Jesteś tutaj:

Kategoria: Historia kościoła

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Artur Warzyński - Kościół parafialny w Lembargu

 

Artur Warzyński

Kościół parafialny w Lembargu
 jako wzór architektury gotyckiej i przykład sztuki sakralnej ziemi chełmińskiej

Wydawcy:
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Jabłonowo Pomorskie 2020

Sygnatura SIRr XXXIV/199

Lembarg  położony jest na Ziemi Chełmińskiej w gminie Jabłonowo Pomorskie.

Historia kościoła parafialnego p.w.  św. Apostołów Piotra i Pawła sięga średniowiecza.

Książka „Kościół parafialny w Lembargu” łączy w sobie wiele zakresów wiedzy.

Znajdą tu państwo informacje o historii  Lembarka, o dziejach parafii w Lembarku, o cechach charakterystycznych architektury gotyckiej i kościołów gotyckich w powiecie brodnickim, wreszcie o architekturze kościoła i walorach artystycznych wystroju świątyni lembarskiej.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak bardzo wyjątkowy  pod względem architektury i sztuki jest lembarski kościół.

Jego syntetyczna forma architektoniczna o doskonałych proporcjach nadała mu wzorcowy charakter, jako przykładu sakralnej architektury gotyckiej na terenie Państwa Zakonu Krzyżackiego.

Świątynia powstała na przełomie XIII i XIV stulecia.

Kościół został zbudowany całkowicie z cegły.

Od zachodu z fasady świątyni wyrasta charakterystyczna ośmioboczna smukła wieża.

Za architekturą kościoła kryje się również chrześcijańska symbolika wyrażająca się w jego układzie, proporcjach i wymiarach.

Opracowanie zostało wzbogacone autorskimi zdjęciami i rysunkami dokumentującymi bryłę architektoniczną kościoła, konstrukcję więźby dachowej i elementy wystroju świątyni (ołtarze, obrazy, organy, dzwony, chrzcielnica, ambona).

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Krzysztof Błażejewski - I kapłan i żołnierz : rzecz o księdzu prałacie doktorze Stanisławie Wiśniewskim

 

Krzysztof Błażejewski

I kapłan i żołnierz
Rzecz o księdzu prałacie doktorze Stanisławie Wiśniewskim

Wydawcy:
Fundacja Żołnierzy Pomorskiego Okręgu Armii Krajowej im. Płk. Jana Pałubickiego 
Środowisko Warszawskie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Bydgoszcz 1998

Sygnatura SIRr IIIB/Wiśniewski Stanisław

Ksiądz Prałat Doktor Stanisław Wiśniewski (1907-1997) pochodził z Kruszwicy.

W okresie II wojny światowej został wysiedlony do Generalnej Guberni do Mińska Mazowieckiego.

Został kapelanem Armii Krajowej (pseudonim Walenty Paliński), prowadził tajne nauczanie i pracował w kontrwywiadzie.

Od 1946 roku poświęcił się zorganizowaniu nowej  parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy.

Był jej pierwszym proboszczem.

Posługę w parafii pełnił od 1946 do 1982 roku.

W 1956 roku uzyskał stopień doktora teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Na emeryturze pełnił rolę kapłana środowiska kombatantów.

Został pochowany na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy.

Niebieski kształt otwartej ksiązki. Napis: Piotr Birecki, Marcin Seroczyński - Ku chwale Trójcy Świętej Dawna katedra diecezji chełmińskiej w Chełmży

 

Piotr Birecki 
Marcin Seroczyński 

Ku chwale Trójcy Świętej
Dawna katedra diecezji chełmińskiej w Chełmży

Wydawca: Machina Druku
na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Chełmży 

Chełmża  2020

Sygnatura SIRr XXXIV/198

Polecamy państwu obejrzenie albumu poświęconego Katedrze pw. św. Trójcy w Chełmży.

Zdjęcia do albumu wykonał Marcin Seroczyński, tekst napisał Piotr Birecki.

W książce zamieszczono również fotografie z paralotni wykonane przez Łukasza Borkowskiego.

Marcin Seroczyński jest wybitnym regionalistą chełmżyńskim, kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych chełmżyńskiej biblioteki, redaktorem „Głosu Chełmżyńskiego” i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chełmży.

Dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK pracuje w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.

Specjalizuje się w sztuce Prus Królewskich i Wschodnich oraz w sztuce protestanckiej XIX wieku.

Fotograficzna opowieść o katedrze ułożona jest chronologicznie od jej początków w średniowieczu, przez  blask renesansu i  bogactwo baroku, po wiek XIX i XX i współczesność.

Zdjęcia prezentują architekturę katedry i jej wyposażenie z poszczególnych epok.

Na fotografiach widać najmniejsze detale, które zwykle trudno zaważyć i docenić.

Szczególnie wiele skarbów sztuki pochodzi z epoki baroku.

Możemy podziwiać między innymi detale ołtarza głównego, nastawy ołtarzowej, rzeźby, figury i płaskorzeźby, epitafia, ołtarze boczne i przyfilarowe, nawę główną i nawy boczne, ambony,  obrazy, portrety i malowidła, krzyże, chrzcielnice, herby.

Do góry

Skip to content