Category Archives: Kwerenda

Previous Page · Next Page

Aptekarstwo – kwerenda

 

Książnica Kopernikańska mimo, ze nie jest biblioteką medyczną, może się pochwalić pokaźnym zbiorem książek na temat aptekarstwa.

Książki te przeważnie dotyczą historii aptek w Toruniu i innych miastach regionu Kujaw i Pomorza.

 

 

1 Reklama produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptekach i drogeriach toruńskich : na przykładzie ogłoszeń prasowych z „Gazety Toruńskiej” (1867-1921) / Marta Zdrojewska-Nowak ; praca magisterska napisana pod kierunkiem Katarzyny Pękackiej- Falkowskiej w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. – Poznań : Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 2016.
2 Z dziejów opieki zdrowotnej : aptekarstwo na Kujawach i Pomorzu Gdańskim w latach 1918/1920-1951 / Wojciech Ślusarczyk ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera. – Bydgoszcz : Dział Wydawnictw Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 2016.
3 Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przykładzie „Apteki Królewskiej” [Rękopis] / Aleksandra Lewandowska ; praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Walentyny Korpalskiej. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2014.
4 Z dziejów opieki zdrowotnej : rozwój aptekarstwa na ziemiach polskich (XIX-XX w.) na przykładzie apteki w Pabianicach / Wojciech Ślusarczyk ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera. Dział Wydawnictw 2014.
5 Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przykładzie „Apteki Radzieckiej” [Rękopis] / Katarzyna Przewoska ; praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Walentyny Korpalskiej. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2012.
6 Apteka pod Złotym Orłem w Bydgoszczy / Bartłomiej Wodyński, Bartosz Wachulec, Wojciech Ślusarczyk. – Łódź : Bez Recepty 2008.
7 Z dziejów lecznictwa w Inowrocławiu. Cz. 1, Do roku 1939 / Piotr Strachanowski. – Inowrocław : Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2007.
8 Apteka „Pod Złotym Lwem” w Toruniu / Aleksander Drygas. – Łódź : Bez Recepty 2006.
9 Dzieje aptekarstwa w Bydgoszczy (od początku jego istnienia do roku 1951) [Rękopis] / Bartosz Wachulec ; rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Aleksandra Drygasa w Akademii Medycznej w Poznaniu na Wydziale Farmaceutycznym . – Poznań : Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego 2005.
10 Apteka „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy : 150 lat : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Drygasa ; [aut.] Bartosz Wachulec, Bartłomiej Wodyński. – Bydgoszcz : „Margrafsen” 2003.
11 600 lat aptekarstwa w 1000-letnim Gdańsku / Aleksander Drygas. – Gdańsk : Pharmag 1999.
12 Historia aptek Grudziądza i okolicy : 1602-1982 / Bolesław Siedlecki. – Grudziądz : Grudziądzkie Towarzystwo Kultury 1999.
13 Siedem wieków aptekarstwa toruńskiego / Zdzisław Mameła. – Toruń : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, (Bydg. : „Abedik”). 1996 [i.e.] 1997
14 Apotheker und Apotheken in Ost- und Westpreussen 1397-1945 : ein Namen-, Orts- und Literaturverzeichnis. Bd.2 / von Hansheinrich Trunz ; aus den Nachlass hrsg. von Volkmar Trunz. – Hamburg : Selbstverlag des Vereins, 1996.
15 Zaopatrzenie ludności w leki i sprzęt medyczny (sanitarny) w Polsce w pierwszym okresie po zakończeniu drugiej wojny światowej / Aleksander Drygas. – [Szczecin ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji] 1995.
16 Fraszki z łezką / wybór Małgorzata Gołembnik, Lilia Zielińska ; il. Julian Bohdanowicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1995.
17 Dzieje aptekarstwa na Ziemi Gdańskiej w latach 1920-1990 / Aleksander Drygas ; Akademia Medyczna w Gdańsku. – Gdańsk : AM 1994.
18 Terminologia medyczna w toruńskim farmaceutycznym „Onomasticum” P. Guldeniusza i w „Przymiocie” W. Oczki / Teresa Friedelówna. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994.
19 Przywilej króla Stefana Batorego z 1576 r. dla aptekarzy toruńskich / Zdzisław Mameła. – Warszawa : Naczelna Izba Aptekarska 1993.
20 Zabytkowe apteki toruńskie / Zdzisław Mameła. – [Warszawa : b. w, 1992 ].
21 Polskie apteki / Wojciech Roeske. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. rys. ; 19 x 21 cm.
22 Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza / Włodzimierz Bonusiak. – Rzeszów : Wydaw. Towarzystwa Naukowego, 1985.
23 Aptekarstwo gdańskie : 1399-1939 / Aleksander Drygas ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych. – Wrocław ; Gdańsk [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
24 Dzieje Apteki Radzieckiej w Toruniu założonej w 1623 roku / Zdzisław Mameła. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe, 1983.
25 Apteka w getcie krakowskim / Tadeusz Pankiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, (Krak : DW). 1982
26 Stosunki między aptekarzami i korzennikami miasta Torunia w ciągu wieków XVI-XVIII / Zdzisław Mameła. – [Warszawa : b.w], 1981.
27 Paweł Guldeniusz – przykład dwujęzyczności toruńskich mieszczan w XVII wieku / Teresa Friedelówna. – Warszawa : [b. w., 1981].
28 Dokument aptekarza toruńskiego Ferdynanda Taege z 1854 r. : (przyczynek do dziejów toruńskich aptek) / Zdzisław Mameła. – Toruń : Państ. Wydaw. Naukowe 1980.
29 Pierwszy polski słownik farmaceutyczny i jego autor – Paweł Guldeniusz / Witold Włodzimierz Głowacki. – Toruń : Towarzystwo Naukowe 1953.
30 Apteka Szpitala Garnizonowego Grudziądz. – Grudziądz : Druk. „Prasa” 1952.
31 Die Laboranten von Krummhübel / Hans Reitzig. – Breslau : Gauverlag – Ns – Schlesien, 1943.
32 Przewodnik sanitarny : pomoc w potrzebie : dokładny spis lekarzy, lekarzy dentystów, dentystów, aptek i drogerii Wybrzeża Morskiego z oznaczeniem miejsca zamieszkania, specjalności i godzin przyjęć : R. 1937/38. – Toruń : nakł. Spółdzielni Wydawniczej „Gryf”, (Toruń : Drukarnia J. K. Kuszel). [1938]
33 O własnej mocy : jubileuszowe wspomnienia aptekarza : 1912-1937 / Józef Rawski ; rys. wyk. art. grafik J. Słomczyński. – Warszawa : nakładem Czasopisma Pogotowie 1937.
34 Przyczynek do historji aptek wileńskich przed 115 laty / Jan Muszyński. – Warszawa : Fr. Herod, (Warszawa : Druk. Wzorowa). 1935
35 Dawne aptekarstwo krakowskie / Jan Lachs. – Warszawa : Nakł. Mag. Farm. Fr. Heroda, (Warszawa : Drukarnia Wzorowa). 1933
36 Ein Rezept von Nikolaus Koppernikus / von Max Holz ; Deutsche Apotheker-Vereins. – Berlin : [Börsenbuchdruckerei Denter & Nicolas] 1932.
37 Zbiór ustaw, rozporządzeń i przepisów polskich dotyczących aptek oraz zakładów, trudniących się wyrobem i sprzedażą środków leczniczych i trucizn, wydanych od lipca 1919 r. do lipca 1925 r. / zebr. i ułożył Jan Podbielski. – Warszawa : nakł. mr. farm. Fr. Heroda, (Warszawa : „Lechja”). 1925
38 Krynicki wyciąg igliwiowy na kąpiele balsamiczne : wyrób H. Nitribitta. – Kraków : Drukarnia Uniwersytecka, 1881.
39 Das Preussische Medicinalwesen : ausamtlichen Quellen dargestellt. Th. 1 – 2 / Wihelm Horn. – Berlin : A. Hirschwald, 1857-1858.
Apiterapia – kwerenda

