Jesteś tutaj:

Kategoria: Nasze publikacje

okładka książki Nowa legenda toruńska

 

Nowa legenda toruńska
edycja 2019

Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Toruń 2019

Sygnatura SIRr W/T/Now60

W Informatorium uruchomiliśmy Mini-Wypożyczalnię Beletrystyki Regionalnej „Żółty Regał”.  Jest to specjalny dział z powieściami, których fabuła została osadzona w województwie kujawsko-pomorskim. Oferujemy kryminały, romanse, powieści obyczajowe, powieści historyczne i powieści młodzieżowe. Mini-Wypożyczalni towarzyszy również profil@zoltyregal na Instagramie.

W 2019 roku został zorganizowany przez Książnicę Kopernikańska w Toruniu Konkurs literacki „Nowa legenda toruńska”.

Celem naszej inicjatywy było utrwalenie w postaci słowa pisanego opowieści, które być może już się narodziły, ale nie zostały jeszcze spisane.

Zachęciliśmy mieszkańców regionu do podzielenia się z nami tymi historiami i utrwalenia ich dla potomnych, aby można z nich było czerpać wiedzę o Toruniu i ludziach z nim związanych.

Na konkurs wpłynęło 37 prac.

Każdej nadesłanej pracy został nadany specjalny kod, by jurorzy mogli ocenić prace anonimowo na podstawie czterech kryteriów:
– zgodność z tematem,
– oryginalność,
– bogactwo językowe,
– poprawność stylistyczna i językowa.

10 najlepszych prac zostało utrwalone w pokonkursowej publikacji.

Zbiór „Nowa legenda toruńska” zawiera następujące utwory:

 • Margota Kott, Nowa twarz Świętego Tomasza
 • Piotr Niedźwiedź, Legenda o smoku poskromionym przez dwie skrzypaczki
 • Adam Zaguła, Legenda o przeniesieniu Torunia w obecne miejsce
 • Dorota Lizurej, O trąbce Michała Archanioła, która za jednym razem serce i kamienicę skruszyła
 • Joanna Bawoł, Legenda o toruńskim Świetliku
 • Kinga Grablis, O Koperniku, który zbudził Księżyc
 • Marcin Sumowski, Zdrajcy
 • Krzysztof Lewandowski, Legenda o toruńskiej twierdzy i architekcie
 • Olga Rudzińska, O piernikarce i przekupce
 • Krystyna Wasilkowska-Frelichowska, Jak słowiczy śpiew wabił wodniaków

okładka książki - Katarzyna Tomkowiak Biblioteki w Toruniu i Podgórzu w latach 1920-1939. Zdjęcie przedwojennej siedziby Książnicy Miejskiej w Toruniu.

dr Katarzyna Tomkowiak

Biblioteki w Toruniu i Podgórzu w latach 1920-1939

Wydanie II poprawione

Wydawcy:
Książnica Kopernikańska
Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2019

Sygnatura SIRr  XXXVc/34

Dr Katarzyna Tomkowiak od ponad trzydziestu lat pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Jest absolwentka Wydziału Nauk Historycznych (kierunek historia0 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Ukończyła również Podyplomowe Studium Historii w zakresie polityki regionalnej na tym samym Wydziale.

W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy  „Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu (1923-1939)”.

Jest wybitnym specjalistą w zakresie dziejów i osób związanych z Książnicą Miejską w Toruniu oraz z innymi bibliotekami działającymi w Toruniu i w Podgórzu w okresie międzywojennym.

Od lat prowadzi badania nad przechowywaną w Książnicy unikatowa kolekcją prasy pomorskiej z okresu II Rzeczypospolitej.

Publikuje w „Folia Toruniensia”, „Roczniku Toruńskim” i „Toruńskich Studiach Bibliologicznych”

Jest członkiem prezydium Towarzystwa Miłośników Torunia.

Bibliografia jej publikacji liczy 50 pozycji.

