Category Archives: Kwerenda

Next Page

Templariusze – kwerenda

 

Templariusze budzą nieustającą ciekawość wśród naszych czytelników.

Zakon rycerski z epoki wypraw krzyżowych obrósł legendą z powodu tajemniczych okoliczności jego likwidacji.

Książnica Kopernikańska zgromadziła pokażny księgozbiór książek naukowych i popularnonaukowych poświęconych krzyżowcom.

1.    Chaos w zakonie / Jack Whyte
2.    Czas odrodzenia / Michael P. Spradlin
3.    Drugi Mesjasz : templariusze, całun turyński i wielkie tajemnice masonerii / Christopher Knight i Robert Lomas
4.    Dzieje Templariuszy / Marion Melville
5.    Honor rycerza / Jack Whyte
6.    Jakub de Molay : zmierzch templariuszy / Alain Demurger
7.    Księga strachów / Zbigniew Nienacki
8.    Kubuś i templariusze / Piotr Stalewski
9.    Maszyna wieczności / Johannes & Peter Fiebag
10.  Ostatni templariusz / Raymond Khoury
11.  Pan Samochodzik i templariusze / Zbigniew Nienacki
12. Rycerze Boga : zakon templariuszy i Saraceni / Helen Nicholson, David Nicolle
13. Rycerze czerni i bieli / Jack Whyte
14. Rycerze templariusze / Helen Nicholson
15. Strażnik Graala / Michael P. Spradlin
16. Ścieżki przeznaczenia / Michael P. Spradlin
17. Święty Graal i tajemne stowarzyszenie templariuszy : grób Jezusa odkryty / Manfred Dimde
18. Święty Graal, święta krew / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln
19. Tajemnice Marii Magdaleny : spisek wokół potomków Jezusa i Marii Magdaleny / Laurence Gardner
20. Tajemnice templariuszy / Louis Charpentier
21. Tajemnice templariuszy i upadek Królestwa Jerozolimy / Vittorangelo Croce
22. Templariusz : dwa życia i jedna miłość / Krzysztof Parfieńczyk
23. Templariusz z Jeruzalem : powieść historyczna / Pierre Barret, Jean-Noël Gurgand
24. Templariusze / Barbara Frale
25. Templariusze / Malcolm Barber
26. Templariusze / Piers Paul Read
27.  Templariusze / Régine Pernoud
28.  Templariusze / Zbigniew Nienacki
29.  Templariusze : mity i rzeczywistość / Martin Bauer
30. Templariusze : tajemni strażnicy tożsamości Chrystusa / Lynn Picknett, Clive Prince
31.  Templariusze fenomenem z mroków średniowiecza / Roman Bolczyk
32.  Templariusze i asasyni : dwa tajemne zakony – chrześcijańskich templariuszy i muzułmańskich asasynów / James Wasserman
33. Templariusze i Całun Turyński / Barbara Frale
34.  Templariusze i inne tajemne stowarzyszenia : prawda o templariuszach, wolnomularzach i innych tajemnych organizacjach / David V. Barrett
35.  Templariusze, krzyżacy i inne zakony rycerskie / Edward Potkowski
36.  Życie codzienne zakonu templariuszy / Georges Bordonove

Wisła

Rok 2017 został ogłoszony „Rokiem Wisły”.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej znajduje się bardzo dużo książek poświęconych królowej polskich rzek.

W naszych zbiorach znajdują się przewodniki turystyczne, opracowania hydrologiczne i geologiczne, publikacje dotyczące gospodarczego znaczenia rzeki, historii mieszkańców, żyjących nad jej brzegami, przeszłości żeglugi wiślanej, flory i fauny nadwiślańskiej.

 

1. Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska / Maciej Prarat. – Toruń : Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej – Prüfferowej, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XXXIIIb/151 Informatorium
 
2. Bioseston i peryfiton rzeki Wisły na odcinku od Puław do Warszawy / Jadwiga Tyszka-Mackiewicz. – Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 0253 Biblioteka Główna
 
3. Budowa geologiczna i rzeźba doliny Wisły na odcinku od Fordonu po Grudziądz / E. Drozdowski ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.04 Wypożyczalnia
 
4. Budowle hydrotechniczne kaskady dolnej Wisły na odcinku Ciechocinek – Gniew / L. Biegała ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.05 Wypożyczalnia
 
5. Czynniki warunkujące rozwój floty na Odrze i Wiśle / Władysław Magiera ; Instytut Śląski, Komisja Odry. – Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1974.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 132986 Wypożyczalnia
 
6. Dolina dolnej Wisły : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Augustowskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział V Nauk o Ziemi. – Wrocław ; Gdańsk [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr X/15 Informatorium
 
7. Dolina Dolnej Wisły : przewodnik krajoznawczy / Rajmund Galon. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1935.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 15866 Biblioteka Główna
MAG TN 12052 Biblioteka Główna
 
8. Dolina Dolnej Wisły : przewodnik rowerowy / Włodzimierz Bykowski, Robert Gonia ; rys historyczny Jadwiga Alaba-Wesołowska. – Świecie : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły ; Bydgoszcz : Apeiron, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 913(438 Wisła, Dolna (dolina))(036) Filia nr 12
SIRr XIII/124 Informatorium
MAG 304010 Wypożyczalnia
 
9. Dolina Dolnej Wisły : szlak turystyczny / [Maria Wojciechowicz-Seńczuk]. – Bydgoszcz : Woj. Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki : Woj. Ośrodek Inform. Turyst., 1972.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 175532 Wypożyczalnia
 
10. Dolina Dolnej Wisły : szlak turystyczny / [Maria Wojciechowicz-Seńczuk]. – Bydgoszcz : Woj. Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki : Woj. Ośrodek Inform. Turyst., 1973.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 171740 Biblioteka Główna
 
11. Dolina Dolnej Wisły dla ciekawych : przewodnik przyrodniczo-turystyczny / [praca pod red. Roberta Goni i Włodzimierza Bykowskiego ; teksty Paweł Bukowski et al. ; zdj. Hieronim Bykowski et al.]. – Wyd.2. – Świecie : Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego [etc.], 2010.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 913(438)(036) Filia nr 11
 
12. Dolinami rzek : opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy / przez Zygmunta Glogera ; przedm. Eliza Orzeszkowa. – Warszawa : F. Hösick, 1903.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 79422 Biblioteka Główna
 
13. Dolna Wisła / Marek A. Grabiszewski ; [przedm. Zdzisław Frąckiewicz]. – Bydgoszcz : Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej : na zlec. Głównego Komitetu Turystyki, 1986.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 204369 Wypożyczalnia
 
14. Dolna Wisła w badaniach Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / Zakład Hydrobiologii UMK ; [autor zdjęć Adam Adamski]. – Toruń : UMK : Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr X/28 Informatorium
 
15. Drogi wodne na Pomorzu / Mieczysław Rybczyński. – Toruń : Kasa im. Mianowskiego, 1935.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 69819 Biblioteka Główna
MAG 230715 Biblioteka Główna
MAG TN 12381 Biblioteka Główna
 
