Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Zapiski Tucholskie

 

Zapiski Tucholskie

2005-2013

Borowiackie Towarzystwo Kultury
w Tucholi

Miejska Biblioteka Publiczna
w Tucholi

„Zapiski Tucholskie” zaczęły się ukazywać w 2005 roku.

Nawiązywały one do tradycji wydawniczych Borowiackiego Towarzystwa Kultury, które wiele lat wydawało „Tucholanina„.

Redaktorem „Zapisków Tucholskich” została Maria Ollick – prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi.

Autorem charakterystycznej okładki był Bogdan Zieliński.

Zapiski Tucholskie” ukazywały się z podtytułem „rocznik społeczno-kulturalny”.

Czasopismo w założeniu miało w przystępnej formie prezentować historię regionu, kulturę duchową i materialną, twórczość artystyczną profesjonalną, amatorską i ludową.

Na łamach „Zapisków Tucholskich” publikowano:

 • artykuły i referaty
 • materiały źródłowe
 • sprawozdania, doniesienia i komunikaty
 • poezje
 • legendy
 • wspomnienia
 • nekrologi

W 2013 roku ukazał się specjalny numer „Zapisków Tucholskich” poświęcony tradycjom kształcenia nauczycieli w Tucholi.

Do tej tej pory wydano siedem numerów Zapisków.

Artykuły i referaty

 

NR 1

 

ROK 2005

 

Alicja Paczoska Rozpracowanie operacyjne kapłana przez UB na przykładzie ks. Ppłk Józefa Wryczy
Maria Ollick Czytelnictwo polskich książek i prasy w powiecie tucholskim w okresie zaborów
Marek Sass Żalińscy z Bysławia (1524-1602)
Józef Sporny Dzieje tucholskiego Kabaretu „Zajączek”
Marek Sass Wywiadowcy i informatorzy krzyżaccy znad Kamionki w I połowie XV w.
Dorota Borzyszkowska Geologia i hydrologia Tucholskiego Parku Krajobrazowego
 

NR 2

 

ROK 2006

Alicja Paczoska-Hauke Młodzież Tucholi pod opieką UB
Adam Węsierski Polskie biblioteki i ich perypetie z cenzurą na terenie parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego
Aleksandra Chylewska Tuchola w świetle niemieckich podań regionalnych
Maria Ollick Muzyczny obraz Tucholi (1945-2005)
Leonard Chylewski Z historii tucholskiej siatkówki
Urszula Rezmer Dr Kazimierz Karasiewicz – obrońca polskości
 

Nr 3

 

ROK 2007

Alicja Paczoska-Hauke Powojenne represje aparatu bezpieczeństwa wobec mieszkańców powiatu tucholskiego
Adam Chęć Fortyfikacje miejskie Tucholi
Adam Węsierski Działalność gospodarcza i kulturalno-oświatowa księdza Teofila Krzeszewskiego
Ewa Pilich Wojciech Pryll (16.01.187-24.10.1939) – 130. rocznica urodzin
Anna Urbanek Postawy Polaków wobec polityki germanizacyjnej na Pomorzu Środkowym od połowy wieku XIX do roku 1920
Agata Konczal Sytuacja polityczno-gospodarcza na Pomorzu a aktywność społeczna mieszkańców w II RP
Adam Brzoszczyk,

Mateusz Laskowski,

Mateusz Strojnowski

Wojciech Pryll – życie i działalność
Alina Wajda,

Kazimierz Wajda

Wojciech Pryll – działacz Polskiego Związku Zachodniego
Maria Ollick Wpływ patriotycznej postawy Wojciecha Prylla na losy rodziny
Adam Węsierski Ksiądz Ignacy Nawacki (1870-1948)
Ks. Grzegorz Nenca,

Maria Ollick

Ksiądz Alojzy Hübner – współzałożyciel polskich pallotynów

 

Marek Sass Krąg rodzinny Aleksandra Kęsowskiego herbu Poraj
Adam Węsierski VII Sejmik Kółek Rolniczych Prus Zachodnich w Tucholi w relacjach „Pielgrzyma” i „Przyjaciela”
Robert Starczewski Galińscy (Galimscy) z Legbąda w XVIII i pierwszych latach XIX wieku (do roku 1810)
Urszula Rezmer Historia Kółka Rolniczego Rudzki Most oraz sztandaru, który „uratował” życie
 

