Category Archives: Historia

Next Page

Władysław Kubiak, Adam Wróbel – Dzieje gminy Wielgie

 

Władysław Kubiak
Adam Wróbel

Dzieje gminy Wielgie

Wydawca: Exdruk 

Włocławek 2018

Sygnatura SIRr VIII/In-Wielgie-1

Dr Władysław Kubiak jest wykładowcą w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Jest historykiem regionalistą badającym historie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Jest autorem kilkunastu książek i licznych artykułów naukowych.

To były Wojewoda Włocławski.

Dr Adam Wróbel jest prof. nadzw. UMK w Toruniu oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Jest autorem licznych opracowań książkowych i artykułów naukowych na temat kultury, literatury.  języka regionu dobrzyńskiego, chełmińskiego, Kujaw i Mazowsza, literatury emigracyjnej.

Jest prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Chełmińskiej oraz sekretarzem generalnym Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Monografia „Dzieje gminy Wielgie” to niezwykle cenne i starannie przygotowane wydawnictwo.

Gmina Wielgie położona jest na ziemi dobrzyńskiej w powiecie lipnowskim.

Opracowanie obejmuje całość dziejów gminy w ujęciu chronologicznym od czasów prehistorycznych do współczesności.

Czytelnik znajdzie w tomie informacje na temat:

 • herbu gminy
 • właścicielach Wielgiego i okolicznych wsi
 • dziejach poszczególnych wsi
 • etymologii nazw wsi, jezior i rzek
 • uwarunkowań przyrodniczych
 • kolonizacji olęderskiej
 • uwłaszczenia chłopów
 • emigracji
 • represji okupanta niemieckiego
 • zbrojnego podziemia
 • reformy rolnej
 • szkolnictwa
 • życia religijnego
 • spraw gospodarczych
 • stosunków społecznych
 • działalności politycznej
 • administracji
 • życia samorządowego
 • stosunków narodowościowych
 • rolnictwa
 • organizacji społecznych i spółdzielczych
 • kultury i sportu
 • służby zdrowia i opieki społecznej
 • straży pożarnych

Stanisław Salmonowicz – Polnische Preussen oder Westpreussen

Stanisław Salmonowicz

Polnische Preussen oder Westpreussen
Ausgewählte Studien

Wydawcy: Instytut Kaszubski, Stacja Polskiej Akademii Umiejętności (Gdańsk),
Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii PAN (Toruń)

Gdańsk – Toruń 2018

Sygnatura SIRr VIb/5-16

Prof. zw. dr Hab. Stanisław Salmonowicz jest wybitnym specjalistą w zakresie historii, administracji i kultury Prus Królewskich oraz Prus Książęcych.

Książka „Polnische Preussen oder Westpreussen” została opublikowana w języku niemieckim.

Publikacja jest wyborem najnowszych studiów Stanisława Salmonowicza:

–Königliches Preußen und polnisch-litauischer Staat (1466–1772)

–Rechtslehre und Rechtswissenschaft am Thorner Gymnasium Academicum im 17. Jahrhundert

–Königsberg, Thorn und Danzig. Zur Geschichte Königsbergs als Zentrum der Aufklärung

–Georg Forster und sein Polenbild: Kosmopolitismus und nationales Stereotyp

–Das protestantische Gymnasium Academicum in Thorn im 17. und 18. Jahrhundert

–Die protestantischen akademischen Gymnasien in Thorn, Elbing und Danzig und ihre Bedeutung für die regionale Identität im Königlichen Preußen (16–18 Jahrhundert)

–The Culture of Eastern Pomerania at the Threshold of the Modern Era

–Die Sprachen der Kultur und des Alltagslebens in Thorn im 17.–18. Jh

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

 

Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej

Zbiór studiów pod redakcją Stefana Pastuszewskiego

Instytut Wydawniczy „Świadectwo”

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-62

Bydgoszcz odegrała bardzo dużą rolę w walce z agresją Niemiec w 1939 roku.

Jeszcze w okresie przedwojennym podjęto tu zintensyfikowane działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze.

Konkurowano przy tym z niemieckim wywiadem, mającym oparcie w dobrze zorganizowanej mniejszości niemieckiej.

W okresie okupacji rozwinięto dodatkowo walkę konspiracyjną, posługującą się małą dywersją i sabotażem.

Na uhonorowanie zasługuje postać bydgoszczanina Mariana Rejewskiego, który odegrał pionierską rolę w złamaniu kodu „Enigmy”.

Dzięki bydgoskiej Ekspozyturze wywiadu wojskowego kierowanej przez Jana Henryka Żychonia zdobyto bezcenne informacje o produkcji rakiet V-1 i V-2 .

SPIS TREŚCI

Dr Stefan Pastuszewski – Wstęp

Prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski – Zarys tematyki

Prof. dr hab. Jacek Tebinka – Wkład Polski i Polaków w dzieło złamania szyków niemieckiej Enigmy (1932-1942)

Płk mgr Jerzy Ławic – Marian Rejewski (1905-1980) – życie i działalność

Prof. dr hab. Marek Wójtowicz – Ewolucja kryptologii. Istota szyku stosowanego w Enigmie

Dr hab. Zdzisław Biegański, dr Joanna Szczutkowska – Enigma w filmach fabularnych i dokumentalnych

Prof. dr hab. Wojciech Skóra – Organizacja i główne kierunki działalności Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Bydgoszczy (1930-1939)

Dr hab. Przemysław Olstowski – Mjr Jan Henryk Żychoń (1902-1944) — żołnierz i oficer wywiadu

Prof. dr hab. Aleksander Woźny – Agenci ofensywni Ekspozytury nr 3 Oddziału II SG WP do 1939 r.

Mgr Bartosz Gondek, dr Artur Jendrzejewski – Infrastruktura polskiego wywiadu wojskowego w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1930) i w Bydgoszczy (1920-1939)

Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski – Wywiad ZWZ AK i Delegatury Rządu RP na Kraj w Bydgoszczy

Dr Stefan Pastuszewski – Rola bydgoszczan w działaniach skierowanych przeciwko hitlerowskiej broni VI i V2