego.

1 Aleksander Kotlewski : bibliografia / Roman Nowoszewski. – Błonie : „Ereni” Roman Nowoszewski : Aleksander Kotlewski 2009.
2 Jan Jakub Bräuner, sztycharz toruński / Aleksander Kotlewski ; przygot. do druku Roman Nowoszewski. – Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela 2011.
3 Dzieje papierni w Lubiczu nad Drwęcą / Aleksander Kotlewski ; przygotował do druku Roman Nowoszewski. – Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, (Łódź : Drukarnia Gutenberg). 2016
4 Ojciec i syn : pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz / Aleksander Kotlewski ; przygot. do dr. Roman Nowoszewski. – Błonie : Ereni Roman Nowoszewski ; Toruń : Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela dr. 2012.

Książka „Ojciec i syn: pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz” poświęcona jest dwóm nietuzinkowym postaciom.

Salomon Opitz (1650-1716) – był wychowankiem Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego.

Parał się amatorsko grafiką i poezją.

Niektóre ze swoich wierszy poświecił Toruniowi.

Wykonywał też miedzioryty do książek wydawanych przez toruńską drukarnię.

Był pastorem w Lesznie, gdzie związał się z Braćmi Czeskimi.

Jego syn Samuel Opitz przeniósł się z Leszna do Torunia w 1747 roku.

Był majętnym toruńskim kupcem zbożowym.

Książka „Ojciec i syn: pastor Salomon Opitz i kupiec Samuel Opitz” jest bogato ilustrowana starymi rycinami.