16. Drogi wodne, porty i żegluga na dolnej Wiśle w rejonie województwa toruńskiego / M. Miłkowski, J. J. Krautwald ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.06 Wypożyczalnia
 
17. Ekonomiczne problemy zagospodarowania Wisły jako głównej drogi wodnej Polski / Lucjan Hofman. – Sopot : [Wydaw. Uczelniane W.S.E.], 1965.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 01858 Biblioteka Główna
 
18. Ewolucja fluwialnych systemów depozycyjnych i jej uwarunkowania paleośrodowiskowe w Kotlinie Toruńskiej podczas zlodowacenia Wisły / Piotr Weckwerth ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 297627 Wypożyczalnia
MAG 297628 Wypożyczalnia
 
19. Ewolucja systemu fluwialnego doliny dolnej Wisły w późnym vistulianie i holocenie na podstawie wybranych dolin jej dopływów / Leon Andrzejewski. – Toruń : UMK, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 244007 Wypożyczalnia
MAG TN 33727 Biblioteka Główna
 
20. Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego = Geographic-economic factors influencing production in individual farms of the lower Vistula macroregion : na przykładzie makroregionu dolnej Wisły / Roman Rudnicki ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : UMK, 1997.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XVII/25 Informatorium
MAG TN 01454 Biblioteka Główna
 
21. Handel wiślany w pierwszej połowie XVII wieku / Honorata Obuchowska-Pysiowa. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 79915 Wypożyczalnia
 
22. Hydrologiczna rola zbiornika włocławskiego w systemie kaskady dolnej Wisły / Z. Babiński, R. Glazik ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.03 Wypożyczalnia
 
23. Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy zbiornika Włocławek : 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń 23-24 sierpnia 1995 / oprac. zespół Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Niżu IG i PZ PAN Zygmunt Babiński [i in.] ; Oddział Toruński Polskiego Tow. Geograficznego. Instytut Geografii Uniw. Mikołaja Kopernika. Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu OGiPZ PAN w Toruniu ; [red. nauk. Jan Szupryczyński]. – Toruń : Courier. exe, 1995 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 251889 Wypożyczalnia
SIRr X/21 Informatorium
 
24. Hydromorfologiczne uwarunkowania lodołamania na Wisle [!] od stopnia wodnego we Włocławku do ujscia [!], z uwzględnieniem sezonu zimowego 2011/2012 / aut. oprac. Marek Grześ, Bogusław Pawłowski ; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. – Gdańsk : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr X/46 Informatorium
 
25. II Ogólnopolski Spływ Wodny na Wiśle Bydgoszcz-Gdańsk : 4 – 10 lipca 1954 roku : regulamin / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. – Bydgoszcz : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 1954.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 64210 Biblioteka Główna
 
26. Jak poprawić wydajność i jakość paszy z niskoprodukcyjnych łąk i pastwisk w dolinach Noteci i Wisły / [oprac. Wacław Roguski] ; Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Minikowie. – Minikowo : WOPR, 1979.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 177635 Wypożyczalnia
 
27. Jak spędzić urlop ? Co zrobić z wolnym czasem : [podróż na parostatku Wisłą z Warszawy do Bałtyku] / Zjednoczone Warszawskie Towarzystwo Transpostu i Żeglugi Polskiej. Spółka Akcyjna w Warszawie. – Warszawa : Zjedn. Warsz. Tow. Transp. i Zeglugi Polskiej Sp. Akc., [1929].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230023 Biblioteka Główna
 
28. Jednostki litofacjalne glin subglacjalnych nad dolną Wisłą w świetle analizy ich makrostruktur i makrotekstur = Lithofacial units of subglacial boulder clays on the lower Vistula in the light of the analysis of their macrostructures and macrotextures / Antoni Olszewski. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1974.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 03770-8/2 Biblioteka Główna
MAG 02250-8/2 Biblioteka Główna
MAG 141310 Wypożyczalnia
MAG TN 01454 Biblioteka Główna
 
29. Jej Królewska Mość Wisła = Her Majesty the Vistula / Szymon Kobyliński ; [transl. Doris Ronowicz]. – Warszawa : Interpress, 1984.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(438) Filia nr 1
MAG 196775 Wypożyczalnia
MAG 196776 Wypożyczalnia
 
30. Kaskada dolnej Wisły – stopień wodny Włocławek. – [Włocławek : s.n., 1969].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 125501 Wypożyczalnia
 
31. Kępa Bazarowa na Wiśle w Toruniu w świetle badań geomorfologicznych oraz archiwalnych materiałów kartograficznych = Ilot du Bazar sur la Vistule à Toruń à la base des recherches geomorphologiques et des matériaux cartographiques anciens / Anna Tomczak. – Toruń ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1971.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 03770-7/6 Biblioteka Główna
MAG 02250-7/6 Biblioteka Główna
MAG 126529 Wypożyczalnia
MAG TN 01454 Biblioteka Główna
 
32. Kilka uwag o wpływie Wisły na połowy szprotów i śledzi u naszych brzegów = De l’influence de la Vistule sur les péches du sprat et du hareng la côte Polonaise / Kazimierz Demel. du hareng la côte Polonaise – Suwałki : [s. n.], 1928.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 37253 Biblioteka Główna
 
33. Kilka uwag o wpływie Wisły na stosunki w Zatoce Gdańskiej = A propos de l’influence de la Vistule sur les eaux du Golfe Dantzig / Kazimierz Demel. – Lwów : Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika, 1933.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 37260 Biblioteka Główna
 
34. Kompleks osadniczo-przemysłowy dolnej Wisły / Witold Czarnecki, Jerzy Namysłowski. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 04666-15 Biblioteka Główna
MAG TN 01899-15 Biblioteka Główna
 
35. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Wisły w województwie toruńskim / K. Gregorkiewicz ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.08 Wypożyczalnia
 
36. Krajobrazy roślinne nad Wisłą : charakterystyka i geneza / January Kołodziejczyk. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 1921.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 28926 Biblioteka Główna
 
37. Księga Wiślanego Flisu : [praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Górskiego]. – Gdynia : „44”, 1997.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 298798 Wypożyczalnia
 
38. Litologia i stratygrafia utworów kredy górnej między Wesołówką a Sulejowem nad Wisłą (turon górny – kampan dolny) = Litology and stratigraphy of the upper chalk sediments between Wesołówka and Sulejów upon the Vistula (upper turonian – lower campanian) / Zygmunt Kurlenda. – Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 03770-6/3 Biblioteka Główna
MAG 02250-6/3 Biblioteka Główna
 
39. Łódką z biegiem Wisły : wspomnienia z wycieczki wioślarskiej / Władysław Grzelak ; z przedm. Aleksandra Janowskiego. – Wyd. 2 zm. i uzup. – Warszawa : J. Mortkowicz Towarzystwo Wydawnicze ; Kraków : [s.n.], 1930.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 80810 Biblioteka Główna
 
