Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Kalwaria Pakoska : przyrodniczo-historyczno-edukacyjne walory zespołu parkowego w Pakości

 

Kalwaria Pakoska
Przyrodniczo-historyczno-edukacyjne walory zespołu parkowego w Pakości

Wydanie 2
Fundacja Kalwaria Pakoska

Pakość-Toruń 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/147b

„Kalwaria Pakoska : przyrodniczo-historyczno-edukacyjne walory zespołu parkowego w Pakości” jest starannie wydaną i bogato ilustrowaną książką, która przybliża walory historyczne, przyrodnicze, architektoniczne i religijne Pakości.

Autorzy albumu ukazują zarówno piękno flory i fauny zespołu parkowego w Pakości, jak i cenne i zabytkowe kaplice tworzące Kalwarię Pakoską.

Bardzo udanym zabiegiem autorów jest ukazanie Pakości w czterech obrazach, odpowiadających czterem porom roku.

Możemy więc podziwiać przyrodę i architekturę w wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej krasie.

Kalwaria Pakoska powstała w 1628 roku.

Zespół parkowy zajmuje prawie 50 hektarów.

Barokowe kaplice Kujawskiej Jerozolimy zostały niedawno odrestaurowane.

W Sanktuarium znajduje się Relikwia Krzyża Św.

W jednym miejscu połączono piękno przyrody i wartości duchowe.

Album niewątpliwie zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka województwa kujawsko-pomorskiego.

W kolejny rozdziałach książki opisano układ przestrzenny i kompozycję Kalwarii Pakoskiej, historię tego miejsca, prowadzoną na terenie zespołu parkowego działalność edukacyjną.

Osobny rozdział poświecono płynącej przez Pakość rzece Noteć oraz jeziorom pakoskiemu i mieleńskiemu.

Oczywiście przybliżono istniejący w Kalwarii Pakoskiej od ponad 300 lat kult Męki Pańskiej, historię powstania i budowy Kalwarii, odbywające się tu nabożeństwa kalwaryjskie.

Dokładnie opisano wszystkie kaplice kalwaryjskie:

 • Kaplica Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Kaplica Ogród Getsemański
 • Kaplica Judasz
 • Kaplica Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Kaplica Cedron
 • Kaplica Brama Jerozolimska
 • Kaplica Annasz
 • Kaplica Pożegnanie Matki Bożej
 • Kaplica Wieczernik
 • Kaplica Dom Kajfasza i Więzienie
 • Kaplica Dworzec Piłata
 • Kaplica Dworzec Heroda
 • Kaplica Włożenie krzyża
 • Kaplica Pierwszy Upadek
 • Kaplica Spotkanie z Marią
 • Kaplica Cyrenejczyk
 • Kaplica Weronika
 • Kaplica Drugi Upadek
 • Kaplica Jezus Pociesza Niewiasty
 • Kaplica Trzeci Upadek
 • Kaplica Obnażenie z Szat
 • Kaplica Przybicie do Krzyża
 • Kościół Ukrzyżowania
 • Kaplica Zdjęcie z Krzyża
 • Kaplica Grób Chrystusa

Wspomniano też o cmentarzu parafialnym, którego historia sięga połowy XIX wieku.

Książkę opracował zespół w składzie: Rafał Gotowski, Julia Gotowska, Anna grupa, Andrzej Jarecki, Sebastian Jarecki, Jan Kurczewski, o. Kamil Paczkowski, o. Dacjan Marczak, Zbigniew Wojciechowski.

Autorami zdjęć do albumu są Grzegorz Ambroziak, Bartłomiej Baranowski, Jerzy Ciołko, Arkadiusz Fryszka, Julita Gotowska, Wioletta Grudzińska, Jerzy Joachimiak, Anna Małek, Halina Pietrzak, Andrzej Stachowiak, Sławomir Zygadło.

Publikacja została wydana w języku polskim, angielskim i niemieckim, a tłumaczenia dokonali Józef Jarosz, Maciej Kapałczyński i Anna Węgrzyn.

 

Władysław Kubiak – Ofiary zbrodni katyńskiej spośród mieszkańców województwa pomorskiego (1939 r.) – Kujawsko-Pomorska Lista Katyńska

 

Władysław Kubiak

Ofiary zbrodni katyńskiej spośród mieszkańców województwa pomorskiego (1939 r.)
Kujawsko-Pomorska Lista Katyńska

Wydawca: Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Włocławek 2016

Sygnatura SIRr VIb/8-65

Władysław Kubiak jest doktorem nauk historycznych, regionalistą, badającym historię Kujaw Wschodnich.

