Jesteś tutaj:

Kategoria: Kwerenda

Niebieski kwadrat. Trzy znaki zapytania. Napis: Kwerenda

Świat arabski wzbudza coraz większe i większe zainteresowanie.

Książnica stale powiększa swój zbiór książek poświęconych kulturze arabskiej i historii krajów arabskich.

Oferujemy publikacje na temat religii, języka, gospodarki, społeczeństwa, sztuki a nawet kuchni arabskiej.

1.
500 zagadek ze świata arabskiego / Franciszek Bocheński. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1974.
2. Arabia Felix : historia duńskiej ekspedycji 1761-1767 / Thorkild Hansen ; przeł. [z ang.] Maria Przymanowska ; [wstępem opatrzył i transkrypcję wyrazów arabskich i nazw geograficznych oprac. Franciszek Bocheński]. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1968.
3.
Arabowie / Janusz Danecki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 2015.
4. Arabowie a Izrael / Ismail-Sabri Abdalla ; z jęz. arab. przeł. Marek Winnicki. ; [przedm. K. Sidor]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
5.
Arabowie i Żydzi / [red. Irena Lasota ; tł. z ang. M. J., M. L., R. D.]. – Warszawa : „PoMost”1990.
6. Arabska Wiosna : kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku / red. Katarzyna Górak-Sosnowska. – Sopot : Smak Słowa 2016.
7.
Arabska wiosna w Afryce Północnej : przyczyny, przebieg, skutki / praca zbiorowa pod redakcją wy Szczepankiewicz-Rudzkiej. – Kraków : Księgarnia Akademicka cop. 2014.
8. Arabski świat / Emire Khidayer ; przeł. Agata Mickiewicz-Janiszewska. – Warszawa : Prószyński Media 2012.
9.
Arabski Wschód : historia, gospodarka, polityka / Marek Gdański. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1963.
10. Azjatyckie strategie bezpieczeństwa / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa. – Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek copyright 2013.
11.
Bizancjum i Arabowie : spotkanie cywilizacji VI-VIII wiek / redaktorzy naukowi Teresa Wolińska, Paweł Filipczak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016.
12. Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku / Peter M. Holt ; przeł. Barbara Czarska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, (Krak. : DWWLA). 1993
13.
Burzliwe dzieje Kalifatu Bagdadzkiego / Jerzy Hauziński. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN. Oddział 1993.
14. Chłopięce lata Beduina / Isaak Diqs ; przeł. Lech Jęczmyk. – Warszawa : „Iskry” 1971.
15.
Chrystus z karabinem na ramieniu / Ryszard Kapuściński. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” 2007.
16. Córki księżniczki Sułtany / Jean P. Sasson ; z ang. przeł. Hanna Jankowska, Grażyna Gasparska. – Warszawa : „Albatros” 2002.
17.
Cywilizacja islamu : (VII-XIII) / Janine i Dominique Sourdel ; przeł. [z fr.] Maria Skuratowicz i Wojciech Dembski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1980.
18. Dwór kalifów : powstanie i upadek najpotężniejszej dynastii świata muzułmańskiego / Hugh Kennedy ; przeł. Jolanta Wanda Kozłowska i Joanna Pierzchała. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog 2006.
19.
Dydaktyka języka arabskiego : rozwijanie receptywnych sprawności językowych = Didactics ofteaching arabic : language receptive skills development / pod red. Barbaty Michalak-Pikulskiej, Magdaleny Lewickiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika cop.2014.
20. Dzieje Arabów / Hitti Philip K. ; przeł. Wojciech Dembski, Maria Skuratowicz, Edward Szymański. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1969.
21.
Dzieje kultury arabskiej / Marek M. Dziekan. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2016.
22. Garnek archeologa / Xenia Kolińska. – Warszawa : Wydawnictwo Caira 2014.
23.
Gospodarcze i polityczne skutki wzrostu dochodów krajów arabskich – producentów ropy naftowej : implikacje dla krajów socjalistycznych i kapitalistycznych / Jan Danielewski. -Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zakład Krajów Rowijających się 1977.
24. Historia Arabii Saudyjskiej / Madawi Al-Rasheed ; z ang. przeł. Katarzyna Pachniak. – Warszawa : Książka i Wiedza 2011.
25.
Historia Arabii Wschodniej / Jerzy Zdanowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2008.
26. Historia Arabów / Albert Hourani ; przekł. Janusz Danecki. – Gdańsk : „Marabut”, (Bydg. : ZGKEN). 1995
27.
Historia filozofii arabskiej / red. Peter Adamson, Richard C. Taylor ; tłumaczenie Katarzyna Pachniak, Adam Wąs SVD. – Kraków : Wydawnictwo WAM 2015.
28. Islam – dzisiaj / Abul A’la Maudoodi. – [Warszawa] : Związek Studentów Muzułmańskich w Rzeczpospolitej Polskiej, (Bydg. : ZG KEN). [1991]
29.
Islam / Józef Bielawski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza 1980.
30.
Islam od VII do XV wieku / tekst Michel Jarrige ; il. Francis Phillipps ; [przekł. z fr. Dorota Piętka-Hadała]. – Warszawa : BGW cop. 1992.
31.
Islam, religia państwa i prawa / Józef Bielawski. – Warszawa : „Wiedza Powszechna” 1973.
32. Izraelskie lobby w USA / John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt ; przekł. Rafał Modzelewski. -Warszawa : Fijor Publishing 2011.
33.
Jedność arabska : idea i rzeczywistość / Tadeusz Fryzeł. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974.
34. Kitab al I’tibar : księga pouczających przykładów, dzieło … tj. Muajjada ad-Daula abu Muzaffara Usamy ibn Murszida ibn Ali ibn Mukallada ibn Nasra ibn Munkidha al-Kinani asz- Szajzariu / Munkidh ibn Usama ; z arab. przetł., wstępem i przypisami opatrzył Józef Bielawski ; Polskie Towarzystwo Orientalistyczne z inic. Polskiego Komitetu do Spraw Unesco. – Wrocław : Ossolineum 1975.
35.
Kobieta arabska / Wiesława Krajewska. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza 1979.
36. Koran a kultura arabska / Anna Mrozek. – Warszawa : „Książka i Wiedza” 1967.
37.
Koran rękopiśmienny w Polsce / Nihad Jord. Świat arabski w piśmiennictwie polskim XIX wieku / Mazen Arafe. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1994.
38. Księżniczka / Jean P. Sasson ; z ang. przeł. Irena Chodorowska. – Warszawa : Wydaw. Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz 2002.
39.
Kuchnia arabska / Katarzyna Pospieszyńska. – Warszawa : Wydaw. Spółdzielcze, (Inowr. : DK). 1991
40. Kultura arabska : mity, literatura, polityka / Ewa Machut-Mendecka. – Warszawa : Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury 2012.
41.
Kultura arabska i jej wpływ w Europie / Franciszek Machalski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968.
42. Liga dwudziestu i arabska nafta / Bohdan Rudnicki. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza1979.
43.
Liga Państw Arabskich / Tadeusz Fryzeł. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1981.
44. Łzy księżniczki : moje życie w najbogatszym i najbardziej opresyjnym królestwie świata / Jean Sasson ; tł. Mateusz Borowski. – Kraków : Znak 2015.
45.
Mahomet / I. Hrbek, K. Petráček ; [z czes. przeł. Grzegorz Łatuszyński, Anna Mrozek]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1971.
46. Mahomet / Maxime Rodinson ; przeł. [z fr.] Elżbieta Michalska-Novák. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1991.
47.
Mahomet / tekst Jean-Marie Le Guevellou ; il. de Kada ; [przekł. z fr. Dorota Piętka-Hadała]. – Warszawa : BGW cop. 1992.
48. Mekka : Święte miasto / Ziauddin Sardar ; przełożył Damian Jasiński. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2016.
49.
Miejsce pod słońcem : wojny Izraela / Konstanty Gebert. – Warszawa : Prószyński i S-ka 2008.
50. Misyjne karawany kardynała : Charles Lavigerie, kardynał arcybiskup Algieru i Kartaginy, prymas Afryki, założyciel Ojców Białych [1825-1892 : konfrontacja z islamem] / Heinz Gstrein ;przekł. Barbara Płaczkowska. – Warszawa : „Verbinum”, (Laskowice [Pom.] : KW). 1986
51.
Mity i legendy w krainie Proroka / Ryszard Piwiński. – Warszawa : Iskry 1983.
52. Motory rewolucji / Grzegorz Szymanik. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2015.
53.
Musiałam odejść : wspomnienia żony i syna Osamy Bin Ladena / Jean Sasson, Nadżwa Bin Laden, Omar Bin Laden ; tł. Adriana Sokołowska-Ostapko. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2012.
54. Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę / Katarzyna Pachniak. – Warszawa : Wydawnictwo Trio : Collegium Civitas 2010.
55.
Nowy konflikt globalny / Tadeusz A. Kisielewski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa ; Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1993.
56. Obrazy świata białych / wstęp i posłowie Andrzej Zajączkowski. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, Pozn. zakł. Graf. im. M. Kasprzaka). 1973
57.
Oddajcie mi córkę : Francuzka w saudyjskim piekle / Candice Cohen-Ahnine ; wstęp Jean-Claude Elfassi ; z fr. przeł. Maria Ratan. – Warszawa : Świat Książki 2015.
58. Odnalezieni na pustyni : jak zaryzykowałam wszystko by odzyskać swoje dzieci / Helle Amin ; [przekł. z jęz. ang. Stanisław Szczepański]. – Tczew : Wydawnictwo Millennium 2011.
59.
On the Greek Martyrium of the Negranites / G.L. Huxley. – Dublin : Royal Irish Academy, 1980.
60. Opowieści Koranu / spisał Janusz Danecki ; [oprac. graf. Mateusz Gawryś]. – Warszawa : Nasza Księgarnia 1991.
61.
Oszpecona / Rania Al-Baz ; [tł. Zuzanna Przypkowska]. – Warszawa : Hachette Polska cop. 2010.
62. Oświata i szkolnictwo w krajach arabskich / Tadeusz Wujek. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, (Wroc : WZG ZG). 1980
63.
Pachnący ogród / Sidi Mohammed el Nefzaui ; przeł. [z fr.] Zdzisław Wróbel. – Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, (Łódź : ŁDD). 1990
64. Panarabizm : źródła i rozwój idei / Tadeusz Fryzeł. – Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, (Druk. Uniw. Jag.). 1974
65.
Państwo i podatki w świecie arabskim : systemy podatkowe państw arabskich / Mieszko Łukaszewicz. – Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora” dr. 2015.
66. Państwo islamskie : narodziny nowego kalifatu? / Artur Wejkszner. – Warszawa : Difin 2016.
67.
Regionalne i globalne oddziaływania międzynarodowe w kryzysie bliskowschodnim : (1947-1992) / Jerzy Świeca. – Katowice : UŚ, 1993.
68. Renesans islamu / Adam Mez ; przeł. Janusz Danecki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1994.
69.
Rozdarty czarczaf : moje życie w Arabii Saudyjskiej / Carmen Bin Ladin ; przekł. Grzegorz Jargut, Małgorzata Jargut. – Katowice : Videograf II 2004.
70. Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed islamem / Shakir Kitab. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.
71.
Rycerze Boga : zakon templariuszy i Saraceni / Helen Nicholson, David Nicolle ; przeł. Kinga Grodner. – Warszawa : Bellona cop. 2009.
72. Sekrety księżniczki / Jean Sasson ; tłumaczenie Grzegorz Łuczkiewicz. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2016.
73.
Siedem filarów mądrości. T. 1 / T. E. Lawrence ; przeł. Jerzy Schwakopf ; [posł. Kazimierz Sidor ; konsult. nazw arab. Jolanta Jasińska]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1971.
74. Siedem filarów mądrości. T. 2 / T. E. Lawrence ; przeł. Jerzy Schwakopf ; [posł. Kazimierz Sidor ; konsult. nazw arab. Jolanta Jasińska]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1971.
75.
Sirocco : wspaniałe smaki Bliskiego Wschodu / Sabrina Ghayour ; zdjęcia Haarala Hamilton ; przekład Dorota Malina. – Kraków : Insignis Media copyrigth 2016.
76. Supertajne bronie islamu / Igor Witkowski. – Warszawa : „WIS-2”, cop. 1999.
77.
Swoją drogą / Tomek Michniewicz. – Kraków : Wydawnictwo Otwarte 2014.
78. Synowie pustyni / Aleksandra Witkowska ; il. Maciej Jędrysik. – Warszawa : Nasza Księgarnia 1989.
79.
Syria : porażka strategii Zachodu / Frédéric Pichon ; przełożyła Grażyna Majcher. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog 2015.
80. Szkice arabskie / Ryszard Wojna ; [oprac. arabistyczne: Krystyna Skarżyńska]. – Warszawa : Czytelnik 1964.
81.
Sztuka islamu / Georges Marçais ; z fr. przeł. Hanna Morawska. – Warszawa : Wydaw-a Artystyczne i Filmowe, (Krak : DW). 1979
82. Śladami arabskich kupców i piratów / Marek Meissner. – Warszawa : „Książka i Wiedza” 1977.
83.
Średniowieczna filozofia arabska / Anna Mrozek. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1967 (1966).
84. Świat arabski / [red. nauk. Genowefa Czekała i Leon Onichimowski]. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza 1977.
85.
Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski / Julian Kaczmarek. – Wrocław : „Atla 2”, 2001.
86. W kraju niewidzialnych kobiet / Qanta A. Ahmed ; z ang. przeł. Elżbieta Krawczyk. – Warszawa : Wielka Litera cop. 2013.
87.
W kręgu księżniczki Sułtany / Jean Sasson ; z ang. przeł. Bożena Krzyżanowska. – Warszawa : Wydaw. Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz 2000.
88. W pierwszych wiekach islamu (VII-XIII wiek) / tekst Mokhtar Moktefi ; il. Sedat Tosun ; [przekł. Paweł Latko]. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie cop. 1992.
89.
Węzłowe problemy gospodarcze świata arabskiego / Bogusław Jasiński. – Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, (Druk. nr 1). 1974
90. Wielkie arabskie podboje : jak ekspansja islamu zmieniła świat / Hugh Kennedy ; przeł. I przypisami opatrzył Mateusz Wilk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
91.
Woziłam arabskie księżniczki : opowieść szoferki o najbogatszych księżniczkach świata (oraz ich służących, nianiach i jednym królewskim fryzjerze) / Jayne Amelia Larson ; tł. Dorota Malina. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2014.
92. Za drzwiami pałacu : w służbie saudyjskiej księżniczki / Cay Garcia ; tłumaczenie Maria Borzobohata-Sawicka. – Kraków : Między Słowami 2018.
93.
Zew pustyni / Teresa Fortis ; [tł. Aldona Zaniewska]. – Warszawa : Hachette Polska cop. 2013.
94. Życie świętego proroka Muhammada / Hazrad Mirza Bashir-Un-Din Mahmud Ahmad ; [przekł. na pol.: Michał Nowak]. – Tilford : Islam International Publications 1994.

Niebieski kwadrat. Trzy znaki zapytania. Napis: Kwerenda

Arabia Saudyjska to kraj fascynujący swoją historią, kulturą i przyrodą.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest wiele książek poświęconych społeczeństwu Arabii Saudyjskiej, zwłaszcza pozycji kobiety.

Są to biografie, liczne wspomnienia i pamiętniki.

1 Córki księżniczki Sułtany / Jean P. Sasson ; z ang. przeł. Hanna Jankowska, Grażyna Gasparska. – Warszawa : „Albatros” 2002.
2 Historia Arabii Saudyjskiej / Madawi Al-Rasheed ; z ang. przeł. Katarzyna Pachniak. – Warszawa : Książka i Wiedza 2011.
3 Historia Arabii Wschodniej / Jerzy Zdanowski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2008.
4 Księżniczka / Jean P. Sasson ; z ang. przeł. Irena Chodorowska. – Warszawa : Wydaw. Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz 2002.
5 Łzy księżniczki : moje życie w najbogatszym i najbardziej opresyjnym królestwie świata / Jean Sasson ; tł. Mateusz Borowski. – Kraków : Znak 2015.
6 Mekka : Święte miasto / Ziauddin Sardar ; przełożył Damian Jasiński. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2016.
7 Musiałam odejść : wspomnienia żony i syna Osamy Bin Ladena / Jean Sasson, Nadżwa Bin Laden, Omar Bin Laden ; tł. Adriana Sokołowska-Ostapko. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2012.
8 Oddajcie mi córkę : Francuzka w saudyjskim piekle / Candice Cohen-Ahnine ; wstęp Jean- Claude Elfassi ; z fr. przeł. Maria Ratan. – Warszawa : Świat Książki 2015.
9 Odnalezieni na pustyni : jak zaryzykowałam wszystko by odzyskać swoje dzieci / Helle Amin ; [przekł. z jęz. ang. Stanisław Szczepański]. – Tczew : Wydawnictwo Millennium 2011.
10 Oszpecona / Rania Al-Baz ; [tł. Zuzanna Przypkowska]. – Warszawa : Hachette Polska cop. 2010.
11 Rozdarty czarczaf : moje życie w Arabii Saudyjskiej / Carmen Bin Ladin ; przekł. Grzegorz Jargut, Małgorzata Jargut. – Katowice : Videograf II 2004.
12 Sekrety księżniczki / Jean Sasson ; tłumaczenie Grzegorz Łuczkiewicz. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2016.
13 Swoją drogą / Tomek Michniewicz. – Kraków : Wydawnictwo Otwarte 2014.
14 W kraju niewidzialnych kobiet / Qanta A. Ahmed ; z ang. przeł. Elżbieta Krawczyk. – Warszawa : Wielka Litera cop. 2013.
15 W kręgu księżniczki Sułtany / Jean Sasson ; z ang. przeł. Bożena Krzyżanowska. – Warszawa : Wydaw. Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz 2000.
16 Woziłam arabskie księżniczki : opowieść szoferki o najbogatszych księżniczkach świata (oraz ich służących, nianiach i jednym królewskim fryzjerze) / Jayne Amelia Larson ; tł. Dorota Malina. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2014.
17 Za drzwiami pałacu : w służbie saudyjskiej księżniczki / Cay Garcia ; tłumaczenie Maria Borzobohata-Sawicka. – Kraków : Między Słowami 2018.
18 Zew pustyni / Teresa Fortis ; [tł. Aldona Zaniewska]. – Warszawa : Hachette Polska cop. 2013.