40. Materiał wleczony i unoszony w korycie Wisły : sprawozdanie z prac Państwowej Służby Hydrograficznej przeprowadzonych w latach 1923 – 1939. – Warszawa : Wydaw. Komunikacyjne, 1954 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 04129 Biblioteka Główna
 
41. Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu / Stefan Nosek. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1957.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 0967-6 Biblioteka Główna
 
42. Militaria kultury łużyckiej z dorzecza Odry i Wisły : (źródła) = Militaria der Lausitzer Kultur aus dem Flussgebiet von Oder und Weichsel : (Quellen) / Jerzy Fogel. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1988.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 220420 Wypożyczalnia
 
43. Moja prywatna Vestuliada czyli Dokładny opis rejsu odbytego własnoręcznie hamburką „Michał” przez całą Wisłę aż do Bałtyku, zawarty w dwudziestu dwóch etapach, antrakcie warszawskim, trzech suplementach specjalnych dla amatorów, aneksie ornitologicznym i paru setkach dygresji na temat i nie na temat / Wojciech Giełżyński. – Warszawa : Iskry, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 656 Filia nr 1
MAG 190435 Wypożyczalnia
 
44. Nad Wisłą / [red. nauk. Witold Lenart, Artur Magnuszewski, Wiesław Nowicki]. – Warszawa : Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, [2014].
Sygnatura Lokalizacja
F.12 913(438) Filia nr 12
MAG 300036 Wypożyczalnia
 
45. Nad Wisłą i Pilicą / Tadeusz Konwicki, Tadeusz Papier. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1953.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 58589 Biblioteka Główna
 
46. Nazwy Wisły i jej dorzecza / Jan Rozwadowski. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, [1921].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 28924 Biblioteka Główna
 
47. Nowy przewodnik po Wiśle z mapą / A. Podżorski. – Wisła : nakł. autora, 1934.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 169419 Biblioteka Główna
 
48. O położeniu Torunia / M. Kiełczewska-Zaleska. – Toruń : Głos Pomorza, 1947.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 38239 Biblioteka Główna
 
49. O zanieczyszczeniu dorzecza dolnej Wisły / Włodzimierz Kulmatycki ; Państwowy Instytut Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy. – Poznań : Okręgowy Komitet Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze, 1939.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 173828 Biblioteka Główna
 
50. O zimowaniu niektórych gatunków z rodziny Anatidae, Mergidae i Colymbidae na Wiśle między Grudziądzem a Gniewem / Bogusław Szczepski ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 1937.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 29304 Biblioteka Główna
 
51. O znaczeniu iłów wstęgowych (warstwowych) Chełmna dla stratygrafji dyluwjum Pomorza = Les argiles á varves de Chełmno (Kulm) et la stratigraphie du diluvium de la Basse-Vistule / Mieczysław Limanowski. de la Basse-Vistule – Warszawa : Polski Instytut Geologiczny, 1922.
Sygnatura Lokalizacja
MAG WF 3832 Biblioteka Główna
 
52. Od Tyńca do Jastarni : szlakiem wodnym naszym / podróż odbył, opisał i zilustrował Włodzimierz Nałęcz. – Warszawa : [s. n.], 1920.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 180979 Biblioteka Główna
 
53. Odkryj Dolinę Dolnej Wisły : przewodnik dla aktywnie zwiedzających : [praca zbiorowa / pod red. Roberta Goni i Włodzimierza Bykowskiego ; teksty: Alicja Gonia et al.]. – Gruczno : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły ; Bydgoszcz : Apeiron, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XIII/97 Informatorium
 
54. Opowieści wiślane / Maria Bogucka. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1957.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 35045 Biblioteka Główna
MAG 161654 Biblioteka Główna
 
55. Osadnictwo nad dolną Wisłą w Średniowieczu / pod red. nauk. Stanisława Gierszewskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 225330 Wypożyczalnia
 
56. Perspektywy rozwoju i lokalizacji przemysłu na odcinku dolnej Wisły (w granicach województwa toruńskiego) / W. Kosiedowski ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.10 Wypożyczalnia
 
57. Perspektywy, zadania i skutki realizacji programu „Wisła” dla województwa toruńskiego : materiały III konferencji naukowej (25-26 IV 1980 r.) / [aut. Jan Szczepkowski et al.] ; Urząd Wojewódzki w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr X/19 Informatorium
 
58. Pętla Toruńska / Józef Rusiecki ; [oprac. map Iwona Rusiecka, Krzysztof Łuczak] ; Związek Miast Nadwiślańskich. – Toruń : Urbański Wydawnictwo ; Warszawa : Zarząd Główny PTTK, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XIII/142 Informatorium
 
59. Plejstocen w przełomie Wisły przez wyżyny południowe / Władysław Pożarski. – Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1953.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 56166 Biblioteka Główna
 
60. Pomysły dla Wisły / Witold Lenart [oprac. merytoryczne ; red. naukowa Marek Zgorzelski]. – [s.l.] : Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, cop. 2013.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 55 Filia nr 1
MAG 299441 Wypożyczalnia
 
61. Porzecze Wieżycy i przyległe mu wybrzeża rzeki Wisły pod względem archeologicznym / spisał G. Ossowski. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1880.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 1697 Biblioteka Główna
MAG WF 3102 Biblioteka Główna
 
62. Powódź zatorowa na Wiśle w rejonie Zbiornika Włocławek w zimie 1982 r. / pod red. Wojciecha Majewskiego ; [aut. Mieczysław Banach et al. ; instytucje biorące udział w oprac. Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt. Oddział Włocławek etc.]. – Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1985.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 201514 Wypożyczalnia
 
63. Problemy turystyki i kultury fizycznej w regionie bydgoskim / [red. nauk. Roman Trześniowski ; aut. Janusz Umiński et al.]. – Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 04828-4 Biblioteka Główna
MAG 146844 Biblioteka Główna
SIRr XXVII/3 Informatorium
 
64. Prognoza przemian zagospodarowania regionu dolnej Wisły : próba systematyzacji zagadnienia / J. Namysłowski ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.07 Wypożyczalnia
 
65. Przewodnik po wystawie kanarków połączonej z konkursem śpiewu o „Mistrzostwo Polski” : na rok 1936 : urządzonej staraniem Centr. Związku Hodowców Kanarków i Ochrony Ptactwa Pożytecznego w Polsce / C.H.K. Oddział „Wisła” w Toruniu. – Toruń : S. Buszczyński, 1936.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 29552 Biblioteka Główna
 
66. Przewodnik turystyczny : wędrówki po Zakolu Dolnej Wisły : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Tubielewicz, Roberta Goni ; współpr. Barbara Gandziarowska [et al.] ; fot. Włodzimierz Bykowski [et al.]. – Kijewo Królewskie : LGD Zakole Dolnej Wisły, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XIII/134 Informatorium
 
67. Raport dotyczący zagrożeń i strat wynikających z braku kontynuacji kaskady Dolnej Wisły / oprac. zespół pod kier. Wojciecha Majewskiego. – Włocławek : Fundacja „Kaskada Dolnej Wisły”, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 249513 Wypożyczalnia
 
