Jesteś tutaj:

Kategoria: Historia kościoła

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Wojciech Korzeniak - Radzyń Chełmiński - Czas jubileuszu

 

ks. Wojciech Korzeniak

Radzyń Chełmiński – Czas jubileuszu

Wydawnictwo Bernardinum

Pelplin 2010

SIRr VIII/In-Radzyń-Chełmiński-3

Książka poświęcona jest dziejom Radzynia Chełmińskiego, ukazanym z perspektywy sztuki i  architektury.

Znajdziemy w niej wiele ważnych informacji na temat zamku, ale również na temat pozostającego niesłusznie w jego cieniu kościoła parafialnego św. Anny.

Rozdział I „Średniowieczne piękną” zawiera charakterystykę sztuki średniowiecza, przybliża rozumienie piękna w średniowieczu, omawia wpływ teologii średniowiecznej na architekturę.

Rozdział II „Radzyń Chełmiński dawniej” omawia początki osadnictwa, panowanie Zakonu Krzyżackiego i zamek w Radzyniu, ewolucję modelu zamku konwentualnego, budowę zamku konwentualnego, układ pomieszczeń, badania archeologiczne, wystrój kaplicy zamkowej.

Rozdział III „Kościół parafialny” poświęcony jest dziejom kościoła pw. św. Anny.

Świątynie wzniesiono w pierwszej połowie XIV wieku.

W książce opisano prezbiterium, wieżę,  nawę, okna portale, szczyt zachodni, dachy, wyposażenie świątyni, barokowy ołtarz główny, polichromie, stalle, tęczę, dwa ołtarze boczne, chór muzyczny, płyty nagrobne, precjoza liturgiczne, szaty liturgiczne, bractwa i stowarzyszenia,  Kaplicę Dąbrowskich.

Rozdział IV poświęcony jest Radzyniowi Chełmińskiemu dzisiaj.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Dariusz Lewandowski - Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku

 

 

ks. Dariusz Lewandowski

Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku
Przewodnik

zdjęcia: Adam Bujak, Zbigniew Dobrosielski, Roman Skowroński, Jan Sieraczkiewicz

Wydawca: „EXPOL”

Włocławek 2009

Sygnatura SIRr XXXIV/191

Katedra Włocławska ma długą i piękną historię.

Biskupi Włocławscy stanowili elitę kulturalno-polityczną Polski.

W Katedrze Włocławskiej przyjął święcenia kapłańskie Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński.

Biskupstwo Kujawskie z siedzibą w Kruszwicy powstało na początku XI wieku.

Od XII wieku stolica biskupstwa był Włocławek.

Z Przewodnika dowiemy się o pierwszych katedrach stojących we Włocławku oraz o etapach budowy obecnej.

Budowę współczesnej katedry włocławskiej rozpoczęto w 1340 roku,

Konsekracja katedry nastąpiła w 1411 roku.

Ale budowę wież katedry zakończono dopiero w 1526 roku.

W przewodniku opisano również dalszą rozbudowę i upiększanie katedry.

Osobny rozdział poświęcono procesowi regotyzacji katedry, który miał miejsce w latach 1878-1893.

Dalej zostały opisane zmiany i zniszczenia w architekturze świątyni dokonane w XX wieku.

Osobne rozdziały przewodnika dotyczą zabytków sztuki malarskiej znajdujących się w katedrze, witraży, rzeźb, nagrobków, zabytków sztuki złotniczej, tkanin, dzwonów.

Do przewodnika dołączono spis biskupów kujawsko-pomorskich (do 1818 r.), kujawsko-kaliskich (1818-1925) i biskupów włocławskich (od 1925 r.).

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i Kujawach

 

Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na ziemi pomorskiej i Kujawach 

 pod redakcją Michała Białkowskiego i Wojciecha Polaka

Dom Wydawniczy „Margrafsen”

Toruń 2014

Sygnatura SIRr IIIB/Wyszyński Stefan

W Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajduje się kilkadziesiąt książek poświęconych bł. ks. prymasowi Stefanowi kardynałowi  Wyszyńskiemu

Polecana dzisiaj publikacja ma szczególny charakter, dotyczy bowiem związków kardynała Wyszyńskiego z regionem kujawsko-pomorskim.

Książka podzielona jest na dwie części.

Część Pierwsza – Uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz jego kontekst polityczny, społeczny i religijny.

Pierwszym miejscem uwięzienia prymasa Wyszyńskiego w 1953 roku był Rywałd w województwie kujawsko-pomorskim.

W części pierwszej znalazło się siedem studiów:

 1. Adam Dziurok Uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego – okoliczności i konsekwencje
 2. s. Agata Mirek CFMI – Żeńskie zakony i zgromadzenia zakonne wobec aresztowania  Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego
 3. s. Małgorzata Krupecka USJK – Kontakty i współpraca Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego z Siostrami Urszulankami Serca Jezusa Konającego
 4. ks. Stanisław Adamiak – Rzymskie reakcje na uwięzienie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego
 5. Tadeusz Wolsza – Aresztowanie Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego w świetle korespondencji do audycji „Fala 49”
 6. ks. Michał Damazyn – Zapomniany „rządca” archidiecezji prymasowskiej
 7. Michał Strzelecki – Współczesne aspekty refleksji społeczno-politycznej Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego

Część Druga – Ślady obecności Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego na ziemi pomorskiej i kujawskiej.

Związkom kardynała Wyszyńskiego z Kujawami i Pomorzem poświęconych zostało pięć studiów:

 1. Michał Białkowski – Związki Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego z Włocławkiem
 2. Wojciech Polak – Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński w Rywałdzie Królewskim
 3. Witold Konopka – Wizyty Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego w Toruniu
 4. Szymon Gajewski – Wizyty Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy w świetle dokumentów Delegatury Bydgoskiej Instytutu Pamięci Narodowej
 5. Aleksandra Jankowska – Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński i jego wizyty w Pelplinie

Publikacja sfinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do góry

Skip to content