Category Archives: Kujawsko – Pomorskie

Previous Page · Next Page

Kubicki Mateusz – „Kapitan ostatni opuszcza swój statek…” : życie i śmierć dr. Józefa Władysława Bednarza (1879-1939)

Kubicki Mateusz

„Kapitan ostatni opuszcza swój statek…”
Życie i śmierć dr. Józefa Władysława Bednarza (1879-1939)

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gdańsk 2018

Sygnatura SIRr IIIB/Bednarz Józef

Zbrodnia Pomorska dokonana przez Niemców jesienią 1939 roku pociągnęła za sobą 30 tysięcy zamordowanych Polaków.

Wśród ofiar znalazło się ponad 1000 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Świeciu.

Niemcy w imię czystości niemieckiej krwi mordowali osoby chore psychicznie i upośledzone zarówno na terenie Rzeszy jak i na obszarach podbitych.

Miało to chronić Niemców od wprowadzania do aryjskiej puli genetycznej cech uznanych przez hitlerowców za niepożądane.

Była to akcja „T-4”.

Chorych do zabicia wskazywali niemieccy lekarze, którzy służyli nie medycynie, ale higienie rasy i eugenice.

Józef Bednarz – dyrektor Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu – gdy zamordowano jego pacjentów, odmówił ukrycia się i ucieczki.

Wkrótce sam stał  się ofiara kolejnej niemieckiej zbrodni w ramach „Intelligenzaktion” – czyli wymordowania przedstawicieli polskiej inteligencji.

Został wywieziony do miejscowości Grupa, rozstrzelany i pochowany w jednym z masowych dołów śmierci.

Biografia Józefa Bednarza opisuje całe jego życie od narodzin w Gruzji w 1879 roku.

Dowiemy się o jego działalności w organizacji Bojowej PPS i współpracy w przygotowywaniu zamachów bombowych na przedstawicieli caratu,

Przeczytamy o przebiegu jego kariery zawodowej aż do objęcia w 1933 roku funkcji dyrektora szpitala psychiatrycznego w Świeciu.

Obszernie opisano dramatyczne wydarzenia z jesieni 1939 roku.

Autor przybliżył niemiecką politykę eksterminacji osób chorych psychicznie, jaka rozwijała się w Rzeszy od 1933 roku.

Po wkroczeniu Niemców do Świecia dr Bednarz pozostał w szpitalu i nadal opiekował się pacjentami.

Wkrótce przybyli do placówki niemieccy lekarze, ktorzy rozpoczeli w szybkim tempie realizację założeń akcji „T-4”

Jeszcze we wrześniu przeprowadzono egzekucję chorych, których rozstrzeliwano w okolicznych lasach.

Jako ostatnie zostały zamordowane dzieci – pacjenci oddziału dziecięcego.

Doktor Józef Bednarz został zamordowany 11 listopada 1939 roku na terenie żwirowni w Grupie.

Adam Węsierski – Śliwicki Słownik Biograficzny

 

Adam Węsierski

Śliwicki Słownik Biograficzny

Tom I – IV

Wydawnictwo Tekst – Machina Druku

Bydgoszcz 2015-2018

Sygnatura SIRr IIIA/108

Adam Węsierski od wielu lat bada przeszłość Borów Tucholskich.

Jego zainteresowania obejmują działalność społeczną kapłanów pomorskich i stowarzyszeń katolickich w okresie zaboru pruskiego i dwudziestolecia międzywojennego.

Opracowuje zagadnienia związane z sytuacją dzieci w placówkach opiekuńczych po II wojnie światowej, organizacją służby zdrowia, funkcjonowaniem administracji przedwojennej.

Adam Węsierski opublikował ponad dwadzieścia książek, wśród nich:

  • Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii (t. 1-3)
  • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach (t. 1-2)
  • Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772
  • Leksykon historyczny śliwickich wsi
  • Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii (t. 1-4)
  • Szkice z dziejów Tucholi i powiatu (t. 1-3)

„Śliwicki Słownik Biograficzny” zawiera obszerne hasła biograficzne, prezentujące ciekawe sylwetki i historie ludzi, związanych ze Śliwicami oraz z okolicznymi miejscowościami.

W książce znajdziemy biogramy przedsiębiorców, działaczy społecznych i niepodległościowych, kapłanów, żołnierzy, nauczycieli, polityków i innych zasłużonych dla społeczności lokalnej osób.

Opisywani są zarówno Polacy, Niemcy i Żydzi.

Autor przeprowadził dokładną kwerendę w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych, studiował literaturę przedmiotu i prasę, dotarł do korespondencji, dokumentów, fotografii, wspomnień i relacji świadków.

Marta Laudańska – Powiat chełmiński

 

Marta Laudańska

Powiat chełmiński

Wydawca: Artstudio 

Bydgoszcz 2018

Sygnatura SIRr V/64

Powiat chełmiński i jego stolica Chełmno maja wspaniałą przeszłość, której kamieniami milowymi są prawo chełmińskie, Akademia Chełmińska, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Walenty Fiałek i Ludwik Rydygier.

Chełmno słynie ze swej zabytkowej starówki, renesansowego ratusza i relikwii św. Walentego.

Powiat obejmuje również gminy Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno i Unisław, na których obszarze znajdują się krzyżackie zamki, zabytkowe kościoły, dwory i pałace.

Powiat chełmiński to także Dolina Dolnej Wisły, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i szlaki turystyczne.

Prezentowane opracowanie „Powiat chełmiński” to obszerny album z wieloma kolorowymi fotografiami i towarzyszącymi im opisami.

Na zdjęciach widać zabytki i przyrodę regionu.

Książka została wydana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.