Category Archives: Kwerenda

Previous Page · Next Page

Apiterapia – kwerenda

 

Apiterapia – jest tradycyjną dziedziną medycyny naturalnej.

Istotą apiterapii jest leczenie za pomocą produktów pszczelich.

Wśród produktów pszczelich znany jest przede wszystkim miód.

Apiterapia wykorzystuje rownież jad pszczeli, mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, kit pszczeli i pierzgę.

 

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące książki poświęcone apiterapii:

1 Produkty pszczele – cenne leki medycyny naturalnej / Maria Ellnain-Wojtaszek. – Nowy Sącz : Sądecki Bartnik 1998.
2 Apiterapia / [Piotr Kaczmarczyk]. – Kielce : Kolpap [2009].
3 O sokach, miodzie i wodzie w domowej terapii / [wybór i oprac. Zbigniew Krzyżanowski]. – Warszawa : „B-P” [1999].
4 Pszczoły a medycyna / C. Lewandowska. – Warszawa : „Wiedza Powszechna” 1960.

 

Antysemityzm – kwerenda

Antysemityzm, czyli wrogość wobec Żydów doprowadził do Holokaustu, dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej.

Uprzedzenia mają bardzo starą genezę i są wciąż żywe, zwłaszcza w związku z konfliktem izraelsko-arabskim.

W Książnicy znajduje się bardzo wiele książek poświęconych antysemityzmowi, jego przyczynom, historii, uwarunkowaniom społecznym i gospodarczym.

 

