Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Marek Pawłowski – Gmina Obrowo : historia i teraźniejszość

 

Marek Pawłowski

Gmina Obrowo
Historia i teraźniejszość

Rada i Urząd Gminy Obrowo
VEGA Studio Adv.

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-135

Autorem monografii gminy Obrowo jest Marek Pawłowski.

Jest on uznanym historykiem zajmującym się ziemią chełmińską i ziemią dobrzyńską.

Napisał również monografie gminy Płużnica i gminy Łysomice.

Autor opisał historię, obyczaje i zabytki nadwiślańskiej gminy Obrowo.

Szeroko omówione zostało położenie i środowisko geograficzne gminy.

Szczegółowo opisano dzieje miejscowości położonych w tym pięknym zakątku ziemi dobrzyńskiej:

 1. Obrowo
 2. Bartoszewo
 3. Brzozówka
 4. Dobrzejewice
 5. Dzikowo
 6. Głogowo
 7. Kawęczyn
 8. Kazimierzewo
 9. Łążyn II – Kuźniki
 10. Łążynek
 11. Obory
 12. Osiek nad Wisłą
 13. Sąsieczno
 14. Silno
 15. Skrzypkowo
 16. Smogorzewiec
 17. Stajenczynki – Łęg-Osiek
 18. Szembekowo
 19. Zawały
 20. Zębowo
 21. Zębówiec

Książka liczy 320 stron.

Jest starannie udokumentowana źródłami archiwalnymi, wydawnictwami źródłowymi, zbiorami prywatnymi, relacjami mieszkańców, wiadomościami prasowymi i opracowaniami.

Warsztat badawczy,  naukowy i historyczny autora może być wzorem rzetelności i sumienności dla innych monografii miejscowości.

Książka jest też wydana na wysokim poziomie sztuki poligraficznej.

Wzbogacają ją liczne kolorowe współczesne fotografie, stare zdjęcia, mapy i plany.

Piotr Strzyż – Płowce 1331

 

Piotr Strzyż

Płowce 1331

Seria: Historyczne Bitwy

Wydawnictwo: Bellona

Warszawa 2009

W popularnej serii wydawnictwa Bellona pt. „Historyczne Bitwy” ukazał się tom poświęcony najsłynniejszej bitwie stoczonej na Kujawach.

W piątek 27 września 1331 roku armia polska pod wodzą króla Władysława Łokietka starła się z armią Zakonu Krzyżackiego pod Płowcami.

Piotr Strzyż – autor monografii – nakreślił szerokie tło historyczne kształtowania się państwa krzyżackiego i podboju terytorium Prus w XIII stuleciu.

Początek wieku XVI przyniósł agresję krzyżacką na Polskę i zabór Pomorza Gdańskiego w latach 1308-1309.

Autor opisał próby pokojowego odzyskania Pomorza Gdańskiego przez Polskę w latach 1320-1321.

Następnie omówił zabiegi dyplomatyczne poprzedzające wybuch wojny polsko-krzyżackiej.

Obszernie opisał organizację wojska Królestwa Polskiego i Zakonu Krzyżackiego.

Przedstawił też dokładnie uzbrojenie walczących stron.

W kolejnym rozdziale zostały opisane działania zbrojne w latach 1327-1332.

Oczywiście główne miejsce w opracowaniu przypadło bitwie pod Płowcami.

Autor następnie podsumował działania wojenne w latach 1327-1332.

Książkę kończy rozdział poświęcony legendzie bitwie pod Płowcami w tradycji narodowej.

Anna Bieniaszewska – Shalom znad Drwęcy : Żydzi Golubia i Dobrzynia

 

Anna Bieniaszewska

Shalom znad Drwęcy
Żydzi Golubia i Dobrzynia

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/GD-17

Anna Bieniaszewska jest znaną w Toruniu specjalistką w zakresie archiwistyki i judaistyki.

Jej badania koncentrują się na dziejach rodzin żydowskich w Toruniu i na Pomorzu.

Przez 40 lat pracowała w Archiwum Państwowym w Toruniu.

Współpracowała również z Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej w Toruniu.

Organizowała wystawy, wygłaszała referaty, publikowała artykuły.

Jest autorką książek:

 • „Toruński pejzaż żydowski”
 • „Żydzi w Grudziądzu”
 • „Shalom znad Drwęcy : Żydzi Golubia i Dobrzynia”.

W książce „Shalom znad Drwęcy : Żydzi Golubia i Dobrzynia” Anna Bieniaszewska ukazała historię społeczności żydowskiej Dobrzynia nad Drwęca i Golubia w okresie XVIII-XX wieku.

Przedstawiła strukturę społeczno-zawodową, status prawny, życie codzienne starozakonnych.

Dużą rolę w książce odgrywają wspomnienia i relacje ostatnich dobrzyńskich Żydów.

Dzięki autorce poznajemy życie przedwojennego dobrzyńskiego sztetla – wielokulturowego miasteczka w Europie Wschodniej.

Historię sztetla przybliżają również unikatowe fotografie i ilustracje.