68. Regulacja Wisły / Maksymiljan Matakiewicz. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 1920.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 28927 Biblioteka Główna
 
69. Rezerwaty przyrody w Dolinie Dolnej Wisły : przewodnik / [autorzy publikacji Alicja Gonia, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn ; konsultacja Robert Gonia]. – Świecie : Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, 2016.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 304857 Wypożyczalnia
 
70. Rola i zadania województwa toruńskiego w realizacji programu „Wisła” / A. Swinarski ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.15 Wypożyczalnia
 
71. Rola toruńskiego ośrodka naukowego w badaniach związanych z programem „Wisła” / W. Niewiarowski ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.14 Wypożyczalnia
 
72. Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły pomiędzy Kotliną Płocką a Kotliną Toruńską = Geomorfologičeskoe razvitie doliny Visly meždu Plockoj i Torun’skoj kotlovinami / Edward Wiśniewski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 149057 Wypożyczalnia
MAG 149058 Wypożyczalnia
 
73. Rozwój osuwisk na prawym zboczu doliny Wisły między Dobrzyniem a Włocławkiem / Mieczysław Banach ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. – Wrocław : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 160177 Wypożyczalnia
MAG 160178 Wypożyczalnia
 
74. Rozwój urbanistyczny nadwiślańskich nabrzeży = Waterfront development along the vitula river / [oprac. wyk. Renata Giedych [et al.]]. – Toruń [etc.] : Związek Miast Nadwiślańskich, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 298908 Biblioteka Główna
 
75. Rzeka Drwęca w programie „Wisła” i jej potrzeby / K. Faber ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.12 Wypożyczalnia
 
76. Rzeka Wisła i jej rola w kampanii wrześniowej / Zbigniew Gnat Wieteska. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 295169 Wypożyczalnia
 
77. Skarpa Warszawska : materiały sesji naukowej, Warszawa, 28-29 maja 1993 / pod red. Bożeny Wierzbickiej. – Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 250040 Wypożyczalnia
 
78. Skład i właściwości fizykochemiczne wybranych gleb aluwialnych Doliny Dolnej Wisły z uwzględnieniem ich cech diagnostycznych / Halina Dąbkowska-Naskręt. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane AT-R, 1990 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 226667 Wypożyczalnia
 
79. Sprawozdanie o projekcie przekopu Wisły pod Krakowem / [Tadeusz Sikorski] ; Gmina stoł. król. miasta Krakowa. – Kraków : Gmina Miasta Krakowa, 1904.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 197155 Biblioteka Główna
 
80. Stany wody Wisły w Toruniu w świetle pomiarów z ostatnich dwóch stuleci = Wasserstände der weichsel in Thorn auf Grund der Messungen aus den letzten zwei Jahrhunderten / Jerzy Makowski, Anna Tomczak. – Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 03770-11/1 Biblioteka Główna
MAG 02250-11/1 Biblioteka Główna
MAG TN 01454 Biblioteka Główna
 
81. Statek spełnionych nadziei / Zbigniew Urbanyi. – Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1965.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 83127 Wypożyczalnia
 
82. Stosunki wodne w dolinie dolnej Wisły i ich ewentualne zmiany w wyniku realizacji programu „Wisła” / Z. Churski ; Urząd Wojewódzki w Toruniu ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.02 Wypożyczalnia
 
83. Stratygrafia i geneza osadów zlodowacenia wistulian w północnej części dolnego Powiśla = Stratigrafija i genezis otloženij vistulianskogo oledenenija v severnoj časti nižnego Povislja = Stratigraphy and origin of vistulian glaciation deposits in northern part of the lower Vistula region / Eugeniusz Drozdowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 213036 Wypożyczalnia
 
84. Stratygrafia i środowiska sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części dolnego Powiśla / Wojciech Wysota ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Wydaw. UMK, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 262757 Wypożyczalnia
MAG 262758 Wypożyczalnia
MAG TN 36510 Biblioteka Główna
 
85. Stratygrafia senonu w przełomie Wisły między Rachowem i Puławami = Senonsstratigraphie im Durchbruch der Weichsel zwischen Rachów und Puławy in Mittelpolen / Władysław Pożaryski. – Warszawa : skł. gł. Kasa im. Mianowskiego, 1938.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 26531 Biblioteka Główna
 
86. Struktura i dynamika zasięgów motyli minujących (Lepidoptera) na obszarze doliny dolnej Wisły / Jarosław Buszko. – Toruń : UMK, 1990 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 226711 Wypożyczalnia
MAG 226712 Wypożyczalnia
 
87. Studia i szkice literackie. T. 1 / Wacław Borowy ; [wybór i oprac. Zofia Stefanowska i Andrzej Paluchowski]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 821.162.1(091) Filia nr 1
F.5 821.162.1(091) Filia nr 5
MAG 185464.01 Wypożyczalnia
 
88. Szlakami wodnymi do Bałtyku / Państwowa Żegluga na Wiśle. – [B.m. : b.w., 19-].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 233025 Wypożyczalnia
 
89. Świnka – Chondrostoma nasus (Linnaeus 1758) dorzecza Wisły / Roman Prawocheński. – Lublin : [s.n.], 1964.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 84737 Wypożyczalnia
 
90. Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne zagospodarowania dolnej Wisły / pod red. Zygmunta Churskiego ; Instytut Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : UMK, 1993 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 242647 Wypożyczalnia
 
91. W stulecie przekopu Wisły (1895-1995) : (katalog map i planów eksponowanych podczas wystawy zorganizowanej w Muzeum Miasta Gdańska w marcu 1995 r.) / [oprac. Maria Pelczar]. – Gdańsk : Fundacja Biblioteki Gdańskiej, [1995].
Sygnatura Lokalizacja
MAG Kart. 3673 Biblioteka Główna
 
92. Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły, historyczne kształtowanie, obecny stan i zachowanie w czasie znacznych wezbrań / Jerzy Makowski ; [Instytut Budownictwa Wodnego PAN – Polskiej Akademii Nauk]. – Gdańsk : Wydaw. IBW. PAN, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 240298 Wypożyczalnia
 
93. Widły Wisły i Sanu / Jerzy Ostrowski. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1938.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 43560 Biblioteka Główna
 
94. Wielka droga wodna : Katowice – Kraków – Warszawa – Gdańsk / Antoni Legun-Biliński. – Warszawa : [s.n.], 1934.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 26114 Biblioteka Główna
 
95. Wisła – królowa polskich rzek = Vistula – the gueen of the Polish rivers / [tekst W. Giełżyński et al. ; fot. R. Baś et al.]. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Unitex, cop. 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 304951 Wypożyczalnia
 
96. Wisła – opowieść o rzece / Jan Styczyński ; wstęp Wiesław Górnicki ; oprac. graf. Hubert Hilscher. – Warszawa : „Interpress”, 1973.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 130730 Wypożyczalnia
MAG 130731 Wypożyczalnia
 
97. Wisła / Aleksander Tuszko. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1984.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 195176 Wypożyczalnia
MAG 195177 Wypożyczalnia
 