Niebieski kwadrat. Trzy znaki zapytania. Napis: Kwerenda

Audiobooki stają się coraz bardziej popularne.

Książnica Kopernikańska już od 35 lat udostępnia książki mówione osobom z niepełnosprawnością w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13.

Jest tam dostępnych blisko 7000 książek mówionych, ale tylko dla czytelników niepełnosprawnych.

Każdy czytelnik może skorzystać z naszej oferty audiobooków, które udostępniają dwie agendy Książnicy:

Pierwsza z nich to Filia nr 14 przy ul. Łyskowskiego 29/35 (tel. 56 648 18 96).

Druga to Mediateka (tel. 56 610 67 59) przy ul. Raszei 1 (budynek III Liceum Ogólnokształcącego).

Poniżej prezentujemy listę audiobooków uszeregowanych alfabetycznie według tytułów, które są dostępne dla wszystkich czytelników w Filii nr 14 i w Mediatece.

1. 1000 lat wkurzania Francuzów [Dokument dźwiękowy] / Stephen Clarke ; przeł. Stanisław Kroszczyński. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2013. Filia nr 14
2. 120 przygód Koziołka Matołka [Dokument dźwiękowy] / Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz. – [Warszawa] : Studio Nagraniowe RMF FM : Stowarzyszenie Autorów ZAiKS cop. 2013. Filia nr 14
3. 50 najpiękniejszych opowieści [Dokument dźwiękowy] : klasyka dla dzieci / autorzy bajek: Liliana Fabisińska, Katarzyna Karczewska, Urszula Kozłowska, Marta Kuzemko, Janina Porazińska, Anita Rejch, Anna Sójka, Maria Szarf, Edyta Zarębska. – Poznań : Papilon – Publicat S.A. 2017. Filia nr 14
4. 500 milionów Begumy [Dokument dźwiękowy] ; W puszczach Afryki ; Czarne Indie / Juliusz Verne. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
5. 61 godzin [Dokument dźwiękowy] / Lee Child ; Polish translation Andrzej Szulc. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk sp. z o.o. copyright 2013. Mediateka
6. 7 nawyków skutecznego działania [Dokument dźwiękowy] / Stephen R. Covey ; tłumaczenie: Iwona Majewska-Opiełka. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2012. Mediateka
7. A ja żem jej powiedziała [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Nosowska. – Warszawa : Wielka Litera Sp. z o.o. copyright 2018. Filia nr 14
8. A.B.C. [Dokument dźwiękowy] / Agata Christie ; przekład z angielskiego Tadeusz Jan Dehnel.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat copyright 2017. Filia nr 14
9. Akademia Pana Kleksa [Dokument dźwiękowy] / Jan Brzechwa. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2010. Filia nr 14
10. Akademia Pana Kleksa [Dokument dźwiękowy] / Jan Brzechwa. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2010. Mediateka
11. Akcje w wakacje [Dokument dźwiękowy] / Agnieszka Mielech. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal copyright 2015. Mediateka
12. Aksamitny dotyk nocy [Dokument dźwiękowy] / Dariusz Domagalski. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
13. Aleja samobójców [Dokument dźwiękowy] / Marek Krajewski, Mariusz Czubaj ; [czytają Marek Krajewski, Mariusz Czubaj]. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2008. Filia nr 14
14. Amandine [Dokument dźwiękowy] / Marlena de Blasi. – [Warszawa] : Świat Książki 2011. Filia nr 14
15. Ambasadorowie [Dokument dźwiękowy] / Henry James. – Warszawa : Prószyński Media ; [Piaseczno] : we współpr. z Heraclon International [2017]. Filia nr 14
16. Ambasadorowie [Dokument dźwiękowy] / Henry James. – Warszawa : Prószyński Media ; [Piaseczno] : we współpr. z Heraclon International [2017]. Mediateka
17. Amore, amore! [Dokument dźwiękowy] : miłość po włosku / Maria Carmen Morese. – [Warszawa] : Świat Książki 2011. Filia nr 14
18. Anaruk, chłopiec z Grenlandii [Dokument dźwiękowy] / Czesław Centkiewicz ; czyta Artur Pontek. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2010.] Mediateka
19. Ania [Dokument dźwiękowy] / Grzegorz Kubicki, Maciej Drzewicki. – Warszawa : Wydawnictwo Agora copyright 2017. Mediateka
20. Ania z Zielonego Wzgórza [Dokument dźwiękowy] / Lucy Maud Montgomery. – Warszawa : Bellona cop. 2013. Filia nr 14
21. Ania z Zielonego Wzgórza [Dokument dźwiękowy] / Lucy Maud Montgomery ; przekład Ewa Łozińska-Małkiewicz. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2013. Mediateka
22. Anioł stróż [Dokument dźwiękowy] / Nicholas Sparks ; Polish translation Elżbieta Zychowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz cop. 2014. Filia nr 14
23. Anioł stróż [Dokument dźwiękowy] / Nicholas Sparks ; Polish translation Elżbieta Zychowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz cop. 2014. Mediateka
24. Awantura o Basię [Dokument dźwiękowy] / Kornel Makuszyński. – Warszawa : Bellona : Agora 2014. Mediateka
25. Azazel [Dokument dźwiękowy] / Boris Akunin. – Warszawa : Świat Książki cop. 2011. Filia nr 14
26. Bajki dla dorosłych [Dokument dźwiękowy] / Aleksander Fredro. – Piaseczno : Heraclon International – Storybox.pl [2013]. Filia nr 14
27. Bajki robotów [Dokument dźwiękowy] / Stanisław Lem. – Kraków : Wydawnictwo Literackie cop. 2012. Mediateka
28. Bajki terapeutyczne [Dokument dźwiękowy] / napisała Maria Molicka. – [Poznań] : Media Rodzina cop. 2012. Mediateka
29. Balsamiarka [Dokument dźwiękowy] / Izabela Kawczyńska. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2016]. Filia nr 14
30. Bar Pod Kogutem [Dokument dźwiękowy] / John Grisham ; przełożył Lech Z. Żołędziowski. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Filia nr 14
31. Bar Pod Kogutem [Dokument dźwiękowy] / John Grisham ; przełożył Lech Z. Żołędziowski. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
32. Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej [Dokument dźwiękowy] / Michał Witkowski. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. copyright 2007. Mediateka
33. Baśnie ze zbiorów Oskara Kolberga [Dokument dźwiękowy] / wybór i adapt. Katarzyna Żytomirska. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
34. Baśniobór [Dokument dźwiękowy] / Brandon Mull ; [przeł. Rafał Lisowski]. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Grupą Wydawniczą Foksal cop. 2015. Filia nr 14
35. Baśniobór [Dokument dźwiękowy] / Brandon Mull ; [przeł. Rafał Lisowski]. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Grupą Wydawniczą Foksal cop. 2015. Mediateka
36. Bazar złych snów [Dokument dźwiękowy] / Stephen King ; translation byTomasz Wilusz. – Warszawa : Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2015. Mediateka
37. Ben Hur [Dokument dźwiękowy] / Lewis Wallace. – Częstochowa : Wydawnictwo Promatek copyright 2011. Mediateka
38. Bez mojej zgody [Dokument dźwiękowy] / Jodi Picoult ; transl. by Michał Juszkiewicz. – Warszawa : Prószyński Media : we współpr. z: Bilioteka Akustyczna [2015]. Filia nr 14
39. Bezcenny [Dokument dźwiękowy] Zygmunt Miłoszewski. – [Warszawa] : Wydawnictwo W.A.B.- Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2013. Filia nr 14
40. Bezcenny [Dokument dźwiękowy] Zygmunt Miłoszewski. – [Warszawa] : Wydawnictwo W.A.B.- Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2013. Mediateka
41. Biała gorączka [Dokument dźwiękowy] / Jacek Hugo-Bader. – [Wołowiec] : Wydawnictwo Czarne cop. 2009. Mediateka
42. Biała gorączka [Dokument dźwiękowy] / Jeff Kinney ; [przełożyła Joanna Wajs]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” cop. 2012. Mediateka
43. Bicz Boży [Dokument dźwiękowy] / Jacek Piekara. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna copyright 2014. Mediateka
44. Biegły [Dokument dźwiękowy] / Jefrrey Archer ; [tł. Danuta Sękalska]. – Warszawa : Wydawnictwo Mozaika [2007]. Filia nr 14
45. Biel [Dokument dźwiękowy] : notatki z Afryki / Marcin Kydryński. – Warszawa : Edipresse Polska cop. 2016. Filia nr 14
46. Bielszy odcień śmierci [Dokument dźwiękowy] / Minier Bernard ; przekład Monika Szewc- Osiecka. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o. 2014. Mediateka
47. Bigos w papilotach [Dokument dźwiękowy] / Maria Biłas-Najmrodzka, Elżbieta Narbutt. – Piaseczno : Heraclon International – Storybox.pl [2017]. Filia nr 14
48. Bikini [Dokument dźwiękowy] / Janusz L. Wiśniewski ; czyta Rafał Królikowski. – [Warszawa] : Świat Książki cop. 2009. Mediateka
49. Bitwa pod Kłuszynem [Dokument dźwiękowy] / Krzysztof Mierzejewski. – [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia copyright 2017. Filia nr 14
50. Błazen wielki mąż [Dokument dźwiękowy] : opowieść o Tadeuszu Boyu-Żeleńskim / Józef Hen.- [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox [cop. 2011]. Filia nr 14
51. Bon czy ton [Dokument dźwiekowy] : savoir-vivre dla dzieci / Grzegorz Kasdepke. – Warszawa: Biblioteka Akustyczna ; Łódź : Wydawnictwo Literatura cop. 2014. Mediateka
52. Boska komedia. 1, Wstęp ; Boska komedia. 2, Piekło [Dokument dźwiękowy] / Dante Alighieri.- Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
53. Boska komedia. 3, Czyściec ; Boska komedia. 4, Raj [Dokument dźwiękowy] / Dante Alighieri.- Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
54. Boso, ale w ostrogach [Dokument dźwiękowy] / Stanisław Grzesiuk ; czyta Arkadiusz Bazak. – [Piaseczno] : Heraclon International [2008]. Filia nr 14
55. Botanika duszy [Dokument dźwiękowy] / Elizabeth Gilbert ; czyta Joanna Jeżewska ; [przekł. Ewa Ledóchowicz]. – Poznań : „Rebis” cop. 2014. Filia nr 14
56. Bracia Dalcz i S-ka [Dokument dźwiękowy] / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [ca 2011]. Filia nr 14
57. Bracia Lwie Serce [Dokument dźwiękowy] / Astrid Lindgren ; [for the Polish translation by Teresa Chłapowska]. – [Warszawa] : Jung-off-ska cop. 2012. Filia nr 14
58. Bracia Lwie Serce [Dokument dźwiękowy] / Astrid Lindgren ; [for the Polish translation by Teresa Chłapowska]. – [Warszawa] : Jung-off-ska cop. 2012. Mediateka
59. Bracia Sisters [Dokument dźwiękowy] / Patrick DeWitt. ; [Polish transl. by Paweł Schreiber]. – [Wołowiec] : Wydawnictwo Czarne cop. 2013. Mediateka
60. Bratnie dusze [Dokument dźwiękowy] / Hanna Cygler. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2015]. Filia nr 14
61. Był sobie król [Dokument dźwiękowy]. – [Warszawa] : Akademia Rozwoju Wyobraźni BUKA©2011. Mediateka
62. Był sobie pies [Dokument dźwiękowy] : ten świat jest naprawdę pomerdany! / W. Bruce Cameron. – [Białystok] : Wydawnictwo Kobiece – Illuminatio Łukasz Kierus [2017]. Filia nr 14
63. Był sobie pies [Dokument dźwiękowy] : ten świat jest naprawdę pomerdany! / W. Bruce Cameron. – [Białystok] : Wydawnictwo Kobiece – Illuminatio Łukasz Kierus [2017]. Mediateka
64. Byłam kochanką arabskich szejków [Dokument dźwiękowy] / Laila Shukri. – Warszawa : Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
65. C.k. dezerterzy [Dokument dźwiękowy] / Kazimierz Sejda. – Warszawa : Agoy.pl Piotr Cholewiński [2012]. Filia nr 14
66. Café Museum [Dokument dźwiękowy] / Robert Makłowicz. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne cop. 2010. Filia nr 14
67. Calico Joe [Dokument dźwiękowy] / John Grisham ; polish transl. Jacek Manicki. – [Warszawa]: Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; [Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk] cop. 2013. Filia nr 14
68. Carnosaur [Dokument dźwiękowy] / Harry Adam Knight. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
69. Carpe diem [Dokument dźwiękowy] / Diane Rose. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2017]. Filia nr 14
70. Caryca [Dokument dźwiekowy] / Ellen Alpsten. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga [2012]. Filia nr 14
71. Caryca [Dokument dźwiękowy] / Ellen Alpsten ; [z języka niemieckiego przełożyła Daria Kuczyńska-Szymala]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga 2015. Filia nr 14
72. Caryca [Dokument dźwiękowy] / Ellen Alpsten ; [z języka niemieckiego przełożyła Daria Kuczyńska-Szymala]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga 2015. Mediateka
73. Cesarz [Dokument dźwiękowy] / Ryszard Kapuściński. – [Warszawa] : Agora cop. 2008. Mediateka
74. Charakternik [Dokument dźwiękowy] / Jacek Piekara. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna copyright 2011. Mediateka
75. Charlotte Street [Dokument dźwiękowy] / Danny Wallace ; [z ang. przeł. Joanna Piątek]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [2013]. Filia nr 14
76. Chatka Puchatka [Dokument dźwiękowy] / A. A. Milne ; [w przekładzie Ireny Tuwim]. – Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia cop. 2010. Filia nr 14
77. Chatka Puchatka [Dokument dźwiękowy] / A. A. Milne ; [w przekładzie Ireny Tuwim]. – Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia cop. 2010. Mediateka
78. Chemik [Dokument dźwiękowy] / Stephenie Meyer ; Polish translation Anna Klingofer- Szostakowska. – Warszawa : Edipresse Polska copyright 2017. Mediateka
79. Chłopi [Dokument dźwiękowy] / Władysław Stanisław Reymont. – [Lublin] : Wydawnictwo Biblios cop. 2006. Filia nr 14
80. Cicha jak ostatnie tchnienie [Dokument dźwiękowy] / Joe Alex. – Piaseczno : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl [2017]. Mediateka
81. Ciemna rzeka [Dokument dźwiękowy] / Arnaldur Indriðason ; for the Polish translation Jacek Godek. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Foksal Grupa Wydawnicza 2017. Mediateka
82. Ciemna strona lustra [Dokument dźwiękowy] / Marcin Wolski. – Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury m.st. Warszawy cop. 2012. Filia nr 14
83. Ciemno, prawie noc [Dokument dźwiękowy] / Joanna Bator. – [Warszawa] : W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2013. Filia nr 14
84. Cienie nad rzeką Hudson [Dokument dźwiękowy] / Isaac Bashevis Singer ; przekł. Elżbieta Zychowicz. – [Warszawa] : MUZA 2009. Filia nr 14
85. Cień góry [Dokument dźwiękowy] / Gregory David Roberts ; translation by Maciejka Mazan. – Warszawa : Wydawnictwo Marginesy : CDP.pl cop. 2016. Filia nr 14
86. Cień góry [Dokument dźwiękowy] / Gregory David Roberts ; translation by Maciejka Mazan. – Warszawa : Wydawnictwo Marginesy : CDP.pl cop. 2016. Mediateka
87. Cień wiatru [Dokument dźwiękowy] / Carlos Ruiz Zafón ; przekł. Beata Fabjańska-Potapczuk, Carlos Marrodán Casas. – [Warszawa] : Muza cop. 2011. Filia nr 14
88. Cień wiatru [Dokument dźwiękowy] / Carlos Ruiz Zafón ; przekł. Beata Fabjańska-Potapczuk, Carlos Marrodán Casas. – Warszawa : Muza p2007. Mediateka
89. Ciepło – zimno [Dokument dźwiękowy] : zagadka Fahrenheita / Anna Czerwińska-Rydel. – [Warszawa] : Wydawnictwo Buka / radość słuchania p2014. Mediateka
90. Ciernista róża [Dokument dźwiękowy] / Charlotte Link ; [z niem. przeł. Ewa Spirydowicz]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [2014]. Filia nr 14
91. Cieślakowie [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Gutowska-Adamczyk. – [Warszawa] : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [cop. 2010]. Filia nr 14
92. Cieślakowie [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Gutowska-Adamczyk. – [Warszawa] : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [cop. 2010]. Mediateka
93. Cmentarz w Pradze [Dokument dźwiękowy] / Umberto Eco ; przekład Krzysztof Żaboklicki. – Warszawa : Noir sur Blanc copyright 2011. Mediateka
94. Co kryją jej oczy [Dokument dźwiękowy] / Sarah Pinborough ; translation by Maciejka Mazan.- Warszawa : Prószyński Media Sp. z o.o. [2017]. Filia nr 14
95. Co kryją jej oczy [Dokument dźwiękowy] / Sarah Pinborough ; translation by Maciejka Mazan.- Warszawa : Prószyński Media Sp. z o.o. [2017]. Mediateka
96. Co to znaczy [Dokument dźwiękowy] : 200 opowiadań / Grzegorz Kasdepke. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2014. Mediateka
97. Coś, o czym chciałam ci powiedzieć [Dokument dźwiękowy] / Alice Munro ; [przekł. Bohdan Maliborski]. – Warszawa : Świat Książki 2014. Filia nr 14
98. Cuchnący Wersal [Dokument dźwiękowy] / Elwira Watała. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2018]. Mediateka
99. Cud chłopak [Dokument dźwiękowy] / R. J. Palacio ; Polish translation Maria Olejniczak- Skarsgård. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz s.c. ©2014. Mediateka
100. Cudowna broń [Dokument dźwiękowy] / Philip K. Dick. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
101. Cudowny chłopak [Dokument dźwiękowy] / R. J. Palacio ; Polish translation by Maria Olejniczak-Skarsgård. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. copyright 2017. Mediateka
102. Cudza maska [Dokument dźwiękowy] / Aleksandra Marinina ; przeł. Aleksandra Stronka. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2013. Filia nr 14
103. Cukiernia pod Pierożkiem z Wiśniami [Dokument dźwiękowy] / Clare Compton ; [przekł. Krystyna Tarnowska]. – Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry cop. 2013. Filia nr 14
104. Cwaniary [Dokument dźwiękowy] / Sylwia Chutnik. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska cop. 2012. Mediateka
105. Cyfrowa twierdza [Dokument dźwiękowy] / Dan Brown ; [z jęz. ang. przeł. Paweł Cichawa]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2015. Mediateka
106. Cylinder van Troffa [Dokument dźwiękowy] / Janusz A. Zajdel. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2010. Mediateka
107. Czarna [Dokument dźwiękowy] / Wojciech Kuczok. – [Warszawa] : Wydawnictwo Od deski do deski : Audioteka.pl [2017]. Filia nr 14
108. Czarna [Dokument dźwiękowy] / Wojciech Kuczok. – [Warszawa] : Wydawnictwo Od deski do deski : Audioteka.pl [2017]. Mediateka