1. Adam Mickiewicz (1798-1855) : Katalog der Buchausstellung in Thorn (Toruń) 14. November 1998 – 31. März 1999 / hrsg. Irena Mucha, Marian Ptaszyk und Katarzyna Tomkowiak. – Göttingen : Seminar für Slavische Philologie der Georg-August-Universität, 2001.
2. Alojzy Tujakowski : życie i działalność (1914-1992) : księga pamięci / pod red. Reginy Sakrajdy ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Toruniu. – Toruń : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział, 2008.
3. Andersen znany i nieznany : prelekcja z dnia 6 lutego 2006 r. / Katarzyna Tomkowiak. – Toruń : WBP-KK Bibl., 2006.
4. Anna Ornass (Ornasówna) (1891-1983) : nauczycielka, bibliotekarka Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu, archiwistka / Katarzyna Tomkowiak.// W: Toruński Słownik Biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń, 2019. – S. 156-158
5. Biblioteka Bractwa Niepokalanie Poczętej Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej w Podgórzu k. Torunia w latach 1929-1939 / Katarzyna Tomkowiak.// W: Nad Bałtykiem : w kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku / pod red. Zbigniewa Karpusa, Jarosław Kłaczkowa, Mariusza Wołosa. – Toruń, 2005. – S. 425-437
6. Biblioteki na Podgórzu koło Torunia w latach 1920-1939 / Katarzyna Tomkowiak.// Toruńskie Studia Bibliologiczne. – 2009, nr 1, s. 57-74
7. Biblioteki w Toruniu i Podgórzu w latach 1920-1939 / Katarzyna Tomkowiak. – Toruń : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2018.
8. Biblioteki w Toruniu i Podgórzu w latach 1920-1939 / Katarzyna Tomkowiak. – Wydanie II poprawione. – Toruń : Książnica Kopernikańska : Towarzystwo Miłośników Torunia, 2019.
9. Biblioteki w Toruniu w latach 1920-1939. Cz. 1 / Katarzyna Tomkowiak.// Folia Toruniensia. – T. 4 (2004), s. 61-94
10. Biblioteki w Toruniu w latach 1920-1939. Cz. 2 / Katarzyna Tomkowiak.// Folia Toruniensia. – T. 5 (2005), s. 51-72
11. Biblioteki w Toruniu w latach 1920-1939. Cz. 3 / Katarzyna Tomkowiak.// Folia Toruniensia. – T. 6 (2006), s. 45-56
12. Co się nażyłam… – Agnieszka Osiecka (prelekcja w dn. 3.11.1997r.) / Katarzyna Tomkowiak. – Toruń : WBPiKM, Filia Nr 18, 1997.
13. Czesława Henryka Bogumiła Wilczyńska (1882-1938) : bibliotekarka Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika, członkini Związku Bibliotekarzy Polskich Koła Poznańsko-Pomorskiego / Katarzyna Tomkowiak.// W: Toruński Słownik Biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń, 2019. – S. 255-257
14. Dama ze słonecznikiem : przyznanie Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem Janinie Huppenthal, toruńskiej miłośniczce książek / Katarzyna Tomkowiak.// Folia Toruniensia. – T. 6 (2006), s. 107-108
15. Dwa początki toruńskiej zawodowej organizacji bibliotekarzy. Cz. 1, Koło Poznańsko-Pomorskie Związku Bibliotekarzy Polskich (1928–1939) / Katarzyna Tomkowiak.// Toruńskie Studia Bibliologiczne. – 2017, nr 2, s. 28-52
16. Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 25 maja 2018 r. do 16 maja 2019 r. / Katarzyna Tomkowiak.// Rocznik Toruński. – T. 46 (2019), s. 397-409
17. Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 26 maja 2017 r. do 24 maja 2018 r. / Katarzyna Tomkowiak.// Rocznik Toruński. – T. 45 (2018), s. 297-312
18. Elektroniczne źródła informacji regionalnej dostępne w Czytelni Sekcji Informacji Regionalnej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu [Dokument elektroniczny] / Grzegorz Barecki, Katarzyna Tomkowiak ; Sekcja Informacji Regionalnej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. – Toruń : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Kujawsko-Pomorski ; Książnica Kopernikańska, 2007.
19. Eliksir Papy Hemingwaya : prelekcja z dn. 27 września 1999 r. / Katarzyna Tomkowiak. – Toruń : WBPiKM, Filia Nr 18, 1999.
