Jesteś tutaj:

Kategoria: Historia miejscowości

 

Przywilej lokacyjny miasta Bydgoszczy – 19 kwietnia 1346 

wydał Ryszard Kabaciński

Staraniem Komitetu Obchodów 650-lecia Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz 1996

Sygnatura SIRr VIII/B-68

13 kwietnia 1346 roku król Kazimierz Wielki wydał w Brześciu Kujawskim przywilej lokacyjny dla miasta Bydgoszczy.

Przywilej był spisany w języku łacińskim.

Za podstawę wydawniczą obecnej edycji przywileju przyjęto odpis zamieszczony w Księdze Przywilejów Miasta Bydgoszczy, przechowywanej w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy pod sygnaturą nr 1.

Obecna edycja zawiera tekst przywileju w języku polskim i łacińskim.

Tekst został również opatrzony przypisami.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Ryszard Kowalski - Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym

 

Ryszard Kowalski

Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym

Wydawca: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

Golub-Dobrzyń 2020

Sygnatura SIRr VIII/GD-19

Ryszard Kowalski jest znanym kujawsko – pomorskim historykiem regionalistą.

Spod jego pióra wyszło wiele publikacji, między innymi:

Powiat grudziądzki / [red. Ryszard Kowalski, Marcin Karasiński] ; Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. – Toruń : Wydaw. PWR, [2001].

  • Gmina Golub-Dobrzyń : historia, krajobraz, zabytki / Ryszard Kowalski ; [zdjęcia Daniel Pach]. – Toruń : Pracownia Sztuk Plastycznych ; Golub-Dobrzyń : Urząd Gminy 2002.
  • Gmina Łubianka : historia i współczesność / Ryszard Kowalski ; współpraca Robert Łuczak, Piotr Skiba, Jerzy Zająkała. – Toruń : Polskie Wydawnictwa Reklamowe ; Łubianka : na zlecenie Urzędu Gminy 2004.
  • Gmina Radomin : zarys dziejów i walory turystyczno-krajoznawcze / Ryszard Kowalski. – Toruń : Wydawnictwo PWR ; Radomin : wydano na zlecenie Urzędu Gminy Radomin © copyright 2004.
  • Historia administracyjno-terytorialna powiatu golubsko-dobrzyńskiego / Ryszard Kowalski. – Golub-Dobrzyń : [Urząd Gminy] 2009.
  • Gmina Golub-Dobrzyń : historia, zabytki, krajobraz / Ryszard Kowalski ; [zdjęcia Daniel Pach et al.] – Golub-Dobrzyń : Wydawnictwo Promocji Regionu ; Urząd Gminy 2010.
  • Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym / Ryszard Kowalski. – Golub-Dobrzyń : Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 2020.

Monografia „Administracja miejska Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą w okresie międzywojennym” przedstawia zalążki funkcjonowania obu miast w kiełkującej państwowości polskiej.

Specyfiką Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą był ich pograniczny charakter w okresie zaboru pruskiego i rosyjskiego.

Stąd też Dobrzyń nad Drwęcą powrócił do Polski już 18 listopada 1918 roku, a Golub dopiero 17 stycznia 1920 r.

Oba miasta zostały formalnie połączone dopiero w 1951 roku.

Autor postanowił nie powtarzać w swojej pracy informacji zawartych już w innych publikacjach o historii Golubia – Dobrzynia.

Stąd przedstawione w niej ustalenia i materiał ilustracyjny został w niej szerszemu odbiorcy zaprezentowany po raz pierwszy.

W opracowaniu opisano administrację oraz zakres kompetencji gmin miejskich Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą.

Zaprezentowano również sylwetki zasłużonych burmistrzów:

  • Franciszek Ciszewski
  • Franciszek Golus
  • Artur Reiske
  • Henryk Andrzejczyk

Zrekonstruowano także skład Rady Miasta i Magistratu oraz wykaz burmistrzów obu miast.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Sanktuarium Matki Bożej Ostrowąskiej Pani Kujaw

Sanktuarium Matki Bożej Ostrowąskiej Pani Kujaw

zdjęcia: Władysław Krasowski

Wydawca: Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Ostrowąs 2012

Sygnatura SIRr XXXIV/195

Ostrowąs położony jest niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego na terenie Diecezji Włocławskiej.

W kościele parafialnym znajduje się obraz Matki Bożej Pani Kujaw.

Początki parafii sięgają 1325 roku.

Znajduje się tutaj słynący łaskami obraz Najświętszej Maryi Panny.

Zgodnie z legendą obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem zauważyła pasterka na cisowym drzewie w otoczeniu aniołów.

Początkowo obraz zamierzano przenieść gdzie indziej, ale obraz w cudowny sposób uszedł przez jezioro nocą w blasku niezwykłego światła.

Tym samym uznano to za znak, że Maryja dopomina się Ostrowąsa jako miejsca swej obecności na Kujawach.

To cudowne wydarzenie stało się początkiem kultu Matki Bożej Ostrowąskiej.

Na pamiątkę tego zdarzenia nad tonią jeziora Plebanka unosi się dzisiaj kopia obrazu, co stało się znaną w Polsce atrakcją także turystyczną.

Pływający po jeziorze obraz robi niesamowite wrażenie.

Do sanktuarium od wielu stuleci ciągnęły pielgrzymki.

Dziś znajduje się tu także dom pielgrzyma.

Zachowały się świadectwa wielu łask i uzdrowień.

Obecnie sanktuarium odwiedza nawet 10 tysięcy pielgrzymów rocznie.

Wielu z nich to kuracjusze z pobliskiego Ciechocinka lub mieszkańcy Torunia.

Informator o Sanktuarium Matki Bożej Ostrowąskiej zawiera bardzo dużo zdjęć z wnętrza kościoła przedstawiających cudowny obraz, ołtarz główny, witraże, figury, freski, ołtarze boczne.

Możemy obejrzeć również zdjęcia Drogi Różańcowej znajdującej się obok kościoła.

Całość wieńczy Litania do Matki Bożej Ostrowąskiej.

Do góry

Skip to content