98. Wisła : fragmenty / Władysław Broniewski. – Toruń : Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela, 1974.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 246292 Wypożyczalnia
 
99. Wisła : królowa polskich rzek / [autor Szymon Brzeski]. – Warszawa : Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze Arystoteles Marek Matusiak, 2017.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(438) Filia nr 1
F.2 913(438) Filia nr 2
F.4 913(438) Filia nr 4
F.5 913(438) Filia nr 5
F.6 913(438) Filia nr 6
F.7 913(438) Filia nr 7
F.8 913(438) Filia nr 8
F.11 913(438) Filia nr 11
F.12 913(438) Filia nr 12
F.14 913(438) Filia nr 14
F.14d 913(438) Filia nr 14
F.16 913(438) Filia nr 16
F.16d 913(438) Filia nr 16
MAG 304946 Wypożyczalnia
MAG 304947 Wypożyczalnia
OCCiN Mag. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
 
100. Wisła ; Międzymorze / Stefan Żeromski. – Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze ; Kraków : Wydaw. J. Mortkowicz, 1929.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 258750 Biblioteka Główna
 
101. Wisła : monografia rzeki : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Piskozuba. – Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1982.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 183789 Wypożyczalnia
 
102. Wisła : przewodnik dla turystów wodnych / Stanisław Szymborski. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1963.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 76193 Wypożyczalnia
 
103. Wisła : przewodnik : monografia turystyczno-krajoznawcza / Wojciech Kuczkowski. – Wyd. 1, skrócone. – Warszawa : Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 908 Filia nr 2
F.11 908 Filia nr 11
F.14 908 Filia nr 14
F.16 908 Filia nr 16
SIRr X/39 Informatorium
 
104. Wisła dziś – jutro / Roman Burzyński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 913(438) Filia nr 4
F.8 913(438) Filia nr 8
MAG 149470 Wypożyczalnia
 
105. Wisła dziś – jutro / Roman Burzyński. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 231031 Wypożyczalnia
 
106. Wisła i jej dorzecze : przewodnik po materiałach. Z. 1 / [oprac. Karola Ciesielska, Janusz Tandecki] ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe i Wojewódzki Konserator Zabytków w Toruniu. – Toruń : Archiwum Państwowe, 1979.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 186749 Biblioteka Główna
 
107. Wisła i jej znaczenie dla Polski / Jan Skalski. – [S.l. : s.n., non ante 1937].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 31379 Biblioteka Główna
 
108. Wisła jako arteria węglowa / Antoni Olszewski. – Warszawa : [s.n.], 1938.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 30000 Biblioteka Główna
 
109. Wisła pod Sandomierzem / Jan Kwiatkowski ; Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. – Sandomierz : Sandom. Oddz. P. T. K., 1919.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 43529 Biblioteka Główna
 
110. Wisła Pomorska / Michał Wojtkiewicz – Warszawa : Towarzystwo Propagandy Budowy Dróg i Budowli Wodnych w Polsce, 1926.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 28462.01 Biblioteka Główna
 
111. Wisła pomorska / oprac. Mieczysław Rybczyński. – Toruń : Instytut Bałtycki, 1934.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 91410 Biblioteka Główna
 
112. Wisła przyszłości / Aleksander Tuszko. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 158062 Wypożyczalnia
 
113. Wisła w dziejach Polski / Stanisław Gierszewski. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1982.
Sygnatura Lokalizacja
F.14 338 Filia nr 14
F.16 338 Filia nr 16
MAG 186026 Wypożyczalnia
MAG 186027 Wypożyczalnia
 
114. Wisła w poezji polskiej / Wacław Borowy. – Warszawa : Polskie Tow. Krajoznawcze, [1921].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 28928 Biblioteka Główna
 
115. Wisłą do Gdańska / Marek Borucki ; [rys. w tekście wykonał Krzysztof Demianiuk]. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
Sygnatura Lokalizacja
F.16d 94(438) Filia nr 16
MAG 214591 Wypożyczalnia
 
116. Wisłą do Gdańska / Marek Borucki. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 131862 Wypożyczalnia
 
117. Wisłą do morza / Marian Sobański ; [zdj. L. Bardoń et al]. – Warszawa : Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”, 1952.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 56608 Biblioteka Główna
MAG 209432 Biblioteka Główna
 
118. Wisłą od źródeł do morza : drogi wodne i porty / Mieczysław Rybczyński. – Lwów : Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1937.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 30212 Biblioteka Główna
 
119. Wisło moja, Wisło stara … : antologia poezji / wybór, oprac. i posł. Edward Mazurkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 82-1(082.2) Filia nr 1
F.2 82-1(082.2) Filia nr 2
F.5 82-1(082.2) Filia nr 5
F.12d 82-1 Filia nr 12
MAG 205044 Wypożyczalnia
MAG 205045 Wypożyczalnia
 
120. Wiślana siódemka / Jerzy Gajdziński. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 189449 Wypożyczalnia
 
121. Wiślany handel zbożowy w 1662 roku / Stanisław Hoszowski. – [Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe], 1981.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 188968 Wypożyczalnia
 
122. Woda dla Śląska! Budowa zapory wodnej w Goczałkowicach / Tadeusz Kurek. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1951.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 44764 Biblioteka Główna
 
123. Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę terenu i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części Wisły i Drwęcy / Zbigniew Podgórski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : Wydaw. UMK, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr X/32 Informatorium
MAG 272841 Wypożyczalnia
 
124. Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na przemiany w strukturze przestrzennej rolnictwa : (na przykładzie aglomeracji dolnej Wisły) / Jan Falkowski. – Toruń : UMK, 1981.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 180833 Wypożyczalnia
MAG 180834 Wypożyczalnia
 
125. Wykorzystanie zasobów wodnych przez rolnictwo / J. Bielecki ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.09 Wypożyczalnia
 
126. Z biegiem Wisły : przewodnik geologiczno-krajoznawczy / aut.: J. Głodek [et al.] ; red. nauk. C. Kolago. – Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 87419 Wypożyczalnia
 
127. Z biegiem Wisły : województwo kujawsko-pomorskie / [aut. Roman Laudański et al. ; zdjęcia Bogdan Dąbrowski et al.]. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 262668 Biblioteka Główna
MAG 277914 Biblioteka Główna
 
128. Z historii rozwoju doliny dolnej Wisły = Sur l’histoire de la formation de la vallée de la basse Vistule = K istorii razvitiâ doliny nižnej Visly / Ludmiła Roszko. – [Kraków : s.n., 1968].
Sygnatura Lokalizacja
MAG 190179 Biblioteka Główna
 
129. Zagadnienia ścieków i czystości wód na odcinku dolnej Wisły / S. Kamiński ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.11 Wypożyczalnia
 
130. Zagadnienia turystyki i wypoczynku w województwie bydgoskim / przewodn. kom red. Janusz Umiński. – Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe. Oddz. Poznań, 1973 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 04828-3 Biblioteka Główna
SIRr XXVII/1 Informatorium
MAG 147093 Wypożyczalnia
MAG 147094 Wypożyczalnia
 
