Category Archives: Biografie

Previous Page · Next Page

Mirosław Krajewski – Usque ad finem – Powstanie listopadowe i partyzantka 1833 r. na ziemi dobrzyńskiej

 

Mirosław Krajewski

Usque ad finem
Powstanie listopadowe i partyzantka 1833 r. na ziemi dobrzyńskiej

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie

Rypin 2011

Sygnatura SIRr VIb/6-38

Prof. zw. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym historykiem, politologiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii ziemi dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Usque ad finem” poświęcona jest przebiegowi powstania listopadowego oraz partyzantce polistopadowej 1833 roku.

Autor na wstępie opisał ech nocy listopadowej (29.11.1830) na ziemi dobrzyńskiej i mobilizacje sił polskich.

Niestety stracono szansę na zatrzymanie Rosjan wskutek bezczynności naczelnego dowództwa pod wodzą gen. Józefa Skrzyneckiego, który trzymał się planu obrony przedpola warszawy.

Tymczasem Rosjanie pod wodzą feldmarszałka Iwana Paszkiewicza niemal bez walki przeszli latem latem 1831 roku przez ziemię dobrzyńską w górę Wisły.

21 lipca 1831 roku armia carska zakończyła przeprawę po moście tymczasowym wybudowanym w okolicach Osieka nadwiślańskiego pod Toruniem.

W kolejnym rozdziale opisano postój armii polskiej oraz Rządu Narodowego i Sejmu w Płocku już po upadki Warszawy we wrześniu 1831 roku.

Wycofując się armia polska poprzez Mazowsze Płockie i ziemie dobrzyńska przeszła do Prus.

W Rypinie zatrzymali się Marszałek sejmu Władysław Ostrowski i prezes Rządu Narodowego Bonawentura Niemojowski i tu wydali ostatni manifest przed przekroczeniem pruskiej granicy.

Naczelny wódz gen. Jan Rybiński stacjonował wówczas we Włocławku, następnie przez Rypin i Świedziebnię 5 października 1831 roku opuszczono Królestwo Polskie i złożono broń.

W ślad za wojskiem i rządem ciągnęły przez ziemie dobrzyńska rzesze cywilnych uchodźców.

W monografii opisano kolejno internowanie żołnierzy polskich w zaborze pruskim i ich drogę na tułaczkę.

Wspomniano również o Fryderyku Chopinie i jego związkach z powstaniem listopadowym.

Druga część książki święcona jest partyzantce „Zemsta Ludu” na ziemi dobrzyńskiej i Kujawach Wschodnich w 1833 roku.

Oddziałami na ziemi dobrzyńskiej dowodzili Kalikst Borzewski i  Artur Zawisza.

Wśród partyzantów wyróżnili się Gustaw Zieliński, Ludwik i Ignacy Orpiszewscy, Robert Kurella, Aleksander Palmart, Jan Nepomucen Chądzyński, Marceli Chodecki, Roman Czarnomorski, Józef Dąbkowski, Teofil Kownacki.

Za swą postawę zapłacili życiem, zesłaniem i konfiskata majątków ziemskich.

łaciński tytuł książki „Usque ad finem” – oznacza walkę „aż do końca”, co dobrze charakteryzuje heroiczną postawę partyzantów.

Monografię zamyka „Słownik biograficzny uczestników powstania listopadowego, wojny polsko-rosyjskiej 1831 r. i partyzantki polistopadowej 1833 r. związanych z ziemia dobrzyńską”.

Inowrocławski słownik biograficzny – pod red. Edmunda Mikołajczaka

 

Inowrocławski słownik biograficzny

pod redakcją Edmunda Mikołajczaka

Tom 1 – 4

Wydawcy:  
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne – Oddział w Inowrocławiu
Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Inowrocławiu

Inowrocław 1991 – 2000

Sygnatura SIRr IIIA / 10

Redaktor „Inowrocławskiego słownika Biograficznego” Edmund Mikołajczak jest historykiem, wybitnym kujawskim regionalistą, społecznikiem.

Był wieloletnim nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Jest autorem kilkudziesięciu prac dotyczących dziejów Inowrocławia i Kujaw.

W 2008 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

Idea powstania „Inowrocławskiego słownika biograficznego” nabrała realnego kształtu już w 1894 roku.

Na posiedzeniu inowrocławskiego oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego ustalono kryteria doboru haseł, charakter i zasięg geograficzny słownika.

Słownik obejmuje życiorysy osób nieżyjących, związanych z Inowrocławiem i jego najbliższymi okolicami.

