Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Leszek Zugaj – Historia Gminy Brodnica do roku 1990

 

Leszek Zugaj

Historia Gminy Brodnica do roku 1990

Wydawca: Urząd Gminy Brodnica

Brodnica 2014

Sygnatura SIRr VIII/Br-20

Leszek Zugaj jest znanym w Polsce badaczem historii administracji i dziejów samorządu gminnego.

Jest autorem kilkudziesięciu książek poświęconych gminom Helenów, Brwinów, Krasiczyn, Mogielnica, Jednorożec, Mędrzechów, Żarnowiec, Czernikowo, Radziłów, Niwiska, Moszczenica, Brańsk, Zambrów, Przysucha, Łuków, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Kołbiel.

Gmina Brodnica pojawiła się na mapie polski w 1934 roku.

Jednak historia regionu sięga średniowiecza.

Autor opisał okres piastowski i czasy I Rzeczpospolitej.

Już wtedy istniała większość miejscowości współczesnej gminy.

W kolejnym rozdziale omówiono dzieje gminy w latach zaborów 1772-1918.

Autor opisał wszystkie funkcjonujące wówczas na tym terenie gminy wiejskie (jednowioskowe).

Podobnie szczegółowo opisał historię poszczególnych wsi w czasach II Rzeczypospolitej.

W książce znajdziemy również biografie zasłużonych w tym okresie społeczników.

Równie dokładnie opisano administrację okolic Brodnicy w okresie PRL, wymieniono radnych i zarządy gromadzkich rad narodowych, a nawet przytoczono charakterystyki sołtysów.

W 1973 roku ponownie utworzono Gminę Brodnica.

W skład gminy weszły sołectwa Cielęta Wybudowane, Gorczenica, Gorczeniczka, Karbowo, Kominy, Kruszynki, Moczadła, Mszano, Niewierz, Nowy Dwór, Opalenica, Szabda, Szczuka, Szymkowo, Cielęta, Gortatowo, Sobiesierzno.

Znowu znajdziemy wiele interesujących informacji na temat radnych i sołtysów.

W Aneksie do książki znajdziemy dokładne wiadomości na temat przynależności administracyjnej 30 miejscowości leżących na terenie gminy Brodnica.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wielka ilość kolorowych map, planów, archiwalnych dokumentów, akwarel i fotografii, które ilustrują wywody autora.

Kanał Bydgoski : harmonia techniki i natury

 

Kanał Bydgoski
harmonia techniki i natury

Aleksander Jankowski
przy współpracy Marii Dombrowicz
zdjęcia Andrzej Obiała
tłumaczenie Karl Wood

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-54

Jest to bardzo piękna, kolorowa, dwujęzyczna książka, bogato ilustrowana, wydana na najwyższym poziomie sztuki poligraficznej.

Kanał Bydgoski uruchomiono w 1774 roku.

Liczy 25 kilometrów.

Monografia Kanału Bydgoskiego dzieli się na cztery części.

Część I – Spojrzenie w przeszłość

Aleksander Jankowski opisał początki Kanału Bydgoskiego, żeglugę w XIX wieku i w okresie II Rzeczpospolitej.

Przeczytamy o pierwszych koncepcjach kanału i o przebiegu jego budowy.

Obejrzymy mnóstwo starych rycin, map, planów, rysunków, fotografii, pocztówek.

Autor obszernie opisał budowę tzw. Nowego Kanału w latach 1909-1915.

Dowiemy się też o powolnym zamieraniu żeglugi na kanale w latach PRL i przebudowie Ronda Grunwaldzkiego w Bydgoszczy w 1971 roku, która przyniosła unicestwienie półkilometrowego odcinak kanału.

Część II – Bydgoszczy symbioza z kanałem

Andrzej Jankowski poświęcił tą część opisaniu roli kanału w życiu gospodarczym Bydgoszczy.

Opisał również, planty wokół kanału, które tworzą przepiękny bydgoski ogród.

Część III – Flora i fauna wód i brzegów Kanału

Maria Dombrowska przedstawiła rolę kanału w środowisku przyrodniczym.

Opisała florę i faunę plant oraz przyrodę za miastem.

Część IV – Osobliwości i uroki Kanału w obiektywie

Andrzej Obiała zaprezentował dwa cykle swoich fotografii:
– „Nad pięknym modrym Kanałem” i
– „Impresje z podróży do Nakła drogą wodną”

Adam Węsierski – Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii

 

Adam Węsierski

Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii

Tom I-III

Wydawnictwo Tekst (t. 1-2)
Wydawnistwo Machina Druku (t. 3)

Bydgoszcz-Toruń 2014-2016

Sygnatura SIRr VIII/In-131

Adam Węsierski od wielu lat bada przeszłość ziemi śliwickiej.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajduje się kilkadziesiąt jego książek, wśród nich:

 • 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice
 • Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii (t. 1-3)
 • Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach
 • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939)
 • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920)
 • Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772
 • Ksiądz proboszcz Jan Mazella, budowniczy kościoła w Jeleńczu 
 • Leksykon historyczny śliwickich wsi
 • Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939
 • Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii (t. 1-4)
 • Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego
 • Śliwicki słownik biograficzny (t.1-2)
 • Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych
 • Szkice z dziejów Tucholi i powiatu (t. 1-4)
 • Za mundurem panny sznurem

W czasach masowej fotografii ważną role odgrywają albumy, w których znajdują się starannie wyselekcjonowane zdjęcia.

Adam Węsierski zebrał fotografie przekazane mu przez mieszkańców Śliwic.

Zdjęcia sięgają nawet końca XIX wieku.

Większość fotografii ma charakter rodzinny.

Są to zdjęcia grupowe, wykonane nieprzypadkowo, pozowane, pamiątkowe.

Posegregowano je chronologicznie według okresów historycznych:

 • lata niewoli narodowej i zaboru pruskiego
 • lata międzywojenne
 • lata okupacji niemieckiej i terroru stalinowskiego
 • lata PRL
 • lata współczesne po 1990 r.

Osobną kategorię stanowią zdjęcia z uroczystości rodzinnych, takich jak chrzest, I Komunia Św., ślub i wesele.

Trzy albumy tworzą unikatowe wydawnictwo, stanowiące zbiorowy portret rodzin parafii i gminy Śliwice.