Jesteś tutaj:

Kategoria: Historia

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Tadeusz Zakrzewski Polskie instytucje i organizacje w Toruniu pod zaborem pruskim (1815-1894)

 

Tadeusz Zakrzewski

Polskie instytucje i organizacje w Toruniu pod zaborem pruskim (1815-1894)

słowo wstępne, opracowanie tekstu i indeks:
Jarosław Kłaczkow, Jolanta Milz-Kłaczkow

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2020

SIRr VIb/6-39

Tadeusz Zakrzewski (1922-2014) był wielkim admiratorem miasta Torunia i miłośnikiem książek.

Blisko związany był z Towarzystwem Naukowym w Toruniu, Towarzystwem Bibliofilów im. J. Lelewela, Towarzystwem Miłośników Torunia.

Kolekcjonował dokumenty życia codziennego, fotografie, sztukę, pamiątki historyczne związane z dziejami Torunia.

Był redaktorem naczelnym „Rocznika Toruńskiego”.

Spod jego pióra wyszło ponad 200 publikacji naukowych.

Wśród nich szczególne miejsce zajmuje jego rozprawa doktorska „Polskie instytucje i organizacje w Toruniu pod zaborem pruskim (1815-1894)”.

Towarzystwo Miłośników Torunia postanowiło wydać jego pełną i oryginalną wersję.

Przygotowaniem edycji tekstu i jego opracowaniem zajęli się prof. Jarosław Kłaczkow i Jolanta Milz-Kłaczkow.

W książce przedstawiono zmienne dzieje polskiego ruchu organizacyjnego w XIX-wiecznym Toruniu.

Specyfiką wielkich miast pomorskich Prus Królewskich był fakt drugorzędnej roli Polaków we władzach miejskich jeszcze w czasach nowożytnego Królestwa Polskiego.

Tym bardziej w okresie zaborów jedynie nieliczne  rody ziemiańskie mogły pełnić funkcje strażników narodowej pamięci.

Dużą słabością polskiego ruchu narodowego był brak do Wiosny Ludów inteligencji mieszczańskiej.

Dopiero po upadku powstania styczniowego następuje prawdziwe odrodzenie życia polskiego.

Pojawili się wówczas silne zaangażowani ziemianie i ludowi działacze wywodzący się z kręgów mieszczańskich.

Z drugiej strony druga połowa XIX wieku była okresem wzmożonej akcji germanizacyjnej i drakońskich środków stosowanych przez władze pruskie.

W okresie tym przewodnictwo w rozwoju ruchu narodowego przejęło polskie duchowieństwo katolickie.

Katolickie wyznanie stanowiło również zaporę utrudniającą proces germanizacji, gdyż Niemcy byli głownie ewangelikami.

Rozwinęła się wówczas na terenie Torunia polska prasa.

Powstawały organizacje naukowe, gospodarcze, rolnicze, oświatowe.

Jednocześnie ludność niemiecka zaczęła emigrować zagranicę do Ameryki lub przenosić się do Westfalii i Zagłębia Ruhry.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Castra Terrae Culmensis - na rubieży chrześcijańskiego świata

 

Castra Terrae Culmensis
Na rubieży chrześcijańskiego świata
Interdyscyplinarne badania nad warownym budownictwem zakonu krzyżackiego w świetle źródeł archeologiczno-architektonicznych, historycznych i przyrodniczych 

pod redakcją Marcina Wiewióry 

Tom I-II

Wydawca: Instytut Archeologii UMK

Toruń 2020

Sygnatura SIRr VIb/2-33

Dwutomowe wydawnictwo Instytutu Archeologii UMK stanowi podsumowanie projektu „Castra Terrae Culmensis – na rubieży chrześcijańskiego świata” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanego w latach 2016-2019.

Kierownikiem projektu był dr hab. Marcin Wierciński, prof. UMK.

W ramach projektu przeprowadzono archeologiczne badania terenowe i studyjne o charakterze interdyscyplinarnym.

Badania obejmowały analizy archeologiczne, architektoniczne, historyczne, geofizyczne, geologiczne, geograficzne, archeobotaniczne i archeozoologiczne.

Przedmiotem badań było pięć warowni krzyżackich:

 • Unisław
 • Starogród
 • Zamek Bierzgłowski
 • Lipienek
 • Papowo Biskupie

W publikacji opisano dzieje tych obiektów oraz wszystkie pozyskane podczas badań obiekty ruchome i nieruchome (Naczynia ceramiczne, materiały budowlane, fajki, kafle, militaria, monety, przedmioty ze szkła, bursztynu i metalu, kości).

