Jesteś tutaj:

Kategoria: Historia miejscowości

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Marta Spandowska - Chełmna dawny czar : pocztówki od 1890 do 1945 roku

 

 

Marta Spandowska

Chełmna dawny czar
Pocztówki od 1890 do 1945 roku

Wydawnictwo Region

Gdynia 2020

Sygnatura SIRr VIII/C-25

Album „Chełmna dawny czar” prezentuje chełmińskie pocztówki sprzed 1945 roku.

Wiek XIX i początek XX wieku był dobrym okresem dla Chełmna, które zaczęło się intensywnie rozbudowywać.

Miasto rozwijało się gospodarczo, zostało skanalizowane, powstał w nim szpital.

22 stycznia 1929 roku Chełmno powróciło do Polski.

W okresie międzywojennym udało się zelektryfikować miasto.

Na szczęście II wojna światowa dość łaskawie obeszła się z miastem, podobno dzięki urodzonemu w nim Heinzowi Guderianowi.

W albumie znalazły się pocztówki XIX- i XX-wieczne.

Są wśród nich pocztówki niemieckie i polskie.

Widokówki obrazują zmiany jakim na przestrzeni lat ulegało Chełmno.

Wznoszono jedne budynki, inne ulegały wyburzeniu.

Pocztówki zostały ułożone w porządku chronologicznym.

Pocztówki opatrzone są opisami i niezbędnymi komentarzami.

Przedstawiają panoramy miasta, park Nowe Planty, ratusz, mury obronne, Bramę Grudziądzką, kościół farny pw. Wniebowzięcia NMO, rynek, zespół klasztorny, kościół pofranciszkański pw. św. Jakuba Starszego i św. Mikołaja, kościół pw. Ducha Świętego, szkoły, lokale rozrywkowe i restauracje, dworzec kolejowy, szpitale, kościół podominikański pw. św. Piotra i św. Pawła, Wisłę, wojsko, dawne starostwo Powiatowe (dziś Urząd Miasta Chełmna), dzielnice Rybaki, ulice i place.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Gabriela Mazur - Leksykon miejscowości powiatu chełmińskiego

 

 

Gabriela Mazur

Leksykon miejscowości powiatu chełmińskiego

Wydawnictwo Region

Gdynia 2020

Sygnatura SIRr VIb/1-68

Leksykon miejscowości powiatu chełmińskiego jest efektem tytanicznej pracy jednej ospby.

Gabriela Mazur stworzyła obszerny leksykon miejscowości, który ukazuje bogatą, a dotąd nieznaną przeszłość nawet najmniejszych wsi powiatu chełmińskiego.

Opisy nie ograniczają się tylko do zarysu dziejów miejscowości.

Przywoływane są również legendy oraz wybitne postacie.

Leksykon jest bardzo rzetelnie opracowany i stanowi cenne źródło informacji.

Jego autorka od wielu już lat zajmuje się lokalnym krajoznawstwem.

Właściwą treść leksykonu poprzedza obszerny rys historyczny, w którym przedstawiono:

 • dzieje powiatu chełmińskiego na przestrzeni wieków,
 • gminę ewangelicką,
 • gminę żydowską, 
 • strój ludowy noszony w powiecie chełmińskim.

Dalej następuje jeszcze rys opisujący walory krajoznawcze, atrakcje przyrodnicze i turystyczne powiatu chełmińskiego.

Miejscowości przedstawiono pogrupowane według gmin.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Lutowo szkice z dziejów wsi, sołectwa i parafii

 

Lutowo
Szkice z dziejów wsi, sołectwa i parafii

 redakcja: Leszek Skaza

Firma Usługowo-Wydawnicza „Daniel”

Sępólno Krajeńskie 2008

Sygnatura SIRr VIII/In-Lutowo-1

Publikacja „Lutowo. Szkice z dziejów wsi, sołectwa i parafii” została wydana jako kolejny numer „Krajeńskich Zeszytów Historycznych”.

W skład sołectwa Lutowo wchodzą jeszcze wsie Zaleśniak i Gaj.

Opracowanie w szczególności dotyczy  ostatnich 100 lat dziejów sołectwa.

Jest to praca zbiorowa, na którą składają się następujące teksty:

 1. Mirosław Borowski – Środowisko geograficzne i przyrodnicze
 2. Leszek Skaza – Zarys najdawniejszych dziejów Lutowa
 3. Leszek Skaza – Lutowo w latach 1920-1939
 4. Czesław Basiński – Lutowo w latach działalności Gromadzkiej Rady Narodowej
 5. Barbara Stasierowska = Dzieje KGW Lutowo 1972-2007 r.
 6. Celina Ciesielska – Kółko Rolnicze
 7. Małgorzata Senska – Wiejski Dom Kultury
 8. Małgorzata Senska – Historia zespołu „Lutowianie”
 9. Edward Stachowicz – Dzieje OSP Lutowo
 10. Grażyna Gburczyk – Kartki z historii szkoły
 11. Józef Buława – Słowo o budowie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lutowie – w latach 1990-1992
 12. Lutowo przed 60 laty – rozmowa Józefa Buławy z Józefem Spornym
 13. Jadwiga Steinborn – Ród Duberów z Lutowa
 14. Grzegorz Tomasik – Z dziejów parafii św. Wawrzyńca w Lutowie
 15. Jowita Kęcińska – Językoznawcy uwag kilka o gwarze krajeńskiej wsi Lutowo
 16. Leszek Skaza – Przesłanki historyczne i symbolika heraldyczna zawarta w projekcie herbu wsi i sołectwa Lutowo

Do góry

Skip to content