131. Zagadnienie zasięgu stadium pomorskiego nad dolną Wisłą = Problema granicy pomorskoj stadii lednika w radione niżnej Visły = The question of the limits of the pomeranian stage on the lover Vistula / Ludmiła Roszkówna. – Toruń ; Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1956.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 03770-3/1 Biblioteka Główna
MAG 02250-3/1 Biblioteka Główna
 
132. Zagospodarowanie turystyczne doliny Wisły w obrębie województwa toruńskiego : stan i perspektywy rozwoju / A. Pawski, G. Zasławska ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.13 Wypożyczalnia
 
133. Zagospodarowanie Wisły / Lucjan Hofman, Włodzimierz Rydzkowski. – Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 187456 Wypożyczalnia
 
134. Zamki nad Dolną Wisłą : historia – przygoda – turystyka / Piotr Skurzyński. – Gdynia : „Region”, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
F.14 72 Filia nr 14
F.16 72 Filia nr 16
SIRr XXXIIIb/105 Informatorium
MAG 276923 Wypożyczalnia
 
135. Zarys programu „Wisła” ze szczególnym uwzględnieniem dolnej Wisły w województwie toruńskim w świetle dotychczasowych badań / J. Szczepkowski, E. Kamiński ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Wojewódzki w Toruniu. – Toruń : Urząd Wojewódzki w Toruniu, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 230827.01/K Biblioteka Główna
 
136. Zasoby wodne dorzecza górnej Wisły : przypływy srednie – rozkład sezonowy oraz zmienność w czasie i przestrzeni / Jerzy Punzet. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 03796 Biblioteka Główna
 
137. Zatory i powodzie zatorowe na dolnej Wiśle = Ice jams and floods on the Lower Vistula River : mechanizmy i warunki = mechanism and processes / Marek Grześ ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. – Warszawa : PAN. IGIPZ, 1991.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 235977 Wypożyczalnia
 
138. Zbiorowiska wodne, szuwarowe i zaroślowe w dolinie Wisły na odcinku Nebrowo Wielkie-Jarzębina / Klemens Kępczyński, Lucjan Rutkowski. Analiza flory naczyniowej na terenie lasów przyległych do Zakładów Azotowych „Włocławek” / Klemens Kępczyński, Tomasz Załuski. Zbiorowiska roślinne terenów kolejowych na odcinku Toruń-Włocławek / Joanna Czaplewska. – Warszawa ; Poznań ; Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 02251 Biblioteka Główna
MAG TN 01219 Biblioteka Główna
 
139. Znaczenie gospodarcze żeglugi na Wiśle / Bruno Luniak. – Warszawa : Liga Morska i Kolonialna, 1938.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 26997 Biblioteka Główna

Antarktyda i Antarktyka

Antarktyda to nazwa kontynentu położonego na biegunie południowym.

Antarktyka oznacza obszar oznacza obszar położony wokół Antarktydy powyżej 60° szerokości geograficznej południowej.

Nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza „przeciwny do północy”.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej mamy bardzo dużo książek poświęconych Antarktyce.

 

Są wśród nich wydawnictwa popularne i naukowe, książki geograficzne i literatura podróżnicza, książki dla dzieci i dla dorosłych, encyklopedie, dzienniki ekspedycji naukowych, reportaże, pamiętniki polarników i ich biografie.

1. Antarktyda – lodowa pustynia / Edward Wiśniewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.2/d 913(99) Filia nr 2
F.7 913(99) Filia nr 7
F.8 913(99) Filia nr 8
F.11 913(99) Filia nr 11
F.12 913(99) Filia nr 12
F.14 913(99) Filia nr 14
MAG 219771 Wypożyczalnia
MAG 219772 Wypożyczalnia
 
2. Antarktyda / [red.: Marzena Dobosz, Grażyna Niedzieska ; tł.: Michał Oleksiuk]. – Warszawa : De Agostini, 2001.
Sygnatura Lokalizacja
F.1/d 913(99) Filia nr 1
F.2/d 913(99) Filia nr 2
F.11d 913(99) Filia nr 11
 
3. Antarktyda 1968-1972 / Stanisław Rakusa-Suszczewski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 129126 Wypożyczalnia
 
4. Antarktyka – przyroda i człowiek / Stanisław Rakusa-Suszczewski, Krzysztof Kwarecki. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 210450 Wypożyczalnia
 
5. Antarktyka / Jacek Machowski. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1953.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 58353 Na miejscu
 
6. Antarktyka : zasoby mineralne i żywe / Stanisław Rakusa-Suszczewski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 175845 Wypożyczalnia
 
7. Arktyka i Antarktyda : na podbój biegunów, ludzie lodów: Eskimosi / [z. oprac. przy współpr. Christiana Zuccarelliego ; przekł. z fr. Elżbieta Sadowska]. – Warszawa : BGW, cop. 1992.
Sygnatura Lokalizacja
F.2/d 0/9(03) Filia nr 2
F.8 0/9(03) Filia nr 8
MAG 235396.83 Biblioteka Główna
 
8. Atlantycka odyseja 2005 / Danuta i Stanisław Gębscy. – Gdańsk : Wydawniczy Ośrodek Badawczy – Wydawnictwo Pomorskie RPK PTTK, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 37860 Na miejscu
 
9. Australazja ; Antarktyda / pod red. Rajmunda Mydela i Jerzego Grocha ; [zespół aut. Wojciech Adamski i in.]. – Kraków : „Fogra”, cop. 1999.
Sygnatura Lokalizacja
F.14 913(94)(03) Filia nr 14
 
10. Australia i Oceania, Antarktyka / Stanisław Leszczycki, Mieczysław Fleszar. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 913(93/97) Filia nr 4
MAG 62965 Wypożyczalnia
 
11. Australia, Oceania, Antarktyda / red. nauk. Wiesław Maik ; [aut. t. Wiesław Maik [et al.]]. – Poznań : Kurpisz, cop. 1998.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 913(99) Filia nr 12
 
12. Australia, Oceania, Antarktyda / [red. t. Adam Jelonek, Maria Soja ; aut. t. Jarosław Balon et al.]. – Kraków : „Opres”, 1997.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 913(94) Filia nr 12
 
13. Australia, Oceania, Antarktyda / [red. t. Adam Jelonek, Maria Soja ; aut. t. Jarosław Balon et al.]. – Kraków : Opress, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 913(94) Filia nr 16
CZYT XIVd/19.1 Czytelnia Główna
 
14. Australia, Oceania, Antarktyka / Stanisław Leszczycki, Mieczysław Fleszar. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 913(9) Filia nr 12
F.14d 913(9) Filia nr 14
F.16 913(9) Filia nr 16
 
15. Biało-czerwona u brzegów Antarktydy / Ryszard Badowski. – Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 913(99) Filia nr 2
F.7 913(99) Filia nr 7
MAG 149899 Wypożyczalnia
 