20. Emma Skobejko (Skobejkówna) (1902-1965) : bibliotekarka, bibliograf, wicedyrektor i kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika / Katarzyna Tomkowiak.// W: Toruński Słownik Biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń, 2019. – S. 210-215
21. Ewa Pogorzelska (1936 – 2011) : polonistka, nauczycielka i pedagog, bibliotekarka, społeczniczka, pierwsza przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WBP i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu oraz aktywna członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Katarzyna Tomkowiak.// W: Toruński Słownik Biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń, 2019. – S. 170-173
22. Irena Jaworczakowa (1907-1988) : polonistka, bibliotekarka, kustosz dyplomowany i wicedyrektor Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu, członkini i przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Toruniu / Katarzyna Tomkowiak.// W: Toruński Słownik Biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń, 2019. – S. 97-99
23. Janina Rypyść (1926-2015) : urzędniczka, zarządzała Klubem „Start Wisła” w Toruniu, społecznika z Podgórza i Stawek w Toruniu, długoletnia przewodnicząca Koła Przyjaciół Biblioteki Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu / Katarzyna Tomkowiak.// W: Toruński Słownik Biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń, 2019. – S. 181-184
24. Janina Sakrajda (1910-1990) : pseud. „Hanka”, nauczycielka, prowadząca również tajne nauczanie, żołnierz AK, bibliotekarka TCL i katechetka / Katarzyna Tomkowiak.// W: Toruński Słownik Biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń, 2019. – S. 188-192
25. Józef Sakrajda (1911-1990) : nauczyciel i inspektor szkolny, bibliotekarz, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Toruniu / Katarzyna Tomkowiak.// W: Toruński Słownik Biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń, 2019. – S. 192-197
26. Kobieta niezwykła : Cecylia Maria z Łubieńskich Iwaniszewska / pod red. Alina Dauksza-Wiśniewska, Katarzyna Tomkowiak ; autorzy zdjęć Alina Dauksza-Wiśniewska, Henryk Iwaniszewski, Tomasz Dorawa, Mikołaj Kuras, Urszula Boińska, Wanda Rusiecka, Dorota Grabowska-Pieńkosz. – Toruń : [wydawca nieznany], 2018.
27. Kobiety w życiu Kasprowicza : prelekcja w bibliotece 11.03.2002 r. / Katarzyna Tomkowiak. – Toruń : WBPiKM, Filia Nr 18, 2002.
28. Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu (1923-1939) [Rękopis] / Katarzyna Tomkowiak ; rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Kłaczkowa w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012.
29. Leon Szymański (1892-1939) – współtwórca i żołnierz polskiego Legionu Bajończyków we Francji, żołnierz Błękitnej Armii Józefa Hallera / Katarzyna Tomkowiak.// W: Słownik Biograficzny Powiatu Toruńskiego. T. 4 / pod. red. Waldemara Rozynkowskiego i Macieja Krotofila (red. wydawnicza Andrzej Pabian). – S. 136-157
30. Maria Anna Banko (Bankowa) (1868-1928) : bibliotekarka, pierwsza pracownica Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu / Katarzyna Tomkowiak.// W: Toruński Słownik Biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń, 2019. – S. 21-23
31. Niedoszły szarlatan – K. I. Gałczyński [spotkanie biblioteczne 1.12.2003 r.] / Katarzyna Tomkowiak. – Toruń : WBP-KK, Filia Nr 18, 2003.
32. Niesamowita rodzina Bronte : prelekcja dn. 9.04.2001 r. / Katarzyna Tomkowiak. – Toruń : WBPiKM, Filia Nr 18, 2001.
33. Okoliczności powstania Książnicy Miejskiej w Toruniu / Katarzyna Tomkowiak.// W: Księga pamiątkowa jubileuszu 75-lecia Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu : 10-11 grudnia 1998 r. / [kol. red. Teresa Szymorowska et al.]. – Toruń, 1999. – S. 12-29
34. Opowieść o Gryzeldzie – pierwszej drukowanej noweli w języku polskim na podstawie zabytków piśmiennictwa zachowanych w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej / Katarzyna Tomkowiak.// Głos Chełmżyński. – 2008, nr 3, s. 6-7