109. Czarna lista [Dokument dźwiękowy] / Frederick Forsyth ; Polish translation Andrzej Niewiadomski. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz cop. 2014. Mediateka
110. Czarna Madonna [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl ; [Warszawa] : Audioteka ; [Poznań] : Czwarta Strona – Grupa Wydawnictwa Poznańskiego [2018]. Mediateka
111. Czarna rzeka [Dokument dźwiękowy] / Tom Harper ; [z jęz. ang. przeł. Radosław Madejski]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Filia nr 14
112. Czarny Maciek i wenecki starodruk [Dokument dźwiękowy] / Dariusz Rekosz. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2015]. Filia nr 14
113. Czarownica [Dokument dźwiękowy] / Camilla Läckberg ; przekład: Inga Sawicka. – Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o. 2017. Mediateka
114. Czas honoru [Dokument dźwiękowy] / Jarosław Sokół. – Warszawa : Fundacja Klucz 2017. Filia nr 14
115. Czas honoru [Dokument dźwiękowy] / Jarosław Sokół. – Warszawa : Fundacja Klucz 2017. Mediateka
116. Czasami kłamię [Dokument dźwiękowy] / Alice Feeney. – [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Foksal : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2017. Mediateka
117. Czasy secondhand [Dokument dźwiękowy] : koniec czerwonego człowieka / Swietłana Aleksijewicz ; Polish transl. by Jerzy Czech. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne cop. 2016. Filia nr 14
118. Czerwone Gardło [Dokument dźwiękowy] / Jo Nesbø ; przekład z norweskiego Iwona Zimnicka. – Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat S.A. copyright 2017. Mediateka
119. Czerwony Kapturek [Dokument dźwiekowy] ; Ośla skórka / Hanna Januszewska. – [Nadarzyn]: Lissner Studio [2010]. Mediateka
120. Człowiek z Wysokiego Zamku [Dokument dźwiękowy] / Philip K. Dick ; [przekł. Lech Jęczmyk; czyta Grzegorz Pawlak]. – Poznań : Dom Wydawniczy REBIS 2014. Filia nr 14
121. Czy słonie boją się myszy? [Dokument dźwiękowy] / Petra Maria Schmitt, Christian Dreller ; translation by Mirosława Sobolewska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna [2017]. Mediateka
122. Czynnik miłości [Dokument dźwiękowy] / Anna Łacina. – [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl [2018]. Mediateka
123. Czytelniczka znakomita [Dokument dźwiękowy] / Alan Bennett ; [tł. Ewa Rajewska]. – [Poznań] : Media Rodzina cop. 2009. Mediateka
124. Dalsze gawędy o sztuce [Dokument dźwiękowy] : XVII wiek / Bożena Fabiani. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2013. Filia nr 14
125. Delikatne uderzenie pioruna [Dokument dźwiękowy] / Dariusz Domagalski. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
126. Diabelski eliksir [Dokument dźwiękowy] Raymond Khoury ; [z ang. przeł. Zbigniew Kościuk]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [cop. 2013]. Filia nr 14
127. Długa droga do domu [Dokument dźwiękowy] / Joanna Jax. – [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl [2018]. Mediateka
128. Dmuchnij pan w balonik [Dokument dźwiękowy] / Stefan Wiechecki „Wiech”. – Warszawa : Agora : Bellona cop. 2012. Filia nr 14
129. Doktor Dolittle i jego zwierzęta [Dokument dźwiękowy] / Hugh Lofting ; [przekład Wanda Kragen]. – [Warszawa] : Audio Liber 2014. Filia nr 14
130. Dolina Muminków w listopadzie [Dokument dźwiękowy] / Tove Jansson ; [tł. Teresa Chłapowska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2012]. Filia nr 14
131. Dom bez klamek [Dokument dźwiękowy] / Jędrzej Pasierski. – Katowice : Wydawnictwo Aleksandria ; [Wołowiec] : Wydawnictwo Czarne 2018. Filia nr 14
132. Dom czwarty [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpr. z Biblioteka Akustyczna copyright 2016. Mediateka
133. Dom dzienny, dom nocny [Dokument dźwiękowy] / Olga Tokarczuk. – Kraków : Wydawnictwo Literackie copyright 2012. Mediateka
134. Dom pod Lutnią [Dokument dźwiękowy] / Kazimierz Orłoś. – Kraków : Wydawnictwo Literackie cop. 2012. Filia nr 14
135. Dom pod Lutnią [Dokument dźwiękowy] / Kazimierz Orłoś. – Kraków : Wydawnictwo Literackie cop. 2012. Mediateka
136. Dom sióstr [Dokument dźwiękowy] / Charlotte Link ; z języka niemieckiego przełożył Ryszard Wojnakowski. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga copyright 2011. Mediateka
137. Dotyk zła [Dokument dźwiękowy] / Jacek Piekara. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna copyright 2013. Mediateka
138. Dotykanie świata [Dokument dźwiękowy] : wywiad rzeka / z Markiem Kamińskim rozmawia Marek Szymański ; National Geographic. – [Warszawa] : Burda NG Polska cop. 2014. Filia nr 14
139. Droga 66 [Dokument dźwiękowy] / Dorota Warakomska. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna: Wydawnictwo W.A.B. cop. 2012. Filia nr 14
140. Droga królów [Dokument dźwiękowy] / Brandon Sanderson. – [Warszawa] : Wydawnictwo Mag : Audioteka ; [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl [2017]. Mediateka
141. Drugie dziecko [Dokument dźwiękowy] / Charlotte Link. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [2012]. Filia nr 14
142. Drugie życie Matyldy [Dokument dźwiękowy] / Magdalena Trubowicz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2017]. Filia nr 14
143. Drugie życie Matyldy [Dokument dźwiękowy] / Magdalena Trubowicz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2017]. Mediateka
144. Drwal [Dokument dźwiękowy] / Michał Witkowski. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska cop. 2011. Mediateka
145. Duch starej kamienicy [Dokument dźwiękowy] / Anna Onichimowska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2014. Filia nr 14
146. Duch starej kamienicy [Dokument dźwiękowy] / Anna Onichimowska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2014. Mediateka
147. Dymy nad Birkenau [Dokument dźwiękowy] / Seweryna Szmaglewska. – [Katowice] : Aleksandria copyright 2016. Filia nr 14
148. Dynastia Miziołków [Dokument dźwiękowy] / Joanna Olech ; czyta Artur Barciś. – [Warszawa]: Biblioteka Akustyczna cop. 2010. Mediateka
149. Dzidzia [Dokument dźwiękowy] / tekst Sylwia Chutnik. – [Warszawa] : Na Głos. Wydawnictwo Dźwiękowe 2015. Filia nr 14
150. Dzieci z Bullerbyn [Dokument dźwiękowy] / Astrid Lindgren ; [for the Polish transl. by Irena Szuch-Wyszomirska]. – Warszawa : Jung-off-ska cop. 2010. Filia nr 14
151. Dzieci z Bullerbyn [Dokument dźwiękowy] / Astrid Lindgren ; [for the Polish transl. by Irena Szuch-Wyszomirska]. – Warszawa : Jung-off-ska cop. 2010. Mediateka
152. Dziecko Rosemary [Dokument dźwiękowy] / Ira Levin ; [przekł. Bogdan Baran]. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis cop. 2015. Filia nr 14
153. Dziennik [Dokument dźwiękowy] / Jerzy Pilch. – Warszawa : Wielka Litera Sp. z o.o. copyright 2012. Mediateka
154. Dziennik ciężarowca [Dokument dźwiękowy] / Tomasz Kwaśniewski ; czyta Krzysztof Prałat. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2008. Mediateka
155. Dziennik cwaniaczka [Dokument dźwiękowy] / Jeff Kinney ; [przełożyła Anna Nowak]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2011]. Mediateka
156. Dziennik pisany później [Dokument dźwiękowy] / Andrzej Stasiuk. – [Wołowiec] : Wydawnictwo Czarne 2011. Filia nr 14
157. Dziennik pisany później [Dokument dźwiękowy] / Andrzej Stasiuk. – [Wołowiec] : Wydawnictwo Czarne 2011. Mediateka
158. Dzienniki kołymskie / [Dokument dźwiękowy] Jacek Hugo-Bader ; [czytają Joanna Szczepkowska oraz Adam Ferency]. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne cop. 2012. Filia nr 14
159. Dziewczęta z Szanghaju [Dokument dźwiękowy] / Lisa See. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska cop. 2012. Filia nr 14
160. Dziewczyna we mgle [Dokument dźwiękowy] / Donato Carrisi ; przełożył Jan Jackowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. : we współpracy z Virtualo Sp. z o.o. Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
161. Dziewczyna z pociągu [Dokument dźwiękowy] / Paula Hawkins ; Polish translation by Jan Kraśko. – [Warszawa] : Świat Książki : cop. 2015. Filia nr 14
162. Dziewczyna z zapałkami [Dokument dźwiękowy] / Anna Janko ; czyta Anna Gajewska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2008. Mediateka
163. Dziewczyny z Portofino [Dokument dźwiękowy] / Grażyna Plebanek ; czyta autorka. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna [2008]. Mediateka
164. Dziewczyński wieczór [Dokument dźwiękowy] ; Biletomistrzyni / tekst i il. Barbara Galińska. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska 2014. Mediateka
165. Dziwne losy Jane Eyre [Dokument dźwiękowy] / Charlotte Brontë. – Warszawa : Bellona : Agora ©2013. Mediateka
166. Dżuma [Dokument dźwiękowy] / Albert Camus ; [przekł. Joanna Guze]. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria [cop. 2011]. Filia nr 14
167. Dżuma w Breslau [Dokument dźwiękowy] / Marek Krajewski. – [Warszawa] : Wydawnictwo W.A.B. cop. 2007. Filia nr 14
168. Dżuma w Breslau [Dokument dźwiękowy] / Marek Krajewski. – [Warszawa] : Wydawnictwo W.A.B. cop. 2007. Mediateka
169. Echo winy [Dokument dźwiękowy] / Charlotte Link ; [z niem. przeł. Marta Archman]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [2014]. Filia nr 14
170. Eksperyment Isola [Dokument dźwiękowy] / Åsa Avdic ; z języka szwedzkiego przełożył Wojciech Łygaś. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga Sp. z o.o. copyright 2018. Mediateka
171. Elmer [Dokument dźwiękowy] : przygody w kratkę / David McKee ; tłumaczenie Dominika Dominów, Maria Szarf. – Poznań : Papilon – Publicat S.A. copyright 2014. Filia nr 14
172. Emi i Tajny Klub Superdziewczyn [Dokument dźwiękowy] / Agnieszka Mielech. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2015. Mediateka
173. Emma [Dokument dźwiękowy] / Jane Austen ; przeł. Jadwiga Dmochowska. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2009. Filia nr 14
174. Enklawa [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz jako Ove Løgmansbø. – Wrocław ; Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat cop. 2017. Mediateka
175. Eugeniusz Bodo [Dokument dźwiękowy] : „Już taki jestem zimny drań” / Ryszard Wolański. – [Piaseczno] : Heraclon International [2017]. Mediateka
176. Europejka [Dokument dźwiękowy] / Manuela Gretkowska. – Warszawa : Propaganda [2009]. Mediateka
177. Fabryka śmierci [Dokument dźwiękowy] / Maciej Słomczyński. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
178. Fachowiec [Dokument dźwiękowy] / Joseph Finder ; [z języka angielskiego przełożył Przemysław Hejmej]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Mediateka
179. Farba [Dokument dźwiękowy] / Wojtek Miłoszewski. – Warszawa : Virtualo – Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupą Wydawniczą Foksal copyright © 2018. Mediateka
180. Farsa panny Heni [Dokument dźwiękowy] / Maria Rodziewiczówna. – Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ cop. 2010. Filia nr 14
181. Ferdydurke [Dokument dźwiękowy] / Witold Gombrowicz. – Warszawa : Agora cop. 2007. Filia nr 14
182. Fototapeta [Dokument dźwiękowy] : wybór opowiadań / Michał Witkowski. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. 2008. Mediateka
183. Francuska oberża [Dokument dźwiękowy] / Julia Stagg ; [z ang. przeł. Magdalena Słysz]. – Warszawa : Świat Książki – Grupa Wydawnicza Weltbild 2011. Filia nr 14
184. Francuskie zlecenie [Dokument dźwiękowy] / Anna J. Szepielak. – Piaseczno : Heraclon International – Storybox.pl ; Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia [2017]. Mediateka
185. Gagatek [Dokument dźwiękowy] / Zbigniew Wróbel. – Warszawa : Wydawnictwo Lissner Studio 2012. Mediateka
186. Gaumardżos! [Dokument dźwiękowy] : opowieści z Gruzji / Anna Dziewit-Meller, Marcin Meller. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska cop. 2011. Filia nr 14
187. Gaumardżos! [Dokument dźwiękowy] : opowieści z Gruzji / Anna Dziewit-Meller, Marcin Meller. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska cop. 2011. Mediateka
188. Gawędy o sztuce [Dokument dźwiękowy] : XIII-XV wiek / Bożena Fabiani. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2013. Filia nr 14
189. Gawędy o sztuce sakralnej [Dokument dźwiękowy] / Bożena Fabiani. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN copyright 2016. Filia nr 14
190. Genialna przyjaciółka [Dokument dźwiękowy] / Elena Ferrante ; z języka włoskiego przełożyła: Alina Pawłowska-Zampino. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga copyright 2017. Mediateka
191. Gildia Magów [Dokument dźwiękowy] / Trudi Canavan ; [przeł. Agnieszka Fulińska ; czyta Joanna Jabłczyńska]. – [S. l.] : Wydawnictwo Galeria Książki 2009. Mediateka
192. Głębia [Dokument dźwiękowy] / Henning Mankell ; Polish translation by Ewa Wojciechowska.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Foksal Grupa Wydawnicza copyright 2017. Mediateka
193. Głowa Minotaura [Dokument dźwiękowy] : lwowskie śledztwo Eberharda Mocka / Marek Krajewski ; czyta Marcin Popczyński. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. : Biblioteka Akustyczna cop. 2009. Mediateka
194. Gniewny pomruk burzy [Dokument dźwiękowy] / Dariusz Domagalski. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
195. Good night, Dżerzi [Dokument dźwiękowy] / Janusz Głowacki. – Warszawa : Świat Książki 2010. Mediateka
196. Gorzka czekolada [Dokument dźwiękowy] / Lesley Lokko ; czyta Maria Seweryn. – Warszawa : Świat Książki cop. 2010. Mediateka
197. Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach [Dokument dźwiękowy] / Paweł Beręsewicz, Barbara Kosmowska, Katarzyna Ryrych, Wojciech Cesarz,Katarzyna Terechowicz. – [Warszawa] : Fundacja „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” : Prószyński Media Sp. z o.o. : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2016. Mediateka
198. Gra cieni [Dokument dźwiękowy] / Charlotte Link ; [z niem. przeł. Daria Kuczyńska-Szymala].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2015. Filia nr 14
199. Gra o tron [Dokument dźwiękowy] / George R. R. Martin ; [tł. Paweł Kruk]. – [Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo [cop. 2012]. Filia nr 14
200. Gra o tron [Dokument dźwiękowy] / George R. R. Martin ; [tł. Paweł Kruk]. – [Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo [cop. 2012]. Mediateka
201. Grace i Grace [Dokument dźwiękowy] / Margaret Atwood ; przełożyła Aldona Możdżyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
202. Grand [Dokument dźwiękowy] / Janusz Leon Wiśniewski. – [Warszawa] : Wielka Litera [2014]. Filia nr 14
203. Grand [Dokument dźwiękowy] / Janusz Leon Wiśniewski. – [Warszawa] : Wielka Litera [2014]. Mediateka
204. Grobowce Atuanu [Dokument dźwiękowy] / Ursula K. Le Guin ; translation by Piotr W. Cholewa. – Warszawa : Prószyński Media Sp. z o.o. : we współpr. z Biblioteka Akustyczna [2015]. Mediateka
205. Grobowiec cesarza [Dokument dźwiękowy] : tajemnica miejsca pochówku pierwszego cesarza Chin / Steve Berry ; [tł. Adam Olesiejuk]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [cop.2012]. Mediateka
206. Groby niewinnych [Dokument dźwiękowy] / Peter Robinson ; [z jęz. ang. przeł. Alina Siewior- Kuś]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2016. Filia nr 14
207. Gwiazda Wieczorna wschodzi [Dokument dźwiękowy] / Brandon Mull ; przełożył Rafał Lisowski. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Grupą Wydawniczą Foksal cop. 2016. Mediateka
208. Gwiazdko, gdzie jesteś? [Dokument dźwiękowy] ; Fred się zgubił! ; Biedna, mała Luna / Holly Webb. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
209. Haker umysłów [Dokument dźwiękowy] / Andrzej Batko. – Gliwice : Wydawnictwo Helion cop. 2013. Filia nr 14
210. Harda [Dokument dźwiękowy] / Elżbieta Cherezińska. – [Katowice] : Aleksandria ; Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo copyright 2016. Mediateka
211. Historia nowego nazwiska [Dokument dźwiękowy] / Elena Ferrante ; z języka włoskiego przełożyła Lucyna Rodziewicz-Doktór. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga [2017]. Filia nr 14
212. Hobbit czyli Tam i z powrotem [Dokument dźwiękowy] / J. R. R. Tolkien ; przekład Maria Skibniewska. – Warszawa : Muza cop. 2016. Mediateka
213. Hobbit czyli Tam i z powrotem [Dokument dźwiękowy] / J. R. R. Tolkien ; przekład Maria Skibniewska. – Warszawa : Muza cop. 2013. Mediateka
214. Hobbit czyli Tam i z powrotem [Dokument dźwiękowy] / J. R. R. Tolkien ; przekład: Maria Skibniewska. – Warszawa : Muza SA p2012. Mediateka
215. Horror! czyli Skąd się biorą dzieci [Dokument dźwiękowy] / Grzegorz Kasdepke. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” cop. 2010. Mediateka
216. Hrabia Monte Christo. T. 1-3 [Dokument dźwiękowy] / Aleksander Dumas ; [tłumaczenie Julian Rogoziński]. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2010. Filia nr 14
217. Hryciowie [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Gutowska-Adamczyk. – [Warszawa] : Wydawnictwo Nasza Księgarnia [cop. 2011]. Filia nr 14
218. Hryciowie [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Gutowska-Adamczyk. – [Warszawa] : Wydawnictwo Nasza Księgarnia [cop. 2011]. Mediateka
219. I nie było już nikogo [Dokument dźwiękowy] / Agata Christie ; przekład z angielskiego Roman Chrząstkowski. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat S.A. copyright 2017. Filia nr 14