1. A bliźniego swego… : kościoły w Niemczech wobec „problemu żydowskiego” / Anna Wolff- Powęska. – Poznań : Instytut Zachodni, 2003.
2. A/KOS czyli Szkoła podłości / Andrzej Drawicz. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987.
3. Antysemityzm : historia i przyczyny / Bernard Lazare ; [tł. Miłosz Młynarz]. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V 2016.
4. Antysemityzm : niezamknięta historia / Bożena Keff. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca 2013.
5. Antysemityzm a robotnicy / J. B. Marchlewski. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza 1983.
6. Antysemityzm a robotnicy / J. B. Marchlewski. – Warszawa ; Lublin : na składzie w Stowarzyszeniu „Książka”, ([Warszawa] : Druk. R. Olesiński, W. Merkel). 1920
7. Antysemityzm gospodarczy w świetle cyfr / Wiktor Alter. – Warszawa : „Myśl Socjalistyczna”, (Warszawa : „Monografja”). 1937
8. Antysemityzm na Pomorzu w okresie międzywojennym / Mieczysław Wojciechowski. – [Toruń : s.n., ([s.l. : s.n.]). 1992]
9. Antysemityzm w literaturze polskiej XV-XVII w. / Kazimierz Bartoszewicz. – Warszawa : Gebethner i Wolff 1914.
10. Arme Christen und Hungerleider, judische Kapitalisten und Geldvergeuder : kleine Bilder aus der grossen socialen Frage / gezeichnet und gestochen von Albert Wiesinger. – Wien : Carl Sartori, 1870.
11. Białystok : biała siła, czarna pamięć / Marcin Kącki. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2015.
12. Bibliographie zur Geschichte der Judenfrage. Bd. 1, 1750-1848 / Volkmar Eichstädt. – Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt 1938.
13. Bilet do raju / Jerzy Turowicz ; [wybór Michał Okoński ; wstęp Adam Boniecki]. – Kraków : „Znak”, 1999.
14. Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit : mit besonderer Berücksichtigung der „Volksmedizin” und des „jüdischen Blutritus” / Hermann L. Strack. – München : C. H. Beck 1900.
15. Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie / Maria Janion. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. 2009.
16. Być Żydem … : rozmowa z Dagiem Halvorsenem o Żydach i antysemityzmie Polaków / Andrzej Wróblewski. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, (Łódź : DWN). 1992
17. Chrześcijanie i antysemityzm : między bolesną przeszłością a nadzieją jutra / Brat Johanan [pseud.] ; przekł. z ang. Maria Tarnowska ; wstęp Michał Czajkowski ; posł. Henryk Muszyński. – Kraków : Znak, 2000.
18. De profundis ; Polacy i Ameryka / Melchior Wańkowicz ; pod red. Aleksandry Ziółkowskiej. – Warszawa : Polonia 1991.
19. Dialektyka oświecenia : [fragmenty filozoficzne] / Max Horkeimer, Theodor W. Adorno ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz ; przekł. przejrzał i posłowiem opatrzył Marek J. Siemek. – Warszawa: Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN [Polskiej Akademii Nauk], (Warsz. : „Efekt”). cop. 1994
20. Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi / Maria Janion. – Warszawa : Wydawnictwo Sic! 2017.
21. Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi / Maria Janion. – Warszawa : „Sic!” 2000.
22. Do sumienia waszego mówię! / Teresa Lubińska. – Warszawa : skł. gł. Księgarnia E. Wende, ([Warszawa] : Drukarnia Polska). 1913
23. Dom, którego nie było : powroty ocalałych do powojennego miasta / Łukasz Krzyżanowski. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2016.
24. Doznać cudu? : opowieść Trudy Rosenberg / Hania Fedorowicz. – Sopot : Smak Słowa 2012.
25. Drut kolczasty / wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Piotr Nowak. – Warszawa : Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego 2011.
26. Duchowny niepokorny : rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem / Witold Bereś, Krzysztof Burnetko. – Warszawa : Świat Książki – Bertelsmann Media 2006.
27. Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy : (uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków) / Jan Józef Lipski. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza 1981.
28. Dyktatura nietykalnych / Henryk Pająk. – Lublin : Retro 2006.
29. Dzieje Żydów w Polsce : ideologia antysemicka 1848-1914 : wybór tekstów źródłowych / Andrzej Żbikowski. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny 1994.
30. Epoka Hitlera / Wincenty Rzymowski. – Warszawa ; Kraków : Stronnictwo Demokratyczne, 1945.
31. Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej / Enzo Traverso ; przeł. Agata Czarnacka. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 2011.
32. Ghetto ławkowe : odczyt wygłoszony dnia 16 listopada 1937 r. / Ryszard Ganszyniec. – Lwów : nakładem R. Ganszyńca, (Lwów : Drukarnia Naukowa). 1937