NR 4

 

ROK 2008

Alicja Paczoska-Hauke Życie polityczne w powiecie tucholskim w latach 1945-1956
Michał Jankowski Mieszkańcy regionu tucholskiego w świetle sprawozdań PUBP w Tucholi z lat 1948-1950
Adam Węsierski Początki spółdzielczości kredytowej w Śliwicach
Maria Ollick Wszystko może stać się muzyką. Łucjan i Edward Bukowscy – tucholscy muzycy i nauczyciele
Remigiusz Popielarz Z turystą nad Brdą
Maria Ollick Obraz życia Borowiaków w oczach badaczy
Józef Sporny Doktor honoris causa z Tucholi
Alina Wajda,

Kazimierz Wajda

Dr med. Otton Andrzej Steinborn (1868-1936) – pierwszy prezydent Torunia rodem z Nowego Sumina
 

NR 5-6

 

ROK

2009-2010

Aleksandra Chylewska-Tölle

 

Fenomen Tucholi jako „prywatnej ojczyzny” w perspektywie literackiej (Przebudzenie Ireny Matuszkiewicz)
Joanna Edwardczyk Tradycje czasopiśmiennicze Borowiackiego Towarzystwa Kultury
Maria Ollick By „Mała Ojczyzna” nie była tylko pustosłowiem
Maria Ollick Bory jako skarbiec kultury duchowej
Maria Ollick Badania dawnej kultury materialnej i duchowej Borowiaków na tle kultury Kaszub
 

NR 7

 

ROK 2013

Jerzy Szwankowski Kształcenie nauczycieli szkół ludowych w Tucholi w dobie zaboru pruskiego
Paweł Redlarski Dzieje i działalność Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi w latach 1920-1936
Marek Sass Liceum Pedagogiczne w Tucholi w świetle dokumentów i wspomnień
Jerzy Szwankowski Pamięć o Seminarium i Liceum – zjazdy, spotkania towarzyskie, wydawnictwa

Chełmża – Fakty, mity, legendy – Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński – Wydanie 2 rozszerzone

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Informatorium.

Dariusz Łubkowski
Marcin Seroczyński

Chełmża
Fakty, mity, legendy

Wydanie II: poprawione i rozszerzone

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Chełmży

Chełmża 2016

Sygnatura SIRr XXXIIb/87

Dariusz Łubkowski i Marcin Seroczyński opracowali w 2012 roku I wydanie książki „Chełmża. Fakty, mity, legendy”, która została bardzo ciepło przyjęta przez miłośników Chełmży.

W 2016 roku ukazało się wznowienie książki.

Wydanie II jest poprawioną i znacznie rozszerzoną edycją publikacji.

Jej poziom gwarantują nazwiska autorów.

Dariusz Łubkowski jest od 2007 roku związany z czasopismem „Głos Chełmżyński”, gdzie publikuje artykuły na temat historii, kultury i życia sportowego w Chełmzy.

Poza tematyką regionalną jest również autorem książek dla dzieci oraz artykułów fachowych na temat polimerów.

Marcin Seroczyński współpracuje z „Gazeta Pomorską”, „Nowościami”, „Głosem Chełmżyńskim”, tygodnikiem „Chełmża”.

Od 2007 roku jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chełmży.

Jest autorem wielu książek poświęconych Chełmży, dziejom Cukrowni Chełmża, historii sportu w Chełmży, chełmżyńskim pomnikom, tablicom i miejscom pamięci, historii fotografii chełmżyńskiej, biogramów do „Słownika biograficznego Powiatu Toruńskiego”.

Autorzy książki „Chełmża. Fakty, mity, legendy” zebrali 33 opowieści z bardzo bogatej przeszłości Chełmży.

Opisane przez nich wydarzenia można podzielić na te, które są potwierdzone w źródłach historycznych i dobrze udokumentowane oraz na te, o których wiadomości przetrwały w miejscowej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców Chełmży.

Wśród legend znajdziemy opowiadania:
– o błogosławionej Jucie i jej grobie,
– o glinianym garnuszku zrzuconym ze szczytu kościelnej wieży,
– o skarbie ukrytym w podziemiach katedry,
– o relikwii świętego Huberta,
– o kosie, który nauczył się mówić od zakonnika,
– o kapie wykonanej z czapraka tureckiego wezyra pokonanego pod Wiedniem,
– o kobietach, które uratowały Chełmżę przed najazdem księcia gdańskiego Świętopełka,
– o zniszczeniu płyty nagrobnej wielkiego mistrza zakony krzyżackiego Siegfrieda von Feuchtwagena

Rysunki do legend wykonała Mirosława Grabowska.