220. I nie było już nikogo [Dokument dźwiękowy] / Agata Christie ; przekład z angielskiego Roman Chrząstkowski. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat S.A. copyright 2017. Mediateka
221. I niechaj cisza wznieci wojnę [Dokument dźwiękowy] : opowiadania / Dariusz Domagalski. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
222. I że Cię nie opuszczę… [czyli Love story] [Dokument dźwiękowy] / Elizabeth Gilbert ; [przekł. Marta Jabłońska-Majchrzak]. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis cop. 2010. Filia nr 14
223. Igrzyska śmierci [Dokument dźwiękowy] / Suzanne Collins ; [tł. Małgorzata Hesko- Kołodzińska i Piotr Budkiewicz] ; czyta Anna Dereszowska. – [B. m.] : Media Rodzina cop. 2009. Mediateka
224. Immunitet [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl ; [Poznań] : Czwarta Strona [2017]. Filia nr 14
225. Immunitet [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl ; [Poznań] : Czwarta Strona [2017]. Mediateka
226. Inna? [Dokument dźwiękowy] / Irena Jurgielewiczowa. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
227. Instytut młodych naukowców [Dokument dźwiękowy] / Matthew Pearl ; [z ang. przeł. Zbigniew Kościuk]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga 2014. Filia nr 14
228. Interesa familijne [Dokument dźwiękowy] / Józef Ignacy Kraszewski. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
229. Inwazja [Dokument dźwiękowy] / Wojtek Miłoszewski. – Warszawa : Virtualo – Biblioteka Akustyczna : we współpr. z: Grupa Wydawnicza Foksal copyright 2017. Mediateka
230. Inwigilacja [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2018]. Mediateka
231. Irena [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Kalicińska, Basia Grabowska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2012. Mediateka
232. Ischariot [Dokument dźwiękowy] / Roman Konik. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
233. Ja czyli Jak zmienić siebie [Dokument dźwiękowy] / Tadeusz Niwiński. – Gliwice : Złote Myśli Sp. z o.o [2011]. Mediateka
234. Ja jestem Halderd [Dokument dźwiękowy] / Elżbieta Cherezińska. – Katowice : Aleksandria ; [Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo 2017. Filia nr 14
235. Ja, urbanator [Dokument dźwiękowy] : awantury muzyka jazzowego / [opowiada Michał Urbaniak ; opracował] Andrzej Makowiecki. – [Warszawa] : Agora SA : Fundacja Urbaniak.com ©2012. Filia nr 14
236. Ja, urbanator [Dokument dźwiękowy] : awantury muzyka jazzowego / [opowiada Michał Urbaniak ; opracował] Andrzej Makowiecki. – [Warszawa] : Agora SA : Fundacja Urbaniak.com ©2012. Mediateka
237. Jadę sobie [Dokument dźwiękowy] : Azja : przewodnik dla podróżujących kobiet / Marzena Filipczak. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl ; [Warszawa] : Poradnia K [2016]. Filia nr 14
238. Jadę sobie [Dokument dźwiękowy] : Azja : przewodnik dla podróżujących kobiet / Marzena Filipczak. – Warszawa : Wydawnictwo Poradnia K 2010. Mediateka
239. Jagiellonowie [Dokument dźwiękowy] : miłosne sekrety wielkiej dynastii / Iwona Kienzler. – [Piaseczno] : Heraclon International. Story Box.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu z Wydawnictwem „Lira Publishing” [2018]. Mediateka
240. Jak to ze lnem było [Dokument dźwiękowy] / Maria Konopnicka. – [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia copyright 2018. Mediateka
241. Jak zawsze [Dokument dźwiękowy] / Zygmunt Miłoszewski. – [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Foksal : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2017. Mediateka
242. Jan Brzechwa [Dokument dźwiękowy]. – Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ Sp. j. ℗+© 2011. Filia nr 14
243. Jan Paweł II [Dokument dźwiękowy] : historie męskich przyjaźni / Grzegorz Polak. – Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II cop. 2012. Filia nr 14
244. Jądro ciemności [Dokument dźwiękowy] / Joseph Conrad ; [przełożyła Aniela Zagórska]. – [Piaseczno] : Heraclon International. Story Box.pl [2017]. Mediateka
245. Jeden za drugim [Dokument dźwiękowy] / Chris Carter ; z języka angielskiego przełożył Adam Olesiejuk. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga copyright 2016. Filia nr 14
246. Jedz, módl się, kochaj [Dokument dźwiękowy] / Elizabeth Gilbert ; [przekł. Marta Jabłońska- Majchrzak]. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis cop. 2010. Filia nr 14
247. Jeździec Miedziany [Dokument dźwiękowy] / Paullina Simons. – Warszawa : Świat Książki 2010. Filia nr 14
248. Jules [Dokument dźwiękowy] / Carole Trébor ; Polish translation by Jakub Jedliński. – [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Story Box.pl ; Warszawa : Polarny Lis [2018]. Mediateka
249. Jules [Dokument dżwiękowy] / Carole Trébor ; Polish translation by Jakub Jedliński. – Piaseczno : Heraclon International Sp. z o.o. – Story Box.pl ; Warszawa : Polarny Lis [2017]. Mediateka
250. Jutro [Dokument dźwiękowy] / Guillaume Musso ; Polish transl. Joanna Prądzyńska. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz ; [Ożarów Mazowiecki] : Firma Księgarska Olesiejuk cop. 2014. Filia nr 14
251. Już mnie nie oszukasz [Dokument dźwiękowy] / Harlan Coben ; Polish translation Robert Waliś. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. : we współpracy z Virtualo Sp. z o.o. Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
252. Kacperiada [Dokument dźwiękowy] : opowiadania dla łobuzów i nie tylko / Grzegorz Kasdepke. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna copyright 2016. Filia nr 14
253. Kafka nad morzem [Dokument dźwiękowy] / Haruki Murakami ; przekł. Anna Zielińska-Elliott.- Warszawa : „Muza” p2008. Filia nr 14
254. Kamienie na szaniec [Dokument dźwiękowy] / Aleksander Kamiński ; czyta Jerzy Zelnik. – Warszawa : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2008. Filia nr 14
255. Kamienna noc [Dokument dźwiękowy] / Gaja Grzegorzewska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie cop. 2016. Filia nr 14
256. Kancelaria [Dokument dźwiękowy] / John Grisham ; [tł. Krzysztof Obłucki]. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz cop. 2012. Filia nr 14
257. Kapuściński non-fiction [Dokument dźwiękowy] / Artur Domosławski ; czyta Jerzy Radziwiłowicz. – Warszawa : Świat Książki cop. 2010. Mediateka
258. Karaluchy [Dokument dźwiękowy] / Jo Nesbø ; przekład z norweskiego Iwona Zimnicka. – Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat S.A. copyright 2017. Mediateka
259. Karolcia [Dokument dźwiękowy] / Maria Krüger. – Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg 2017. Mediateka
260. Kartki z pamiętnika młodej mężatki [Dokument dźwiękowy] / Magdalena Samozwaniec. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna : Wydawnictwo W.A.B. cop. 2011. Filia nr 14
261. Kasacja [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2017]. Filia nr 14
262. Kasacja [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2017]. Mediateka
263. Katedra w Barcelonie / [Dokument dźwiękowy] Ildefonso Falcones , czyta Zbigniew Zapasiewicz ; [tł. Magdalena Płachta]. – Warszawa : Albatros A. Kuryłowicz cop. 2012. Filia nr 14
264. Klasa pani Czajki [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Karolina Piekarska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna copyright 2015. Mediateka
265. Klejnot Medyny [Dokument dźwiękowy] / Sherry Jones ; tł. Maria Smulewska. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna : Wydawnictwo Otwarte cop. 2011. Filia nr 14
266. Klub Mefista [Dokument dźwiękowy] / Tess Gerritsen ; Polish transl. by Jerzy Żebrowski. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz cop. 2008. Filia nr 14
267. Klucze do więzienia demonów [Dokument dźwiękowy] / Brandon Mull ; przełożył Rafał Lisowski. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Grupą Wydawniczą Foksal cop. 2016. Mediateka
268. Ko(s)miczna futryna [Dokument dźwiękowy] / Dariusz Rekosz. – Piaseczno : Heraclon International – Storybox.pl [2016]. Filia nr 14
269. Kobieta roku [Dokument dźwiękowy] / Anna Tymko. – Warszawa : Propaganda [2006]. Mediateka
270. Kobieta w oknie [Dokument dźwiękowy] / A. J. Finn ; Polish translation by Jacek Żuławnik. – Warszawa : Foksal Grupa Wydawnicza : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
271. Kobiety w życiu Jana Pawła II [Dokument dźwiękowy] / Paweł Zuchniewicz, Brygida Grysiak. – Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II cop. 2012. Filia nr 14
272. Kobra [Dokument dźwiękowy] / Frederick Forsyth ; polish translation Robert Ginalski. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz cop. 2012. Filia nr 14
273. Kochanek Śmierci [Dokument dźwiękowy] / Boris Akunin. – Warszawa : Bellona : Agora 2014. Filia nr 14
274. Kochanie, zabiłam nasze koty [Dokument dźwiękowy] / Dorota Masłowska. – Warszawa : Noir sur Blanc 2012. Mediateka
275. Kocie historie [Dokument dźwiękowy] : trylogia / Tomasz Trojanowski. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2014. Mediateka
276. Kod Himmlera [Dokument dźwiękowy] / Przemysław Piotrowski. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2016]. Filia nr 14
277. Kod Leonarda da Vinci [Dokument dźwiękowy] / Dan Brown ; [z ang. przeł. Krzysztof Mazurek]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2013. Mediateka
278. Kod szczęścia [Dokument dźwiękowy] / Richard Wiseman ; przełożyła Agata Kowalczyk. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal copyright 2014. Mediateka
279. Kolekcja nietypowych zdarzeń [Dokument dźwiękowy] / Tom Hanks ; tłumaczenie: Patryk Gołębiowski. – Warszawa : Wielka Litera Sp. z o.o. copyright 2017. Mediateka
280. Kołysanka dla mordercy [Dokument dźwiękowy] / Mariusz Czubaj. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2011. Filia nr 14
281. Kołysanka dla mordercy [Dokument dźwiękowy] / Mariusz Czubaj. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2011. Mediateka
282. Kometa nad Doliną Muminków [Dokument dźwiękowy] / Tove Jansson ; [tł. Teresa Chłapowska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2012]. Filia nr 14
283. Konklawe [Dokument dźwiękowy] / Robert Harris ; Polish translation Andrzej Szulc. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2017. Filia nr 14
284. Konklawe [Dokument dźwiękowy] / Robert Harris ; Polish translation Andrzej Szulc. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2017. Mediateka
285. Korespondent [Dokument dźwiękowy] / Grażyna Jagielska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2014. Mediateka
286. Kosogłos [Dokument dźwiękowy] / Suzanne Collins ; czyta Anna Dereszowska ; [tł. Małgorzata Hesko-Kołodzińska i Piotr Budkiewicz]. – [Poznań] : Media Rodzina cop. 2010. Mediateka
287. Kościany galeon [Dokument dźwiękowy] / Jacek Piekara. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna copyright 2015. Mediateka
288. Kot i jego papież : opowieści kota Cziko o życiu Papieża Benedykta XVI / Jeanne Perego ; ilustracje: Donata Dal Molin Casagrande ; wstęp: osobisty sekretarz Benedykta XVI Georg Gänswein ; przełożyła: Lucyna Rodziewicz-Doktór. – Kraków : Wydawnictwo M copyright 2008. Mediateka
289. Kółko hiszpańskiego [Dokument dźwiękowy] / Agnieszka Mielech. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2015. Mediateka
290. Kraina Śpiochów [Dokument dźwiękowy] : bajka muzyczna / scenariusz i słowa piosenek Marta Guśniowska. – [Warszawa] : Wydawnictwo Buka radość słuchania ©2017. Filia nr 14
291. Kraina Śpiochów [Dokument dźwiękowy] : bajka muzyczna / scenariusz i słowa piosenek Marta Guśniowska. – [Warszawa] : Wydawnictwo Buka radość słuchania ©2017. Mediateka
292. Kredziarz [Dokument dźwiękowy] / C. J. Tudor ; przekład Piotr Kaliński. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca copyright 2018. Mediateka
293. Król [Dokument dźwiękowy] : powieść / Szczepan Twardoch. – [Kraków] : Wydawnictwo Literackie copyright 2016. Mediateka
294. Król Maciuś Pierwszy [Dokument dźwiękowy] / Janusz Korczak. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2011. Mediateka
295. Król odszkodowań [Dokument dźwiękowy] / John Grisham ; Pol. transl. Marek Fedyszak. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; [Ożarów Mazowiecki] : Wydawnictwo Olesiejuk cop. 2013. Filia nr 14
296. Królewski spisek [Dokument dźwiękowy] / Steve Berry ; [z ang. przeł. Adam Olesiejuk]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2014. Filia nr 14
297. Królowa [Dokument dźwiękowy] / Elżbieta Cherezińska. – [Katowice] : Aleksandria ; Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo copyright 2016. Mediateka
298. Królowa Margot [Dokument dźwiękowy] / Aleksander Dumas. – [Nadarzyn] : Lissner Studio 2013. Filia nr 14
299. Królowa Śniegu i inne baśnie [Dokument dźwiękowy] / Hans Christian Andersen ; [tłumaczenie Cecylia Niewiadomska, Franciszek Mirandola]. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2016. Mediateka
300. Krucyfiks [Dokument dźwiękowy] / Chris Carter ; [z języka angielskiego przełożyła Katarzyna Procner-Chlebowska]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2016. Mediateka
301. Kryptonim Burza [Dokument dźwiękowy] / Vladimir Wolff [pseud.]. – [Piaseczno] : Heraclon International. Story Box.pl [2017]. Filia nr 14
302. Krzysztof Kolumb [Dokument dźwiękowy] / James Fenimore Cooper. – Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ cop. 2011. Filia nr 14
303. Krzyżacy [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2007. Filia nr 14
304. Krzyżacy [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2007. Mediateka
305. Książę Kaspian [Dokument dźwiękowy] / C. S. Lewis ; przekład Andrzej Polkowski. – [Poznań]: Media Rodzina cop. 2008. Mediateka
306. Księga dżungli [Dokument dźwiękowy] / Rudyard Kipling. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2013. Mediateka
307. Księga humoru żydowskiego [Dokument dźwiękowy] : dowcipy i anegdoty / [wybór i oprac.] Weronika Łęcka, Jacek Illg. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2016]. Filia nr 14
308. Księżniczka z lodu [Dokument dźwiękowy] / Camilla Läckberg ; [przekł. Inga Sawicka]. – [Warszawa] : Wydawnictwo Czarna Owca cop. 2011. Filia nr 14
309. Księżniczka z lodu [Dokument dźwiękowy] / Camilla Läckberg ; [przekł. Inga Sawicka]. – [Warszawa] : Wydawnictwo Czarna Owca cop. 2011. Mediateka
310. Kto pokocha Psotkę? [Dokument dźwiękowy] ; Maksio szuka domu / Holly Webb. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
311. Kubuś Puchatek [Dokument dźwiękowy] / A. A. Milne ; [w przekładzie Ireny Tuwim]. – Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia cop. 2010. Mediateka
312. Kulminacje [Dokument dźwiękowy] / Janusz L. Wiśniewski oraz Manula Kalicka, Magdalena Witkiewicz, Agnieszka Niezgoda, Paulina Holtz, Marika Krajniewska, Izabela Sowa, Małgorzata Warda, Joanna Jodełka. – Warszawa : Wielka Litera Sp. z o.o. copyright 2015. Mediateka
313. Kwiaty na poddaszu [Dokument dźwiękowy] / Virginia C. Andrews ; [z ang. przeł. Bożena Wiercińska]. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska 2012. Filia nr 14
314. Kwiaty na poddaszu [Dokument dźwiękowy] / Virginia C. Andrews ; [z ang. przeł. Bożena Wiercińska]. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska 2012. Mediateka
315. Labirynt duchów [Dokument dźwiękowy] / Carlos Ruiz Zafón ; Polish translation by Katarzyna Okrasko and Carlos Marrodán Casas. – Warszawa : Muza SA 2017. Mediateka
316. Lala [Dokument dźwiękowy] / Jacek Dehnel. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna [2008]. Filia nr 14
317. Lalka [Dokument dźwiękowy] / Bolesław Prus, [czyta Jerzy Kamas]. – [Warszawa] : Bellona : Polskie Radio cop. 2007. Filia nr 14
318. Lalka [Dokument dźwiękowy] / Bolesław Prus. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2017]. Mediateka
319. Lalka. T. 1-2 [Dokument dźwiękowy] / Bolesław Prus. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2016. Filia nr 14
320. Láska nebeská [Dokument dźwiękowy] / czyta Mariusz Szczygieł. – Warszawa : Agora SA 2012. Filia nr 14
321. Láska nebeská [Dokument dźwiękowy] / czyta Mariusz Szczygieł. – Warszawa : Agora SA 2012. Mediateka
322. Latający szpieg czy Karlsson z Dachu [Dokument dźwiękowy] / Astrid Lindgren ; [Polish translation by Teresa Chłapowska]. – Warszawa : Jung-off-ska cop. 2011. Mediateka
323. Lato Muminków [Dokument dźwiękowy] / Tove Jansson ; [tł. Irena Szuch-Wyszomirska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2011]. Filia nr 14
324. Lato przed zmierzchem [Dokument dźwiękowy] / Doris Lessing ; czyta Anna Gajewska ; przeł. Barbara Rewkiewicz-Sadowska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna 2008. Mediateka
325. Lecę dalej [Dokument dźwiękowy] : tanie podniebne podróże / Marzena Filipczak. – Piaseczno: Heraclon International – Storybox.pl ; [Warszawa]: Poradnia K [2016]. Filia nr 14
326. Legendy toruńskie wierszem [Dokument dźwiękowy] / [wiersze Dorota Kaźmierczak ; il. Maria Raplewicz]. – Toruń : Wydawnictwo Literat [2014]. Filia nr 14
327. Lilka i spółka [Dokument dźwiękowy] / Magdalena Witkiewicz. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Wydawnictwo Nasza Księgarnia cop. 2015. Mediateka
328. Listy starego diabła do młodego [Dokument dźwiękowy] / C. S. Lewis ; [przekł. Stanisław Pietraszko]. – [Poznań] : Media Rodzina cop. 2008. Filia nr 14