33. Gotowi na przemoc : mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce / Paweł Brykczyński ; tłumaczenie Michał Sutowski. – Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2017.
34. Grom : tygodnik społeczno-gospodarczy dla wsiystkich stanów / red. Bernard Kirsch. – Chełmża : Bernard Kirsch 1935-1937.
35. Historia antysemityzmu. T. 1, Epoka wiary / Léon Poliakov ; przekł. Agnieszka Rasińska-Bóbr, Oskar Hedemann. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2008.
36. Historia antysemityzmu. T. 2, Epoka nauki / Léon Poliakov ; przekł. Agnieszka Rasińska-Bóbr, Oskar Hedemann. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2008.
37. Historia antysemityzmu / Eugenio Zolli ; pod red. Alberto Latorre ; tł. z jęz. wł. Barbara Bochenek. – Kraków : Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew” cop. 2010.
38. Historia antysemityzmu / François de Fontette ; przekł. [z fr.] Maria i Mieczysław Mendychowscy. – Wrocław : Siedmioróg 1992.
39. Historya literatury żydowskiej : z ilustracyami. T. 2, cz. 1 / napisana przez Juliana Adolfa Święcickiego. – Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego 1903.
40. Historya literatury żydowskiej : z ilustracyami. T. 2 Cz. 1-2 / napisana przez Juliana Adolfa Święcickiego. – Warszawa : A. T. Jezierski, 1903.
41. Historya literatury żydowskiej : z ilustracyami. T. 2, cz. 2 / napisana przez Juliana Adolfa Święcickiego. – Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego 1903.
42. Holocaust : ludzie, dokumenty, pamięć / Martin Gilbert ; z angielskiego przełożył Zbigniew Dalewski. – Warszawa : Horyzont – Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media 2002.
43. Honor, Bóg, Ojczyzna / [kierownictwo nauk. Maria Janion ; koncepcja tomu, red. Monika Rudaś-Grodzka]. – Warszawa : Fundacja Odnawiania Znaczeń : Dom Spotkań z Historią 2009.
44. Inny zapis : „sekretny dziennik” pisarza jako przedmiot badań socjologicznych : na przykładzie „Dzienników” Stefana Kisielewskiego / Krzysztof Łęcki. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.
45. Jak Polacy Niemcom Żydów mordować pomagali / Stefan Zgliczyński. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca 2013.
46. Jest taki piękny słoneczny dzień… : losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945 / Barbara Engelking. – Warszwa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2011.
47. Jesteśmy : rozstania ’68 / Teresa Torańska. – Warszawa : Świat Książki – Bertelsmann Media 2008.
48. Judas der Weltfeind : was Jeder über die Juden Wissen muss : die Judenfrage alss Mensch heitsfrage und ihre Lösung im Lichte der Wahrheit / gemeinverständlich dargestellt von F. Schrönghamer – Heimdal. – München : Deutscher Volks- Verlag, 1919.
49. Judenjagd : polowanie na Żydów 1942-1945 : studium dziejów pewnego powiatu / Jan Grabowski. – Warszawa : Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2011.
50. Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 / Dariusz Stola. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 2000.
51. Kazanie na jubileuszowym zjeździe Filomatów Pomorskich w Toruniu : [27.IX.1926] / X. A. H. Szuman. – Poznań : [b. w.], 1926.
52. Koniec niewinności : Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości / Jean-Yves Potel ; tł. Julia Chimiak. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2010.
53. Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939 / Ronald Modras ; przekł. Witold Turopolski ; przedm. Stanisław Obirek. – Kraków : „Homini” 2004.
54. Kościół katolicki wobec Holokaustu 1930-1965 / Michael Phayer ; przekł. Jacek Lang. – Zakrzewo : Wydawnictwo Replika ; Poznań : Wydawnictwo Axis cop. 2011.
55. Kozioł ofiarny? : genealogia modelu wyjaśniającego antysemityzm / Guillaume Erner ; przełożyła Ewa Burska. – Warszawa : Oficyna Naukowa 2016.
56. Krew na naszych rękach? : religia Holocaustu i tożsamość Europy / Paweł Lisicki. – Lublin : Fabryka Słów 2016.
57. Ks. Henryk Jankowski „znów atakuje” : spór o kazanie prałata / [zebrał i oprac.] Peter Raina. – Warszawa : „von borowiecky”, 1998.
58. Księga win Judy : (porachunki niemieckie) / Wilhelm Meister ; z 8-go wyd. niem. przeł. Ignacy Oksza Grabowski. – Warszawa : Perzyński, Niklewicz 1922.
59. Księga wyjścia / Mikołaj Grynberg ; z posłowiem Piotra Osęki. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2018.
60. Kwestia żydowska w publicystyce „Myśli Narodowej” w latach 1921-1926 / Przemysław Jarosław Jastrzębski. – Toruń : Centrum Edukacji Europejskiej cop. 2005.
61. Ludwik Zamenhof : życie i dzieło : recepcja i reminiscencje : wybór pism i listów / Walter Żelazny. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos” 2012.
62. Luthers „Judenschriften” in ihren historischen Kontexten / von Thomas Kaufmann. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht 2005.
