Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Maria Adamowska – Dzieje rypińskiej rodziny Meyów

 

Maria Adamowska

Dzieje rypińskiej rodziny Meyów

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”

Rypin 2013

Sygnatura SIRr VIII/R-10

Maria Adamowska jest emerytowaną nauczycielką i wicedyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie, wychowawczynią wielu pokoleń rypinian.

Jej pasją jest poznawanie historii rodzinnego miasta i regionu.

Jest autorką recenzji, artykułów i opowiadań biograficznych.

Saga rodziny Meyów rozpoczyna się na początku XIX wieku i doprowadzona została do końca czasów współczesnych.

Autorka otworzyła z niezwykłą pieczołowitością losy rodziny Meyów.

Śledzimy ich burzliwe losy w okresie zaborów, I wojny światowej, odzyskania niepodległości, wojny polsko-bolszewickiej, II rzeczypospolitej, okupacji niemieckiej, Polski Ludowej

Opowieść ubarwiają liczne fotografie rodzinne.

To jednocześnie dziej Rypina w okrasie dwu ostatnich stuleci.

Obserwujemy jak wielka historia wpływa na losy rodzin i pojedynczych osób, które mimo wielu dziejowych zawieruch trwają, pracują i żyją w Rypinie i okolicach.

Skazani bez wyroku – Wspomnienia brodnickich Sybiraków

 

Skazani bez wyroku
Wspomnienia brodnickich Sybiraków

pod red. Piotra Grążawskiego i Jarosława Michałowskiego

Wydawca: Koło Związku Sybiraków w Brodnicy

Brodnica 2014

Sygnatura SIRr XXXIIc/24

Lata wojny i okres powojenny przyniósł fale masowych deportacji Polaków na Syberię.

Również mieszkańcy Brodnicy od czasu wkroczenia do miasta wojsk radzieckich w styczniu 1945 roku stali sie ofiarami aresztowań i deportacji.

Deportowano wówczas na Syberię około 700 osób, z których połowa nie wróciła.

W 1989 roku powstało w Brodnicy koło Związku Sybiraków, do którego należy kilkadziesiąt osób.

Są one ofiarami wywózek  roku 1940, 1945 i lat 1951-1952.

W książce zebrano kilkadziesiąt wspomnień, poświęconych zesłańcom z Brodnicy:

 1. Józef Hildebrandt
 2. Jarosław Michałowski
 3. Leokadia Kaniecka
 4. Helena Dudalska
 5. Józef Sołocha
 6. Teresa Żelazna
 7. Dominik Szulc
 8. Janina Bukowska
 9. Jadwiga Samulewicz
 10. Stanisława Bartycha
 11. Eugeniusz Paluszkiewicz
 12. Henryka Korzeniewska
 13. Stanisław Wesołowski
 14. Bernadetta Kowalska
 15. Kazimierz Urnau
 16. Adam Zaniewski
 17. Maria Zaniewska
 18. Jan Czarnecki
 19. Romuald Plejer
 20. Helena Panter
 21. Janina Manelska
 22. Franciszek Łapkiewicz
 23. Piotr Grążawski

Książkę uzupełnia:

 • kalendarium,
 • wykaz osób deportowanych z Brodnicy i powiatu Brodnickiego w 1945 roku,
 • wykaz osób deportowanych z Kresów Wschodnich (późniejszych mieszkańców Brodnicy i powiatu)
 • wykaz ofiar zbrodni stalinowskich z powiatu brodnickiego

Agata Żabierek, Krzysztof Żabierek – Kanał Warta-Gopło

 

Agata Żabierek
Krzysztof Żabierek

Kanał Warta-Gopło
Droga wodna ku wielkiej Polsce

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Brodnica 2017

Sygnatura SIRr XIX/ 25

Autorzy opisali dzieje budowy Kanału Warta-Gopło.

Jego budowę rozpoczęto w okresie II rzeczypospolitej, choć zakończono już po wojnie.

Obecnie kanał pełni rolę atrakcji turystycznej, choć z jego powstaniem wiązano nadzieje na wzmocnienie polskiej gospodarki.

Autorzy opisali kanał na szerokim tle historii dróg wodnych w Polsce.

Wiele miejsca poświęcono narodzinom koncepcji powstania Kanału Warta-Gopło.

Wniosek o potrzebie jego budowy Sejm przyjął już w 1920 roku.

Generalny projekt inwestycji został opracowany jeszcze w latach 1923-1927  przy dużym zaangażowaniu inż. Rafała Mierzyńskiego.

W 1937 roku Ministerstwo Komunikacji rozpisało przetarg na budowę kanału Warta-Gopło.

Wreszcie w 1938 roku rozpoczęto prace przy budowie kanału.

Roboty nadzorował inż. Piotr Szawernowski z firmy Ackermans & Van Haren.

Postęp prac śledziła prasa miejscowa, branżowa i ogólnopolska.

Budowa kanału została przerwana przez wojnę i zakończyła się dopiero w 1948 roku.

Autorzy do książki załączyli wiele planów, dokumentów i ilustracji.

Dzięki nim poznajemy nieznany dotąd fragment dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.