329. LO story [Dokument dźwiękowy] / Magda Skubisz. – [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl [2017]. Mediateka
330. Lokatorka [Dokument dźwiękowy] / J. P. Delaney ; translation by Mariusz Gądek. – Kraków : Wydawnictwo Otwarte ; Warszawa : we współpracy z Biblioteka Akustyczna – Virtualo cop. 2017. Filia nr 14
331. Lokatorka [Dokument dźwiękowy] / J. P. Delaney ; translation by Mariusz Gądek. – Kraków : Wydawnictwo Otwarte ; Warszawa : we współpracy z Biblioteka Akustyczna – Virtualo cop. 2017. Mediateka
332. Lolita [Dokument dźwiękowy] / Vladimir Nabokov ; przekł. Michał Kłobukowski. – Warszawa : Muza 2009. Filia nr 14
333. Lolita [Dokument dźwiękowy] / Vladimir Nabokov ; przekł. Michał Kłobukowski. – Warszawa : Muza 2009. Mediateka
334. Lontano [Dokument dźwiękowy] / Jean-Christophe Grangé ; [z jęz. fr. przeł. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2016. Filia nr 14
335. Ludzie bezdomni [Dokument dźwiękowy] / Stefan Żeromski. – Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ p2010. Mediateka
336. Łańcuch zdarzeń [Dokument dźwiękowy] / Fredrik T. Olsson ; [ze szw. przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2015. Filia nr 14
337. Łaska [Dokument dźwiękowy] / Anna Kańtoch. – Katowice : Wydawnictwo Aleksandria ; [Wołowiec] : Wydawnictwo Czarne 2017. Mediateka
338. Łaskun [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpr. z Biblioteka Akustyczna copyright 2016. Mediateka
339. Łezka, przerażona kotka [Dokument dźwiękowy] ; Mały Rubi w tarapatach ; Mgiełka, porzucona kotka / Holly Webb. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
340. Łowcy dusz [Dokument dźwiękowy] / Jacek Piekara. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna copyright 2012. Mediateka
341. Łzy Nemezis [Dokument dźwiękowy] / Rafał Dębski ; czyta Roch Siemianowski. – Piaseczno : Heraclon International [2014]. Filia nr 14
342. M jak merde! [Dokument dźwiękowy] / Stephen Clarke ; przeł. Hanna Baltyn. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2010. Filia nr 14
343. Macbeth [Dokument dźwiękowy] / Jo Nesbø ; przekład z norweskiego Iwona Zimnicka. – Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat copyright 2018. Mediateka
344. Małe lisy [Dokument dźwiękowy] / Justyna Bargielska. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne Sp. z o.o. ©2013. Mediateka
345. Małe trolle i duża powódź [Dokument dźwiękowy] / Tove Jansson ; [tł. Teresa Chłapowska]. – [Warszawa] : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2012]. Filia nr 14
346. Małe życie [Dokument dźwiękowy] / Hanya Yanagihara ; Polish translation by Jolanta Kozak. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2017. Mediateka
347. Mały Książę [Dokument dźwiękowy] / Antoine de Saint-Exupéry ; przekład Jan Szwykowski. – Warszawa : Muza cop. 2016. Mediateka
348. Martynka [Dokument dźwiękowy] : ulubione opowieści / na podst. książek Gilberta Delahaye’a i Marcela Marliera ; [tł. Liliana Fabisińska]. – Poznań : Papilon-Publicat 2013. Filia nr 14
349. Martynka [Dokument dźwiękowy] : ulubione opowieści / na podstawie książek Gilberta Delahaye’a i Marcela Marliera ; tłumaczenie Liliana Fabisińska ; ilustracje Marcel Marlier. – Poznań : Papilon – Publicat S.A. © 2017. Filia nr 14
350. Masa o kobietach polskiej mafii [Dokument dźwiękowy] / Jarosław Sokołowski „Masa” w rozmowie z Arturem Górskim. – Warszawa : Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna [2016]. Mediateka
351. Masa o pieniądzach polskiej mafii [Dokument dźwiękowy] / Jarosław Sokołowski „Masa” w rozmowie z Arturem Górskim. – Warszawa : Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna [2017]. Mediateka
352. Maski zła [Dokument dźwiękowy] / Iwona Banach. – [Piaseczno] : Heraclon Inernational – Storybox.pl ; [Katowice] : Szara Godzina [2017]. Filia nr 14
353. Maski zła [Dokument dźwiękowy] / Iwona Banach. – [Piaseczno] : Heraclon Inernational – Storybox.pl ; [Katowice] : Szara Godzina [2017]. Mediateka
354. Mąż [Dokument dźwiękowy] / Dean Koontz ; Polish transl. Andrzej Szulc. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros – Wydawnictwo A. Kuryłowicz ; cop. 2009. Filia nr 14
355. Meandry miłości [Dokument dźwiękowy] / Kasia Bulicz-Kasprzak. – [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl ; [Warszawa] : Audioteka [2017]. Filia nr 14
356. Mężczyzna, który zapomniał o swojej żonie [Dokument dźwiękowy] / John O’Farrell ; [z ang. przeł. Katarzyna Różycka]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [2013]. Filia nr 14
357. Między ustami a brzegiem pucharu [Dokument dźwiękowy] / Maria Rodziewiczówna. – Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ cop. 2010. Filia nr 14
358. Millenium : [Dokument dźwiękowy] trylogia kryminalna / Stieg Larsson ; [przekł. Beata Walczak-Larsson, Paulina Rosińska, Alicja Rosenau]. – Warszawa : Czarna Owca cop. 2010. Filia nr 14
359. Miłość dobrej kobiety [Dokument dźwiękowy] / Alice Munro ; przeł. Agnieszka Pokojska. – [Warszawa] : Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2013. Filia nr 14
360. Mistrz i Małgorzata [Dokument dźwiękowy] / Michaił Bułhakow ; [tł. Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski ; czyta Henryk Boukołowski]. – [Warszawa] : Propaganda [2007]. Filia nr 14
361. Mity greckie dla dzieci [Dokument dźwiękowy] / Grzegorz Kasdepke. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” cop. 2013. Mediateka
362. Modlitwa o deszcz [Dokument dźwiękowy] / Wojciech Jagielski ; czyta Roch Siemianowski. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : Wydawnictwo W.A.B. cop. 2010. Mediateka
363. Moje gawędy o sztuce [Dokument dźwiękowy] : dzieła, twórcy, mecenasi : wiek XV-XVI / Bożena Fabiani. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska cop. 2012. Filia nr 14
364. Moje Indie [Dokument dźwiękowy] / Jarosław Kret. – Warszawa : Świat Książki cop. 2011. Filia nr 14
365. Moralność pani Piontek [Dokument dźwiękowy] / Magdalena Witkiewicz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl ; [Poznań] : Filia [2017]. Filia nr 14
366. Morderstwo na plebanii [Dokument dźwiękowy] / Agata Christie ; [tł. Wacława Komarnicka]. – [Kraków] : Wydawnictwo Omega cop. 2011. Filia nr 14
367. Morderstwo w zaułku [Dokument dźwiękowy] / Agata Christie ; przekład z angielskiego Jan S. Zaus. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, Oddział Publicat copyright 2017. Mediateka
368. Morfina [Dokument dźwiękowy] / Szczepan Twardoch. – Kraków : Wydawnictwo Literackie cop. 2016. Mediateka
369. Motylek [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpr. z Biblioteka Akustyczna cop. 2014. Filia nr 14
370. Motylek [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpr. z Biblioteka Akustyczna cop. 2014. Mediateka
371. Mój Egipt [Dokument dźwiękowy] / Jarosław Kret. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska cop. 2011. Filia nr 14
372. Mróz [Dokument dźwiękowy] / Marcin Ciszewski. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2017]. Mediateka
373. Na Grobli [Dokument dźwiękowy] / Eustachy Rylski ; czyta Leszek Teleszyński. – Warszawa : Świat Książki 2010. Mediateka
374. Na marginesie życia [Dokument dźwiękowy] / Stanisław Grzesiuk ; czyta Arkadiusz Bazak. – Piaseczno : Heraclon International [2009]. Filia nr 14
375. Na plaży Chesil [Dokument dźwiękowy] / Ian McEwan ; przełożył Andrzej Szulc. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna 2018. Filia nr 14
376. Na południe od piekła [Dokument dźwiękowy] / Thomas Engström ; z języka szwedzkiego przełożyła Emilia Fabisiak. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga copyright 2017. Filia nr 14
377. Na scenie [Dokument dźwiękowy] / Agnieszka Mielech. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal copyright 2015. Mediateka
378. Na skraju ciszy [Dokument dźwiękowy] / Kristina Ohlsson ; translation by Wojciech Łygaś. – Warszawa : Prószyński Media ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Story Box.pl [2017]. Filia nr 14
379. Na skraju załamania [Dokument dźwiękowy] / B. A. Paris ; przełożyła Maria Olejniczak- Skarsgård. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
380. Na szafocie [Dokument dźwiękowy] / Hilary Mantel ; [tł. Urszula Gardner]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [cop. 2013]. Filia nr 14
381. Na szafocie [Dokument dźwiękowy] / Hilary Mantel ; [tł. Urszula Gardner]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [cop. 2013]. Mediateka
382. Na tropie Damiana [Dokument dźwiękowy] / Andrzej Szczypiorski. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
383. Nad Niemnem [Dokument dźwiękowy] / Eliza Orzeszkowa. – [Ostrów Wielkopolski] : Wydawnictwo MagnaT [2011]. Filia nr 14
384. Najlepsze anegdoty o sławnych ludziach [Dokument dźwiękowy] / [zebr. i oprac.] Przemysław Słowiński. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
385. Najlepsze jest najbliżej [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata J. Kursa. – Warszawa : Lissner Studio 2012. Filia nr 14
386. Nakarmić wilki [Dokument dźwiękowy] / Maria Nurowska. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. : Biblioteka Akustyczna, cop. 2010. Filia nr 14
387. Nakarmić wilki [Dokument dźwiękowy] / Maria Nurowska. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. : Biblioteka Akustyczna, cop. 2010. Mediateka
388. Naznaczeni śmiercią [Dokument dźwiękowy] / Veronica Roth ; przełożyła Zuzanna Byczek. – Warszawa : Wydawnictwo Jaguar Sp. Jawna : we współpracy z Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. copyright 2017. Mediateka
389. Necrosis [Dokument dźwiękowy] : przebudzenie / Jacek Piekara. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. ; Lublin : we współpracy z Fabryka Słów copyright 2016. Mediateka
390. Nie bój się życia [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Miller. – Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o. copyright 2012. Mediateka
391. Niebezpieczny romans [Dokument dźwiękowy] / Peter Robinson ; [ z ang. przeł. Radosław Madejski]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2015. Filia nr 14
392. Niedomówienia [Dokument dźwiękowy] / Anna Sakowicz. – [Piaseczno] : Heraclon International. Story Box.pl [2017]. Filia nr 14
393. Niepokorni [Dokument dźwiękowy] / Vincent V. Severski. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o. ©2016. Mediateka
394. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek [Dokument dźwiękowy] : (czterech prawych i sześciu lewych) / Justyna Bednarek. – Piaseczno : Heraclon International – Storybox.pl [2016]. Filia nr 14
395. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek [Dokument dźwiękowy] : (czterech prawych i sześciu lewych) / Justyna Bednarek. – Piaseczno : Heraclon International – Storybox.pl [2016]. Mediateka
396. Nieśmiertelni [Dokument dźwiękowy] / Vincent V. Severski. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca : Fonopolis © 2014. Mediateka
397. Niewierni [Dokument dźwiękowy] / Vincent V. Severski. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca © 2012. Mediateka
398. Nieznana wojna [Dokument dźwiękowy] / Otto Skorzeny. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
399. Niezwykłe przygody detektywa Pozytywki [Dokument dźwiękowy] / Grzegorz Kasdepke. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” cop. 2013. Mediateka
400. Noc Kupały [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Berenika Miszczuk. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Foksal Grupa Wydawnicza copyright 2017. Mediateka
401. Nocni wędrowcy [Dokument dźwiekowy] / Wojciech Jagielski. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2013. Mediateka
402. Nocny prześladowca [Dokument dźwiękowy] / Chris Carter ; [z języka angielskiego przełożyła Katarzyna Procner-Chlebowska]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Mediateka
403. Nora [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński i S-ka : we współpracy z Biblioteka Akustycza copyright 2018. Mediateka
404. Nowe przygody Pana Samochodzika [Dokument dźwiękowy] ; Pan Samochodzik i Fantomas / Zbigniew Nienacki. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
405. O czym szumią wierzby [Dokument dźwiękowy] / Kenneth Grahame ; [przeł. Maria Godlewska]. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2016. Filia nr 14
406. O krasnoludkach i sierotce Marysi [Dokument dźwiękowy] / Maria Konopnicka. – Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ p2010. Mediateka
407. O króliku, który chce zasnąć [Dokument dźwiękowy] : dla rodziców, których dzieci nie chcą spać / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; tłumaczenie na język angielski Carl-Johan Forssén Ehrlin ; z języka angielskiego przełożyła Ewa Borówka. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2015. Mediateka
408. O ziemiańskim świętowaniu [Dokument dźwiękowy] : Święta Bożego Narodzenia / Tomasz Adam Pruszak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2012. Filia nr 14
409. Obłęd ’44 czyli Jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie [Dokument dźwiękowy] / Piotr Zychowicz. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o. [2017]. Filia nr 14
410. Obłomow [Dokument dźwiękowy] / Iwan Gonczarow ; czyta Michał Breitenwald ; [przekł. z jęz. ros. Franciszek Gawroński]. – Piaseczno : Heraclon International [2014]. Filia nr 14
411. Obraz pośmiertny [Dokument dźwiękowy] / Aleksandra Marinina ; przeł. Aleksandra Stronka.- [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2011. Filia nr 14
412. Obsesja [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Berenika Miszczuk. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Foksal Grupa Wydawnicza copyright 2017. Mediateka
413. Odrzucona miłość [Dokument dźwiękowy] / Peter Robinson ; [z języka angielskiego przełożył Zbigniew Kościuk]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Filia nr 14
414. Ofiara losu [Dokument dźwiękowy] : Niemiecki bękart ; Syrenka / Camilla Läckberg ; przekład Inga Sawicka. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca sp. z o.o. [2016]. Mediateka
415. Ogniem i mieczem [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz ; Krzysztof Globisz. – [Warszawa] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2008. Filia nr 14
416. Ogniem i mieczem [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz ; Krzysztof Globisz. – [Warszawa] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2008. Mediateka
417. Ogród letni [Dokument dźwiękowy] / Paullina Simons. – Warszawa : Świat Książki 2010. Filia nr 14
418. Ojciec chrzestny [Dokument dźwiękowy] : słuchowisko / Mario Puzo ; Pol. transl. Anna Zielińska, Tomasz Zieliński. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz : Audioteka Poland cop. 2014. Filia nr 14
419. Okrutny krąg [Dokument dźwiękowy] / Wilbur Smith ; Polish transl. Zbigniew Kościuk. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz ; [Ożarów Mazowiecki] : Firma Księgarska Olesiejuk cop. 2014. Filia nr 14
420. Okularnik [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Bonda. – Warszawa : Muza cop. 2015. Mediateka
421. Ona już nie wróci [Dokument dźwiękowy] / Hans Koppel ; czyta Nergal – Adam Darski ; [przekł. Wojciech Łygaś]. – Warszawa : Świat Książki 2014. Filia nr 14
422. Operacja Talos [Dokument dźwiękowy] : zamach na Hitlera / Bogusław Wołoszański. – Warszawa : Wydawnictwo Sensacje XX Wieku [2016]. Filia nr 14
423. Operacja Talos [Dokument dźwiękowy] : zamach na Hitlera / Bogusław Wołoszański. – Warszawa : Wydawnictwo Sensacje XX Wieku [2016]. Mediateka
424. Opiekun [Dokument dźwiękowy] / Piotr Jędrosz ; czyta Jacek Kałucki. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2008. Mediateka
425. Opowiadania bizarne [Dokument dźwiękowy] / Olga Tokarczuk. – Kraków : Wydawnictwo Literackie ; [Warszawa] : Audioteka copyright © 2018. Mediateka
426. Opowiadania odeskie [Dokument dźwiękowy] / Izaak Babel. – Warszawa : Bellona 2014. Filia nr 14
427. Opowiadania z Doliny Muminków [Dokument dźwiękowy] / Tove Jansson ; [tł. Irena Szuch- Wyszomirska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2011]. Filia nr 14
428. Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek [Dokument dźwiękowy] : 100 historii niezwykłych kobiet / Elena Favilli i Francesca Cavallo ; z angielskiego przełożyła Ewa Borówka. – Katowice : Wydawnictwo Debit – Wydawnictwo Sonia Draga copyright 2017. Mediateka
429. Opowieści niesamowite [Dokument dźwiękowy] / Edgar Allan Poe ; [tł. Bolesław Leśmian]. – Częstochowa : Wydawnictwo Promatek cop. 2011. Mediateka
430. Opowieści z Narnii. [T.1], Lew, czarownica i stara szafa [Dokument dźwiękowy] / C.S. Lewis ; [przekł. Andrzej Polkowski]. – [Poznań] : „Media Rodzina” cop. 2008. Filia nr 14
431. Opowieści z Narnii. [T.1], Lew, czarownica i stara szafa [Dokument dźwiękowy] / C.S. Lewis ; [przekł. Andrzej Polkowski]. – [Poznań] : „Media Rodzina” cop. 2008. Mediateka
432. Opowieść wigilijna [Dokument dźwiękowy] / Ch. Dickens ; przełożył Andrzej Polkowski. – [Poznań] : Media Rodzina cop. 2007. Filia nr 14
433. Oskarżenie [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2018]. Mediateka