SPIS TREŚCI

Tom I

 1. Zagadnienia wstępne
 2. Środowisko Geograficzne
 3. Stratygrafia warstw kulturowych i charakterystyka poziomów osadniczych
 4. Najstarsze ślady osadnictwa
 5. Zamki krzyżackie w świetle średniowiecznych źródeł pisanych
 6. Badania nieinwazyjne

Tom II

 1. Próba rekonstrukcji stany środowiska geograficznego miejsc położenia i otoczenia zamków w czasie ich budowy w XIII-XIV wieku
 2. Najstarsze fazy osadnictwa krzyżackiego
 3. Zamki krzyżackie w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym. Analiza źródeł architektonicznych
 4. Analiza źródeł archeologicznych z późnego średniowiecza i nowożytności
 5. Analiza źródeł przyrodniczych
 6. Krzyżackie osady warowne i miasta na ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań
 7. Architektura i technika budowy zamków murowanych s Starogrodzie, Bierzgłowie, Lipienku, Papowie Biskupim i Unisławiu w kontekście budownictwa zamkowego Prus
 8. Podsumowanie

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Krzysztof Drozdowski Wojenne sekrety Bydgoszczy

 

Krzysztof Drozdowski

Wojenne sekrety Bydgoszczy

Agencja Wydawnicza CB

Warszawa 2019

Sygnatura SIRr VIII/B-67

Krzysztof Drozdowski jest rodowitym bydgoszczaninem, historykiem, społecznikiem, miłośnikiem fotografii.

Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Jest autorem wielu książek i kilkudziesięciu  artykułów.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego publikacje:

 • Bydgoska architektura militarna w latach 1772-1945 / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa : Agencja Wydawnicza Cinderella Books Andrzej Zasieczny 2017.
 • Bydgoszcz wita Armię : wizyta marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Bydgoszczy / Krzysztof Drozdowski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o. 2013.
 • Graudenz 1945 : ostatnie tchnienie / Krzysztof Drozdowski. – Poznań ; Luboń : Wydawnictwo „Pomost” 2014.
 • Pomorskie tajemnice III Rzeszy / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa : Agencja Wydawnicza CB 2019.
 • Wojenne sekrety Bydgoszczy / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa : Agencja Wydawnicza CB 2019.
 • Z lotu ptaka : Bydgoszcz na fotografii lotniczej w latach 1911-1945 / Krzysztof Drozdowski. – Warszawa : Agencja Wydawnicza CB 2018.

Książka „Wojenne sekrety Bydgoszczy” złożona jest z kilkudziesięciu tekstów, z których każdy stanowi osobną historię.

Odkrywają one nieznane i intrygujące fakty z przeszłości miasta.

Są wśród nich tematy anegdotyczne i materiały na osobne książki.

Przeczytamy więc o asach polskiego wywiadu i tajemnicy nazistowskiego złota, o zamachu na Hitlera i budowie schronu dla władz miasta w latach 50-tych.

Wydarzenia opisane są przystępnym stylem.

Część wątków poruszał autor wcześniej na łamach bydgoskiej prasy.

Całość urozmaica kilkadziesiąt zdjęć dokumentalnych.

Spis treści:

 1. Donos na pomnik marszałka
 2. Związki gen. Józefa Dowbora Muśnickiego z Bydgoszczą
 3. Naczelnik wykraczał poza ramy
 4. Bydgoszczanie linczują prezydenta
 5. Wacław Wawrzyniak – do końca na posterunku
 6. Weźcie stryczek i się powieście
 7. Ella Harder. Fordońska linia obrony majora Jerzego Sosnkowskiego
 8. Bydgoszczanie na FON
 9. „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek…”
 10. Jak „Alicja” zdobyła bydgoskie lotnisko (mit wyzwolenia)
 11. Bydgoskie żagle zostały na rejach
 12. Bydgoscy ułani się bawią. Nocne życie kawalerzystów z Błonia
 13. Bracia poszli na śmierć
 14. Walkiria w Brombergu
 15. Wieża spadochronowa
 16. Szpiedzy na bydgoskim lotnisku
 17. Nazistowskie złoto w Bydgoszczy
 18. Bydgoszczanin z Wehrmachtu
 19. Bydgoszcz wita Armię
 20. Zakład Amunicji Lotniczej – Luftamunitionsanstalt 1/II Bromberg
 21. Tajny schron Prezydenta
 22. Reichsführer SS Heinrich Himmler z wizytą w Brombergu
 23. Sekretne życie bydgoskich masonów
 24. Czy reparacje wojenne to mit?
 25. Orkiestry wojskowe na start!
 26. Mjr Jan Henryk Żychoń – legenda wiecznie żywa

Do góry

Skip to content