Słownik uwzględnia wybitnych Polaków, Niemców, Żydów i przedstawicieli innych nacji związanych z Inowrocławiem.

Słownik został wydany w czterech zeszytach.

W poszczególnych tomach przyjęto holenderski układ haseł.

Każdy tom obejmuje nazwiska od litery A do litery Z.

Autorami biogramów są Julita Błaszak, Ryszard Brejza, Janusz Brodziński, Andrzej Bukowski, Bogdan Burzyński, Danuta Chadrysiak, Waldemar Chorążyczewski, Lucjan Dombek, Jarosław Dumanowski, Stefan Głogowski, Witold Włodzimierz Głowacki, Sławomir Jóźwiak, Ryszard Kabaciński, Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski, Bogdan Koczorowski, Wiesława Korzeniowska, Edmund Kozłowski, Aleksander Henryk Krzymiński, Zbigniew Kubiak, Zbigniew Kuras, Janusz Kutta, Barbara M. Kwiatkowska, Janina Luźna, Henryk Łada, Tomasz Łaszkiewicz, Wojciech Łochowicz, Bogdan Łuczak, Jacek Maciejewski, Jacek Matuszewski, Mirosława Micek, Ludwina Michalska, Andrzej Mietz, Edmund Mikołajczak, Piotr Milchert, Dariusz R. Miller, Bronisław Nowak, Tomasz Nowakowski, Alojzy Nowicki, Paweł Pachnowski, Marian Pawlak, Mirosław Pietrzyk, Grzegorz Roczek, Grzegorz Roszak, Stanisław Roszak, Piotr Saja, Janina Sikorska, Czesław Sikorski, Piotr Strachanowski, Jerzy Szews, Adam Szweda, Alicja Szweykowska, Sobiesław Szybkowski, Lidia Wakaluk, Maria Wiśniewska, Bogdan Witkowski, Daniel Włodarczyk.

Błażej Śliwiński – Ziemomysł Inowrocławski : książę kujawski, brat Leszka Czarnego i króla Władysława Łokietka

 

Błażej Śliwiński

Ziemomysł Inowrocławski
książę kujawski, brat Leszka Czarnego i króla Władysława Łokietka
(ok. 1247 – początek października/25 grudnia 1287) 

Wydawnictwo Avalon

Kraków 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Ziemomysl Inowrocławski

Prof. zw. dr hab. Błażej Śliwiński jest związany z Zakładem Historii Polski Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zajmuje się dziejami politycznymi i społecznymi północnych ziem polskich w X-XIII wieku.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest szereg jego książek:

1. Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII-XIII wieku : z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296 / Błażej Śliwiński. 

2. Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku : spisy / oprac. Błażej Śliwiński 

3. Książęta, urzędnicy, złoczyńcy / pod red. Błażeja Śliwińskiego 

4. Mazowsze, Pomorze, Prusy / pod red. Błażeja Śliwińskiego 

5. Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze / pod red. Błażeja Śliwińskiego

6. Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy / pod red. Błażeja Śliwińskiego 

7. Mściwoj II (1224-1294) : książę wschodniopomorski (gdański) / Błażej Śliwiński 

8. Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309 / Błażej Śliwiński

9. Leszek Inowrocławski : (1274-1275 po 27 kwietnia 1339) / Błażej Śliwiński

10. Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci : studium genealogiczne / Błażej Śliwiński

11. Ziemomysł Inowrocławski : książę kujawski, brat Leszka Czarnego i króla Władysława Łokietka
(ok. 1247 – początek października/25 grudnia 1287) / Błażej Śliwiński

Biografia Ziemomysła Inowroclawskiego, poświęcona jest osobie kontrowersyjnego księcia, który uchodził za sympatyka Krzyżaków i niemieckich rycerzy, których przedkładał nad miejscowych.

Książę o ambicjach do uprawiania wielkiej polityki już po 3 latach rządów  spotkał się z buntem podwładnych i wygnaniem.

Po upływie 7 lat zdołał powrócić z wygnania, ale musiał zrezygnować ze swych ambitnych planów.

Profesor Błażej Śliwiński wykazuje błędność  nieprzychylnej Ziemowitowi, a mocno zakorzeniona do tej pory w historiografii, opinią miłośnika Krzyżaków i niemczyzny.

Niemniej punktuje jego cechy charakterologiczne, które powodowały, ze nie mógł być władcą wielkiego formatu.

Zamknął się w partykularnych interesach i konfliktach dzielnicowych.

Niczego nie dokonał i niczym ważnym się nie zapisał.