434. Osobliwy dom pani Peregrine [Dokument dźwiękowy] / Ransom Riggs ; [tł. Małgorzata Hesko- Kołodzińska]. – [Poznań] : Media Rodzina cop. 2013. Mediateka
435. Ostatni dzień lipca / [Dokument dźwiękowy] / Bartłomiej Rychter. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2012. Mediateka
436. Ostatnia noc w Chateau Marmont [Dokument dźwiękowy] / Lauren Weisberger ; polish translation Magdalena Słysz. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz cop. 2012. Filia nr 14
437. Ostatnie życzenie. cz. 1 [Dokument dźwiękowy] / Andrzej Sapkowski. – [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa cop. 2011. Filia nr 14
438. Ostatnie życzenie. cz. 2 [Dokument dźwiękowy] / Andrzej Sapkowski. – [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa cop. 2011. Filia nr 14
439. Oszukana [Dokument dźwiękowy] Charlotte Link ; [z niemieckiego przełożyła Anna Makowiecka-Siudut]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Filia nr 14
440. Oszukana [Dokument dźwiękowy] Charlotte Link ; [z niemieckiego przełożyła Anna Makowiecka-Siudut]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Mediateka
441. Oto jest Kasia [Dokument dźwiękowy] / Mira Jaworczakowa ; czyta Katarzyna Makuch. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2010.] Filia nr 14
442. Outsider [Dokument dźwiękowy] / Stephen King ; przełożył Tomasz Wilusz. – Warszawa : Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
443. Pamiętniki Tatusia Muminka [Dokument dźwiękowy] / Tove Jansson ; [tł. Teresa Chłapowska].- Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2012]. Filia nr 14
444. Pan Kuleczka [Dokument dźwiękowy] / Wojciech Widłak. – [Poznań] : Media Rodzina cop. 2011. Mediateka
445. Pan Kuleczka. Cz. 2 [Dokument dźwiękowy] / Wojciech Widłak. – [Poznań] : „Media Rodzina” cop. 2012. Mediateka
446. Pan Kuleczka. Cz. 3 [Dokument dźwiękowy] / Wojciech Widłak. – [Poznań] : „Media Rodzina” cop. 2012. Mediateka
447. Pan Samochodzik i Winnetou [Dokument dźwiękowy] ; Pan Samochodzik i Niewidzialni / Zbigniew Nienacki. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
448. Pan Samochodzik i zagadki Fromborka [Dokument dźwiękowy] ; Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic / Zbigniew Nienacki. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
449. Pan Samochodzik i złota rękawica [Dokument dźwiękowy] ; Pan Samochodzik i człowiek z UFO / Zbigniew Nienacki. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
450. Pan Tadeusz [Dokument dźwiękowy] / Adam Mickiewicz. – [Warszawa] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2013. Mediateka
451. Pan Tadeusz [Dokument dźwiękowy] / Adam Mickiewicz. – Lublin : Biblios cop. 2006. Mediateka
452. Pan Wołodyjowski [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2007. Filia nr 14
453. Pan Wołodyjowski [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2007. Mediateka
454. Pani Bovary [Dokument dźwiękowy] / Gustaw Flaubert. – [Warszawa] : Agora : Bellona cop. 2012. Filia nr 14
455. Pani Walewska. T. 1 [Dokument dźwiękowy] / Wacław Gąsiorowski. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
456. Pani Walewska. T. 2 [Dokument dźwiękowy] / Wacław Gąsiorowski. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
457. Paryż na widelcu [Dokument dźwiękowy] : sekretne życie miasta / Stephen Clarke ; przeł. Hanna Baltyn. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2012. Filia nr 14
458. Pasja życia [Dokument dźwiękowy] / Irving Stone ; tłumaczenie Wanda Kragen. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2014. Filia nr 14
459. Pasja życia [Dokument dźwiękowy] / Irving Stone ; tłumaczenie Wanda Kragen. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2014. Mediateka
460. Pasja życia [Dokument dźwiękowy] / Jacek Pałkiewicz ; czyta Mirosław Utta. – Piaseczno : Storybox.pl [ca 2009]. Filia nr 14
461. Patrioci [Dokument dźwiękowy] / Sana Krasikov ; przełożyła Dorota Konowrocka-Sawa. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. : we współpracy Virtualo Sp. z o.o. – Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
462. Pentagram [Dokument dźwiękowy] / Jo Nesbø ; [przekład z norweskiego Iwona Zimnicka]. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie ; Poznań : Oddział Publicat cop. 2013. Filia nr 14
463. Perswazje [Dokument dźwiękowy] / Jane Austen ; translation by Ewa Partyga. – Warszawa : Prószyński Media [2016]. Filia nr 14
464. Perswazje [Dokument dźwiękowy] / Jane Austen ; translation by Ewa Partyga. – Warszawa : Prószyński Media [2016]. Mediateka
465. Pettson i Findus [Dokument dźwiękowy] / Sven Nordqvist ; [tłumaczenie Barbara Hołderna]. – [Poznań] : Media Rodzina cop. 2009. Mediateka
466. Piąta ewangelia [Dokument dźwiękowy] / Ian Caldwell ; z języka angielskiego przełożył Paweł Cichawa. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Mediateka
467. Piąta Ewangelia [Dokument dźwiękowy] / Philipp Vandenberg ; [czyta Piotr Bąk]. – [Katowice]: Wydawnictwo Sonia Draga [2008]. Filia nr 14
468. Piąty beatles [Dokument dźwiękowy] / Mariusz Czubaj. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2015. Filia nr 14
469. Piegowate opowiadania [Dokument dźwiękowy] / Renata Piątkowska. – Warszawa : Wydawnictwo Bis [2012]. Mediateka
470. Pielgrzym [Dokument dźwiękowy] / Paulo Coelho ; [przekł. Krystyna Szerzyńska-Maćkowiak].- Warszawa : Świat Książki cop. 2009. Filia nr 14
471. Pierwszy śnieg [Dokument dźwiękowy] / Jo Nesbø ; przekład z norweskiego Iwona Zimnicka. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat copyright 2017. Mediateka
472. Pięć lat kacetu [Dokument dźwiękowy] / Stanisław Grzesiuk ; czyta Arkadiusz Bazak. – Piaseczno : Heraclon International [2008]. Filia nr 14
473. Pięść Boga. T. 1-2 [Dokument dźwiękowy] / Frederick Forsyth. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
474. Pinokio [Dokument dźwiękowy] : słuchowisko z piosenkami / Carlo Collodi ; [oprac. pol. tekstu bajki Tamara Michałowska]. – Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg 2014. Filia nr 14
475. Pippi Pończoszanka [Dokument dźwiękowy] / Astrid Lindgren ; [for the Polish translation by Irena Szuch-Wyszomirska]. – [Warszawa] : Jung-Off-Ska cop. 2010. Mediateka
476. Pisz pan książkę! [Dokument dźwiękowy] / Zbyszek Buczkowski. – Warszawa : Muza 2014. Filia nr 14
477. Plaga cieni [Dokument dźwiękowy] / Brandon Mull ; przełożył Rafał Lisowski. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2016. Mediateka
478. Plastusiowy pamiętnik [Dokument dźwiękowy] / Maria Kownacka. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2010. Filia nr 14
479. Płatki na wietrze [Dokument dźwiękowy] / Virginia C. Andrews ; [z ang. przeł. Bożena Wiercińska]. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska 2012. Filia nr 14
480. Płomień i krzyż. T. 1 [Dokument dźwiękowy] / Jacek Piekara. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna copyright 2016. Mediateka
481. Po drugiej stronie okna [Dokument dźwiękowy] : opowieść o Januszu Korczaku / Anna Czerwińska-Rydel. – [Warszawa] : Akademia Rozwoju Wyobraźni Buka p2012. Mediateka
482. Pochłaniacz [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Bonda. – Warszawa : Muza p2017. Mediateka
483. Początek [Dokument dźwiękowy] / Dan Brown ; z angielskiego przełożył Paweł Cichawa. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga Sp. z o.o. copyright 2017. Mediateka
484. Pod mocnym aniołem [Dokument dźwiękowy] / Jerzy Pilch. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska 2012. Filia nr 14
485. Pod słońcem Toskanii [Dokument dźwiękowy] / Frances Mayes ; for the translation by Zofia Kierszys. – Warszawa : Agora SA : Bellona SA 2012. Mediateka
486. Podejrzany [Dokument dźwiękowy] / Paulina Świst. – Warszawa : Akurat – Muza SA ℗ 2018. Mediateka
487. Podróże z Herodotem [Dokument dźwiękowy] / Ryszard Kapuściński. – Warszawa : Bellona : Agora cop. 2013. Mediateka
488. Pogrom w przyszły wtorek [Dokument dźwiękowy] / Marcin Wroński. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna copyright 2013. Mediateka
489. Policja [Dokument dźwiękowy] / Jo Nesbø ; przekład z norweskiego Iwona Zimnicka. – Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat copyright 2017. Mediateka
490. Policjanci [Dokument dźwiekowy] : ulica : pierwsi na miejscu, najbliżej ludzi, krwi i okrucieństwa / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright © 2018. Filia nr 14
491. Polki na bursztynowym szlaku [Dokument dźwiękowy] / Lidia Popiel, Monika Richardson. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska 2012. Mediateka
492. Polska Jagiellonów [Dokument dźwiękowy] / Paweł Jasienica ; posłowie Remigiusz Grzela. – Katowice : Wydawnictwo Aleksandria 2017. Mediateka
493. Polska Piastów [Dokument dźwiękowy] / Paweł Jasienica. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2017. Mediateka
494. Połów [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz jako Ove Løgmansbø. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat cop. 2017. Mediateka
495. Pompon na wakacjach [Dokument dźwiękowy] / Joanna Olech. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. ; we współpracy z Znak copyright 2014. Filia nr 14
496. Pompon w rodzinie Fisiów [Dokument dźwiękowy] / Joanna Olech. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Znak cop. 2014. Filia nr 14
497. Pompon w rodzinie Fisiów [Dokument dźwiękowy] / Joanna Olech. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Znak cop. 2014. Mediateka
498. Pora przypływu [Dokument dźwiękowy] / Agata Christie ; tłumaczenie Tadeusz Jan Dehnel. – Kraków : Wydawnictwo Omega copyright 2011. Filia nr 14
499. Poszukiwany [Dokument dźwiękowy] / Lee Child ; Polish translation Łukasz Praski. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk cop. 2013. Filia nr 14
500. Potem… [Dokument dźwiękowy] / Guillaume Musso ; Pol. transl. Wiktoria Melech. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; [Ożarów Mazowiecki] : Wydawnictwo Olesiejuk cop. 2013. Filia nr 14
501. Potop. T. 1-3 [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2007. Filia nr 14
502. Potop. T. 1-3 [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2007. Mediateka
503. Powrót nauczyciela tańca [Dokument dźwiękowy] / Henning Mankell ; przeł. Ewa Wojciechowska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : W.A.B. cop. 2011. Filia nr 14
504. Powstanie warszawskie [Dokument dźwiękowy] : wędrówka po walczącym mieście : superprodukcja / Marcin Ciszewski. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2016]. Filia nr 14
505. Pożegnanie z Warszawą [Dokument dźwiękowy] / Jarosław Sokół. – Warszawa : Fundacja Klucz 2017. Filia nr 14
506. Pożegnanie z Warszawą [Dokument dźwiękowy] / Jarosław Sokół. – Warszawa : Fundacja Klucz 2017. Mediateka
507. Prawiek i inne czasy [Dokument dźwiękowy] / Olga Tokarczuk. – Kraków : Wydawnictwo Literackie [2017]. Filia nr 14
508. Prawiek i inne czasy [Dokument dźwiękowy] / Olga Tokarczuk. – Kraków : Wydawnictwo Literackie [2017]. Mediateka
509. Prokurator [Dokument dźwiękowy] / Paulina Świst. – Warszawa : Akurat ©2017. Mediateka
510. Prokurator Alicja Horn [Dokument dźwiękowy] / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2008]. Filia nr 14
511. Prom [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz jako Ove Løgmansbø. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat cop. 2017. Mediateka
512. Proszę słonia [Dokument dźwiękowy] / Ludwik Jerzy Kern. – [Warszawa] : Wydawnictwo Literówka cop. 2013. Filia nr 14
513. Prowincja pełna marzeń [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Enerlich. – [Warszawa] : Wydawnictwo mg cop. 2010. Filia nr 14
514. Przed burzą [Dokument dźwiękowy] / Jarosław Sokół. – Warszawa : Fundacja Klucz 2017. Filia nr 14
515. Przed burzą [Dokument dźwiękowy] / Jarosław Sokół. – Warszawa : Fundacja Klucz 2017. Mediateka
516. Przedwiośnie [Dokument dźwiękowy] / Stefan Żeromski. – Warszawa : A.A.MTJ cop. 2006. Filia nr 14
517. Przepowiednia Synów Słońca [Dokument dźwiękowy] / Agnieszka Stelmaszyk. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
518. Przerwane milczenie [Dokument dźwiękowy] / Charlotte Link. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [ca 2009]. Mediateka
519. Przychodzi Platon do doktora [Dokument dźwiękowy] : filozofia w żartach / Thomas Cathcart, Daniel Klein ; [tł. Krzysztof Puławski]. – [Poznań] : Media Rodzina cop. 2010. Filia nr 14
520. Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej [Dokument dźwiękowy] / Jaroslav Hašek ; przełożył Paweł Hulka-Laskowski. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna copyright 2017. Filia nr 14
521. Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej [Dokument dźwiękowy] / Jaroslav Hašek ; przełożył Paweł Hulka-Laskowski. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna copyright 2017. Mediateka
522. Przygody Filonka Bezogonka [Dokument dźwiękowy] / Gösta Knutsson ; [tłumaczenie Zygmunt Łanowski]. – [Warszawa] : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2012]. Filia nr 14
523. Przygody Filonka Bezogonka [Dokument dźwiękowy] / Gösta Knutsson ; [tłumaczenie Zygmunt Łanowski]. – [Warszawa] : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2012]. Mediateka
524. Przygody kota Filemona [Dokument dźwiękowy] / Marek Nejman, Sławomir Grabowski. – [Warszawa] : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” copyright 2008. Filia nr 14
525. Przygody Sherlocka Holmesa [Dokument dżwiękowy] / Arthur Conan Doyle ; przekład Ewa Łozińska-Małkiewicz. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2013. Filia nr 14
526. Przygody Sherlocka Holmesa [Dokument dżwiękowy] / Arthur Conan Doyle ; przekład Ewa Łozińska-Małkiewicz. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2013. Mediateka
527. Przygody Tomka Sawyera [Dokument dźwiękowy] / Mark Twain ; [przekład Jarosław Sokół]. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2006. Mediateka
528. Przygody Tomka Sawyera [Dokument dźwiękowy] / Mark Twain ; przekład Jarosław Sokół. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2016. Filia nr 14
529. Przykra prawda [Dokument dźwiękowy] / Jeff Kinney ; przełożyła Joanna Wajs. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” copyright 2011. Mediateka
530. Przypadki Robinsona Crusoe [Dokument dźwiękowy] / Daniel Defoe ; czyta Marek Walczak ; [muzyka Krzysztof Ścieszka i Stanisław Szydło]. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2007. Filia nr 14
531. Przysięga Gertrudy [Dokument dźwiekowy] : opowieść o miłości i dobroci w czasie wojny i zagłady / Ram Oren ; [konsult. Michael Stolovitzky ; przeł. Maciej Nawariak]. – [Warszawa] : Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2012. Filia nr 14
532. Psy wojny [Dokument dźwiękowy] / Frederick Forsyth ; przekł. Mira Michałowska. – Warszawa : Agora c2007. Filia nr 14
533. Ptasiek [Dokument dźwiękowy] / William Wharton ; przekład Jolanta Kozak. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o. ©2012. Filia nr 14
534. Pudełko ze szpilkami [Dokument dźwiękowy] / Grażyna Plebanek ; czyta Izabela Dąbrowska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna [2008]. Mediateka
535. Pulpet i Prudencja [Dokument dźwiękowy] : Smocze Pogotowie Przygodowe / Joanna Olech. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna ; we współpr. z Znak cop. 2014. Filia nr 14
536. Pulpet i Prudencja [Dokument dźwiękowy] : Smocze Pogotowie Przygodowe / Joanna Olech. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna ; we współpr. z Znak cop. 2014. Mediateka
537. Pułapka czasu [Dokument dźwiękowy] / Madeleine L’Engle ; przełożyła Anna Reszka. – Warszawa : Wydawnictwo Mag : we współpracy z Virtualo Sp. z o.o. Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
538. Quo vadis [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – [Piaseczno] : Heraclon International. Story Box.pl ]2017]. Filia nr 14
539. Quo Vadis [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – Piaseczno : Heraclon International- Storybox.pl [2008]. Mediateka
540. Quo vadis [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Filia nr 14
541. Radiota czyli Skąd się biorą Niedźwiedzie [Dokument dźwiękowy] / Niedźwiecki. – Warszawa : Wielka Litera cop. 2014. Filia nr 14
542. Rasmus i włóczęga [Dokument dźwiękowy] / Astrid Lindgren ; [for the Polish translation by Irena Szuch-Wyszomirska]. – Warszawa : Jung-off-ska cop. 2016. Mediateka
543. Rewizja [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl ; [Poznań] : Czwarta Strona [2017]. Filia nr 14
544. Rewizja [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl ; [Poznań] : Czwarta Strona [2017]. Mediateka
545. Robinson Crusoe [Dokument dźwiękowy] / Daniel Defoe ; [przełożył Franciszek Mirandola]. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2015. Mediateka
546. Rodrick rządzi [Dokument dźwiękowy] / Jeff Kinney ; [przełożyła Anna Nowak]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2011]. Mediateka
547. Rodzina Połanieckich [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ cop. 2010. Filia nr 14
548. Rok interny [Dokument dźwiękowy] / Robin Cook. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
549. Ronja, córka zbójnika [Dokument dźwiękowy] / Astrid Lindgren ; przełożyła Anna Węgleńska.- Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” copyright 2017. Filia nr 14
