Jesteś tutaj:

Kategoria: Historia

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Aleksander Drygas Apteka Pod Lwem w Inowrocławiu

 

Aleksander Drygas

Apteka Pod Lwem w Inowrocławiu

Wydawnictwo Bez Recepty

Łódź 2014

Sygnatura SIRr XXVI/13

Dr hab.  nauk farmaceutycznych Aleksander Drygas był wieloletnim wykładowca Akademii Medycznej w Gdańsku.

Pracował również w przedsiębiorstwach farmaceutycznych i zarządach aptek w Szczecinie, Poznaniu i Gdańsku.

Już na emeryturze podjął pracę w aptekach w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Żninie i Toruniu.

Jest wybitnym specjalista w zakresie historii farmacji.

Opublikował ponad 350 publikacji.

Został wyróżniony odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” przyznaną przez Wojewódzką Radę Narodową w Gdańsku oraz tytułem „Honorowy Aptekarz Roku” przyznanym przez Pomorsko-Kujawska Kapitułę Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy łącznie ze statuetka Galena.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego książki:

 • 600 lat aptekarstwa w 1000-letnim Gdańsku / Aleksander Drygas. – Gdańsk : Pharmag 1999.
 • Apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy : 150 lat : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Drygasa ; [aut.] Bartosz Wachulec, Bartłomiej Wodyński. – Bydgoszcz : „Margrafsen” 2003.
 • Apteka Pod Lwem w Inowrocławiu / Aleksander Drygas. – Łódź : Bez Recepty © 2014.
 • Apteka „Pod Złotym Lwem” w Toruniu / Aleksander Drygas. – Łódź : Bez Recepty 2006.
 • Aptekarstwo gdańskie : 1399-1939 / Aleksander Drygas ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych. – Wrocław ; Gdańsk [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
 •  Dzieje aptekarstwa na Ziemi Gdańskiej w latach 1920-1990 / Aleksander Drygas ; Akademia Medyczna w Gdańsku. – Gdańsk : AM 1994.
 • Sto lat CIBA w Polsce / Aleksander Drygas ; „Novartis”. – Warszawa : AD Media : na zlec. „Novartis”, 1998.
 • Zaopatrzenie ludności w leki i sprzęt medyczny (sanitarny) w Polsce w pierwszym okresie po zakończeniu drugiej wojny światowej / Aleksander Drygas. – [Szczecin ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji] 1995.

Apteka „Pod Lwem” w Inowrocławiu jest najstarszą apteka w tym mieście.

Działa nieprzerwanie od 135 lat przy ul. Królowej Jadwigi 38.

Jest jedna z najsłynniejszych polskich aptek.

Koncesję na jej założenie otrzymał w 1876 roku C.G Brexendorf.

Z książki dowiemy się wiele o historii miasta Inowrocław od średniowiecza po XIX wiek.

Poznamy również biografie pierwszych inowrocławskich aptekarzy z rodziny Hoyerów – właścicieli pierwszej apteki w mieście.

Oczywiście szczegółowo opisano dzieje właścicieli Apteki „Po Lwem”, której rozkwit w okresie międzywojennym zwiany jest z rodziną Tadeusza Molla.

Po wojnie Tadeusz Moll pełnił funkcję kierownika swojej apteki, która została znacjonalizowana przez władze komunistyczne w 1951 roku.

W książce opisano również losy potomków Tadeusza Molla i ich starania o odzyskanie apteki w 1990 roku.

Dziś apteka „Pod Lwem” jest częścią sieci Aptek „Dbam o Zdrowie – DOZ”, którą firma nabyła od rodowitych właścicieli – rodziny Mollów.

Publikacja jest wydana na wysokim poziomie edytorskim.

Urozmaicają ją liczne ilustracje, w tym unikatowe fotografie i dokumenty z archiwów rodzinnych i państwowych

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Adam Szefer Mieszczaństwo bydgoskie w świetle testamentów i inwentarzy mienia z lat 1581-1620

 

 

Adam Szefer

Mieszczaństwo bydgoskie w świetle testamentów i inwentarzy mienia z lat 1581-1620

Wydawnictwo Tekst

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-66

Adam Szefer jest absolwentem historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prowadzi badania nad dziejami nowożytnymi Kujaw Zachodnich, w szczególności nad przeszłością miast w powiecie bydgoskim.

