Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Feliks Stolkowski – Chełmża z negatywów Bogusławy Sczanieckiej

 

Feliks Stolkowski

Chełmża z negatywów Bogusławy Sczanieckiej

Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży

Chełmża 2018

Sygnatura SIRr VIII/Ch-19

Feliks Stolkowski jest znanym i cenionym pasjonatem historii.

Dzięki jego badaniom i zaangażowaniu przywracana jest pamięć o przedwojennych rodach ziemiańskich (Sczanieccy, Kalksteinowie, Działowscy, Ślascy) i mieszkańcach pałaców w Narwie i Pluskowęsach.

Swoje osiągnięcia zawdzięcza szczególnemu zaufaniu, jakim obdarzyły go rodziny Sczanieckich, Karwatów i Piotrowskich.

Jest autorem książek:

  • Narwa z tamtych lat
  • Pluskowęsy z tamtych lat
  • Rymy z Chemżu zwiunzane, po chemżyńsku spisane 
  • Chełmża z negatywów Bogusławy Sczanieckiej 

Również w albumie „Chełmża z negatywów Bogusławy Sczanieckiej” wykorzystano zdjęcia z rodzinnych zbiorów Sczanieckich z Narwy.

Każdej fotografii towarzyszy obszerne omówienie.

Sczanieccy zostali wyrugowani z Narwy przez Niemców i zamieszkali w 1941 roku w Chełmży.

Właśnie z okresu okupacji niemieckiej i pierwszych lat powojennych pochodzą zdjęcia zamieszczone w książce.

Bogusława Sczaniecka utrwaliła aparatem fotograficznym widok katedry w Chełmży przed pożarem, a także sam pożar z 1950 roku.

Album poprzedzają wspomnienia Małgorzaty Piotrowskiej (potomkini rodów Sczanieckich i Karwatów) poświęcone życiu codziennemu w Chełmży w latach 40-tych i 50-tych XX wieku.

Mirosław Krajewski – Wymyślińska Alma Mater

 

Mirosław Krajewski

Wymyślińska Alma Mater
Seminarium i Liceum Pedagogiczne (1867-1969) 

 Dom Wydawniczy „Verbum”

Rypin – Wymyślin 2007

Sygnatura SIRr XXXI/126

W 140. rocznicę założenia Seminarium Nauczycielskiego  w Wymyślinie prof. Mirosław Krajewski przygotował publikację poświęconą dziejom szkoły i pamięci jej profesorów i absolwentów.

Również nauczyciele i uczniowie Liceum Pedagogicznego dzielą się z czytelnikami swoimi wspomnieniami i zdjęciami.

Wymyślińskie Kury Pedagogiczne zostały powołane już w 1867 roku przez władze carskie.

Od 1872 roku szkoła funkcjonowała jako Seminarium Nauczycielskie.

Autor przybliżył najpierw dzieje Skępego, tuż obok którego położony jest Wymyślin.

Następnie opisane zostały okoliczności założenia Seminarium Nauczycielskiego i dzieje szkoły w okresie zaboru rosyjskiego.

Przedstawiono rozwój szkoły w okresie międzywojennym.

W tym okresie mieszkała tu Ewa Szelbrug -Zarembina.

Bardzo wielu uczniów i profesorów szkoły było zaangażowanych w walkę z okupantem niemieckim.

Po II wojnie światowej reaktywowano Liceum Pedagogiczne, kształcące nauczycieli.

Prof. Mirosław Krajewski wplótł w opowieść obszerne biografie absolwentów i profesorów szkoły.

W monografii przywołano kilkadziesiąt wspomnień współczesnych i spisanych onegdaj.

Historię szkoły ilustrują liczne archiwalne fotografie.

Wyjątkowa historia kształcenia pedagogicznego w Wymyślinie trwała 132 lata do 1969 roku.

Lektura pozwala zapoznać się z fenomenem, jakim było funkcjonowanie w niewielkiej miejscowości, stojącego na wysokim poziomie ośrodka kształcącego kadrę nauczycielską w czasach zaborów, w okresie międzywojennym i powojennym.