Jesteś tutaj:

Kategoria: Historia

Niebieski kształt otwartej książki. Napis; Program Katolicko-Polskiej Partii Ludowej w Grudziądzu (z 31 grudnia 1912 r.)

 

Program Katolicko-Polskiej Partii Ludowej w Grudziądzu
(z 31 grudnia 1912 r.)

 do druku podali: Stanisław Poręba i Tadeusz Rauchfleisz

Wydawca: Koło Miłośników Dziejów Grudziądza

Grudziądz 2004

Sygnatura SIRr VIII/Gr-66

Wydawcą publikacji jest Koło Miłośników Dziejów Grudziądza.

Zajmuje się ono odkrywaniem i popularyzacją historii Grudziądza.

Zostało założone 24 września 1986 r.

Spotkania odbywają się w klubie „CENTRUM” Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

Członkowie KMDG popularyzują dzieje Grudziądza i regionu, zamieszczając artykuły w prasie codziennej, „Roczniku Grudziądzkim” i „Kalendarzu Grudziądzkim”. Organizują odczyty, spotkania autorskie, wieczory wspomnień, sesje popularno-naukowe, czwartki kulturalne.

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza prowadzi bardzo bogata działalność wydawniczą pod nazwą „Bibliotekę KMDG”.

Publikacja „Program Katolicko-Polskiej Partii Ludowej w Grudziądzu (z 31 grudnia 1912 r.)” przytacza tekst źródłowy jaki jest program partii opublikowany w „Gazecie Grudziądzkiej” nr 157 z 31 XII 1912 r.

Do tekstu dołączono obszerny rys historyczny autorstwa Stanisława Poręby pod tytułem „Katolicko-Polska Partia Ludowa w Grudziądzu (1912-1920)”.

Stanisław Poręba (1934-2010) był znanym grudziądzkim historykiem regionalistą i działaczem kultury.

Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Był współzałożycielem Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

Historia Katolicko-Polskiej Partii Ludowej związana jest z redaktorem naczelnym „Gazety Grudziądzkiej” Wiktorem Kulerskim.

Na zjeździe założycielskim partii było obecnych 300 osób z Pomorza, Wielkopolski, Śląska, Ziemi Złotowskiej, Warmii i Mazur oraz ze środowisk Polonii w Berlinie, Saksonii, Zagłębiu Ruhry i Nadrenii.

W artykule szczegółowo opisano przebieg spotkania założycielskiego w sali widowiskowej Domu Polskiego „Bazar” w Grudziądzu.

Opisano reakcje pruskimi i polskie na powstanie nowej partii.

Przestawiono rozbudowę struktur terenowych.

Scharakteryzowano działalność partii w okresie po I wojnie światowej i jej połączenie z Polskim Stronnictwem Ludowym „Piast”.

Obszernie zaprezentowano oblicze ideowo-polityczne Katolicko-Polskiej Partii Ludowej.

Przypomniano sylwetki najważniejszych działaczy.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Mirosław Krajewski Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej

 

Mirosław Krajewski

Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej
Walory, osobliwości, nowinki, ludzie i kalendaria Ziemi Dobrzyńskiej 

Wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie

Rypin 2019

Sygnatura SIRr  VIb/1-69

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Książka „Klejnoty Ziemi Dobrzyńskiej” jest kompendium wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej o walorach popularnych.

Praca zawiera informacje o przeszłości Ziemi Dobrzyńskiej, jej przyrodzie, wybitnych postaciach.

Każdy klejnot, osobliwość, czy też nowinka najpierw prezentowane są ilustracyjnie, a następnie opisowo.

Książka została wyposażona w przypisy.

Do pracy dołączono Kalendarium Ziemi Dobrzyńskiej oraz Kalendarium kościoła i klasztoru Ojców Bernardynów w Skępem.

Klejnoty, nowinki i osobliwości Ziemi Dobrzyńskiej podzielono na kilkanaście grup:

 • atrybuty tożsamościowe i odrębności kulturowe
 • przyroda ożywiona i nieożywiona
 • etnografia
 • kultura i sztuka, zabytki, turystyka i sport
 • astronomia i prehistoria, miasta i wnioski dobrzyńskie
 • kościoły, kaplice i wyznania, religijność ludu dobrzyńskiego
 • „Ludzie dają blask krajowi, z którego pochodzą”
 • powstania i wojny, wojskowość
 • patriotyzm, wdzięczność Stwórcy, Ojczyźnie i ludziom
 • polityka
 • gospodarka, przemysł, handel, usługi, komunikacja, hodowla
 • opieka zdrowotna i społeczna, oświata
 • samorząd lokalny i organizacje społeczne
 • pamięć zbiorowa, przeszłość Dobrej Ziemi w badaniach naukowych i twórczości

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Mirosław Krajewski - Powiat lipnowski

 

 

Mirosław Krajewski

Powiat lipnowski
Materiały monograficzne i albumowe

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”

Brodnica-Lipno 2018

Sygnatura SIRr VIII/L-5

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Obszerna  opracowanie „Powiat Lipnowski” składa się z dwóch części.

Część monograficzna poświęcona jest historii powiatu.

Część ikonograficzna zawiera kilkaset fotografii ilustrujących przeszłość Lipna i jego okolic.

Dzieje powiatu lipnowskiego są częścią historii Ziemi Dobrzyńskiej.

Książka stanowi kompendium wiedzy o geograficzno-historycznych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach przestrzeni powiatu w granicach historycznych.

W pracy wykorzystano ponad 900 pozycji bibliograficznych, nie licząc kilkudziesięciu zespołów archiwalnych.

W publikacji wykorzystano blisko 930 zdjęć, w tym 368 fotografii prezentowanych jest w kolorze i barwach sepi.

Ważnym uzupełnieniem książki jest obszerny wykaz źródeł i literatury.

Książkę wydano ze środków Powiatu Lipnowskiego.

Treść opracowania podzielona jest na jedenaście rozdziałów.

Rozdział I – Uwarunkowania geograficzn0-przyrodnicze powiatu i Ziemi Dobrzyńskiej

Rozdział II – Pradzieje i tożsamość Ziemi Dobrzyńskiej i powiatu

Rozdział III – Przynależność i struktura administracyjna powiatu. O gminach

Rozdział IV – O nazwie, herbach, stolicach i innych atrybutach tożsamościowych

Rozdział V – Zabytki powiatu

Rozdział VI – Gospodarka powiatu

Rozdział VII – Dzieje społeczno-polityczne (od najazdów szwedzkich do odrodzenia powiatu w 1998 r.)

Rozdział VIII – Kościoły i inne związki wyznaniowe

Rozdział IX – Życie społeczne i kulturalne powiatu

Rozdział X – Bene merentes (dobrze zasłużeni) dla powiatu

Rozdział XI – Lokalny patriotyzm. Miejsca i ludzie upamiętnieni w powiecie lipnowskim

Do góry

Skip to content