Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Gąsawa – malownicza gmina na PałukachGąsawa
Malownicza gmina na Pałukach
Historia, gospodarka, kultura, turystyka

Wydawca: Gminny Zespół Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej

Gąsawa 2008

Sygnatura SIRr VIII/In-152

Monografia poświęcona Gminie Gąsawa powstała dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu autorów, lokalnych patriotów i miłośników Gąsawy, którzy studiowali zapisy w archiwalnych dokumentach, opracowaniach i wspomnieniach.

Monografia przedstawia przeszłość oraz teraźniejszość Gminy Gąsawy.

O miejscowości wspomina już dokument papieski z 1136 roku.

W książce opisano wspaniałe miejscowe świątynie, szkoły, organizacje społeczne, gospodarcze, rolnicze, bogatą kulturę, sportowe sukcesy mieszkańców.

Dzięki opracowaniu poznamy kościoły parafialne w Gąsawie, Chomiąży Szlacheckiej i Ryszewku.

Poznamy działalność Urzędu Gminy, Towarzystwa Przemysłowego, Banku Spółdzielczego, kółek rolniczych, Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, organizacji kobiecych, organizacji kombatanckich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Zdrowia, Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zapoznamy się również z działalnością Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz historią hokeja na trawie w Gminie Gąsawa.

Autorzy przedstawili również szeroki wachlarz przedsięwzięć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Gmina Gąsawa może się również pochwalić atrakcjami turystyczno-krajobrazowymi i zabytkami, w jakie obfituje region Pałuk i Kraina Jezior.

Na terenie gminy odbywa się coroczny festyn archeologiczny w Biskupinie.

Książkę zamyka wybór legend pałuckich.

Wydawnictwo wyróżnia się zachwycającą szata graficzną oraz wieloma fotografiami, tak archiwalnymi, jak i współczesnymi.

Feliks Malinowski – Diabeł Wenecki i inne legendy pałuckieFeliks Malinowski

Diabeł Wenecki i inne legendy pałuckie

Wydanie XI

Sygnatura SIRR XXXIIb/118

Feliks Malinowski jest autorem i wydawcą zbioru dwudziestu dwóch legend z okolic Żnina.

Legendy i opowiastki ludowe są elementem dziedzictwa kultury regionalnej.

Źródłem inspiracji do tworzenia podań są bardzo często wyróżniające się formy krajobrazu, zdarzenia historyczne, wierzenia i zabobony, pragnienie sprawiedliwości i dostatniego życia, odwieczna walka dobra ze złem.

W zbiorze znalazły się następujące legendy z obszaru Pałuk:

1. Diabeł Wenecki
2. Zatopiona osada w Biskupinie
3. Annowski kamień
4. Tajemnica Jeziora Świętego
5. Jezioro Skrzynka
6. Łosia Góra
7. Pływająca wyspa
8. Duch w foluskim młynie
9. Jezioro nieszczęśliwych kochanków
10. Źródełko św. Huberta
11. Zatopione wesele w Jeziorze Kierzkowskim
12. Powstanie nazwy wsi Oćwieka
13. Góra Turka
14. Powstanie nazwy wsi Gościeszyn
15. Rogowska grobla
16. Opowieść dębu w Reczu
17. Wyspa czarownic na Jeziorze Tonowskim
18. Zatopiony Żnin
19. Skrzaty na Wilczkowskich Górach
20. Cud w kaplicy ojców karmelitów w Kcyni
21. Jak powstał herb Szubina
22. Wzgórze Świętego Wojciecha w BarcinieAleksander Jankowski – Drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie

Aleksander Jankowski

Drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie
Pałucki genius loci odkrywany w ciesielskim kunszcie i mistrzowskim pędzlu 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2014

Sygnatura SIRr XXXIV/182

Dr hab. Aleksander Jankowski jest profesorem Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy i uznanym historykiem sztuki.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej posiadamy m.in. jego następujące opracowania:
1 – Drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie : pałucki genius loci odkrywany w ciesielskim kunszcie i mistrzowskim pędzlu
2 – Kanał Bydgoski : harmonia techniki i natury
3 – Kościół p. w. św. Mikołaja w Gąsawie
4 – Pałac w Lubostroniu : Fryderyka Skórzewskiego pomnik rodowej dumy i zamiłowania sztuk plastycznych…
5 – Średniowieczne malarstwo ścienne na Śląsku u progu reformacji : ikonografia – funkcje – styl
6 – Kościół katedralny w Bydgoszczy / studia pod redakcją Aleksandra Jankowskiego i Dariusza Karczewskiego

Gąsawa na Pałukach szczyci się XVII-wiecznym kościołem drewnianym pw. św. Mikołaja, który stanowi perłę sakralnej architektury drewnianej Polski i Europy.

Świątynia zachwyca niezwykle pięknie zdobionym wnętrzem i barokowymi ołtarzami.

W 1999 roku na jej ścianach i stropie odkryto barokowe malowidła – unikatowe w skali europejskiej.

Nad kościołem króluje wizerunek Gąsawskiej Madonny – Matki Bożej Pocieszenia.

Monografia świątyni opatrzona jest licznymi kolorowymi fotografiami, dzięki którym możemy naocznie podziwiać jej zatrzymane w czasie piękno – utrwalone dzięki pracom remontowo-konserwarorskim.