550. Ronja, córka zbójnika [Dokument dźwiękowy] / Astrid Lindgren. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
551. Rosyjski kochanek [Dokument dźwiękowy] / Maria Nurowska ; czyta Elżbieta Kijowska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2008. Mediateka
552. Rotmistrz Pilecki [Dokument dźwiękowy] : ochotnik do Auschwitz / Adam Cyra. – Piaseczno : Heraclon International – Storybox.pl [2016]. Filia nr 14
553. Rozśmieszanki, rozmyślanki, usypianki [Dokument dźwiękowy] / Danuta Wawiłow. – [Warszawa] : Wydawnictwo Buka radość słuchania ©2014. Filia nr 14
554. Rozśmieszanki, rozmyślanki, usypianki [Dokument dźwiękowy] / Danuta Wawiłow. – [Warszawa] : Wydawnictwo Buka radość słuchania ©2014. Mediateka
555. Róża z Wolskich [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Gutowska-Adamczyk . – [Warszawa] : Wydawnictwo Nasza Księgarnia [cop. 2012]. Mediateka
556. Ruchy [Dokument dźwiękowy] / Sławomir Shuty ; czyta Jacek Kałucki ; sł. wstępne autor. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna 2008. Mediateka
557. Ruiny na wybrzeżu [Dokument dźwiękowy] / Eric Berg ; z języka niemieckiego przełożył Łukasz Kuć. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Mediateka
558. Saga Sigrun [Dokument dźwiękowy] / Elżbieta Cherezińska. – Katowice : Aleksandria ; [Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo 2017. Filia nr 14
559. Samarytanin, kapelusznice i kot [Dokument dźwiękowy] : czyli Jak skutecznie pomagać / Jan Kaczkowski. – Nowy Sącz : RTCK 2015. Mediateka
560. Samotna [Dokument dźwiękowy] / Lisa Gardner ; [z ang. przeł. Tomasz Wilusz]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [2012]. Filia nr 14
561. Samsara [Dokument dźwiękowy] : na drogach, których nie ma / Tomek Michniewicz. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna ; Kraków : Wydawnictwo Otwarte cop. 2011. Mediateka
562. Saturn [Dokument dźwiękowy] / Jacek Dehnel ; czytają Leszek Filipowicz, Roch Siemianowski, Janusz Zadura. – [Warszawa] : Wydawnictwo W.A.B. : Biblioteka Akustyczna cop. 2011. Mediateka
563. Sąsiad [Dokument dźwiękowy] / Lisa Gardner ; [z jęz. ang. przeł. Monika Wiśniewska]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [2012]. Filia nr 14
564. Sejf [Dokument dźwiękowy] / Tomasz Sekielski. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis 2014. Filia nr 14
565. Sejf [Dokument dźwiękowy] / Tomasz Sekielski. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis 2014. Mediateka
566. Sekret Wielkiego Mistrza [Dokument dźwiękowy] ; Klątwa Złotego Smoka / Agnieszka Stelmaszyk. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
567. Sekret, którego nie zdradzę [Dokument dźwiękowy] / Tess Gerritsen ; Polish translation Andrzej Szulc. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2017. Mediateka
568. Sekretny język kwiatów [Dokument dźwiękowy] / Vanessa Diffenbaugh. – [Warszawa] : Świat Ksiażki 2011. Filia nr 14
569. Sen pod baobabem [Dokument dźwiękowy] / Tadeusz Biedzki. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
570. Sen śmiertelników [Dokument dźwiękowy] / Maxime Chattam ; [z języka francuskiego przełożyła Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Filia nr 14
571. Seniorzy w natarciu [Dokument dźwiękowy] / Catharina Ingelman-Sundberg ; [z jęz. szw. przeł. Patrycja Włóczyk]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2016. Filia nr 14
572. Seniorzy w natarciu [Dokument dźwiękowy] / Catharina Ingelman-Sundberg ; [z jęz. szw. przeł. Patrycja Włóczyk]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2016. Mediateka
573. Senność [Dokument dźwiękowy] / Wojciech Kuczok ; czyta Marcin Popczyński. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2009. Mediateka
574. Shantaram [Dokument dźwiękowy] / Gregory David Roberts ; translation by Maciejka Mazan.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy : CDP.pl cop. 2016. Filia nr 14
575. Shantaram [Dokument dźwiękowy] / Gregory David Roberts ; translation by Maciejka Mazan.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy : CDP.pl cop. 2016. Mediateka
576. Sieć [Dokument dźwiękowy] : ostatni bastion SS / Bogusław Wołoszański. – [Warszawa] : Wydawnictwo Wołoszański [2009]. Mediateka
577. Sklepy cynamonowe [Dokument dźwiękowy] / Bruno Schulz. – Warszawa : Virtualo Sp. z o.o. – Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
578. Słodka przynęta [Dokument dźwiękowy] / Ian McEvan ; Polish transl. Andrzej Szulc. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; [Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk] cop. 2013. Filia nr 14
579. Słoneczniki [Dokument dźwiękowy] / Sheramy Bundrick. – Warszawa : Świat Książki 2011. Filia nr 14
580. Słoń Trąbalski i inne wiersze… [Dokument dźwiękowy] / Julian Tuwim. – Warszawa : Agoy.pl Piotr Cholewiński [2012]. Filia nr 14
581. Słowa światłości [Dokument dźwiękowy] / Brandon Sanderson. – [Warszawa] : Wydawnictwo Mag : Audioteka ; [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl [2017]. Mediateka
582. Sługa boży [Dokument dźwiękowy] / Jacek Piekara. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. copyright 2009. Mediateka
583. Sońka [Dokument dźwiękowy] : słuchowisko / Ignacy Karpowicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie copyright 2017. Filia nr 14
584. Spotkanie nad morzem [Dokument dźwiękowy] / Jadwiga Korczakowska. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2010.] Filia nr 14
585. Spotkanie nad morzem [Dokument dźwiękowy] / Jadwiga Korczakowska. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2010.] Mediateka
586. Spóźnieni kochankowie [Dokument dźwiękowy] / William Wharton ; czyta Jerzy Zelnik ; [przeł. Krzysztof Fordoński]. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis cop. 2011. Filia nr 14
587. Sprawa Niny Frank [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Bonda. – Warszawa : Muza p2017. Mediateka
588. Sprawa Niny S. [Dokument dźwiękowy] / Maria Nurowska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : Wydawnictwo W.A.B. cop. 2011. Filia nr 14
589. Sprawa Niny S. [Dokument dźwiękowy] / Maria Nurowska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : Wydawnictwo W.A.B. cop. 2011. Mediateka
590. Stalowa kurtyna [Dokument dźwiękowy] / Vladimir Wolff. – [Piaseczno] : Heraclon International- Storybox.pl [2017]. Filia nr 14
591. Stan zagrożenia [Dokument dźwiękowy] / Tom Clancy ; Pol. transl. by Zbigniew Kański. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2016. Mediateka
592. Stara baśń [Dokument dźwiękowy] / Józef Ignacy Kraszewski. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2009]. Filia nr 14
593. Starcie królów [Dokument dźwiękowy] / George R. R. Martin ; tłumacz Michał Jakuszewski. – [Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j. ©2013. Mediateka
594. Stąpając po cienkim lodzie [Dokument dźwiękowy] / Camilla Grebe ; z jęz. szw. przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Mediateka
595. Stryjeńska [Dokument dźwiękowy] : diabli nadali / Angelika Kuźniak. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne cop. 2015. Filia nr 14
596. Stuhrowie [Dokument dźwiękowy] : historie rodzinne / Jerzy Stuhr ; oprac. Aleksandra Pawlicka ; czytają Jerzy Stuhr, Maciej Stuhr, Marianna Stuhr. – Kraków : Wydawnictwo Literackie cop. 2009. Mediateka
597. Sycylijczyk [Dokument dźwiękowy] / Mario Puzo ; z języka angielskiego przełożył Jan Jackowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Parlando Sp. z o.o. copyright 2016. Mediateka
598. Syn [Dokument dźwiękowy] / Jo Nesbø ; przekład z norweskiego: Iwona Zimnicka. – Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat copyright 2014. Mediateka
599. Syn [Dokument dźwiękowy] / Philipp Meyer ; [przełożył Jędrzej Polak]. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl ; Poznań : Czwarta Strona – Grupa Wydawnictwa Poznańskiego [2017]. Mediateka
600. Syrenka [Dokument dźwiękowy] / Camilla Läckberg ; [przekł. Inga Sawicka]. – [Warszawa] : Wydawnictwo Czarna Owca cop. 2013. Mediateka
601. Syzyfowe prace [Dokument dźwiękowy] / Stefan Żeromski. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2013. Filia nr 14
602. Szakal [Dokument dźwiękowy] / Marcin Ciszewski. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2017]. Mediateka
603. Szaman Morski [Dokument dźwiękowy] / Karol Olgierd Borchardt ; czyta Adam Szyszkowski. – Warszawa : Qes Agency cop. 2008. Mediateka
604. Szarlatani [Dokument dźwiękowy] / Robin Cook ; przekład Maciej Szymański. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o. © 2017. Mediateka
605. Szatan z siódmej klasy [Dokument dźwiękowy] / Kornel Makuszyński. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2009. Filia nr 14
606. Szatan z siódmej klasy [Dokument dźwiękowy] / Kornel Makuszyński. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2009. Mediateka
607. Szczenięce lata [Dokument dźwiękowy] / Melchior Wańkowicz. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [cop. 2014]. Filia nr 14
608. Szczęśliwy pech [Dokument dźwiękowy] / Iwona Banach. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl cop. 2013. Filia nr 14
609. Szczyt wszystkiego [Dokument dźwiękowy] / Jeff Kinney ; [przełożyła Anna Nowak]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2011]. Mediateka
610. Szeptucha [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Berenika Miszczuk. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Foksal Grupa Wydawnicza copyright 2017. Filia nr 14
611. Szeptucha [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Berenika Miszczuk. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Foksal Grupa Wydawnicza copyright 2017. Mediateka
612. Szkło [Dokument dźwiękowy] / Emil Marat. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o. copyright 2013. Filia nr 14
613. Szkoła żon [Dokument dźwiękowy] / Magdalena Witkiewicz. – Piaseczno : Heraclon International – Storybox.pl ; [Poznań] : Wydawnictwo Filia [2017]. Filia nr 14
614. Szmaragdowa tablica [Dokument dźwiękowy] / Carla Montero ; [przekł. Wojciech Charchalis]. – [Poznań] : Dom Wydawniczy Rebis cop. 2014. Mediateka
615. Sztuka podróżowania [Dokument dźwiękowy] / Jacek Pałkiewicz. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2013]. Filia nr 14
616. Sztuka ścigania się w deszczu [Dokument dźwiękowy] / Garth Stein ; [przekł. Marian Leon Kalinowski]. – Łódź : Galaktyka cop. 2011. Mediateka
617. Szwedzkie kalosze [Dokument dźwiękowy] / Henning Mankell ; Polish translation by Ewa Wojciechowska. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2016. Mediateka
618. Szyfr Jana Matejki [Dokument dźwiękowy] / Dariusz Rekosz. – Piaseczno : Heraclon International – Storybox.pl [2015]. Filia nr 14
619. Ślepa wierzba i śpiąca kobieta [Dokument dźwiękowy] / Haruki Murakami ; przekł. z jap. Anna Zielińska-Elliott ; czyta Piotr Grabowski. – Warszawa : Muza cop. 2014. Filia nr 14
620. Śpiewająca lipka [Dokument dźwiękowy] : bajki Słowian Zachodnich / Michael Nedo, Viera Gašparíková, Jaromír Jech, Magdalena Kapełuś ; Polish translation by Maria Świętek and Halina Golka ; przekład Ligia Jasnoszowa. – [Poznań] : Media Rodzina copyright 2016. Filia nr 14
621. Światła września [Dokument dźwiękowy] / Carlos Ruiz Zafón ; przekł. Katarzyna Okrasko, Carlos Marrodán Casas. – [Warszawa] : Muza cop. 2011. Mediateka
622. Światło [Dokument dźwiękowy] / Jay Asher ; przekład: Maria Smulewska. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o. ©2017. Mediateka
623. Światło między oceanami [Dokument dźwięowy] / M. L. Stedman ; Polish translation Anna Dobrzańska. – Warszawa : Wydawnictwo Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz ; Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk sp. z o.o. ©2014. Filia nr 14
624. Świerszczykowe nutki [Dokument dźwiękowy] / Czesław Janczarski. – [Warszawa] : Wydawnictwo Buka radość słuchania ©2015. Mediateka
625. Świt, który nie nadejdzie [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl ; [Poznań] : Czwarta Strona – Grupa Wydawnictwa Poznańskiego [2017]. Filia nr 14
626. Ta dziewczyna [Dokument dźwiękowy] / Michelle Frances ; Polish translation Paweł Lipszyc. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
627. Tajemnica klejnotu Nefertiti [Dokument dźwiękowy] ; Skarb Atlantów / Agnieszka Stelmaszyk. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
628. Tajemnica Kolumba [Dokument dźwiękowy] Steve Berry ; [z ang. przeł. Adam Olesiejuk]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [2013]. Filia nr 14
629. Tajemnica starej dzwonnicy [Dokument dźwiękowy] / Dariusz Rekosz. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2015]. Mediateka
630. Tajemnice smoczego azylu [Dokument dźwiękowy] / Brandon Mull ; przełożył Rafał Lisowski. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Grupą Wydawniczą Foksal cop. 2016. Mediateka
631. Tajemnicza wyspa [Dokument dźwiękowy] / Juliusz Verne ; [tłumaczenie Janina Karczmarewicz-Fedorowska]. – Warszawa : Qes Agency cop. 2012. Mediateka
632. Tajemniczy ogród [Dokument dźwiękowy] / Frances Hodgson Burnett ; [przełożyła Jadwiga Włodarkiewicz]. – [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna copyright 2015. Filia nr 14
633. Tajemniczy ogród [Dokument dźwiękowy] / Frances Hodgson Burnett ; for the Polish translation Jadwiga Włodarkiewicz. – Warszawa : Agora : Bellona cop. 2012. Mediateka
634. Tak sobie myślę… [Dokument dźwiękowy] : [dziennik czasu choroby] / Jerzy Stuhr. – Kraków : Wydawnictwo Literackie copyright 2012. Mediateka
635. Taka jestem i już [Dokument dźwiękowy] / Magdalena Zawadzka. – Warszawa : Wydawnictwo Marginesy 2014. Mediateka
636. Taksim [Dokument dźwiękowy] / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2011. Mediateka
637. Tango [Dokument dźwiękowy] / Sławomir Mrożek. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
638. Tatiana i Aleksander [Dokument dźwiękowy] / Paullina Simons. – Warszawa : Świat Książki 2010. Filia nr 14
639. Tatuś Muminka i morze [Dokument dźwiękowy] / Tove Jansson ; [tł. Teresa Chłapowska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2012]. Filia nr 14
640. Telefon od anioła [Dokument dźwiękowy] / Guillaume Musso ; Polish translation Joanna Prądzyńska. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk sp. z o.o. copyright 2013. Mediateka
641. Ten obcy [Dokument dźwiękowy] / Irena Jurgielewiczowa. – [Warszawa] : Wydawnictwo Nasza Księgarnia [2012]. Filia nr 14
642. Terapeutka [Dokument dźwiękowy] / Bernadeta Prandzioch. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis copyright 2017. Filia nr 14
643. Teraz czekaj na zeszły rok [Dokument dźwiękowy] / Philip K. Dick. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
644. Testament [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl ; [Warszawa] : Audioteka ; [Poznań] : Czwarta Strona – Grupa Wydawnictwa Poznańskiego [2018]. Mediateka
645. The walking dead. T. 1 i 2 [Dokument dźwiękowy] / na podstawie komiksu autorstwa Roberta Kirkmana ; adaptacja komiksu i dialogi polskie: Michał Wojnarowski. – [Warszawa] : Sound Tropez ©2013. Mediateka
646. To jest napad! [Dokument dźwiękowy] : czyli Kawałek nieznanej historii Ameryki / Marek Wałkuski. – Gliwice : Wydawnictwo Helion copyright 2018. Filia nr 14
647. Tomek w krainie kangurów [Dokument dźwiękowy] / Alfred Szklarski. – Warszawa : Muza SA ℗ 2017. Filia nr 14
648. Trans [Dokument dźwiękowy] / Manuela Gretkowska. – Warszawa : Świat Książki 2011. Filia nr 14
649. Trans-Atlantyk [Dokument dźwiękowy] / Witold Gombrowicz, [czyta Tomasz Czajka]. – [Warszawa] : Wydawnictwo Literackie : Bellona : AudioEDU cop. 2007. Filia nr 14
650. Translacja [Dokument dźwiękowy] / Joanna Holson. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2015]. Filia nr 14
651. Trylogia szpiegowska [Dokument dźwiękowy] / Vincent V. Severski. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca : Fonopolis cop. 2014. Filia nr 14
652. Trylogia szpiegowska [Dokument dźwiękowy] / Vincent V. Severski. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca : Fonopolis cop. 2014. Mediateka
653. Trzech panów w łódce (nie licząc psa) [Dokument dźwiękowy] / Jerome K. Jerome. – Częstochowa : Wydawnictwo Promatek cop. 2013. Filia nr 14
654. Trzech panów w łódce (nie licząc psa) [Dokument dźwiękowy] / Jerome K. Jerome ; czyta Roch Siemianowski ; [tł. Kazimierz Piotrowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Mozaika cop. 2007. Filia nr 14
655. Trzeci klucz [Dokument dźwiękowy] / Jo Nesbø ; przekład z norweskiego: Iwona Zimnicka. – Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat copyright 2017. Mediateka
656. Trzydziesta pierwsza [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpr. z Biblioteka Akustyczna cop. 2015. Filia nr 14
657. Trzydziesta pierwsza [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpr. z Biblioteka Akustyczna cop. 2015. Mediateka
658. Trzynaście powodów [Dokument dźwiękowy] / Jay Asher ; przekład Aleksandra Górska. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o. ©2016. Mediateka
659. Tu byłem, Tony Halik [Dokument dźwiękowy] / Mirosław Wlekły. – Warszawa : Wydawnictwo Agora 2017. Filia nr 14
660. Tu byłem, Tony Halik [Dokument dźwiękowy] / Mirosław Wlekły. – Warszawa : Wydawnictwo Agora 2017. Mediateka
