Jesteś tutaj:

Kategoria: Historia kościoła

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Sanktuarium Matki Bożej Obory

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Obory

tekst: Rafał Róg ;

foto: Wacław Paluch OCarm , Janusz Bębnik OCarm , Paweł Matyjewicz

Wydawca: OO. Karmelici

Obory 2009

Sygnatura SIRr XXXIV/193

Obory to sanktuarium maryjne położone w diecezji płockiej w urokliwym zakątku Ziemi Dobrzyńskiej.

Stróżami i opiekunami sanktuarium są Ojcowie Karmelici.

W książce przedstawiono Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

Dowiemy się kto był fundatorem klasztoru i kościoła.

Poznamy dzieje budowy kościoła.

Znajdziemy opis wieży i dzwonów.

Publikacja przedstawia Pietę Cudowną – rzeźbę powstałą w XIV wieku, wykonaną z drewna lipowego.

Pieta przybyła do Obrowa w 1605 roku z karmelu w Bydgoszczy.

Uzdrowienia skutkiem modlitw zanoszonych przed obliczem Marii Bolesnej przyczyniły się do narastania kultu.

Wyrazem czci są liczne wota, których kolekcją opisano w książce.

Zaprezentowano również liczne zabytkowe ołtarze znajdujące się w kościele.

Opisano kaplicę, świętych w stallach, organy, naczynia liturgiczne, ornaty.

Przedstawiono klasztor i jego otoczenie.

Przybliżono postać karmelity o. Wincentego Kruszewskiego (1843-1922), który zmarł w opinii świętości.

Napisano o duszpasterzach, którzy pełnili swa posługę w Oborach.

Na koniec zaprezentowano Zakon Braci NMP z Góry Karmel.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Kościół i parafia p.w. św. Prokopa w Konecku

 

Kościół i parafia p.w. św. Prokopa w Konecku

 materiały zgromadził i opracował ks. Jan Andrzej Radaszewski

Wydanie II poprawione i uzupełnione

Koneck 2006

Sygnatura SIRr XXXIV/192

Książka „Kościół i parafia p.w. św. Prokopa w Konecku” jest niezwykle wartościową monografią, podającą nieznane dotąd informacje o dziejach parafii.

Na wstępie autor przedstawił zarys historyczno-geograficzny Kujaw, w tym etymologie nazwy , granice, ziemie, krajobraz oraz mapy Kujaw.

Wile miejsca poświęcono dziejom wsi i parafii Koneck, których początki datują się jeszcze przed 1325 rokiem.

Przez stulecia budowano kolejne kościoły na miejsce tych, które ulegały zniszczeniu w wyniku pożarów.

Historia obecnej murowanej świątyni sięga roku 1902, kiedy to zakończono jej budowę.

Kościół konsekrowano 26 sierpnia 1909 roku.

W opracowaniu opisano wystrój świątyni, który zilustrowano wieloma kolorowymi fotografiami.

Przedstawiono również sylwetki kapłanów, zakonników i zakonnic, którzy pochodzą z parafii.

Bardzo ciekawym fragmentem książki jest ten poświęcony przydrożnym krzyżom, kaplicom i figurom znajdującym się na terenie parafii.

Każdy z 14 obiektów został szczegółowo opisany.

W książce wyliczono wizytacje kanoniczne Biskupów Włocławskich parafii Koneck, misje w parafii Koneck, proboszczów parafii XX i XXI wieku.

Osobny rozdział poświęcono św. Prokopowi Męczennikowi – żył około 290 roku.

Monografię parafii kończy opis trzech cmentarzy:
– grzebalnego cmentarza parafialnego
– cmentarza cholerycznego
– cmentarza poewangelickiego w Kamieńcu

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Wojciech Korzeniak - Radzyń Chełmiński - Czas jubileuszu

 

ks. Wojciech Korzeniak

Radzyń Chełmiński – Czas jubileuszu

Wydawnictwo Bernardinum

Pelplin 2010

SIRr VIII/In-Radzyń-Chełmiński-3

Książka poświęcona jest dziejom Radzynia Chełmińskiego, ukazanym z perspektywy sztuki i  architektury.

Znajdziemy w niej wiele ważnych informacji na temat zamku, ale również na temat pozostającego niesłusznie w jego cieniu kościoła parafialnego św. Anny.

Rozdział I „Średniowieczne piękną” zawiera charakterystykę sztuki średniowiecza, przybliża rozumienie piękna w średniowieczu, omawia wpływ teologii średniowiecznej na architekturę.

Rozdział II „Radzyń Chełmiński dawniej” omawia początki osadnictwa, panowanie Zakonu Krzyżackiego i zamek w Radzyniu, ewolucję modelu zamku konwentualnego, budowę zamku konwentualnego, układ pomieszczeń, badania archeologiczne, wystrój kaplicy zamkowej.

Rozdział III „Kościół parafialny” poświęcony jest dziejom kościoła pw. św. Anny.

Świątynie wzniesiono w pierwszej połowie XIV wieku.

W książce opisano prezbiterium, wieżę,  nawę, okna portale, szczyt zachodni, dachy, wyposażenie świątyni, barokowy ołtarz główny, polichromie, stalle, tęczę, dwa ołtarze boczne, chór muzyczny, płyty nagrobne, precjoza liturgiczne, szaty liturgiczne, bractwa i stowarzyszenia,  Kaplicę Dąbrowskich.

Rozdział IV poświęcony jest Radzyniowi Chełmińskiemu dzisiaj.

Do góry

Skip to content