63. Łysenko i kosmopolici. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza 1989.
64. Miasta śmierci : sąsiedzkie pogromy Żydów / Mirosław Tryczyk. – Warszawa : Wydawnictwo RM copyright 2015.
65. Mocarstwo anonimowe : (ankieta w sprawie żydowskiej) / zebr. Adolf Nowaczyński. – Warszawa : Perzyński, Niklewicz, ([Warszawa] : F. Wyszyński). 1921
66. Monolog polsko-żydowski / Henryk Grynberg. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2012.
67. Mord rytualny : prawdziwe zdarzenie w miasteczku pomorskim : na podstawie źródeł współczesnych / napisał Stanisław Rzyski. – Toruń : Nakładem i czcionkami Drukarni Toruńskiej 1937.
68. Mord rytualny w Chojnicach / W. Marr. – Toruń : Nakładem i czcionkami Drukarni Toruńskiej 1935.
69. Najważniejszy jest ciąg dalszy : Zosia Braun z domu Lewinter / Karolina Famulska. Ziemie Obiecane : biografia Wery Lechtman / Abigail Liebman ; tłumaczenie na hebrajski Anat Zajdman, tłumaczenie z hebrajskiego Krzysztof Dawid Majus. – Warszawa ; Jerozolima : Instytut Adama Mickiewicza, Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski 2008.
70. Nasi : podróżując z wrogiem / Rūta Vanagaitė, Efraim Zuroff ; przełożył Krzysztof Mazurek. – Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca 2017.
71. Nie tylko o Żydach : artykuły o sprawach narodowych / Janusz Korwin-Mikke ; z posłowiem Antoniego Zambrowskiego. – Warszawa : Oficyna Liberałów 1991.
72. Nieznane polsko-żydowskie dziedzictwo / Antony Polonsky w rozmowie z Anną Jarmusiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.
73. Nowoczesność i Zagłada / Zygmunt Bauman ; przekł. Tomasz Kunz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie 2009.
74. Do braci rodaków : nadzwyczaj ciekawe! / Janwis. – Radom : Wydawnictwo Redakcji „Odrodzenia”, (Radom : Druk. J. Grodzicki) 1923
75. Obcy w polskim domu : nacjonalistyczne koncepcje rozwiązania problemu mniejszości narodowych 1918-1939 / Włodzimierz Mich. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, (Lub. : UMCS). 1994
76. Pamięć Shoah : kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia / red. nauk. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska ; współpr. red. Maja Wójcik. – Łódź : Wydawnictwo Officyna 2011.
77. Papież i Mussolini : nieznana historia Piusa XI i rozkwitu faszyzmu w Europie / David I. Kertzer ; przełożył Jan Dzierzgowski. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2016.
78. Paszkwil Wyborczej : (Michnik i Cichy o Powstaniu Warszawskim) / Leszek Żebrowski. – Warszawa : Burchard Edition cop. 1995.
79. Pisma wybrane / św. Maksymilian Maria Kolbe ; wyboru i oprac. dokonał Stanisław Krajski. – Warszawa : Wydaw. Św. Tomasza z Akwinu 1995.
80. Polacy i Żydzi : dzieje sąsiedztwa – dzieje waśni : historia stosunków polsko-żydowskich / Henryk Zamojski. – Warszawa : Bellona cop. 2012.
81. Polacy o Żydach : zbiór artykułów z przedruku. – Warszawa : Wydaw. Polskiej Unii Zgody Narodów, (Warszawa : „Monolit”). 1937
82. Polacy, Żydzi, komunizm : anatomia półprawd 1939-68 / Krystyna Kersten. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1992.
83. Polak, Niemiec i Pan Bóg : olsztyńskie szkice osobiste / Kazimierz Brakoniecki. – Olsztyn : Wydawnictwo „Borussia” cop. 2009.
84. Porwanie Edgarda Mortary : skandal, który pogrążył Państwo Kościelne / David I. Kertzer ; przełożył Jan Dzierzgowski. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 2018.
85. Potęga spisku : wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości / Daniel Pipes ; przeł. Sławomir Kędzierski. – Warszawa : BEJ Service 1998.
86. Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIII wieku / Zenon Guldon, Jacek Wijaczka. – Kielce : „DCF”, (Kiel. : „Jawist”). 1995
87. Protokoły mędrców Syjonu : autentyk czy falsyfikat / Janusz Tazbir. – Warszawa : „Interlibro“, 1992.
88. Przeciw akcyi „Odżydzenia Polski” / [kom. red.: Ludwik Fraenkel et al.]. – [Lwów] : Red. „Zjednoczenia”, ([Lwów] : „Grafia”). 1918
89. Przesąd a prawda : przyczynek dla sprawy żydowskiej w Polsce / naszkicował Samuel Nebenzhal. – [Lwów] : nakł. i druk. E. Schläfrig ; Warszawa : skł. gł. Dom Książki Polskiej [1935].
90. Rachunek sumienia : Kościół polski wobec antysemityzmu 1989-1999 : konferencja – 20 stycznia 1999 r. : materiały / oprac. Bohdan W. Oppenheim. – Kraków : Wydaw. WAM 1999.
91. Rytuał czy krwawe oszczerstwo / Fin. – Wilno : [s. n.], (Wilno : Druk. Archidiecezjalna). 1936
92. Samoobrona : tygodnik społeczno-polityczny wszystkich stanów / [red. odpow. i wydaw.: Henryk Skąpski z Kalisza]. – Kalisz : Henryk Skąpski 1933-1934.
93. Samoobrona Narodu : tygodnik ogólno-społeczny wszystkich stanów / [red. nacz. i odpow.: Kazimierz Gajewski]. – Poznań : „Samoobrona Narodu” 1935-1939.
