Jesteś tutaj:

Kategoria: Historia miejscowości

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Tomasz Dziki, Marianna Gruszczyńska - Sierpień 1920 roku we Włocławku w świetle źródeł archiwalnych

 

Tomasz Dziki
Marianna Gruszczyńska

Sierpień 1920 roku we Włocławku
w świetle źródeł archiwalnych

Wydawcy:
Wydawnictwo Lega
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Archiwum Państwowe w Toruniu. Oddział we Włocławku

Włocławek 2000

Sygnatura SIRr VIII/Wl-15

Autorami opracowania są pracownicy Archiwum Państwowego we Włocławku.

W dniach 16-18 sierpnia 1920 roku miała miejsce na ulicach i mostach Włocławka ciężka bitwa z armią bolszewicką o obronę przeprawy na Wiśle.

Opracowanie „Sierpień 1920 roku we Włocławku w świetle źródeł archiwalnych” jest próbą przedstawienia stosunku mieszkańców do tych dramatycznych wydarzeń i atmosfery panującej w sierpniu 1920 roku we Włocławku.

W książce wykorzystano przede wszystkim materiały archiwalne, które dają  obraz życia miasta i jego mieszkańców.

Na szczególną uwagę zasługują protokoły posiedzeń Rady Miejskiej m. Włocławka z lipca i sierpnia 1920 roku.

Rada miejska odpowiadała za aprowizację i bezpieczeństwo mieszkańców i uciekinierów.

Ciekawe dokument można znaleźć również w aktach referatu administracyjnego oraz referatu wojskowego Magistratu miasta Włocławka oraz w zespole akt Starostwa Powiatowego Włocławskiego.

Materiały źródłowe poprzedza historyczny wstęp ilustrowany archiwalnymi fotografiami.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Piotr Pawłowski - Włocławskie pomniki dziejowe

 

 

Piotr Pawłowski

Włocławskie pomniki dziejowe
Od Galla do Damalewicza X-XVII wiek

Wydawca:
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Wydawnictwo Lega

Włocławek 2004

Sygnatura SIRr VIII/Wl-14

Autor książki Piotr Pawłowski jest członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Jest bibliofilem, kolekcjonerem, popularyzatorem historii.

Jest autorem wielu artykułów naukowych publikowanych w „Studiach Włocławskich”, ” Zeszytach Naukowych WTN”, „Roczniku Elbląskim”, „Fides”, „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich”, „Iluminacjach”.

Jest autorem kilkudziesięciu biogramów zamieszczonych we Włocławskim Słowniku Biograficznym.

Napisał między innymi biografię „Ksiądz Jan Chyliczkowski : Bóg Rodzina Ojczyzna” wydaną w 2014 roku, nakładem Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim, której bohaterem był długoletni proboszcz parafii, uczestnik powstania styczniowego i zesłaniec.

Książka „Włocławskie pomniki dziejowe. Od Galla do Damalewicza X-XVII wiek” ma na celu ukazanie najważniejszych, najciekawszych, nieznanych bądź niedostatecznie znanych wzmianek, relacji, opisów i świadectw przeszłości Włocławka do połowy XVII wieku.

Wszystkie one ilustrują bogata przeszłość historyczną stolicy Kujaw, jednego z najstarszych polskich miast.

Autor przedstawił zarówno plastyczne, jak i piśmiennicze (historyczne i literackie) pomniki dziejowe Włocławka.

Są wśród nich zapisy kronikarzy, ekslibrisy, mapy, starodruki, mszały, poematy, relacje z podróży, opisy miasta.

Opracowanie składa się z 22 dwóch tematów, z których każdy mógłby być osobna rozprawą.

Poszczególne tematy zostały przybliżone w atrakcyjny i ciekawy sposób.

Książka jest bardzo bogato ilustrowana.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Bogdan Koszuta - Od Solidarności do samorządności

 

Bogdan Koszuta

Od Solidarności do samorządności

Wąbrzeźno 2020

Sygnatura SIRr XXXIIc/30

Bogdan Koszuta to znany działacz NSZZ „Solidarność”  i burmistrz Wąbrzeżna.

W latach 1980-1981 był przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Związkowej.

Po wprowadzeniu stany wojennego został internowany w ośrodku w Potulicach.

Kierował podziemną „Solidarnością” w Wąbrzeźnie, za co spotykały go liczne szykany od władz komunistycznych.

W latach 1990-1998 i 2002-2010 pełnił urząd burmistrza Wąbrzeźna.

W latach 1998-2002 był wójtem gminy Obrowo.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Krzyżem Wolności i Solidarności.

Książka „Od Solidarności do samorządności”  składa się z dwóch części.

Najpierw Bogdan Koszuta wspomina swoją działalność związkową w latach 80-tych XX. wieku.

Opowieść o okresie karnawału „Solidarności” i represjach stanu wojennego uzupełniają unikatowe archiwalne fotografie i dokumenty.

Część druga to wspomnienia z lat działalności w samorządzie terytorialnym.

W aneksie do tej części znajdziemy zebrane liczne wycinki prasowe.

Książka stanowi bardzo ważne źródło do historii Wąbrzeżna w latach 1980-2010.

Napisał ją bowiem człowiek, który był najważniejszym uczestnikiem opisywanych wydarzeń i przez 30 lat brał bezpośredni udział w tworzeniu historii miasta.

 

Do góry

Skip to content