Jesteś tutaj:

Kategoria: Historia kościoła

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Piotr Pawłowski (autor) - Ksiądz Jan Chyliczkowski Bóg Rodzina Ojczyzna

 

Piotr Pawłowski

Ksiądz Jan Chyliczkowski Bóg Rodzina Ojczyzna

Wydawca: Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika

Brześć Kujawski 2014

Sygnatura SIRr IIIB/Chyliczkowski Jan

Autor biografii Piotr Pawłowski jest członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Jest bibliofilem, kolekcjonerem, popularyzatorem historii.

Jest autorem wielu artykułów naukowych publikowanych w „Studiach Włocławskich”, ” Zeszytach Naukowych WTN”, „Roczniku Elbląskim”, „Fides”, „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich”, „Iluminacjach”.

Jest autorem kilkudziesięciu biogramów zamieszczonych we Włocławskim Słowniku Biograficznym.

Bohater biografii ksiądz Jan Chyliczkowski (1830-1902) był proboszczem w Brześciu Kujawskim w latach 1888-1902.

Jako młody ksiądz za udział w powstaniu styczniowym został zesłany przez władze carskie na Syberię.

Na zesłaniu przebywał 22 lata.

Do dzisiaj przetrwał na cmentarzu w Brześciu Kujawskim jego nagrobek.

Autorowi biografii udało się dotrzeć do wielu nieznanych wcześniej dokumentów i informacji.

Książka jest bogato ilustrowana dokumentami, planami, rysunkami, czasopismami i książkami z XIX wieku.

Ważną część książki stanowią również biografie innych osób:

  • referendarza stanu Jana Chyliczkowskiego (1781-1856), bibliofila i bibliografa – ojca ks. Jana Chyliczkowskiego
  • Napoleony Chyliczkowskiej z Arnoldów (1806-1870) – matki ks. Jana Chyliczkowskiego
  • sędziego Tytusa Chyliczkowskiego (1834-1894), literata, poety – brata ks. Jana Chyliczkowskiego
  • Ludwiki Chyliczkowskiej – siostry ks. Jana Chyliczkowskiego

Całość uzupełniają jeszcze aneksy źródłowe, słowniczek wybranych terminów, komentowany indeks osób, bibliografia.

 Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Ks. dr Stanisław Sychowski 1869-1921

 

Adam Węsierski

Ks. dr Stanisław Sychowski 1869-1921

Wydawca: Machina Druku

Śliwice 2019

Sygnatura SIRr IIIB/Sychowski Stanisław

Adam Węsierski jest cenionym badaczem dziejów Borów Tucholskich, którym poświecił ponad 30 książek oraz przeszło 200 artykułów.

Jego najnowsza książka poświęcona jest postaci księdza dr Stanisława Sychowskiego, który większość swojego życia poświęcił parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach.

W latach 1896-1916 pełnił on funkcje administratora parafii.

Jego działalność była przykładem śliwickiego etosu pracy organicznej.

Prowadził również działalność opiekuńczo-wychowawczą.

Ksiądz dr Stanisław Sychowski dzięki swoim dokonaniom duszpasterskim, opiekuńczym, socjalnym i naukowym pozostawił trwały ślad w świadomości historycznej całego Pomorza.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Wojciech Wielgoszewski - Ocalić od zapomnienia : duchowni diecezji chełmińskiej XIII-XX wiek


Wojciech Wielgoszewski

 

Ocalić od zapomnienia
Duchowni diecezji chełmińskiej XIII-XX wiek

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2019

Sygnatura SIRr IIIA/131

Wojciech Wielgoszewski jest rodowitym Torunianinem.

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Długie lata pracował jako nauczyciel w toruńskich szkołach, gdzie został ciepło zapamiętany przez uczniów i nauczycieli.

Był również dziennikarzem – współpracownikiem redakcji „Głosu z Torunia”.

Na łamach pisma publikował opracowywane przez siebie biogramy zasłużonych kapłanów.

Opisywał również wizytę Jana Pawła II w Toruniu.

Był autorem cyklu poświęconego sanktuariom diecezji chełmińskiej.

Jego dorobek naukowy podsumowuje polecane dzisiaj dzieło poświęcone życiu kapłanów diecezji chełmińskiej.

Książka Wojciecha Wielgoszewskiego „Ocalić od zapomnienia : duchowni diecezji chełmińskiej XIII-XX wiek” jest zbiorem obszernych biogramów, w których odżywają kapłani pełniący posługę w diecezji chełmińskiej.

Byli wśród kapłanów nauczyciele, działacze patriotyczni, społecznicy i animatorzy kultury.

Książka opisuje kapłanów od 1243 do 1992 roku.

Najwięcej wśród nich jest księży z XIX i XX wieku.

Każdy szkic biograficzny wymagał od autora żmudnej kwerendy źródłowej.

Biogramy są napisane bardzo rzetelnie, fachowo i interesująco.

Jest to bardzo wartościowa pozycja historyczna.

Praca składa się z dwóch części.

Część I ma charakter słownika biograficznego.

Postacie prezentowane są w porządku alfabetycznym.

Część II ma charakter tematyczny.

Kapłani opisani są w następujących grupach:

– Duchowieństwo wobec kulturkampfu

– Męczennicy 1939

– Księża z filomackim rodowodem

– Księża w powstaniu styczniowym

– Grudziądzcy kapłani roku 1928

– Pragnienie wolności

– Męczennicy i świadkowie wiary bliżej beatyfikacji

– Męczennicy pomorscy

Do góry

Skip to content