Wśród mitów opisano:
– historię starych kaplic katedralnych,
– historię katastrofy lotniczej z 1937 roku,
– historię śmierci porucznika Józefa Gierszewskiego w 1943 roku,
– historię ostrzału artyleryjskiego katedry w 1945 roku,
– historię poniemieckiego skarbu znalezionego w 1948 roku,
– historię przywiezienia do Chełmży w 2010 roku doczesnych szczątków Mikołaja Kopernika.

Trzecia część książki poświęcona jest faktom.

Zawiera ona informacje:
– na temat pieczęci miasta i jego herbu,
– na temat zawartości skarbca katedry,
– na temat naturalistycznej rzeźby ukrzyżowanego Chrystusa,
– na temat wizyty generała Hallera,
– na temat przedwojennego dyrektora cukrowni Antoniego Makowieckiego,
– na temat chełmżyńskiego cechu rzeźników,
– na temat kapliczki na Białej Górze,
– na temat bombardowań miasta,
– na temat ks. Józefa Szydzika – zasłużonego przedwojennego proboszcza,
– na temat pomnika wdzięczności Armii Czerwonej i Wojska Polskiego,
– na temat restauracji „Jubilat”,
– na temat zabytkowej neogotyckiej wieży ciśnień,
– na temat chełmżyńskiego browaru „Wolff & Welde” i Pomorskiej Fabryki Win „Pomowin”, która produkowała wina owocowe, soki i marmolady
– na temat dawnego Domu Katolickiego przy ul. Tumskiej, który w 1925 roku został zwrócony Kościołowi katolickiemu, po tm jak miasto przestało w nim prowadzić szkołę katolicką
– na temat męskiego chóru „Echo”, który dawał koncerty w okresie międzywojennym
– na temat stylowych mebli produkowanych przez Chełmżyński Oddział Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
– na temat pociągu pancernego „Wilk”, który wjechał do Chełmży 23 stycznia 1920 roku
– na temat młodzieżowego zespołu instrumentalnego „Wichry”, który działał w Robotniczym Domu Kultury w Chełmzy w latach 1965-1970

Książkę gorąco polecamy mieszkańcom Chełmży, a także licznym gościom i turystom odwiedzającym miasto w okresie wakacji.

Warto znać bogatą i niezwykłą historię miejsc, które mijamy.

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska – Historia jest zawsze ciekawa

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Informatorium.

 

Wojciech Polak
Sylwia Galij-Skarbińska

Historia jest zawsze ciekawa
Szkice z najnowszych dziejów regionu kujawsko-pomorskiego

Wydawca: Pracownia Poligraficzna

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/9-49

Dr Sylwia Galij-Skarbińska i prof. dr hab. Wojciech Polak są pracownikami naukowymi na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opublikowane w zbiorze „Historia jest zawsze ciekawa” artykuły są dorobkiem badań autorów prowadzonych w latach 2007-2015.

Wybrane publikacje poswięcone są najnowszym dziejom regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie opozycji demokratycznej w okresie PRL i działaniom operacyjnym Służby Bezpieczeństwa w walce z ruchem „Solidarności”.

Spis artykułów:

 1. Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 r.
 2. Toruńska SB na tropie dywersji. Sprawa operacyjnego rozpracowania „Cysterna”
 3. Solidarnościowy „Karnawał”. Sierpień 1980 – 13 grudzień 1981
 4. Wspieranie oporu społecznego przeciwko komunizmowi przez jezuitów w okresie stanu wojennego i w latach następnych – z perspektywy Torunia i Polski
 5. „My i oni”. Internowani w obozie w Potulicach w okresie stanu wojennego i ich relacje ze strażnikami więziennymi oraz funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa 1981-1982
 6. Opór i trwanie. Środowisko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach osiemdziesiątych – próba syntezy
 7. Współpraca podziemnych struktur „Solidarności” Torunia i Bydgoszczy w akcji bojkotu wyborów do rad narodowych w 1984 r. i do sejmu w 1985 r.
 8. Przemiany w polskim aparacie bezpieczeństwa w latach 1989-1990