94. Separatyzm Żydów i jego źródła / przez R. Dmowskiego. – Warszawa : „Gazeta Warszawska”, (Warszawa : E. Nicz). 1909
95. Siódmy milion / Tom Segev ; przeł. Barbara Gadomska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN cop. 2012.
96. Skrwawione ziemie : Europa między Hitlerem a Stalinem / Timothy Snyder ; z ang. przeł. Bartłomiej Pietrzyk. – Warszawa : Świat Książki 2011.
97. Sny ; Godzina dla każdego czyli Fortuna mózgiem obdarzona / Fransisco de Quevedo ; przeł. Kalina Wojciechowska ; wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Piekarec ; [wybór il. na podstawie twórczości Francisco Goya y Lucientes]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy 1982.
98. Sprawa Dreyfusa : ostrzeżenie sprzed wieku / Michał Horoszewicz ; redakcja merytoryczna Bożena Czerwińska. – Warszawa : Bellona copyright 2017.
99. Sprawa numerus clausus i zasadnicze jej znaczenie : antysemityzm akademicki jako objaw antysemityzmu społecznego / Ryszard Ganszyniec. – Warszawa [etc.] : nakładem Związku Akademickiej Młodzieży Zjednoczeniowej, (Lwów : Drukarnia L. S. T. W.). 1925
100. Sprawy sumienia / Tadeusz Kotarbiński. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1956.
101. Stosunki polsko-żydowskie w czasie drugiej wojny światowej : uwagi i spostrzeżenia / Emanuel Ringelblum ; oprac. oraz wstępem poprzedził Artur Eisenbach. – Warszawa : Czytelnik 1988.
102. Strach : antysemityzm w Polsce tuż po wojnie : historia moralnej zapaści / Jan T. Gross. – Kraków : Wydawnictwo Znak 2008.
103. Strach : antysemityzm w Polsce tuż po wojnie : historia moralnej zapaści / Jan T. Gross. – Kraków : Wydawnictwo Znak 2008.
104. Strach być Polakiem / Henryk Pająk. – Lublin : Retro [1996].
105. Szatan największy wróg człowieka / Bonifacius Günther [i in. ; dodatek : Kościół a masoneria / Maciej Giertych]. – Wrocław : „Arka”, 1991.
106. Tajemnica pana Cukra : polsko-żydowska wojna przed wojną / Anna K. Kłys. – Warszawa : Wielka Litera cop. 2015.
107. Toruński pejzaż żydowski / Anna Bieniaszewska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2013.
108. Trzy kobiety w dobie ciemności : Edith Stein, Hannah Arendt, Simone Weil / Sylvie Courtine- Denamy ; z fr. przeł. Grzegorz Przewłocki. – Warszawa : Świat Książki 2012.
109. Umarły cmentarz : wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na Żydach w Kielcach dnia 4 lipca 1946 roku / Krzysztof Kąkolewski ; współpr. przy ankiecie Joanna Kąkolewska. – Warszawa : von borowiecky cop. 1996.
110. Vampires unstaked : national images stereotypes and myths in East Central Europe / ed. by André Gerrits and Nanci Adler. – Amsterdam : North-Holland, 1995.
111. Wehrmacht : legenda i rzeczywistość / Wolfram Wette, tł. Krzysztof Żarski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego cop. 2008.
112. Wokół Strachu : dyskusja o książce Jana T. Grossa / wybór i układ tekstów Mariusz Gądek. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2008.
113. Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i chrześcianom wszelkiego stanu / podał August Rohling. – Lwów : nakł. Gazety Wiejskiej, (Lwów : I Związkowa Drukarnia). 1875
114. Złote żniwa : rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów / Tomasz Gross Jan ; współpraca Irena Grudzińska- Gross. – Kraków : Społeczny Insytut Wydawniczy Znak 2011.
115. Zmiłuj się nad nami / Andrzej Nowak-Arczewski. – Warszawa : Prószyński Media 2017.
116. Życie naukowe a monopol władzy : (casus Łysenko) / Stefan Amsterdamski ; Tow. Kursów Nauk. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydaw.”Nowa 2″, 1981.
117. Żyd – wróg odwieczny? : antysemityzm w Polsce i jego źródła / Alina Cała. – Warszawa : Wydawnictwo Nisza : Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma 2012.
118. Żydokomuna : interpretacje historyczne / Paweł Śpiewak. – Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne 2012.
119. Żydzi : opowieści niepoprawne politycznie / Piotr Zychowicz. – Ponań : Dom Wydawniczy REBIS 2016.
120. Żydzi czy Polacy / Ruta Pragier. – Warszawa : Rytm 1992.
121. Żydzi, komunizm, antysemityzm : Aleksandrów Kujawski – analiza przypadku / Robert Stodolny. – Iwonicz-Zdrój : Wydawnictwo Mons Admirabilis 2017.
122. Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie… / Ewa Kurek. – Lublin : Takt 1992.
123. Żydzi w Gdyni w latach 1926-1939 / Agnieszka Wróbel. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek cop. 2005.
124. Żydzi w kulturze polskiej / Aleksander Hertz ; wstęp Czesław Miłosz. – Warszawa : Biblioteka „Więzi” 2004.
125. Żydzi w kulturze polskiej / Aleksander Hertz ; przedm. opatrzył Jan Górski. – Warszawa : Biblioteka „Więzi” 1988.
126. Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją, 1939-1945 / Icchak (Henryk) Rubin. – Londyn : Kontra 1988.