35. Pani Cecylia i astronomia / Katarzyna Tomkowiak, Wojciech Steich.// Absolwent : biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów UMK. – 2018, nr 23, s. 6
36. Piękny Jubileusz : 90. urodziny Doktor Cecylii Iwaniszewskiej / Katarzyna Tomkowiak.// Rocznik Toruński. – T. 45 (2018), s. 7-18
37. Powstanie i początki działalności „Książnicy miejskiej im. Kopernika w Toruniu” : (1923-1925) [Rękopis] / Katarzyna Tomkowiak ; praca dyplomowa napisana na Podyplomowym Studium Polityki Regionalnej pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Sudzińskiego.
38. Przedstawienie I edycji informatora pt.: „Źródła informacji regionalnej w bibliotekach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego” : wrzesień 2008 [Dokument elektroniczny] / Grzegorz Barecki, Katarzyna Tomkowiak.
39. Recepta na długie i radosne życie : Astrid Lindgren [spotkanie biblioteczne 30.09.2002 r.] / Katarzyna Tomkowiak. – Toruń : WBP-KK, Filia Nr 18, 2002.
40. Ryszard Mariusz Skowroński (1935-2010) : bibliotekarz, bibliograf, członek i przewodniczący Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Toruniu, popularyzator historii Kujaw i Pomorza / Katarzyna Tomkowiak.// W: Toruński Słownik Biograficzny. T. 8 / pod red. Krzysztofa Mikulskiego. – Toruń, 2019. – S. 215-221
41. Siedziby i plany budowy Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu : od gmachu przy ul. Wysokiej po bibliotekę przy ul. Słowackiego / Katarzyna Tomkowiak.// W: Miejsca dla kultury i rozrywek : idee, architektura, ludzie / redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski.. – Toruń, 2019. – S. 37-66
42. Staropolski wokabularz [Gra karciana] : gra karciana / Mateusz Pitulski, Przemysław Chudzik ; konsultacje historyczne: Katarzyna Tomkowiak ; redakcja: Beata Antczak-Sabala ; ilustracje: Bartłomiej Kordowski. – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2018.
43. Stosunki Polski z Wielką Brytanią na forum Sejmu i Senatu 1919-1927 / Katarzyna Tomkowiak. – Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 2003.
44. Tworzenie i dystrybucja informacji regionalnej na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Tomkowiak ; Sekcja Informacji Regionalnej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
45. Udział Zygmunta Mocarskiego w pracach rewindykacyjnych polskich zbiorów bibliotecznych z Rosji (1922-1923) / Katarzyna Tomkowiak.// Folia Toruniensia. – T. 18 (2018), s. 57-87
46. Von der Schola Thorunensis bis zum I. Allgemeinbildenden Mikołaj-Kopernik-Lyzeum in Thor : ein Rückblick auf die 450-jährige Geschichte der Schule / Katarzyna Tomkowiak.// Der Westpreusse : Begegnungen mit einer europäischen Kulturregion. – Jg. 70 (2018), H. 6, s. 28-33
47. W służbie książki i pomorskich bibliotek : 15 rocznica śmierci Alojzego Tujakowskiego (1914-1992), bibliotekarza, księgarza, pedagoga, działacza społecznego, Członka Honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Katarzyna Tomkowiak.// Poradnik Bibliotekarza : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. – 2007, nr 5, s. 38-39
48. Wiesław Szlosowski (1953-2006) : pracownik Oficyny Drukarskiej Książnicy Miejskiej w Toruniu / Katarzyna Tomkowiak.// Folia Toruniensia. – T. 6 (2006), s. 113-114
49. Źródła Informacji Regionalnej w bibliotekach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego [Dokument elektroniczny] : informator wrzesień 2008 / [oprac. Katarzyna Tomkowiak, Grzegorz Barecki] ; Sekcja Informacji Regionalnej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. – Toruń : Książnica Kopernikańska ; Stowarzyszenie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Kujawsko-Pomorski, [2008].
50. Życie wśród książek : Alojzy Tujakowski (1914 – 1992) – księgarz, bibliotekarz, pedagog, działacz społeczny i samorządowy / Katarzyna Tomkowiak.// W: Alojzy Tujakowski : życie i działalność (1914-1992) : księga pamięci / pod red. Reginy Sakrajdy ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Toruniu.. – Toruń, 2008. – S. 11-78

