Category Archives: Jak szukać

Previous Page · Next Page

Walenty Fiałek – kolekcja – książki

belkaniebieska2

wfks1

Walenty Fiałek (1852-1932) to najsłynniejszy chełmiński wydawca i drukarz, a także wybitny bibliofil i kolekcjoner książek.

Po śmierci Walentego Fiałka jego biblioteka trafiła do Książnicy Kopernikańskiej, jako depozyt Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Obejmuje ona kilka tysięcy pozycji o sygnaturach od WF 1 do WF 3941.

 

belkaniebieska2

Książki z kolekcji Walentego Fiałka  łatwo odszukać w katalogu elektronicznym Książnicy PROLIB na stronie integro.ksiaznica.torun.pl

Należy wybrać
1. EGZEMPLARZ
2. WYSZUKIWANIE WG SYGNATURY
3. Wpisać WF

 

Niestety katalog elektroniczny PROLIB jest dopiero tworzony i jeszcze nie wszystkie zbiory Książnicy zostały do niego wprowadzone.

Dlatego Książek z kolekcji Walentego Fiałka należy szukać również w kartkowym katalogu alfabetycznym, który został zeskanowany i jest dostępny na komputerach w Informatorium Książnicy Kopernikańskiej.

W katalogu kartkowym kolekcję Walentego Fiałka rozpoznamy po oznaczeniu WF przy sygnaturze.

Jedyna trudność to ta, że trzeba przejrzeć cały katalog kartka po kartce, a liczy on ich około 460 tysięcy.

Jednak pracownicy Informatorium, przejrzeli już katalog dla państwa.

Poniżej prezentujemy wyniki naszej kwerendy. Continue Reading →

Walenty Fiałek – kolekcja – rękopisy

belkaniebieska2

20082015

 

Walenty Fiałek (1852-1932) to najsłynniejszy chełmiński wydawca i drukarz, a także wybitny bibliofil i kolekcjoner książek.

Po śmierci Walentego Fiałka jego biblioteka trafiła do Książnicy Kopernikańskiej, jako depozyt Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Obejmuje ona kilka tysięcy pozycji o sygnaturach od WF 1 do WF 3941.


Bardzo ciekawą częścią kolekcji Walentego Fiałka są zgromadzone przez niego rękopisy.

Trzon zbioru stanowi korespondencja Walentego Fiałka oraz jego archiwum.

Archiwum oprócz rachunków, umów i notatek zawiera jeszcze dokumentację procesów wytaczanych mu przez pruskie władze policyjne.

Na zbiór korespondencji składają się listy wymieniane m. in. z Ignacym Danielewskim, Józefem Chociszewskim, Ignacym Łyskowskim, Julianem Prejsem, ks. Stanisławem Kujotem, ks. Alfonsem Mańkowskim, ks. Władysławem Łęgą, Tadeuszem Pietrykowskim, Otto Steinbornem.

Wśród rękopisów Walentego Fiałka znajdują się przede wszystkim rękopisy utworów literackich.

Wśród nich wyróżnia się autograf powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Pan z Panów”.

Są też manuskrypty innych pisarzy: Ignacego Danielewskiego, Juliana Baczyńskiego, Anny Karwatowej, Pauliny Wilkońskiej, Stanisława Adamskiego, Floriana Ceynowy, Ludwiki Biedermann.

Pełną informację o kolekcji rękopisów można odnaleźć w katalogu kartkowym rękopisów Towarzystwa Naukowego, który został zeskanowany i jest dostępny na stronie: http://www1.ksiaznica.torun.pl:8002/

20082015-2

W katalogu kartkowym kolekcję Walentego Fiałka rozpoznamy po oznaczeniu WF przy sygnaturze.

Jedyna trudność to ta, że trzeba przejrzeć cały katalog kartka po kartce, a liczy on ich około 800 kart.

Jednak pracownicy Informatorium, przejrzeli już katalog dla państwa.

Poniżej prezentujemy wyniki naszej kwerendy.

belkaniebieska2

belkaniebieska2

Walenty Fiałek – kolekcja – czasopisma

belkaniebieska2

 

wf-czasopisma

Walenty Fiałek (1852-1932) to najsłynniejszy chełmiński wydawca i drukarz, a także wybitny bibliofil i kolekcjoner książek.

Po śmierci Walentego Fiałka jego biblioteka trafiła do Książnicy Kopernikańskiej, jako depozyt Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Obejmuje ona kilka tysięcy pozycji o sygnaturach od WF 1 do WF 3941.

 

 

Mimo, że Walenty Fiałek nie wydawał gazet, zebrał w swojej kolekcji bardzo dużo tytułów prasy, zwłaszcza wydawanej w Chełmnie, Toruniu, Poznaniu, Grudziądzu, Gdańsku, Tczewie, Pelplinie, Ełku, Kwidzynie, Świeciu, Lubawie, Olsztynie, Kościerzynie, Szczytnie, Ostródzie, Brodnicy.

Czasopisma z kolekcji Walentego Fiałka bardzo łatwo odszukać w katalogu elektronicznym książnicy PROLIB na stronie integro.ksiaznica.torun.pl

Należy wybrać
1. EGZEMPLARZ
2. WYSZUKIWANIE WG SYGNATURY
3. Wpisać WF

 

W meni z lewej strony wybieramy opcje „TYP DOKUMENTU”.