 

Apiterapia – jest tradycyjną dziedziną medycyny naturalnej.

Istotą apiterapii jest leczenie za pomocą produktów pszczelich.

Wśród produktów pszczelich znany jest przede wszystkim miód.

Apiterapia wykorzystuje rownież jad pszczeli, mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, kit pszczeli i pierzgę.

 

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące książki poświęcone apiterapii:

1 Produkty pszczele – cenne leki medycyny naturalnej / Maria Ellnain-Wojtaszek. – Nowy Sącz : Sądecki Bartnik 1998.
2 Apiterapia / [Piotr Kaczmarczyk]. – Kielce : Kolpap [2009].
3 O sokach, miodzie i wodzie w domowej terapii / [wybór i oprac. Zbigniew Krzyżanowski]. – Warszawa : „B-P” [1999].
4 Pszczoły a medycyna / C. Lewandowska. – Warszawa : „Wiedza Powszechna” 1960.

 

Antypolonizm – kwerenda

Antypolonizm oznacza ideologie i postawy niechętne i wrogie Polsce i Polakom.

Narodził się w XIX wieku w Prusach za sprawą kanclerza Ottona Bismarcka.

W okresie XX wojny światowej doprowadził do ludobójstwa Polaków w okupowanej przez Niemców Polsce.

Dziś wyrazem antypolonizmu są krzywdzące stereotypy narodowe i przekłamania historyczne na temat niemieckich obozów koncentracyjnych.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące książki na temat antypolonizmu:

1 Antypolskie organizacje w Niemczech : (1918-1933) / Karol Fiedor. – Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1973.
2 Dwa wieki polskiej Golgoty czyli Samotni wśród łotrów / Henryk Pająk. – Lublin : Retro 1999.
 

3

„Katolicyzm” hakatystyczny na Śląsku : (krótka wiadomość o worku Judaszowym księdza Nieborowskiego czyli o kłamstwach, oszczerstwach i przewrotnościach, zawartych w jego książce p.t.: „Oberschlesien, Polen und der Katolizismus”) / napisał dobry katolik, człowiek świecki Robert T. Rabow. – [Gliwice : s.n., (Gliwice : M. Kwiatkowski). 1919]
4 Ks. Henryk Jankowski „znów atakuje” : spór o kazanie prałata / [zebrał i oprac.] Peter Raina. – Warszawa : „von borowiecky”, 1998.
5 Polacy i Żydzi : dzieje sąsiedztwa – dzieje waśni : historia stosunków polsko-żydowskich / Henryk Zamojski. – Warszawa : Bellona cop. 2012.
6 Polacy i Żydzi – kwestia otwarta / red. Robert Cherry i Annamaria Orla-Bukowska. – Warszawa : Towarzystwo „Więź” cop. 2008.
7 Zagrożenia dla Polski i polskości. [T. 1] / Jerzy Robert Nowak. – Warszawa : „Ad Astra”, 1998.