16. Cienie na pustkowiu / Mike Stroud ; przeł. Monika Dalecka. – Warszawa : Prószyński i Sk-a, 1996.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 910.4 Filia nr 2
F.16 910.4 Filia nr 16
 
17. Dlaczego Antarktyda? / Stanisław Rakusa-Suszczewski. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.2 913(99) Filia nr 2
F.14 913(99) Filia nr 14
MAG 164869 Wypożyczalnia
MAG 164870 Wypożyczalnia
 
18. Dorobek i perspektywy polskich badań polarnych : XVI Sympozjum – Toruń : UMK, 1989 .
Sygnatura Lokalizacja
MAG 226703 Biblioteka Główna
 
19. Dziennik wyprawy na Antarktydę : 1897-1899 / Antoni Bolesław Dobrowolski ; oprac. Irena Łukaszewska, Janusz Ostrowski ; [przerywn. Leszek Kaufhold]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 61116 Wypożyczalnia
 
20. Geografia powszechna. T. 5, Arktyka, Ameryka, Australia i Oceania, Antarktyda, Ocean Światowy / przew. kom. red. August Zierhoffer ; red. t. Alfred Jahn ; red. kartogr. Franciszek Uhorczak, Lech Ratajski. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 74724.05 Wypożyczalnia
 
21. Geologia regionalna kontynentów / Włodzimierz Mizerski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004.
Sygnatura Lokalizacja
CZYT XIVb/16 Czytelnia Główna
MAG 274340 Wypożyczalnia
MAG 274341 Wypożyczalnia
 
22. Henryk Arctowski (15.07.1871-21.02.1958) : polski badacz polarny – Antarctic explorer / [Aleksander Kosiba]. – Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 73718 Wypożyczalnia
 
23. „Ice Bird” : pierwsza samotna wyprawa żeglarska do Antarktyki / David Levis ; z ang. przeł. Maria Moszkowska-Kozakiewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1979.
Sygnatura Lokalizacja
F.7 910.4 Filia nr 7
MAG 164903 Wypożyczalnia
 
24. Introspekcje antarktyczne / Jan Feliks Terelak. – Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1982.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 184484 Wypożyczalnia
 
25. Jachtem na wody polarne / Dariusz Bogucki. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 910.4 Filia nr 1
F.4 910.4 Filia nr 4
F.7 910.4 Filia nr 7
MAG 174062 Wypożyczalnia
 
26. Jak zostałem polarnikiem / Jan Wieruch. – Warszawa : „Egros”, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 262876 Wypożyczalnia
 
27. Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Warszawa : „Iskry”, 1961.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 49850 Wypożyczalnia
 
28. Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Iskry, 1963.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 63518 Wypożyczalnia
 
29. Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 3. – Warszawa : „Iskry”, 1964.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
 
30. Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, 1974.
Sygnatura Lokalizacja
F.12 913(99) Filia nr 12
F.14 913(99) Filia nr 14
MAG 131427 Wypożyczalnia
 
31. Kierunek Antarktyda / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 6 uzup. – Warszawa : Czytelnik, 1978.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
MAG 166400 Wypożyczalnia
MAG 166401 Wypożyczalnia
 
32. Kolumbowie Antarktyki / G. Kublicki. Tragedia [D. W.] de Longa / W. Akkuratow ; [tł. J. B. Rychliński]. – Warszawa : „Czytelnik”, 1949.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 34847 Biblioteka Główna
 
33. Krąg polarny / Joachim Mallwitz ; przekł. [z niem.] Agata Janiszewska ; il. Reiner Zieger i Frank Kliemt. – Wrocław : „Atlas”, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(98) Filia nr 1
F.8 913(98) Filia nr 8
F.14d 913(98) Filia nr 14
F.16d 913(98) Filia nr 16
MAG 244698 Wypożyczalnia
 
34. Lodospady Szmaragdowe / Krzysztof Birkenmajer. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1987.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.4 913(99) Filia nr 4
F.5 913(99) Filia nr 5
F.6 913(99) Filia nr 6
F.7 913(99) Filia nr 7
F.8 913(99) Filia nr 8
F.14 913(99) Filia nr 14
MAG 208842 Wypożyczalnia
 
35. Moje bieguny : dzienniki z wypraw 1990-1998 / Marek Kamiński. – Gdańsk : „Ideamedia”, cop. 1998.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(98) Filia nr 1
F.3 913(98) Filia nr 3
F.12 913(98) Filia nr 12
F.14 913(98) Filia nr 14
F.16 913(98) Filia nr 16
 
36. Moje życie polarnika / Roald Amundsen ; przeł. [z nor.] Halina Thylwe. – Warszawa : Iskry, 1993.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(98) Filia nr 1
F.2 913(98) Filia nr 2
F.6 913(98) Filia nr 6
F.8 913(98) Filia nr 8
F.11 913(98) Filia nr 11
F.12 913(98) Filia nr 12
F.14 913(98) Filia nr 14
F.16 913(98) Filia nr 16
MAG 241074 Wypożyczalnia
 
37. Na krańcu świata : najsłynniejsza wyprawa na biegun południowy / Apsley Cherry-Garrard ; przekł. Jacek Spólny. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 301263 Wypożyczalnia
 
38. Na przełaj przez Antarktydę / Vivian Fuchs, Edmund Hillary ; [tł. Leonid Teliga]. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1959.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 37267 Biblioteka Główna
 
39. Nie chciałbyś być polarnikiem! : wyprawa, w której wolałbyś nie brać udziału / tekst Jen Green ; il. David Antram ; [Pol. transl. by Janusz Ochab]. – Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk – Inwestycje, [2005].
Sygnatura Lokalizacja
F.1/d 913(99) Filia nr 1
F.12d 913(99) Filia nr 12
F.14d 913(99) Filia nr 14
F.16d 913(99) Filia nr 16
 
40. Nie prowadziła ich Gwiazda Polarna / Alina i Czesław Centkiewiczowie ; [oprac. graf. Wojciech Freudenreich]. – Warszawa : „Iskry”, 1975.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.4 913(99) Filia nr 4
F.12 913(99) Filia nr 12
F.14 913(99) Filia nr 14
MAG 134663 Wypożyczalnia
 
41. Osadnictwo polarne / Andrzej Maryański ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Kraków : Polska Akademia Nauk. Oddział, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 90524 Wypożyczalnia
 
42. Ostatnia wyprawa Scotta / Robert Falcon Scott ; [tł. z ang. Ignacy Bukowski ; przedm. S. Z. Różycki]. – Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1960.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 910.4 Filia nr 1
MAG 181056 Wypożyczalnia
 
43. Ostatnie bezkrwawe łowy = The last bloodless hunt = Die letzte unblutige Jagd / Włodzimierz Puchalski. – Kraków : Parol, 1995.
Sygnatura Lokalizacja
F.16 77 Filia nr 16
 
44. Pod żaglami Arktyki i Antarktyki / Eugeniusz Moczydłowski. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 797 Filia nr 4
 