Zaznaczamy „WYDAWNICTWA CIĄGŁE”

Oto wyniki wyszukiwania w katalogu elektronicznym:

 

1. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens : mit Original-Beiträgen der hervorragendsten Schriftsteller und Gelehrten / Hg. Hermann Schönlein. – Stuttgart : Herman Schönlein, 1876-1962.
Sygnatura
MAG 40344
MAG WF 426
2. Biesiada Literacka : pismo literacko-polityczne illustrowane / [red. Gracyan Unger]. – Warszawa : Gracyan Unger, 1876-1917.
Sygnatura
MAG WF 3803
3. Głos Lubawski / [red. odp. Ludwik Jabłoński]. – Lubawa : Spółka Wydawnicza G.m.b.H.
Sygnatura
MAG WF 3866
4. Ilustrowany Kalendarz „Dziennika Bydgoskiego” : bezpłatny dodatek „Dziennika Bydgoskiego”. – Bydgoszcz : Drukiem i Nakładem Drukarni Bydgoskiej.
Sygnatura
MAG 13849
MAG 21457
MAG TN 1201
MAG TN 6033
MAG TN 6034
MAG WF 3772
5. Kalendarz Ewanielicko-Polski dla Mazur, Szląska i dla Kaszubów na Rok … – Toruń : Księgarnia Ernesta Lambecka, 1886-.
Sygnatura
MAG 50127
MAG WF 2280
6. Kalendarz Katolicki dla Ludu Polskiego Zachodnich Prus i Przyległych Prowincyi na Rok … – Chełmno : J. Gółkowski, 1852-.
Sygnatura
MAG WF 2386
7. Kalendarz Kościelny dla Parafji św. Józefa w Tczewie. – [S.l. : s.n.], 19uu-19uu.
Sygnatura
MAG 03295
MAG 16298
MAG WF 3768
8. Kalendarz Pomorski na Rok … : bezpłatny dodatek dla abonentów Słowa Pomorskiego. – Toruń : Drukiem i nakładem Drukarni Toruńskiej, 1928.
Sygnatura
MAG 03161
MAG WF 3771
MAG TN 23503
9. Kalendarz Powszechny na Rok … – Warszawa : Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki.
Sygnatura
MAG WF 1329
10. Kalendarz Poznański na Rok … : z drzeworytami. – Poznań : Ludwik Mierzbach, 1855-1867.
Sygnatura
MAG WF 3296
11. Kalendarz Zdrowia. – Berlin : Wydaw. „Przewodnika Zdrowia”, 1900-.
Sygnatura
MAG WF 135
12. Kuh Jaw Jack : Wochenblatt wszechbratbracki, kujawiacki, netzbruderski a po polski : Inofrotzlaff – Krugschwitz / [nakładem Hieronima Derdowskiego w Toruniu] ; redagowany w pieczarach Myszej wieży od Wszechbrata i wspólników czerwonych i popielatych. – [Toruń] : Hieronim Derdowski, 1884.
Sygnatura
MAG WF 3811
13. Kujawiak : pismo ludowe : wychodzi 2 razy na tydzień, w czwartek i niedzielę / [nakładem i czcionkami A. Papsteina w Inowrocławiu] ; red. odp. Julian Prejs (Sjerp Polaczek). – Inowrocław : A. Papstein, 1884.
Sygnatura
MAG WF 3811
14. Noworocznik Teatralny na Rok … – Poznań : Stefan Pichor.
Sygnatura
MAG WF 2016
15. Noworocznik. – Grudziądz : Zakł. Graf. Wiktora Kulerskiego.
Sygnatura
MAG WF 2224
16. Smieszek : pismo peryodyczne poswięcone wesołości i zabawie. – Warszawa : [s.n.].
Sygnatura
MAG WF 1639
17. Sprawozdanie z Czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie za rok… – Lwów.
Sygnatura
MAG WF 3063
18. Światełko : pisemko poświęcone matkom i dzieciom / przez Emmę z Kurowskich Puffke. – Leszno : Ernest Günther, 1862.
Sygnatura
MAG WF 1759
19. Weckstimmen für das Katholische Volk / Herausgeber und verantwortlicher Red. Albert Wiesinger. – Wien.
Sygnatura
MAG WF 998
20. Ziemia Chełmińska : wychodzi trzy razy tygodniowo we wtorek, czwartek i sobotę / [za red. odp. Marjan Malczewski ; wydawca i właściciel Ludwik Wildenheim]. – Chełmno : Ludwik Wildenheim.
Sygnatura
MAG WF 3815

belkaniebieska2

Niestety Katalog elektroniczny PROLIB jest dopiero tworzony i jeszcze nie wszystkie zbiory Ksiąznicy zostały do niego wprowadzone.

Dlatego czasopism z kolekcji Walentego Fialka należy szukać również w katalogu kartkowym czasopism, który został zeskanowany i jest dostępny pod adresem: http://www1.ksiaznica.torun.pl:8002/

W katalogu kartkowym kolekcję Walentego Fiałka rozpoznamy po oznaczeniu WF przy sygnaturze.

Jedyna trudność to ta, że trzeba przejrzeć cały katalog kartka po kartce, a liczy on ich około 20 tysięcy.

Jednak pracownicy Informatorium, przejrzeli już katalog dla państwa.

Poniżej prezentujemy wyniki naszej kwerendy.

belkaniebieska2

belkaniebieska2