661. Tunel [Dokument dźwiękowy] / Harry Adam Knight. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
662. Twierdza szyfrów [Dokument dźwiękowy] / Bogusław Wołoszański. – [Warszawa] : Wydawnictwo Wołoszański [2007]. Mediateka
663. Tygrys [Dokument dźwiękowy] / Marcin Ciszewski. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2017]. Mediateka
664. Tygrysie Wzgórza [Dokument dźwiękowy] / Sarita Mandanna ; tł. Anna Gralak. – [Kraków] : Wydawnictwo Otwarte ; [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna cop. 2011. Filia nr 14
665. Tylko jeden sekret [Dokument dźwiękowy] / Simona Ahrnstedt ; z języka szwedzkiego przełożyła Irena Muszalska. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga copyright 2017. Filia nr 14
666. Tysiąc wspaniałych słońc [Dokument dźwiękowy] / Khaled Hosseini ; polish translation Anna Jęczmyk. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz cop. 2009. Filia nr 14
667. Udręka i ekstaza. Cz. 1-2 [Dokument dźwiękowy] / Irving Stone ; tłumaczenie Aldona Szpakowska. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2014. Filia nr 14
668. Udręka i ekstaza. Cz. 1-2 [Dokument dźwiękowy] / Irving Stone ; tłumaczenie Aldona Szpakowska. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2014. Mediateka
669. Utopce [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpr. z Biblioteka Akustyczna copyright 2015. Mediateka
670. Uwaga! Czarny parasol! [Dokument dźwiękowy] / Adam Bahdaj. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
671. Uwięziona królowa [Dokument dźwiękowy] / Philippa Gregory ; przeł. z ang. Maria Grabska- Ryńska i Maciej Grabski. – [Katowice ; Poznań] : Książnica Oddział Publicat cop. 2013. Mediateka
672. Uwikłanie [Dokument dźwiękowy] / Zygmunt Miłoszewski. – [Warszawa] : Wydawnictwo Monodia Maciej Makowski cop. 2012. Filia nr 14
673. Uwikłanie [Dokument dźwiękowy] / Zygmunt Miłoszewski. – [Warszawa] : Monodia Studio cop. 2012. Mediateka
674. W 80 dni dookoła świata [Dokument dźwiękowy] / Jules Verne ; [przełożył Zbigniew Florczak]. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2015. Mediateka
675. W 80 dni dookoła świata [Dokument dźwiękowy] / Juliusz Verne ; tłumaczenie Zbigniew Florczak. – Częstochowa : Wydawnictwo Promatek Media copyright 2008. Filia nr 14
676. W Dolinie Muminków [Dokument dźwiękowy] / Tove Jansson ; [tł. Irena Szuch-Wyszomirska]. – Warszawa : „Nasza Księgarnia” [2011]. Filia nr 14
677. W domu [Dokument dźwiękowy] / Harlan Coben ; przełożył Jan Kraśko. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. : we współpracy z Virtualo Sp. z o.o. Biblioteka Akustyczna copyright 2018. Mediateka
678. W dżungli życia [Dokument dźwiękowy] / Beata Pawlikowska. – [Warszawa] : Burda Publishing Polska – Burda Książki ©2014. Mediateka
679. W komnatach Wolf Hall [Dokument dźwiękowy] / Hilary Mantel. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [2010]. Mediateka
680. W kręgu Wazów [Dokument dźwiękowy] : ludzie i obyczaje / Bożena Fabiani. – [Warszawa] : Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2014. Filia nr 14
681. W maratonie życia [Dokument dźwiękowy] / Anna Harłukowicz-Niemczynow. – [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl [2018]. Mediateka
682. W pierścieniu ognia [Dokument dźwiękowy] / Suzanne Collins ; czyta Anna Dereszowska ; [tł. Małgorzata Hesko-Kołodzińska i Piotr Budkiewicz]. – [Poznań] : Media Rodzina cop. 2009. Mediateka
683. W podniebnej chwale [Dokument dźwiękowy] / Bohdan Arct. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
684. W poszukiwaniu światła [Dokument dźwiękowy] : opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie / Anna Czerwińska-Rydel. – [Warszawa] : Wydawnictwo Buka radość słuchania p2017. Mediateka
685. W pustyni i w puszczy [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz ; czyta Wojciech Bartoszek. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2006. Filia nr 14
686. W pustyni i w puszczy [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna cop. 2016. Mediateka
687. W rajskiej dolinie wśród zielska [Dokument dźwiękowy] / Jacek Hugo-Bader. – [Wołowiec] : Wydawnictwo Czarne cop. 2012. Mediateka
688. Waza z epoki Ming [Dokument dźwiękowy] / Tadeusz Kostecki. – [Warszawa] : Wydawnictwo Mozaika cop. 2008. Filia nr 14
689. Wesele [Dokument dźwiękowy] / Stanisław Wyspiański. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2013. Filia nr 14
690. Wesele [Dokument dźwiękowy] / Stanisław Wyspiański. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2013. Mediateka
691. Wesoły Ryjek [Dokument dźwiękowy] / Wojciech Widłak. – Poznań : Media Rodzina cop. 2013. Filia nr 14
692. Wędrówka przez słońce [Dokument dźwiękowy] / Corban Addison ; [z ang. przeł. Dominika Lewandowska]. – Warszawa : Weltbild Polska 2012. Filia nr 14
693. Wichrowe Wzgórza [Dokument dźwiękowy] / Emily Brontë. – [Warszawa] : Agora : Bellona cop. 2012. Filia nr 14
694. Wiek niewinności [Dokument dźwiękowy] / Edith Wharton ; [przeł. Urszula Łada-Zabłocka]. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2013]. Filia nr 14
695. Wielbiciel [Dokument dźwiękowy] / Charlotte Link ; [z niem. przeł. Daria Kuczyńska-Szymala]. – [Katowice] : Wydawnictwo Sonia Draga [cop. 2013]. Mediateka
696. Wielki dom [Dokument dźwiękowy] / Nicole Krauss. – Warszawa : Świat Książki – Weltbild Polska 2011. Filia nr 14
697. Wielkie problemy ze snem małej słonicy Eli [Dokument dźwiękowy] : nowa metoda usypiania dzieci / Carl-Johan Forseén Ehrlin ; ilustracje Sydney Hanson. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga Sp. z o.o. copyright 2016. Filia nr 14
698. Wieże do nieba [Dokument dźwiękowy] / Jacek Piekara. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna copyright 2012. Mediateka
699. Więcej czerwieni [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media: we współpr. z Biblioteka Akustyczna cop. 2014. Filia nr 14
700. Więcej czerwieni [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpr. z Biblioteka Akustyczna cop. 2014. Mediateka
701. Wilk [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Berenika Miszczuk. – Piaseczno : Heraclon International ; Warszawa : Grupa Wydaw. Foksal [2015]. Filia nr 14
702. Władca Lewawu [Dokument dźwiękowy] / Dorota Terakowska. – Kraków : Wydawnictwo Literackie copyright 2017. Filia nr 14
703. Władca Pierścieni [Dokument dźwiękowy] / J. R. R. Tolkien ; przekład Maria Skibniewska. – Warszawa : MUZA SA ℗ 2016. Mediateka
704. Wnuki [Dokument dźwiękowy] / Anna Rohóczanka. – [Warszawa] : Audioteka : [Czarno na Białym] ; [Piaseczno] : Heraclon International. Story Box.pl [2018]. Mediateka
705. Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną [Dokument dźwiękowy] / Dorota Masłowska. – Katowice : Wydawnictwo Aleksandria & Agencja Literacka Syndykat Autorów cop. 2009. Mediateka
706. Wołanie kukułki [Dokument dźwiękowy] / Robert Galbraith ; [przekł. z ang. Anna Gralak]. – Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat cop. 2013. Mediateka
707. Wołanie kukułki [Dokument dźwiękowy] / Robert Galbraith ; przekład z angielskiego Anna Gralak. – Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat copyright 2017. Mediateka
708. Wróć, Alfiku! [Dokument dźwiękowy] ; Zagubiona w śniegu ; Gdzie jest Rudek? / Holly Webb. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
709. Wszyscy mamy tajemnice [Dokument dźwiękowy] / Harlan Coben ; Polish transl. Zbigniew A. Królicki. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz cop. 2012. Filia nr 14
710. Wybawiciel [Dokument dźwiękowy] / Jo Nesbø ; [przekł. z norw. Iwona Zimnicka]. – [Wrocław ; Poznań] : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat cop. 2014. Filia nr 14
711. Wybór baśni ze zbioru „Ptaki czarownicy : baśnie fińskie” [Dokument dźwiękowy]. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
712. Wyspa Alice [Dokument dźwiękowy] / Daniel Sánchez Arévalo ; [z języka hiszpańskiego przełożyła Barbara Bardadyn]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Filia nr 14
713. Wyspa Alice [Dokument dźwiękowy] / Daniel Sánchez Arévalo ; [z języka hiszpańskiego przełożyła Barbara Bardadyn]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2017. Mediateka
714. Wzgórze psów [Dokument dźwiękowy] / Jakub Żulczyk. – Warszawa : Świat Książki copyright 2017. Filia nr 14
715. Wzgórze psów [Dokument dźwiękowy] / Jakub Żulczyk. – Warszawa : Świat Książki copyright 2017. Mediateka
716. Z jednym wyjątkiem [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Puzyńska. – Warszawa : Prószyński Media : we współpr. z Biblioteka Akustyczna cop. 2015. Mediateka
717. Z zimną krwią [Dokument dźwiękowy] / Truman Capote ; [przekład Krzysztof Filip Rudolf]. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis cop. 2017. Mediateka
718. Za zamkniętymi drzwiami [Dokument dźwiękowy] / B. A. Paris ; Polish translation Janusz Ochab. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna copyright 2017. Mediateka
719. Zachowaj spokój [Dokument dźwiękowy] / Harlan Coben ; Polish transl. Zbigniew A. Królicki. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz cop. 2009. Filia nr 14
720. Zagadka Diamentowej Doliny [Dokument dźwiękowy] ; Zaginiony klucz do Asgardu / Agnieszka Stelmaszyk. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
721. Zagadka Orfeusza [Dokument dźwiękowy] / Tom Harper ; [z jęz. ang. przeł. Zbigniew Kościuk].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2016. Filia nr 14
722. Zaginięcie [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl ; [Poznań] : Czwarta Strona [2017]. Filia nr 14
723. Zaginięcie [Dokument dźwiękowy] / Remigiusz Mróz. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl ; [Poznań] : Czwarta Strona [2017]. Mediateka
724. Zaginiony symbol [Dokument dźwiękowy] / Dan Brown. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga copyright 2013. Mediateka
725. Zagubieni. Cz. 1, Inwazja ; Cz. 2, Zwiad [Dokument dźwiękowy] / Marcin Mortka. – Warszawa : Fundacja Klucz 2014. Filia nr 14
726. Zajezierscy [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Gutowska-Adamczyk. – [Warszawa] : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [cop. 2010]. Filia nr 14
727. Zajezierscy [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Gutowska-Adamczyk. – [Warszawa] : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [cop. 2010]. Mediateka
728. Zaklinacz deszczu [Dokument dźwiękowy] / John Grisham ; Polish translation Krzysztof Obłucki & Lech Z. Żołędziowski. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk sp. z o.o. copyright 2013. Mediateka
729. Zamęt [Dokument dźwiękowy] / Vincent V. Severski ; reżyseria Janusz Kukuła. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca : Audioteka 2018. Mediateka
730. Zanim się pojawiłeś [Dokument dźwiękowy] / Jojo Moyes ; Polish translation by Dominika Cieśla-Szymańska. – Warszawa : Świat Książki 2016. Mediateka
731. Zapach perfum [Dokument dźwiękowy] / Cristina Caboni ; [z jęz. wł. przeł. Aneta Banasik]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2016. Filia nr 14
732. Zapisane w wodzie [Dokument dźwiękowy] / Paula Hawkins ; Polish translation by Jan Kraśko. – Warszawa : Świat Książki copyright 2017. Filia nr 14
733. Zapisane w wodzie [Dokument dźwiękowy] / Paula Hawkins ; Polish translation by Jan Kraśko. – Warszawa : Świat Książki copyright 2017. Mediateka
734. Zbrodnia i kara [Dokument dźwiękowy] / Fiodor Dostojewski, [tł. Czesław Jastrzębiec- Kozłowski, czyta Paweł Kutny]. – [Warszawa] : Bellona : MTJ Agencja Artystyczna cop. 2007. Filia nr 14
735. Zdrada / [Dokument dźwiękowy] Danielle Steel. – Warszawa : Weltbild Polska cop. 2012. Filia nr 14
736. Ze sztambucha starego komucha [Dokument dźwiękowy] / Andrzej Kalinin. – Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Filia nr 14
737. Zemsta [Dokument dźwiękowy] / Aleksander Fredro. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2015. Filia nr 14
738. Zemsta [Dokument dźwiękowy] / Aleksander Fredro. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2015. Mediateka
739. Zemsta Nilu [Dokument dźwiękowy] / Wilbur Smith ; Pol. transl. Grzegorz Kołodziejczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk cop. 2008. Filia nr 14
740. Zemsta Nilu [Dokument dźwiękowy] / Wilbur Smith ; Pol. transl. Grzegorz Kołodziejczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk cop. 2008. Mediateka
741. Zero do kółka [Dokument dźwiękowy] / [Stefan Wiechecki] Wiech. – [Warszawa] : Audioclub.pl : Bellona [cop. 2012]. Filia nr 14
742. Zew krwi [Dokument dźwiękowy] / Jack London ; tłumaczenie Paweł Fabrowicz. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria copyright 2013. Filia nr 14
743. Zew oceanu [Dokument dźwiękowy] : 312 dni samotnego rejsu dookoła świata / Tomasz Cichocki, współpr. Marcin Mastalerz. – Warszawa : Carta Blanca : Dom Wydawniczy PWN cop. 2013. Filia nr 14
744. Zezia i Giler [Dokument dźwiękowy] / Agnieszka Chylińska. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal Spółka z o.o. 2012. Filia nr 14
745. Zielona wyspa [Dokument dźwiękowy] / Igor Ostachowicz. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna: we współpr. z: Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2015. Filia nr 14
746. Zielony Konstanty [Dokument dźwiękowy] / Kira Gałczyńska. – [Piaseczno] : Heraclon International – Storybox.pl [2009]. Filia nr 14
747. Ziemia obiecana [Dokument dźwiękowy] / Władysław Reymont. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2008. Filia nr 14
748. Ziemia obiecana [Dokument dźwiękowy] / Władysław Reymont. – [Katowice] : Wydawnictwo Aleksandria cop. 2008. Mediateka
749. Zima Muminków [Dokument dźwiękowy] / Tove Jansson ; [tłumaczenie Irena Szuch- Wyszomirska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2011]. Filia nr 14
750. Zima Muminków [Dokument dźwiękowy] / Tove Jansson ; [tłumaczenie Irena Szuch- Wyszomirska]. – Warszawa : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [2011]. Mediateka
751. Złodziejka książek [Dokument dźwiękowy] / Markus Zusak ; [w przekł. Hanny Baltyn]. – [Warszawa] : Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” [cop. 2008]. Filia nr 14
752. Złudzenie [Dokument dźwiękowy] / Charlotte Link ; [z niem. przeł. Ewa Spirydowicz]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2016. Filia nr 14
753. Złudzenie [Dokument dźwiękowy] / Charlotte Link ; [z niem. przeł. Ewa Spirydowicz]. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga cop. 2016. Mediateka
754. Zły [Dokument dźwiękowy] / Leopold Tyrmand. – [Warszawa] : Audioteka ; [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox [2016]. Filia nr 14
755. Zły [Dokument dźwiękowy] / Leopold Tyrmand. – [Warszawa] : Audioteka ; [Piaseczno] : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox [2016]. Mediateka
756. Zmącony spokój Pani Labiryntu [Dokument dźwiękowy] / Joe Alex. – Piaseczno : Heraclon International Sp. z o.o. – Storybox.pl [2017]. Mediateka
757. Znachor [Dokument dźwiękowy] / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. – Warszawa : Agora : Bellona 2012. Filia nr 14
758. Znieczulenie [Dokument dźwiękowy] / Robin Cook ; [przekł. Maciej Szymański]. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis cop. 2016. Filia nr 14
759. Zostań przy mnie [Dokument dźwiękowy] / Harlan Coben ; Polish transl. Zbigniew A. Królicki. – [Warszawa] : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; [Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk] cop. 2013. Filia nr 14
760. Zostawić Islandię [Dokument dźwiękowy] / Hubert Klimko-Dobrzaniecki. – Warszawa : Oficyna Literacka Noir Sur Blanc copyright 2017. Filia nr 14
761. Zrobiłbym coś złego [Dokument dźwiękowy] / Michał Chmielewski. – [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl [2014]. Mediateka
762. Zrób sobie raj [Dokument dźwiękowy] / Mariusz Szczygieł. – [Wołowiec] : Wydawnictwo Czarne 2010. Filia nr 14
763. Zrób sobie raj [Dokument dźwiękowy] / Mariusz Szczygieł. – [Wołowiec] : Wydawnictwo Czarne 2010. Mediateka
764. Zwyczajny facet [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Kalicińska. – [Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo s.j. copyright 2010. Mediateka
765. Źrebaki i rumaki / [Dokument dźwiękowy] / Agnieszka Mielech. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpr. z Grupa Wydawnicza Foksal cop. 2015. Mediateka
766. Żałobne opaski [Dokument dźwiękowy] / Brandon Sanderson ; przełożyła Anna Studniarek. – [Warszawa] : Wydawnictwo Mag we współpr. z : Biblioteka Akustyczna copyright 2017. Mediateka
767. Żerca [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Berenika Miszczuk. – Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Foksal Grupa Wydawnicza copyright 2017. Mediateka
768. Żniwa zła [Dokument dźwiękowy] / Robert Galbraith ; przekład z angielskiego Anna Gralak. – Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat S.A. copyright 2017. Mediateka
769. Żona Beduina [Dokument dźwiękowy] / Marguerite van Geldermalsen. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2012. Filia nr 14
770. Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej [Dokument dźwiękowy] / Sławomir Koper. – [Kołobrzeg] : Albatros Records – Wydawnictwo Muzyczne cop. 2014. Filia nr 14

Do góry

Skip to content