Antypolonizm – kwerenda

Antypolonizm oznacza ideologie i postawy niechętne i wrogie Polsce i Polakom.

Narodził się w XIX wieku w Prusach za sprawą kanclerza Ottona Bismarcka.

W okresie XX wojny światowej doprowadził do ludobójstwa Polaków w okupowanej przez Niemców Polsce.

Dziś wyrazem antypolonizmu są krzywdzące stereotypy narodowe i przekłamania historyczne na temat niemieckich obozów koncentracyjnych.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące książki na temat antypolonizmu:

1 Antypolskie organizacje w Niemczech : (1918-1933) / Karol Fiedor. – Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1973.
2 Dwa wieki polskiej Golgoty czyli Samotni wśród łotrów / Henryk Pająk. – Lublin : Retro 1999.
 

3

„Katolicyzm” hakatystyczny na Śląsku : (krótka wiadomość o worku Judaszowym księdza Nieborowskiego czyli o kłamstwach, oszczerstwach i przewrotnościach, zawartych w jego książce p.t.: „Oberschlesien, Polen und der Katolizismus”) / napisał dobry katolik, człowiek świecki Robert T. Rabow. – [Gliwice : s.n., (Gliwice : M. Kwiatkowski). 1919]
4 Ks. Henryk Jankowski „znów atakuje” : spór o kazanie prałata / [zebrał i oprac.] Peter Raina. – Warszawa : „von borowiecky”, 1998.
5 Polacy i Żydzi : dzieje sąsiedztwa – dzieje waśni : historia stosunków polsko-żydowskich / Henryk Zamojski. – Warszawa : Bellona cop. 2012.
6 Polacy i Żydzi – kwestia otwarta / red. Robert Cherry i Annamaria Orla-Bukowska. – Warszawa : Towarzystwo „Więź” cop. 2008.
7 Zagrożenia dla Polski i polskości. [T. 1] / Jerzy Robert Nowak. – Warszawa : „Ad Astra”, 1998.