Pełnił funkcje wojewody włocławskiego i wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie jest prorektorem Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Monografia „Ofiary zbrodni katyńskiej spośród mieszkańców województwa pomorskiego (1939 r.)” zawiera listę ofiar zamieszkałych na terenie przedwojennego województwa pomorskiego .

Autor sporządził nie tylko listę ofiar.

W książce znajdują się też krótkie biogramy pomordowanych.

Co najważniejsze została przeprowadzona bardzo szczegółowa analiza socjologiczno-społeczna i zawodowa całej grupy.

Na „Kujawsko-Pomorskiej Liście Katyńskiej” znalazły się zarówno osoby urodzone na Pomorzu i Kujawach, jak i te które tu mieszkały, pracowały, służyły w jednostkach wojskowych i policyjnych, nauczały w szkołach i pracowały w urzędach.

Lista ofiar zbrodni katyńskiej z Pomorza i Kujaw zawiera prawie 2000 nazwisk zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje.

Analiza społeczno-demograficzna ofiar zbrodni katyńskiej dokonana przez Władysława Kubiaka jest bardzo szczegółowa.

Autor podaje następujące informacje:

 1. liczba ofiar
 2. stopnie wojskowe w II RP
 3. rodzaje i służby Sił Zbrojnych WP
 4. zawód cywilny
 5. zamordowani według roku urodzenia
 6. związani z regionem pomorskim
 7. pochodzenie ofiar z miast i powiatów województwa pomorskiego
 8. służba w byłych armiach zaborczych
 9. udział w wojnach i konfliktach zbrojnych
 10. rodzaj służby wojskowej
 11. wykształcenie wojskowe
 12. stan rodzinny
 13. dzieci
 14. wykształcenie cywilne
 15. pochodzenie oficerów WP z województw i państw
 16. ordery i odznaczenia wojskowe
 17. policjanci według stopni służbowych
 18. pochodzenie policjantów z województw i państw
 19. województwa, w których służyli policjanci we wrześniu 1939
 20. przynależność policjantów do jednostek PP we wrześniu 1939
 21. wykształcenie policyjne
 22. służba policjantów w WP przed objęciem pracy w PP
 23. oficerowie dyplomowani
 24. rodzaje Sił Zbrojnych
 25. funkcjonariusze Straży Granicznej, Więziennej i Żandarmerii zamordowani w Miednoje
 26. Żołnierze innych formacji zbrojnych zamordowani w Miednoje
 27. oficerowie WP, policjanci i osoby cywilne zamordowane w Bykowni

Katyń – Ofiary z Kujaw i Pomorza – W 73 rocznicę zbrodni katyńskiej

 

Katyń
Ofiary z Kujaw i Pomorza
W 73. rocznicę zbrodni katyńskiej

pod red. Władysława Kubiaka i Zbigniewa Karpusa

Wydawca: Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Włocławek 2013

Sygnatura SIRr VIb/8-66

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej pod tytułem „Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza. W 73. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”.

Konferencja została zorganizowana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

Odbyła się 12 kwietnia 2013 roku w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Na konferencji wygłoszono następujące referaty:

1. Waldemar Rezmer – Jednostki Wojska Polskiego na Pomorzu i Kujawach we wrześniu 1939

2. Andrzej Kola – Zbrodnia katyńska w świetle prac archeologiczno-ekshumacyjnych tajnych cmentarzysk NKWD w Charkowie (Piatichatki) i Kijowie (Bykownia)

3. Zbigniew Karpus – „Katyń” i „anty-Katyń”. O polsko-rosyjskim dyskursie historycznym w świetle współczesnej historiografii obu państw

4. ks. Józef Dębiński – Duchowieństwo polskie a zbrodnia katyńska

5. Władysław Kubiak – Uznani za zmarłych po 1945 roku – ofiary Katynia, Charkowa i Miednoje spośród mieszkańców Pomorza i Kujaw

6. Michał Klimecki – Ziemie polskie pod sowiecką okupacją. Z problematyki polityki sowieckiej wobec jeńców, uwięzionych i deportowanych

7. Krzysztof Halicki – Policjanci z Okręgu XII PP Pomorskiego – ofiary Miednoje

8. Hanna Szczechowicz – Zbrodnia katyńska w historiografii polskiej

9. Jacek Lindner – Katyń i polskie media

10. Agata Biernat – Władysław Michał Milewski – pamięci cichego obrońcy ojczyzny