Category Archives: Historia kościoła

Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. T. 1, Chełmno

 

Monika Jakubek-Raczkowska
Juliusz Raczkowski
Piotr Oliński

Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu
T. 1, Chełmno

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXXIV/187

Opracowanie stanowi pierwsza część wydawnictwa poświęconego klasztorom w Chełmnie i Toruniu w okresie średniowiecza.

Autorzy zebrali obszerny materiał złożony z danych źródłowych, analiz, ikonografii i wyników prac dokumentacyjnych.

Publikacja poświęcona jest trzem chełmińskim klasztorom:

  • cysterek – benedyktynek
  • dominikanów
  • franciszkanów

Opracowanie rozpoczyna się obszernym wstępem ogólnym, w którym przedstawiono dzieje, działalność i spóściznę wszystkich klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu łącznie.

Najważniejszą częścią publikacji jest Katalog, w którym uwzględniono szczegółowo opracowane zagadnienia historyczne, związane z funkcjonowaniem każdego z chełmińskich klasztorów, a także architekturę kościołów i zabytki należące niegdyś do ich wystroju i wyposażenia.

Każdy klasztor opracowano uwzględniając:

  • Zagadnienia historyczne (nazwa, położenie, przynależność zakonna, historia klasztoru, składy osobowe konwentów, podstawy prawne, relacje prawne ze zwierzchnikiem terytorialnym, podstawy ekonomiczne, zycie religijne i oddziaływanie religijne, zabytki kultury pisanej
  • Zagadnienia historyczno-artystyczne (założenie klasztorne, wystrój i wyposażenie kościoła, które przedstawiono w układzie identyfikacja, lokalizacja, opis, dzieje, rozpoznanie, bibliografia, dokumentacja, dokumentacja fotograficzna)

Opracowanie jest bogato ilustrowane.

Kościół katedralny w Bydgoszczy

 

Kościół katedralny w Bydgoszczy

pod redakcją Aleksandra Jankowskiego i Dariusza Karczewskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2018

Sygnatura SIRr XXXIV/186

Katedra św. Mikołaja i Marcina w Bydgoszczy jest główną świątynią ustanowionej w 2004 roku Diecezji Bydgoskiej.

Jej dzieje sięgają jednak pięć wieków wstecz do czasów średniowiecza.

Przez ten okres jako kościół farny przeżywała podobnie jak Bydgoszcz okresy rozkwitu i regresu.

Bogatej historii Katedry pświęcony jest zbiór wrtykółow specjalistów z wielu dziedzin, którzy reprezentują różne spojrzenia i różna aspekty badań nad przeszłością Katedry.

W książce poruszane są zagadnienia z teologii, historii sztuki, konserwatorstwa, historii duchowości, archeologii, kartografii, architektury, malarstwa.

Spis treści:

Aleksander Jankowski – Kościół katedralny w Bydgoszczy – refleksje pro témpore et pro re

Ks. bp Jan Tyrawa – Katedra jako symbol

Jacek Kowalski – Pomiędzy Pomorzem a Wielkopolską – gotycka architektura bydgoskiej katedry

Aleksander Jankowski – Bydgoska Assunta z pąsową różą – Mater pulchrae dilectionis

Michał F. Woźniak – Dwie monstrancje osiemnastowieczne w bydgoskiej katedrze

Aleksander Jankowski, Emanuel Okoń – Drewniane drzwi portalu zachodniego katedry bydgoskiej. Konstrukcja. Datowanie. Wymowa dekoracji

Tamara Zajączkowska, Aneta Trzcińska-Kałużna – Początki bydgoskiego kościoła pw. św. Marcina i Mikołaja w świetle najnowszych badań archeologicznych

Zbigniew Zyglewski – Bydgoska fara w świetle wczesnych źródeł ikonograficznych i kartograficznych

Zofia Wernerowska-Frąckiewicz – Prace remontowe i konserwatorskie kościoła pw. św. Marcina i Mikołaja w XX–XXI wieku

Magdalena Wilczek-Karczewska – Szlacheccy dobrodzieje bydgoskiej fary w dobie nowożytnej

Albert S. Kotowski – Duszpasterstwo katolików niemieckich w parafii bydgoskiej (do 1939 r.)

Marek Chamot – Działalność społeczna na terenach dzisiejszej diecezji bydgoskiej w okresie przełomu XIX i XX wieku

Lech Bilicki – Diecezja bydgoska: geneza, struktura, życie religijne

Stefan Pastuszewski – Inicjatywy nowego laikatu a parafia farna i wikariat biskupi w Bydgoszczy w latach 80. XX wieku