45. Polacy w badaniach Arktyki i Antarktyki : w stulecie wyprawy „Belgiki” / Henryk Gurgul. – Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1999.
Sygnatura Lokalizacja
MAG TN 35445 Biblioteka Główna
 
46. Polskie badania polarne 1970-1982 : X Sympozjum Polarne w roku jubileuszowym 750-lecia miasta Torunia / [red. nauk. Antoni Olszewski, Gabriel Wójcik]. – Toruń : UMK, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 188707 Wypożyczalnia
MAG 188708 Wypożyczalnia
MAG 188709 Wypożyczalnia
 
47. Rejony podbiegunowe / Kamini Khanduri ; konsult. nauk. Sheila Anderson ; il. Ian Jackson, David Wright ; tł. Marta Chudzicka [et al.]. – Warszawa : Muza, 1998.
Sygnatura Lokalizacja
F.1/d 59 Filia nr 1
 
48. Rok na Antarktydzie / Włodzimierz Chełchowski ; [zdjęcia aut. ; oprac. graf. Hubert Hilscher, Jerzy Treutler]. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, dr. 1968.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 90086 Wypożyczalnia
 
49. Rosjanie w Antarktyce / D. Gołubiew ; [tł. H. i A. Miłoszowie]. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1951.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 60302 Biblioteka Główna
 
50. Rozkład przestrzenny i zmienność temperatury powietrza na Antarktydzie w drugiej połowie XX wieku / Marek Kejna. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 281514 Biblioteka Główna
MAG 281515 Wypożyczalnia
 
51. Siedmiu ludzi wśród pingwinów / Mario Marret ; tł. Marian Zakrzewski. – Warszawa : Iskry, 1958.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 37305 Biblioteka Główna
 
52. Sytuacja Antarktyki w świetle prawa międzynarodowego / Jacek Machowski ; [przedm. J. Katz-Suchy]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, 1968.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 123763 Wypożyczalnia
 
53. Ślady palców bogów / Graham Hancock ; przekł. Grzegorz Kołodziejczyk. – Wyd. 2. – Warszawa : Amber, 2000.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 930.85 Filia nr 2
 
54. Świat polarny / Patrick D. Baird ; [z ang. tł. Jadwiga Leszczycka]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(98) Filia nr 1
MAG 122025 Wypożyczalnia
 
55. Tajemnice białego kontynentu / Ewa Stupnicka. – Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne : Muzeum Ziemi PAN, 1967.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 88738 Wypożyczalnia
MAG 159283 Wypożyczalnia
MAG TN 11255 Biblioteka Główna
 
56. Tajemnice szóstego kontynentu / Alina i Czesław Centkiewiczowie ; [oprac. graf. Jan S. Miklaszewski]. – Warszawa : „Czytelnik”, 1960.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 A 913 Centkiewiczowa A. Filia nr 1
 
57. Tajemnice szóstego kontynentu / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 3 rozsz. – Warszawa : Czytelnik, 1964.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 913(99) Filia nr 4
MAG 76827 Wypożyczalnia
 
58. Tajemnice szóstego kontynentu / Alina i Czesław Centkiewiczowie. – Wyd. 6 poszerz. – Warszawa : „Czytelnik”, 1974.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.2 913(99) Filia nr 2
F.14 913(99) Filia nr 14
 
59. „Tazarem” ku Antarktydzie / Bogdan Czubasiewicz. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 149986 Wypożyczalnia
 
60. Tragedia wśród lodów : pamiętnik wyprawy S. A. Andréego / przekł. [z niem.] J[ulisza Mikołajskiego i B[olesława] Olszewicza. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1957.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913.98 Filia nr 1
F.4 913.98 Filia nr 4
MAG 67719 Biblioteka Główna
 
61. Transantarktyka : przez lodowy kontynent / Jean-Louis Etienne ; przeł. Danuta Knysz-Tomaszewska. – Warszawa : Iskry, 1994.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 913(99) Wypożyczalnia
 
62. „Trismus” w Antarktyce / Patrick Van God ; z fr. przeł. Krzysztof Wajnikonis. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1983.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.16 913(99) Filia nr 16
MAG 190767 Wypożyczalnia
 
63. Tundra i morza polarne / [z jęz. fr. przeł. Małgorzata i Izabella Szmurło]. – Warszawa : Delta : Świat Książki, [1997].
Sygnatura Lokalizacja
F.4/d 59 Filia nr 4
 
64. U dołu globusa / Bogdan Czubasiewicz. – Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.2 913(99) Filia nr 2
F.4 913(99) Filia nr 4
MAG 168258 Wypożyczalnia
 
65. W Antarktyce / Stanisław Rakusa-Suszczewski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
F.5 913(99) Filia nr 5
F.16 913(99) Filia nr 16
MAG 223069 Wypożyczalnia
 
66. W białej pustyni / Bronisław Majtczak. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1971.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
MAG 97766 Wypożyczalnia
 
67. Wielkie wyprawy polarne / Bertrand Imbert ; przekł. Agnieszka Pelc. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1996.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 252245 Biblioteka Główna
 
68. Wokół Biegunów / David Rootes ; [tł. z ang. Piotr Karaś]. – Warszawa : GeoCenter, 1996.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 94(9) Filia nr 1
 
69. Wspomnienia z wyprawy polarnej / Antoni Bolesław Dobrowolski. – Warszawa : „Prasa Wojskowa”, dr. 1950.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 65847 Biblioteka Główna
 
70. Wyprawa Endurance / Alfred Lansing ; przeł. Zbigniew Obniski. – Warszawa : „Iskry”, 1968.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 89724 Wypożyczalnia
 
71. Wyprawy polarne : historja i zdobycze naukowe / Antoni Bolesław Dobrowolski. – Warszawa : H. Lindenfeld, 1914.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 73164 Biblioteka Główna
 
72. Wysoki biegun : historia odkrycia Terra Australis / H. A. Förster ; [przeł. z niem. Bohdan Mańkowski]. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1959.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(94) Filia nr 1
F.4 913(94) Filia nr 4
MAG 36459 Biblioteka Główna
 
73. Zagadkowe lądy / S. Uzin ; [tł. z ros. A. Załęski]. – Warszawa : „Wiedza Powszechna” Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe, 1952.
Sygnatura Lokalizacja
MAG 57696 Biblioteka Główna
 
74. Zdobycie bieguna południowego / Roald Amundsen ; przeł. z niem. Bronisław Wojciechowski ; [przedm. F. Nansen]. – Warszawa : Iskry, 1957.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 A 913 Amundsen R. Na miejscu
F.4 913(99) Filia nr 4
MAG 37294 Biblioteka Główna
 
75. Zdobycie bieguna południowego / Roald Amundsen ; przeł. z niem. Bronisław Wojciechowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Iskry, 1966.
Sygnatura Lokalizacja
F.1 913(99) Filia nr 1
 
76. Zdobywcy Białego Lądu : historia wypraw i odkryć antarktycznych / Jacek Machowski. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1959.
Sygnatura Lokalizacja
F.4 910.4 Filia nr 4
MAG 71379 Biblioteka Główna
MAG 71380 Biblioteka Główna