Rozprawa została uznana za najlepsza pracę magisterską Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w roku akademickim 2013/2014.

Publikacja poświęcona jest mieszkańcom Bydgoszczy z przełomu XVI i XVII wieku.

Podstawą źródłową ssą mieszczańskie testamenty i inwentarze mienia, zawarte w rękopiśmiennej księdze ” Liber testamentorum civilum Bidgostiensium” przechowywanej w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

Autor przedstawia  szeroko pojętą egzystencję mieszkańców Bydgoszczy w jej aspekcie prawnym, gospodarczym i społecznym.

Praca została podzielona na osiem rozdziałów.

 1. Magdeburskie prawo spadkowe a „Liber testamentorum civilum Bidgostiensium”
 2. Stosunki wyznaniowe, narodowościowe i społeczne w Bydgoszczy
 3. W kręgu rodziny, przyjaciół i służby
 4. w kręgu interesów mieszczańskich
 5. Zarazy
 6. „Sprawy ostateczne”
 7. Kultura materialna bydgoszczan
 8. Biedni i bogaci

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Toruń 100 lat Niepodległy! : z miłości ku Ojczyźnie...

 

Toruń 100 lat Niepodległy! : z miłości ku Ojczyźnie…

Opracowanie i redakcja katalogu: Katarzyna Pietrucka

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2020

Sygnatura SIRr VIII/T-A-37

Katalog towarzyszył wystawie „Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości ku Ojczyźnie… eksponowanej w Muzeum Okręgowym w Toruniu (Ratusz Staromiejski), w dniach 17 stycznia – 23 czerwca 2020 r.

Kuratorem prowadzącym wystawę była Katarzyna Pietrucka.

Wystawę otwarto w 100. rocznicę wkroczenia wojsk Polskich do Torunia 18 stycznia 1920 roku.

Właśnie w Ratuszu Staromiejskim nastąpiło przekazanie przez władze niemieckie kluczy do miasta nowym władzom polskim.

Ekspozycja przedstawia toruńską drogę do Niepodległości.

W przygotowanie wystawy zaangażowało się wielu specjalistów z najważniejszych instytucji kultury i nauki w Toruniu, w tym również Książnica Kopernikańska.

Eksponaty zaprezentowane w katalogu zostały pogrupowane tematycznie:

Rozdział I – Odzyskanie niepodległości przez Polskę

 • I wojna światowa 1914-1918
 • 14 punktów Wilsona
 • Traktat wersalski i jego postanowienia
 • Straty terytorialne Niemiec w kontekście Polski
 • Powrót Pomorza do Polski
 • Liga Narodów

Rozdział II – Droga do niepodległości Torunia

 • I wojna światowa 1914-1918
 • Powstanie wielkopolskie 1918-1919
 • 16 Pomorska Dywizja Piechoty
 • Naczelna Rada Ludowa
 • Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej
 • Województwo pomorskie
 • Przejecie władzy w okresie międzywojennym

Rozdział III – Toruń w II Rzeczypospolitej

 • Życie torunian w okresie międzywojennym

Poszczególne części katalogu zostały poprzedzone obszernymi wprowadzeniami.

Wśród zaprezentowanych pamiątek znalazły się fotografie, karykatury, grafiki, portrety, rysunki, odezwy, legitymacje, dokumenty, sztandary, mapy, plany, odznaki, guziki, zdjęcia grupowe, książki, czasopisma, ulotki, pieśni, obwieszczenia, sprawozdania, rękopisy, banknoty, okólniki, obrazy, proporce, przepustki, zaproszenia, karty wstępu, plakaty, dzienniki urzędowe, afisze, hełmy, karabiny, bagnety, szable, paszporty, instrukcje, mundury.

Katalog uzupełniają:

 • kalendarium
 • wspomnienia
 • biogramy
 • bibliografia

Do góry

Skip to content