Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Marianna Gruszczyńska – Archiwum Państwowe w Toruniu – Oddział we Włocławku : informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Toruniu
Oddział we Włocławku
Informator o zasobie archiwalnym

Opracowanie:
Marianna Gruszczyńska

Wydawca:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Włocławek 2014

Sygnatura SIRr VIa/48

Archiwum państwowe we Włocławku utworzono w 1950 roku.

Składa się z 1121 zespołów archiwalnych.

Zbiory archiwalne liczą blisko 200 tys. jednostek archiwalnych.

Stanowi to prawie 2000 metrów bieżących akt.

Są to akta wytworzone przede wszystkim przez organa administracji państwowej i samorządowej.

Są wśród nich dokumenty urzędu wojewódzkiego (1975-1998), urzędów powiatowych (1809-1975), miejskich (od 1973 roku), gminnych i gromadzkich (od połowy XIX wieku).

Są również akta sądów, prokuratury, więzień, notariuszy i komorników.

W zasobach archiwum znajdują się też oczywiście akta metrykalne wytworzone przez instytucje wyznaniowe rzymskokatolickie, ewangelicko-augsburskie, mojżeszowe, prawosławne, baptystów, mahometańskie i przez urzędy stanu cywilnego.

Wśród archiwaliów znajduje się też dokumentacja przedsiębiorstw i zakładów pracy, akta szkolne, bankowe, spółdzielcze, partyjne.

Ważny zespół tworzą też akta zakładów uzdrowiskowych w Ciechocinku obejmujący lata 1826-2005.

Najstarsze zasoby sięgają końca XVIII wieku.

Archiwum we Włocławsku swoją działalnością obejmuje powiaty aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski.

Zdzisław Pruss, Hanna Borawska, Stefan Pastuszewski – Bydgoski leksykon literacki

 

Zdzisław Pruss
Hanna Borawska
Stefan Pastuszewski

Bydgoski leksykon literacki

Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo”
Dom Wydawniczy Margrafsen

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr IIIA/107

„Bydgoski leksykon literacki” jest już czwartą pozycją z serii, na którą składają się:

  • Bydgoski leksykon teatralny (2000)
  • Bydgoski leksykon operowy (2002)
  • Bydgoski leksykon muzyczny (2004)

„Bydgoski leksykon literacki” poświęcony jest życiu literackiemu Bydgoszczy od roku 1920 do współczesności.

Zarejestrowano w nim szereg miejsc i wydarzeń, imprez i akcji promujących literaturę i czytelnictwo.

Zawiera biogramy poetów, prozaików i dramatopisarzy.

Odnotowuje tytuły prasowe, wydawnictwa, biblioteki i popularne księgarnie.

W leksykonie znajdziemy anegdoty, ciekawostki, fragmenty wywiadów i recenzji.

Zawiera 332 hasła osobowe i rzeczowe.

Ilustrowany jest blisko 130 fotografiami.

Dariusz Meller – Słownik gwary używanej w Chełmży i okolicach

 

Dariusz Meller

Słownik gwary używanej w Chełmży
i okolicach

(tzw. gwara chełmińska)

Wydanie 2

Wydawca: Pracownia Sztuk Plastycznych

Chełmża 2015

Sygnatura SIRr XXVIII/43

Dariusz Meller jest historykiem z wykształcenia, nauczycielem i samorządowcem.

Jego pasją są badania regionalne nad chełmżyńskim dziedzictwem kulturowym.

Jest autorem wielu publikacji prasowych, artykułów historycznych i książek.

1. Chełmża : kultura w dziejach miasta / Piotr Birecki, Dariusz Meller. – Chełmża : Towarzystwo Przyjaciół Chełmży ; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa, 2010.
2. Chełmża wczoraj i dziś : album / [zespół red. Piotr Birecki, Dariusz Meller, Marcin Seroczyński]. – Chełmża ; Wąbrzeźno : Wydawnictwo Wąbrzeskie Zakłady Graficzne, 2009.
3. Chełmża ze starej fotografii = Chełmża in the old pictures = Chełmża auf altem Foto / [opisy zdjęć Dariusz Meller, Leszek Pachoń]. – Chełmża : Black Ball ; na zlec. Zarządu Miasta, cop. 1998.
4. Jubileusz 25-lecia NSZZ „Solidarność” w Cukrowni Chełmża : Chełmża, 10-19 IX 2005 / [oprac. tekstu i red. Dariusz Meller ; zdjęcia Kazimierz Pająk]. – Chełmża : NSZZ „Solidarność” Cukrowni Chełmża, 2005.
5. Krótko historia Chełmży : (łod pirszych poczunktów do dzisioj) / Dariusz Meller. – Chełmża : Wąbrzeskie Zakłady Graficzne, 2004.
6. NSZZ „Solidarność” Cukrowni Chełmża w latach 1980-2002 / Dariusz Meller. – Chełmża : NSZZ „Solidarność” Cukrowni Chełmża, 2003.
7. Słownik biograficzny Chełmży i okolic. Z. 1 / pod red. Dariusza Mellera ; Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001.
8. Słownik gwary używanej w Chełmży i okolicach : (tzw. gwara chełmińska) / Dariusz Meller. – Chełmża : Wąbrzeskie Zakłady Graficzne, 2002.
9. Słownik gwary używanej w Chełmży i okolicach : (tzw. gwara chełmińska) / Dariusz Meller. – Wyd. 2. popr. i uzup. – Chełmża ; Toruń : Pracownia Sztuk Plastycznych, 2015.
10. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Chełmży w latach 1895-1939 / Dariusz Meller. – Chełmża : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa, 2005.

Drugie wydanie „Słownika gwary używanej w Chełmży i okolicach” dowodzi dużego zapotrzebowania i popularności wśród czytelników książek o tematyce lokalnej.

Wydanie jest oczywiście poprawione i rozszerzone.

Znajduję się w nim wyjaśnienia takich słów jak glatataja, błagi, cwancyk, materklosy, hobok, dyduch, szpur, czy sztechel.

Właściwy słownik poprzedza rozdział poświęcony charakterystyce gwary chełmińskiej.

Przeczytać w nim można między innymi o charakterystycznym dla mieszkańców ziemi chełmińskiej wyrazie „jo”.

Należy docenić olbrzymią rolę autora w popularyzacji miejscowej gwary i w podkreślaniu jej cennych walorów dla ochrony ogólnonarodowego polskiego dziedzictwa kulturowego.

Opisane w słowniku słowa były jeszcze niedawno – w pokoleniu naszych dziadków – w powszechnym i codziennym użyciu.

Dzięki słownikowi możemy zachować pamięć o mowie naszych rodziców i przywołać wspomnienia o przeszłości naszych rodzin.

Zasługą autora jest ożywienie zainteresowania gwarą chełmińską i znalezienie dla niej miejsca nawet na łamach chełmżyńskiej prasy lokalnej.

Słownik ma układ alfabetyczny.

Zawiera blisko 2000 haseł.

Uzupełnia go obszerna bibliografia.