Rozprawa „Biblioteki w Toruniu i Podgórzu w latach 1920-1939” jest pierwszym opracowaniem dotyczącym wszystkich bibliotek istniejących w Toruniu i Pogórzu w okresie międzywojennym.

Lewobrzeżny Podgórz stał się częścią Torunia w 1939 roku.

W monografii opisaną zarówno Książnicę Miejską jak i o wiele mniejsze placówki biblioteczne.

Wśród mniejszych bibliotek, opisanych w Rozdziale I monografii, znajdowały się:

 • Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych i jej filie
 • biblioteki wojskowe i policyjne
 • biblioteki w więzieniu toruńskim
 • biblioteki harcerskie
 • biblioteki pedagogiczne, szkolne i uczniowskie
 • wypożyczalnie – księgarnie
 • biblioteki prywatne
 • biblioteki kościelne i organizacji religijnych
 • biblioteki mniejszości narodowych i wyznaniowych
 • biblioteki świetlicowe
 • biblioteki instytucji i towarzystw

Największą i najnowocześniejszą biblioteka w Toruniu i na całym Pomorzu była Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu, której poświecono Rozdział II monografii.

Autorka opisała biblioteki istniejące w Toruniu przed powstaniem Książnicy Miejskiej.

Scharakteryzowano tworzące jej zasób księgozbiory biblioteki gimnazjalnej, biblioteki radzieckiej, biblioteki Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, biblioteki Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Opisano uregulowanie stosunków własnościowych księgozbioru Książnicy Miejskiej im. Kopernika.

Szczegółowo przedstawiono okoliczności powstania Książnicy Miejskiej 19 II 1923 roku.

Opisano siedzibę i lokale Książnicy.

Przybliżono sylwetkę Zygmunta Mocarskiego – dyrektora Książnicy Miejskiej w Latach 1923-1939.

Omówiono działalność Kuratorium Książnicy Miejskiej.

Przedstawiono pracowników Książnicy w okresie międzywojennym.

Scharakteryzowano zbiory biblioteki oraz proces ich gromadzenia, opracowywania i udostępniania.

Przedstawiono dane statystyczne dotyczące zbiorów Książnicy Miejskiej.

Rozdział III książki dotyczy udziału Zygmunta Mocarskiego w pracach Związku Bibliotekarzy Polskich oraz początków toruńskiej zawodowej organizacji bibliotekarzy.

Przybliżono okoliczności założenia pierwszej polskiej organizacji bibliotekarzy.

Scharakteryzowano udział Zygmunta Mocarskiego w Pracach Związku Bibliotekarzy w latach 1919-1923.

Opisano kontakty członków Kuratorium Książnicy Miejskiej w Toruniu z Bibliotekarzami Związku Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu.

Omówiono rolę Zygmunta Mocarskiego w założeniu Poznańsko-Pomorskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich w 1928 r.

W końcu przybliżono działalność bibliotekarzy z Torunia, działających w Kole Poznańsko-Pomorskim Związku Bibliotekarzy Polskich (1928-1939).

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: dr Mariusz Balcerek IV Międzynarodowy Kongres Naukowy "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" Rzeszów-Jarosław 3-5 X 2018

dr Mariusz Balcerek

IV Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, Rzeszów-Jarosław, 3-5 X 2018

Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym

T. 1 / 2019

s. 159–169

W najnowszym tomie kwartalnika „Klio” ukazał się tekst dr Mariusza Balcerka – kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Dr Mariusz Balcerek jest historykiem, znawcą epoki nowożytnej i  dziejów wojskowości.

W 2010 r. obronił w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dysertację doktorską zatytułowaną: „Księstwo Kurlandii i Semigalii w wojnie polsko-szwedzkiej w latach 1600–1629” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Dybasia.

Publikował m.in. na łamach: „Do szarży  marsz, marsz… Studiów z dziejów kawalerii”, „Przeglądu Historycznego”, „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, „Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości” oraz „Zapisków Historycznych”.

Jest też redaktorem tematycznym  czasopisma naukowego „Folia Toruniensia”.

Na łamach czasopisma „Klio” przedstawił on sprawozdanie z IV Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, który odbył się w Rzeszowie i Jarosławiu w dniach 3-5 X 2018.

Dr Mariusz Balcerek brał udział w każdym z czterech kongresów i na każdym wygłaszał referat.

Sympozjum zgromadziło ponad 100 uczestników z kraju i z zagranicy, co czyni je jednym z największych w Polsce.

Organizatorami kongresu były:

 • Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku 
 • Miasto Jarosław

Tematyka kongresu dotyczyła dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Szczególny nacisk położono na zabytki kultury materialnej oraz archiwalia i biblioteki znajdujące się obecnie poza granicami Polski.

Wzorem lat ubiegłych organizatorzy zapowiadają wydanie wszystkich tekstów wystąpień.

Do góry

Skip to content